De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[Vijvers & Olve] Het Plan Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[Vijvers & Olve] Het Plan Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc."— Transcript van de presentatie:

1

2 [Vijvers & Olve] Het Plan Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

3 Onze missie  Doel: –onderzoeken van de mogelijkheden voor een waterzuivering op school.  Beantwoorde vragen: –Wat willen we doen, welk systeem en hoe werkt het? –Hoeveel hebben we van alles nodig, oppervlakte, inhoud, hoeveel per persoon? –Waar in de school past een waterzuivering en met welk water? –Is het verwezenlijkbaar? Waarom, waarom niet? Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

4 Het systeem van een kleinschalige waterzuivering  Onderverdeeld in 2 grote delen: –eerst gaat het water in een aantal tanks –daarna kan men het nog door een rietveld laten gaan om het nog zuiverder te maken. Enkel geschikt voor zwart of grijs water (= zeer vuil water) Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

5 Het systeem van een kleinschalige waterzuivering  Tanks : –De systemen bestaan standaard uit drie tanks: een voorbezinker (niet nodig indien er een goede septische put is) een beluchtingsbekken een nabezinker. –Zuiveringsresultaten voldoen aan strenge lozingsnormen, dus eigenlijk is het water na deze fasen zuiver genoeg om geloosd te worden.

6 Het systeem van een kleinschalige waterzuivering –Werking: Alle zwarte en grijze afvalwater naar de eerste tank (voorbezinkingstank). 1.Voorbezinker : vaste delen worden tegengehouden en geleidelijk vloeibaar gemaakt (ongeveer zelfde werking als septische put). 2.Beluchtingstank: via een of meerdere pompjes wordt zuurstof in de vloeistof geblazen. 3.Nabezinker : het slib bezinkt, uit deze tank wordt via een stilwaterzone het gezuiverde water geloosd. Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

7 Het systeem van een kleinschalige waterzuivering  Rietveld –Waarom riet? Heeft een uitgebreid rizoomstelsel: een netwerk van holle, ondergrondse stengels, dat zeer diep kan gaan. Rizomen dienen als substraat voor de bacteriën die het water ontdoen van verontreinigde stoffen. Bacteriën hebben zuurstof nodig, dit gebeurt via de luchtstengels. Dit proces van zuurstofvoorziening moet het hele jaar door kunnen gaan  oppassen met maaien! Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

8 –Verschillende types rietvelden: Vloeirietvelden : afvalwater stroomt in horizontale richting over het veld, geen doorsijpeling van de bodem. –Nadeel : laag rendement en geurprobleem Percolatievelden : afvalwater “percoleert” verticaal doorheen het veld, gezuiverde water wordt door drains opgevangen, verzameld en weggevoerd. –Rendement 4 à 5 maal hoger dan bij een vloeiveld. Het systeem van een kleinschalige waterzuivering Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc. zeezand

9 Het systeem van een kleinschalige waterzuivering Wortelzuivering : het water vloeit in horizontale richting doorheen de wortelzone van het rietveld, in- en uitlaatzone van het rietveld opgevuld met grind. –Nadeel : verstopping aan het begin van het veld Conclusie: percolatieveld beste oplossing

10 De capaciteit en kostprijs  Capaciteit: –Vraagteken : enkel afvalwater van de toiletten geen getallen hierover te vinden!!! vermoedelijk al te grote hoeveelheid : een deel zuiveren? Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

11 De capaciteit en kostprijs  Kostprijs: –Ook niet exact kunnen bepalen : we kennen de capaciteit niet geen subsidies van de stad Mortsel (zij zuiveren reeds het water) Prijs (zonder kostprijs rietveld) voor waterzuivering van een normaal gezin : € 1580 –Probleem: Het zal naar alle waarschijnlijkheid te duur zijn voor de school. Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

12 Toepassing op onze school  Waar? –Tussen de begroeiing achter de fietsenrekken of –Op het plan van een nieuwe speelplaats (ander dupro-project) –Moeilijkheid: verplaatsing van het afvalwater (nieuwe leidingen)  Welk water? –afvalwater van de toiletten –vragen : al het afvalwater of een deel vuil genoeg? –kunnen het gezuiverde water terug gebruiken om de toiletten mee door te spoelen Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

13 Verwezenlijkbaar?  Besluit 1: –Tanksysteem waarschijnlijk bruikbaar op school: neemt geen plaats in beslag (ondergronds) vraagt ook niet zo veel onderhoud  Besluit 2: –Systeem van een rietveld ook goed bruikbaar: ook dit vraagt weinig onderhoud (opletten voor uitdrogen tijdens vakantie!)  Besluit 3: –Afvalwater van de toiletten is in de school waarschijnlijk niet vuil genoeg Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

14 Verwezenlijkbaar?  Besluit 4: –Zeer duur (en geen subsidies) –Niet veel besparing : toch nog waterverbruik (niet alles kan gezuiverd worden)  Algemeen besluit : –Een heleboel problemen en we beschikken over onvoldoende informatie : –Om al deze redenen hebben we besloten dat we beter geen waterzuivering op school installeren! Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc.

15 Nieuw voorstel: vijver met gezuiverd regenwater Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc. reservoir 1: bezinken van grove verontreiniging 1e biofilter (planten, grof grind, zand) 2de biofilter : (planten, grind, zand) 4de reservoir : gezuiverd water, kan gebruikt worden voor een vijver, bordwater, wc’s enz. (geen drinkwater)

16 Het filtersysteem Dit is het filtersysteem. Zoals u ziet zijn er geen pompen nodig om het water door het proces te krijgen.

17 Besluit nieuwe voorstel - Het gebruik van regenwater kost niets  minder kosten op waterverbruik (als het uiteindelijk opnieuw gebruikt wordt) - Het is een blijk van respect voor het milieu en stimuleert de leerlingen om zelf milieubewust te zijn. - Het is een leuk onderdeel voor het nieuwe ontwerp van de speelplaats.

18 Met dank aan:Koentje Robberecht Plantendienst Bronnen:www.koenrobberecht.be en vele andere Team: Greet Jacobs, Thomas Franckx, Joris Robberecht, Sofie Septor Tekst: Greet Jacobs, Sofie Septor Computer:Thomas Franckx, (Greet Jacobs) Geluid:Thomas Franckx Research:Greet Jacobs, Joris Robberecht


Download ppt "[Vijvers & Olve] Het Plan Copyright 2003-2004 © Vijvers & OLVE, Inc."

Verwante presentaties


Ads door Google