De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Werken met R!FaS in de apotheek theorie en praktijk Yvonne Bouwman Toine Joosten apothekers LNA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Werken met R!FaS in de apotheek theorie en praktijk Yvonne Bouwman Toine Joosten apothekers LNA."— Transcript van de presentatie:

1 1 Werken met R!FaS in de apotheek theorie en praktijk Yvonne Bouwman Toine Joosten apothekers LNA

2 2 PROGRAMMA Verschil tussen gevaar en risico Het R!FaS stappenplan Ventilatie-apparatuur Type apotheek en de bereidingsduur Zwangerschapsbeleid

3 3 DE EERSTE VRAGEN VRAAG 1: Werkt u in de apotheek al met R!FaS? VRAAG 2: Wie van die groep werkt met R!FaS in ProType? VRAAG 3: Vind u het gevaarlijk om bereidingen uit te voeren?

4 4 GEVAAR OF RISICO

5 5 Gevaar: een schadelijk effect kan optreden Er is een kans op een schadelijk effect Om de kans op het schadelijk effect te verminderen kun je maatregelen nemen Door het nemen van die maatregelen vermindert het risico Zo kan het risico op schade gering zijn, zelfs bij de meest gevaarlijke stoffen ( lage kans op schadelijke effecten) R!FaS helpt om het risico zo klein mogelijk te maken

6 6

7 7 MAAK UW EIGEN STAPPENPLAN Voorbeeld van een stappenplan: 1.Hoe zit R!FaS in elkaar (inhoud, achtergronden) 2.Hoe werkt R!FaS (test met enkele bereidingen) 3.Wat zijn de gevolgen voor de apotheek: Wijzigingen in werkinstructies, CBV’s etc R!FaS in ProType, weegsystemen 4.Maak een plan van aanpak 5.Bespreek R!FaS en het plan van aanpak in het team 6.Start met R!FaS: (bijvoorbeeld) eerst de voorraadbereidingen, daarna de ad hoc bereidingen

8 8

9 9 lucht wordt via filter aangezogen STOFAZUIGKAST

10 10 STOFAFZUIGKAST Verontreinigde lucht wordt horizontaal van voor naar achter afgezogen en komt daarna weer terug in de bereidingsruimte Zowel die recirculatie in de bereidingsruimte als het ontbreken van een scheiding tussen product en bereider, beperken de bruikbaarheid van de stofafzuigkast Alleen geschikt voor het werken met vaste stoffen en niet- vluchtige vloeistoffen

11 11 STOFAFZUIGKAST: JA of NEE VRAGEN: 1. Wie van u werkt in een niet bereidende apotheek? 2. Worden daar antibiotica-drankjes aangemaakt? 3. Is er in die apotheek een stofafzuigkast aanwezig? 4. Moeten antibiotica-drankjes in een stofafzuigkast aangemaakt worden of kan het zo “op de plank”?

12 12 met ventilatie op de buitenlucht ZUURKAST

13 13 met ventilatie op de buitenlucht VEILIGHEIDSWERKBANK

14 14 VEILIGHEIDSWERKBANK Geen absolute scheiding tussen product en bereider Gezuiverde lucht wordt verticaal van boven naar beneden geblazen (laminaire luchtstroom) Een gedeelte van de lucht wordt aan de voorkant door de raamopening aangezogen De veiligheidswerkbank geeft meer bescherming dan de stof afzuigkast Maar…. Een veiligheidswerkbank is lang niet in alle apotheken aanwezig: VRAAG: R!FaS adviseert “niet bereiden” hoe lost u dat op?

15 15 ISOLATOR sluis >> << sluis

16 16 ISOLATOR (vrijwel)volledige fysieke scheiding tussen bereider en product Werken met lekdicht bevestigde handschoenen Lucht wordt via HEPA-filter aangevoerd Bij isolator met onderdruk (CMR-stoffen) wordt de verontreinigde lucht naar buiten afgevoerd Aan en afvoer van materialen via aparte sluizen links en rechts Het werken vereist de nodige vaardigheid

17 17 LAF-KAST (horizontale luchtstroming)

18 18 Gefilterde luchtstroom op de bereider gericht! Het product (aseptische bereiding) wordt wel beschermd, de bereider niet Geschikt voor aseptische bereidingen waarbij niet met open droge stoffen en open oplossingen wordt gewerkt, tenzij ze onschadelijk zijn Hoe risicovolle oogdruppels te bereiden komt aan bod in workshop veilig werken! LAF-KAST (horizontale luchtstroming)

19 19 Blad vestiging: Totale bereidingstijd: 8 uur of 2 uur: Duur blootstelling is van invloed op advies Standaardadvies in R!FaS afgestemd op 8 uur werken per dag Bij de weinig bereidende apotheek gaan we uit van maximaal 2 uur per dag BEREIDINGSTIJD

20 20 Maak van de 8 uur geen (4x) 2uur: Verkleinen van de charge (minder bereidingstijd) geeft meer kans op blootstelling Organiseer geen estafette: Maxima + Amalia + Alexia + Ariane doen ieder een deel van de bereiding. Routine en deskundigheid (waarschijnlijk) groter in een bereidende apotheek BEREIDINGSTIJD

21 21

22 22 MORGEN KAN ZE ZWANGER ZIJN In de wet: Een werknemer is “zwanger” in de zin van de wet vanaf het moment dat dit gemeld is aan de werkgever en De zwangere werknemer of werknemer die borstvoeding geeft mag niet worden blootgesteld aan CMR-stoffen Absolute nul-blootstelling is een theoretisch begrip Ethanol staat op de SZW-lijst, maar heeft een MAC-waarde die onder normale omstandigheden niet overschreden wordt.

23 23 ZWANGERSCHAP En andere “gevaarlijke stoffen”? Arbo-maatregelen moeten zo zijn dat elke werknemer zo weinig mogelijk risico loopt Maar: bedrijfsbelang versus persoonlijk belang Advies: Stel een zwangerschapsbeleid voor de apotheek vast Wanneer: op korte termijn Dan bent u er klaar voor als het nodig is

24 24 ZWANGERSCHAPSBELEID HOE STELT U EEN ZWANGERSCHAPSBELEID VAST? Voer (zonodig opnieuw) de RI&E Apotheken van de SBA uit Ga na wat er in de CAO Arbeidsomstandigheden staat (er komt een uitgebreide tekst in de nieuwe CAO) Ook in de maak: de Arbo-catalogus LNA-procedure Arbo en gevaarlijke stoffen: zwangerschapsbeleid Richtlijn Zwangerschapsbeleid in R!FaS

25 25

26 26 JAN LUIKEN (1649 -1712) Mijn werk bestaat, tendienste der kranken. In’t mengen van verscheiden dranken; Die ik voorzichtig maak gereed, ‘t zij dat men zuivring wacht, of zweet ….

27 27 Bedankt voor uw aandacht en veel succes met


Download ppt "1 Werken met R!FaS in de apotheek theorie en praktijk Yvonne Bouwman Toine Joosten apothekers LNA."

Verwante presentaties


Ads door Google