De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VEILIG BEREIDEN WORDT MAKKELIJKER MET R!FaS Judith Hofstede SBA Daphne Hendriks SBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VEILIG BEREIDEN WORDT MAKKELIJKER MET R!FaS Judith Hofstede SBA Daphne Hendriks SBA."— Transcript van de presentatie:

1 1 VEILIG BEREIDEN WORDT MAKKELIJKER MET R!FaS Judith Hofstede SBA Daphne Hendriks SBA

2 2 PROGRAMMA STELLINGEN GESCHIEDENIS PROJECT ‘VASt’ ONTWIKKELING ‘R!FaS’ R!FaS IMPLEMENTATIE KENNISTEST

3 3 STELLINGEN

4 4 1.IEDER WERKOVERLEG STAAT ‘ARBO & RISICO’ OP DE AGENDA. 2.IN ONZE BEREIDINGSRUIMTE IS GOEDE VENTILATIE AANWEZIG. 3.MET DE JUISTE PBM KUNNEN WE IEDERE BEREIDING UITVOEREN.

5 5 STELLINGEN 4.IK BEN ZWANGER! MAG IK MET CMR STOFFEN WERKEN? 5.HOE HOGER HET P NR (MASKER), HOE KLEINER DE DEELTJES DIE WORDEN TEGENGEHOUDEN. 6.ALS IK EEN KUURTJE AANMAAK, DOE IK DIT IN DE STOFAFZUIGKAST.

6 6 GESCHIEDENIS 1982 ‘GIFTIG OP GIF’ 1988 ‘INTRODUCTIE NIVEAU 0, 1 EN 2’ 2002 ‘ARBO & APOTHEEKBEREIDING’

7 7 PROJECT ‘VASt’ VERSTERKING ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID STOFFEN MINIMALISEREN VAN GEZONDHEIDSRISICO’S ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN R!FaS

8 8 ONTWIKKELING R!FaS RISICO INSTRUMENT FARMACEUTISCHE STOFFEN SAMENWERKING (KNMP, SBA, TNO, OLD BIKE SOFT) BEREIDING (GEKOPPELD AAN PROTYPE, WEEGSYSTEMEN) ADVIES (VENTILATIE - EN / OF PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN) AANVULLENDE INFORMATIE

9 9 R!FaS Welkom bij RiFaS Het Risico instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) is een webapplicatie waarmee de risico's bij apotheekbereiding inzichtelijk worden gemaakt. Het geeft advies over hoe eventuele gezondheidsrisico's tijdens de bereiding geminimaliseerd kunnen worden. Naast de risicobeoordeling geeft RiFaS achtergrondinformatie over het veilig omgaan met farmaceutische stoffen. Ook laat RiFaS zien hoe de risicobeoordeling tot stand komt. RiFaS is met financiële steun, afkomstig uit het programma Versterking Arbobeleid Stoffen (VASt) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), door de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) voor openbare apotheken ontwikkeld, in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven Zeist en de KNMP. De tichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is eigenaar van RiFaS. Het eigendomsrecht gaat in de loop van 2007 over op de KNMP. De KNMP zal het RiFaS instrument vervolgens onderhouden. Het gebruik van RiFaS is kosteloos tot 31 december 2007. Daarna is een vergoeding verschuldigd. De KNMP zal u hierover in de tweede helft van 2007 informeren. Klik hier om meer te lezen over de werking van RiFaS en de plaats die RiFaS inneemt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Versiegegevens Versie webapplicatie : 5 april 2007 Versie grondstofgegevens : G-Standaard mei 2007 j.hofstede@sbaweb.nl Algemeen Startpagina Handleiding Veelgestelde vragen Contact Risicomodel Producten Informatie Richtlijnen Nieuws Gegevens Persoonlijk Vestiging Verantwoording Toelichting rifas Documentatie Privacyreglement Disclaimer SBASBA WINAp BECO groep TNO kwaliteit van leven Website: Old Bike Soft WINApBECO groep TNO kwaliteit van leven Website: Old Bike Soft

10 10 nrhpkmemohpk-grondstofbewerkinghoeveelheid 1411590TRETGTRETINOINUM200MG 2246611ALCOV9ALCOHOL KETONATUS 95% V/V48G 3638951BUTYGBUTYLHYDROXYTOLUENUM160MG 4249750CETOCCETOMACROGOLCREME FNA MR352G 5246611ALCOV9ALCOHOL KETONATUS 95% V/Vtot400G Klik op de naam van een HPK-grondstof om de samenstellende bestanddelen te zien. Achter ieder bestanddeel staat tussen vierkante haken de gevaarklasse. Op groen weergegeven bestanddelen kan doorgeklikt worden om de bijbehorende R-zinnen en SZW-indicaties weer te geven. Een rode C, H of O geeft aan dat de betreffende tekst aanleiding geeft tot een CMR-, huid- of oogalert. Tretinoïnecrème 0,05% FNA 400 g, toegevoegd via ProType V5.7.100 op 08/02/2007 12:48:25. Samenstelling per 400 g (toelichting) R!FaS

11 11 Risico inventarisatie van 21/03/2007 14:26:03 Per grondstof: werkplek en persoonlijke bescherming (toelichting) De grondstoffen die de meest beschermende werkplek vereisen staan bovenaan. Per werkplek staan de grondstoffen die de meeste bescherming vereisen bovenaan. Door deze sortering is de bovenste grondstof maatgevend voor de gehele bereiding. NB: Klasse 1 stoffen zijn altijd 'veilig' en hebben daarom geen werkplek- en PBM-vermelding. LET OP omschrijvingrichtlijn apotheekWeinig bereidend (maximaal 8 uur per dag). werkplek Maak dit product in de afzuigkast (zie CBV). Gebruik een masker APF20. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) CMR-alert LET OP: Bereiding met (verdacht) kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stof. CMR-stoffen, Zwangerschapsbeleid huidalertLET OP: Er zijn huidbeschermende maatregelen nodig.Huidblootstelling en -beheersing oogalertLET OP: Gebruik een veiligheidsbril. generieke grondstofhoeveelheidfysieke vormklassewerkplekpbm TRETINOINE0.2Gvaste stof, kristallijn4afzuigkast (zie CBV)APF20 BUTYLHYDROXYTOLUEEN0.16Gvaste stof, kristallijn3geen ventilatiegeen SORBINEZUUR0.704Gvaste stof, kristallijn3geen ventilatiegeen CETOMACROGOL WAS52.8Gvaste stof, kristallijn1 DECYLOLEAAT70.4Gvloeistof1 ETHANOL, GEDENATUREERD35.776449Gvloeistof1 SORBITOL9.856Ghalfvast1 WATER, GEZUIVERD0vloeistof1 R!FaS

12 12 R!FaS RICHTLIJNEN: Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Schoonmaak en onderhoud Veilig afwegen van ingrediënten Huidblootstelling en – beheersing Zwangerschapsbeleid Omgang met niet-geclassificeerde stoffen en stoffen zonder VIB Duur en frequentie van de blootstelling

13 13 R!FaS OVERIGE DOCUMENTATIE: CMR stoffen, gevaarsklassen en niveau 0, 1 en 2 stoffen TOELICHTING OP SZW – LIJSTEN: Lijst met kankerverwekkende stoffen Lijst met voor voortplanting giftige stoffen VERANTWOORDING: Rapport Risicomatrix Overige rapporten

14 14 IMPLEMENTATIE PER 1 APRIL 2007 VIA WWW.RIFAS.NL PR CAMPAGNE ‘BEREID VEILIG’ WWW.BEREIDVEILIG.NL KENNISTEST / GEURKAART ACTIE ‘ZIT HIER EEN LUCHTJE AAN?’ SYMPOSIA CURSUS BEREIDEN LNA HELPDESK

15 15 KENNISTEST

16 16 KENNISTEST 1.WAT IS DE PH WAARDE VAN TRAANVOCHT? a:7,4 b: 6,4 2.MOETEN SIERADEN AF BIJ BEREIDEN VAN SALICYLZUURCRÈME 5%? a:Sieraden moeten altijd af bij bereiden b:Alleen als sieraden metalen bevatten die een wisselwerking hebben met salicylzuur 3.WAT BETEKENT WMS? a:Wet Milieugevaarlijke Stoffen b:Waardebepaling Milieugevaarlijke Stoffen

17 17 KENNISTEST 4.WELKE STOF IS NIET VERENIGBAAR MET LANETTE SMEERSEL FNA? a:Ureum b:Tetracyclinehydrochloride 5.WAAROM GEEN LATEX HANDSCHOENEN BIJ BEREIDEN MET ETHANOL? a:De weekmakers uit latex lossen op in ethanol b:Voor zover mogen latex handschoenen altijd 6.WAT BETEKENT LAGE UITGANGSCONTAMINATIE a:gehalte aan micro-organismen in ventilatie b:hygiënische bereiding en schoon product

18 18 KENNISTEST 7.MAG ELKE APOTHEEK BEREIDINGEN MAKEN MET KANKERVERWEKKENDE STOFFEN? a:Ja, mits de apotheek beschikt over de benodigde apparatuur en goed getrainde medewerkers b:Nee, sommige gnm. mogen alleen in ziekenhuizen bereid worden 8.WAAROM MAG IN NEUSSPRAY GEEN PARAFFINE a:Paraffine heeft een irriterende werking op de luchtwegen b:Paraffine beïnvloedt nadelig de transportfunctie van trilhaarepitheel 9.WANNEER LACTOSE IPV CELLULOSE IN CAPS? a:Als de werkzame stof moeilijk te mengen is met cellulose b:Als capsules voor gebruik open moeten om te mengen met vloeistof

19 19 KENNISTEST 10. WELK MONDMASKER GEBRUIK JE MINIMAAL MET IRRITERENDE EN CORROSIEVE STOFFEN a:P2 filter masker b:Papieren mondmasker (snuitje) 11. HOE LANG IS NIET GECONSERVEERDE, HELDERE DRANK HOUDBAAR? a:2 weken na bereiden b:4 weken na bereiden, mits koel bewaard 12. GEEF VOLGORDE VAN MEESTE BESCHERMING TEGEN BLOOTSTELLING GEVAARLIJKE STOF a:Isolator (1), Veiligheidswerkbank (2), Stofafzuigkast (3) b:Isolator (1), Stofafzuigkast (2), Veiligheidswerkbank (3)

20 20 GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN


Download ppt "1 VEILIG BEREIDEN WORDT MAKKELIJKER MET R!FaS Judith Hofstede SBA Daphne Hendriks SBA."

Verwante presentaties


Ads door Google