De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bram Buyse Bachelor Agro- & biotechnologie Afstudeerrichting: 3 de Groenmanagement 2009- 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bram Buyse Bachelor Agro- & biotechnologie Afstudeerrichting: 3 de Groenmanagement 2009- 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Bram Buyse Bachelor Agro- & biotechnologie Afstudeerrichting: 3 de Groenmanagement 2009- 2010

2 Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf  Stage- & eindwerkbedrijf,  Waterproblematiek,  Drinkwaterverbruik varkens,  Huidige drinkwaterzuiveringssystemen,  Bespreking drinkwaterzuivering Dikkebus,  Conclusies.

3 Stage- & eindwerkbedrijf: Verhoeyen-Bostijn bvba  Kweken van water- en oeverplanten:  vermeerderingswijze,  potkeuze,  opkweek,  verkoop.  Aanleg van waterzuiveringen met planten

4 Waterproblematiek  Landbouw 9 %  Leidingwater  10 miljoen m³/ jaar  te duur  Grondwater:  52 miljoen m³/ jaar  geen grondwatervergunningen,  vergunde op te pompen volumes verminderen,  grondwaterwinningsdiepte verhogen,  verhogen grondwaterheffingen.

5 Waterproblematiek OPLOSSING?  Gebruik van regen-, beek-, drain- of ander water.  PROBLEEM: water voldoet niet aan drinkwaternormen Waterzuivering noodzakelijk.

6 Drinkwaterverbruik varkens  Lacterende zeugen = 5,4 m³/dier/jaar,  Overige zeugen = 3,0 m³/dier/jaar,  Vleesvarkens = 1,1 m³/ jaar,  Gespeende biggen = 0,5 m³/jaar.

7 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen 3  systemen  Zandfilter  Cocosfilter  Lavafilter

8 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen Zandfilter  Opslag startwater  Zandfilter  Geen waterbuffer

9 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen Cocosfilter  Opslag startwater  Waterbuffer,  Cocosfilter.

10 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen Lavafilter met planten  Opslag startwater,  Waterbuffer,  Lavafilter.

11 Bespreking opbouw drinkwaterzuivering Dikkebus Gegevens varkensbedrijf  waterverbruik = 20.000 l/ dag = 7300 m³/jaar  Zeugen: 210  Gespeende biggen: 820  Mestvarkens: 1480  Huidige grondwatervergunning niet vernieuwt  Startwater = omgevingswater  Regenwater  Drainwater (niet maart- oktober)

12 Bespreking opbouw drinkwaterzuivering Dikkebus  Grootte drinkwaterzuivering  Min. 10 dagen water opslaan (200.000 l)  Opslag van 300.000 liter water  Uitbreidingmogelijkheden  Lavafilter  1/3 – 1/4 lavafilter t.o.v. waterbuffer  Circulatie 2 maal/ dag

13 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Buizenstelsel  pvc 110 mm  pvc 400 mm  Circulatiepomp  Zuigleiding stal

14 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Lava  drinkwatercertificaat  fractie 8/16 mm  Oppervlakte filter : 100 m³  Soortelijke massa: 1200 kg/ m³  120,96 ton

15 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Aanvoer omgevingswater  via polyethyleendarm  mebnerpomp  15000l/ uur  automatische bediening  Diode 1 = comendiode  Diode 2 = laagwateralarmdiode  Diode 3 = minimumdiode  Diode 4 = maximumdiode

16 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Overloop  verbinding waterbuffer en lavafilter,  pvc 125 mm.  Circulatiepomp

17 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Beplanting:  3 functies  Geen Phragmites australis of riet  Gebruikte planten  280 stuks:  Acorus calamus,  Alisma plantago-aquatica,  Caltha palustris,  Carex elata,  Filipendula ulmaria,  Iris pseodacorus,  Lythrum salicaria,  Mentha aquatica,  Ranunculus flammula.

18 Eindresultaat

19 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Onderhoud:  1/ jaar  Maaien en afvoeren  Kostprijs:  betonconstructie = € 8000,00  Aanleg zuivering = € 12163,40  Totaal = € 20163,40  Subsidies:  VLIF- steun  Voor bedrijf= 40 %,  Nu= 30 %,  Nog € 12.000,00.

20 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus  Jaarlijkse kosten  Elektriciteit + heffingen + onderhoudskost  € 666,71  Terugverdientijd volledige investering voor 7300 m³:  Leidingwater:  Kostprijs: € 11804,83  reeds na 1 jaar  Grondwater:  Kostprijs :€ 1281,88  nu na 20 jaar, toekomst korter

21 Conclusie 1  Vergelijking van de verschillende systemen:  Cocosfilter:  Ammonium- en nitrietwaarden stijgen  Cocosvezels verteren.  Zandfilter:  Goede werking,  Beperktere ruimte.  Lavafilter:  Goede werking,  Meer ruimte.

22 Conclusie 2  Ontsmetting:  Bacteriën doden  Afhankelijk kwaliteit startwater  Aan te raden  Kleine dosis,  Bacteriën gedood, soms drinkwaterkwaliteit mens,  Verwijderd biofilmlaag op leidingen

23 Bedanking ! Bram Buyse


Download ppt "Bram Buyse Bachelor Agro- & biotechnologie Afstudeerrichting: 3 de Groenmanagement 2009- 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google