De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf
Bram Buyse Bachelor Agro- & biotechnologie Afstudeerrichting: 3de Groenmanagement

2 Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf
Stage- & eindwerkbedrijf, Waterproblematiek, Drinkwaterverbruik varkens, Huidige drinkwaterzuiveringssystemen, Bespreking drinkwaterzuivering Dikkebus, Conclusies.

3 Stage- & eindwerkbedrijf: Verhoeyen-Bostijn bvba
Kweken van water- en oeverplanten: vermeerderingswijze, potkeuze, opkweek, verkoop. Aanleg van waterzuiveringen met planten

4 Waterproblematiek Landbouw 9 % Leidingwater Grondwater:
10 miljoen m³/ jaar te duur Grondwater: 52 miljoen m³/ jaar geen grondwatervergunningen, vergunde op te pompen volumes verminderen, grondwaterwinningsdiepte verhogen, verhogen grondwaterheffingen.

5 Waterzuivering noodzakelijk.
Waterproblematiek OPLOSSING? Gebruik van regen-, beek-, drain- of ander water. PROBLEEM: water voldoet niet aan drinkwaternormen Waterzuivering noodzakelijk.

6 Drinkwaterverbruik varkens
Lacterende zeugen = 5,4 m³/dier/jaar, Overige zeugen = 3,0 m³/dier/jaar, Vleesvarkens = 1,1 m³/ jaar, Gespeende biggen = 0,5 m³/jaar.

7 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen
Zandfilter Cocosfilter Lavafilter

8 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen
Zandfilter Opslag startwater Geen waterbuffer

9 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen
Cocosfilter Opslag startwater Waterbuffer, Cocosfilter.

10 Huidige drinkwaterzuiveringssystemen
Lavafilter met planten Opslag startwater, Waterbuffer, Lavafilter.

11 Bespreking opbouw drinkwaterzuivering Dikkebus
Gegevens varkensbedrijf waterverbruik = l/ dag = 7300 m³/jaar Zeugen: 210 Gespeende biggen: 820 Mestvarkens: 1480 Huidige grondwatervergunning niet vernieuwt Startwater = omgevingswater Regenwater Drainwater (niet maart- oktober)

12 Bespreking opbouw drinkwaterzuivering Dikkebus
Grootte drinkwaterzuivering Min. 10 dagen water opslaan ( l) Opslag van liter water Uitbreidingmogelijkheden Lavafilter 1/3 – 1/4 lavafilter t.o.v. waterbuffer Circulatie 2 maal/ dag

13 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Buizenstelsel pvc 110 mm pvc 400 mm Circulatiepomp Zuigleiding stal

14 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
drinkwatercertificaat fractie 8/16 mm Oppervlakte filter : 100 m³ Soortelijke massa: 1200 kg/ m³ 120,96 ton

15 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Aanvoer omgevingswater via polyethyleendarm mebnerpomp 15000l/ uur automatische bediening Diode 1 = comendiode Diode 2 = laagwateralarmdiode Diode 3 = minimumdiode Diode 4 = maximumdiode

16 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Overloop verbinding waterbuffer en lavafilter, pvc 125 mm. Circulatiepomp

17 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Beplanting: 3 functies Geen Phragmites australis of riet Gebruikte planten 280 stuks: Acorus calamus, Alisma plantago-aquatica, Caltha palustris, Carex elata, Filipendula ulmaria, Iris pseodacorus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Ranunculus flammula.

18 Eindresultaat

19 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Onderhoud: 1/ jaar Maaien en afvoeren Kostprijs: betonconstructie = € 8000,00 Aanleg zuivering = € 12163,40 Totaal = € 20163,40 Subsidies: VLIF- steun Voor bedrijf= 40 %, Nu= 30 %, Nog € ,00.

20 Bespreking opbouw lavafilter Dikkebus
Jaarlijkse kosten Elektriciteit + heffingen + onderhoudskost € 666,71 Terugverdientijd volledige investering voor 7300 m³: Leidingwater: Kostprijs: € 11804,83 reeds na 1 jaar Grondwater: Kostprijs :€ 1281,88 nu na 20 jaar, toekomst korter

21 Conclusie 1 Vergelijking van de verschillende systemen: Cocosfilter:
Ammonium- en nitrietwaarden stijgen Cocosvezels verteren. Zandfilter: Goede werking, Beperktere ruimte. Lavafilter: Meer ruimte.

22 Conclusie 2 Ontsmetting: Bacteriën doden
Afhankelijk kwaliteit startwater Aan te raden Kleine dosis, Bacteriën gedood, soms drinkwaterkwaliteit mens, Verwijderd biofilmlaag op leidingen

23 Bedanking! Bram Buyse


Download ppt "Zuiveren van omgevingswater tot drinkwater op een varkensbedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google