De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)"— Transcript van de presentatie:

1 BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)
Martijn Heynickx, Provincie Noord-Brabant

2 Inhoud De BBMA: Aanleiding Doelen Proces Database BBMB Resultaten

3 BBMA: Aanleiding

4 BBMA: Aanleiding Gebouwd tussen 2005 en 2008
Weinig onderlinge afstemming tussen de regionale modellen Weinig transparant/onduidelijkheden in input en techniek Gevolg: inefficiënt (vooraf veel controle en aanpassen bij start project), discussies over resultaten (moeilijk vergelijkbaar) DUS: behoefte en vraag vanuit regio’s en de provincie om dit centraal op te pakken  Daarom de BBMA

5 BBMA: Doelen Actuele modellen met betere en meer betrouwbare resultaten Gebruik van dezelfde input en technieken bij de regionale modellen Meer duidelijkheid over input en techniek in de modellen En daarmee dus minder risico voor planvorming

6 BBMA: Doelen - wat levert het op?
Proces: vanuit provincie en met de regio’s een integrale aanpak Gedeelde visie op ontwikkeling Noord-Brabant Continuïteit: constant monitoren van ontwikkelingen en regelmatig actualiseren Inhoudelijke verbeteringen en detaillering: multimodaal, meer en betere informatie (inwoners/arbeidsplaatsen, tellingen etc) Meer transparantie (input en methodiek), maar blijft specialistisch BBMA: Doelen - wat levert het op?

7 BBMA: Proces Bestuurlijke omgeving Coördinatie BBMA
GGA-tafels+SRE Coördinatie BBMA Provincie Noord-Brabant Kernteam – inhoud en proces BBMA PNB, RWS, SRE, gemeenten Regionale modelcoördinator Gemeente: projectleiding bouw+beheer regionaal model Gebruikers

8 BBMA: Proces Integraal werken:
intern: samen met OV, kennis en onderzoek en RO samenwerken extern met regio’s: 46 gemeenten/GGA-regio’s + SRE overige externe partijen: RWS, adviesbureaus, onderwijs (NHTV)

9 Bestuurlijk vastgesteld
BBMA: Proces Database (aug 2012 – april 2013) Handboeken Bestuurlijk vastgesteld ( ) BBMB (maart - december 2013) Verfijnen terugkoppelen Regionale modellen (oktober 2013 – medio 2014) Noord-Oost Midden Breda West Den Bosch

10 BBMA: Proces Tips en aandachtspunten proces:
Zorg voor een vast overlegplatform, bij voorkeur ook met een bestuurlijke context (vb. Brabant: GGA) Integraal werken door aanhaken andere vakgebieden (vb. RO, OV) Maak gebruik van aanwezige kennis in en buiten de regio (onderwijsinstellingen, adviesbureaus etc)

11 BBMA: Database Sociaal-economische gegevens: Basisjaar (nu)
NRM Zuid, CBS en LISA vestigingsregister Prognoses (provinciaal trendscenario) Inwoners obv. provinciale bevolkingsprognose Arbeidsplaatsen obv. regionale afspraken RO tav. bedrijventerreinen

12 BBMA: Database Inwoners

13 BBMA: Database Arbeidsplaatsen: provinciale randtotalen vs gemeenten

14 BBMA: Database Arbeidsplaatsen: provinciale randtotalen vs gemeenten

15 BBMA: Database Tips en aandachtspunten SEG’s:
Samenwerking met RO kan enorm helpen in het proces en biedt gedragenheid Zorg daarbij voor een goed verhaal en onderbouwende cijfers Sterk regie voeren en houden Discussies: erg (tijds)intensief, voor BBMA + 1,5 maand, rekening mee houden in planning Let op: discussies op de juiste plaats voeren

16 BBMA: Database netwerken en tellingen Multimodaliteit

17 BBMA: Database Even wat cijfers:
Voor 46 gemeenten (en SRE) inwoners en arbeidsplaatsen bepaald Dit voor ongeveer postcodelocaties +/ wegvakken +/ gedefinieerde kruispunten 6.800 tellingen verzameld en verwerkt

18 BBMA: Database Tips en aandachtspunten overige input:
Een goede controle op alle gegevens in een vroeg stadium haalt al veel van de ruis weg Hou het geheel in zekere mate flexibel; je loopt altijd nog tegen fouten of wijzigingen aan Wees voorzichtig met ‘innovatieve’ databronnen Overdraagbaarheid, transparantie en verklaarbaarheid van gegevens is erg belangrijk

19 BBMA: BBMB Basisjaar 2010 Strategische termijn: jaren 2020 en 2030
Multimodaal: Auto, middelzware vracht, zware vracht, maar nu ook OV en fiets Motieven vb. woon-werk, zakelijk, etc, En dit voor etmaal, ochtend- en avondspits Cyclus actualisatie: basisjaar: om de 4 jaar prognoses: iedere 1 à 2 jaar

20 BBMA: BBMB Functie BBMB: afstemming tussen regionale modellen op niveau van vervoerstromen tussen gebieden Functie regionale modellen: gedetailleerde schaalniveau

21 BBMA: BBMB vertaling naar regionale modellen

22 BBMA: BBMB methodiek Basismatrix NRM 2004 BBMA SEGS OViN Groeimodel
GGA netwerken Kosten Beleid Groeimodel Matrix NRM 2010 Randtotalen Kalibratie Zwaartekrachtmodel 2010 BBMB 2010 Groeifactormatrix Zwaartekrachtmodel 2020/30 BBMB 2020/30

23 BBMA: BBMB BBMB naar regionale modellen BBMA SEGS OViN Kosten Beleid
GGA netwerken Kosten Beleid BBMB 2010 Verfijning Kalibratie Zwaartekrachtmodel 2010 Regionaal model 2010 Groeifactormatrix Zwaartekrachtmodel 2020/30 Regionaal model 2020/30

24 BBMA: BBMB Tips en aandachtspunten BBMB:
Afstemming tussen grover overkoepelend model en regionale modellen kan belangenconflict opleveren Moeilijker een grover overkoepelend model (BBMB) te interpreteren, wat betekent dit voor de regionale modellen? Goed gremium selecteren om dit te controleren, vaak erg inhoudelijke en technische materie

25 BBMA: Resultaten SEG: vergelijking BBMA en andere modelscenario’s

26 BBMA: Resultaten SEG: vergelijking BBMA en andere modelscenario’s

27 BBMA: Resultaten Gevolg: lagere prognoses door de nieuwe inzichten
Oud model Oud model BBMA BBMA

28 BBMA: Resultaten Reden:
Lagere demografische groei door nieuwe inzichten Oud NRM met oud scenario (EC) met hogere groei Lagere betrouwbaarheid gegevens in oude modellen (vb. SEG’s, netwerken)

29 BBMA: Resultaten Tips en aandachtspunten gewijzigde resultaten:
Overstap op nieuwe tool voor nieuwe studies, daarbij enkel naar de nieuwe informatie kijken Lopende studies: goed moment in projectproces selecteren, uitvoeren van verschil- en risicoanalyse Goed informeren van partijen: projectleiders, managers, en natuurlijk ook bestuur

30 BBMA: Resultaten Zou ik een aanpak als de BBMA adviseren? JA
Omdat het een goede houvast biedt; duidelijkheid en structuur voor proces en inhoud MAAR Mits er voldoende vraagstukken zijn op gebied van verkeersmodellering in de regio (toch veel effort) Altijd maatwerk Tav. grover overkoepelend model voor onderlinge afstemming: hier kan het Rijk middels het NRM meer in betekenen NRM kan meer betekenen door meer down – top te werken (vb. trendscenario met input vanuit regio’s) en dus met dezelfde input aan de slag te gaan, alsook door actuele basisjaren te voorzien

31 Discussie: hoe kijkt het publiek naar een dergelijke aanpak?
Vragen? Discussie: hoe kijkt het publiek naar een dergelijke aanpak? Martijn Heynickx Provincie Noord-Brabant


Download ppt "BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)"

Verwante presentaties


Ads door Google