De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) Martijn Heynickx, Provincie Noord-Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) Martijn Heynickx, Provincie Noord-Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) Martijn Heynickx, Provincie Noord-Brabant

2 Inhoud De BBMA:  Aanleiding  Doelen  Proces  Database  BBMB  Resultaten

3 BBMA: Aanleiding

4 - Gebouwd tussen 2005 en 2008 - Weinig onderlinge afstemming tussen de regionale modellen - Weinig transparant/onduidelijkheden in input en techniek Gevolg: inefficiënt (vooraf veel controle en aanpassen bij start project), discussies over resultaten (moeilijk vergelijkbaar) DUS: behoefte en vraag vanuit regio’s en de provincie om dit centraal op te pakken  Daarom de BBMA

5 BBMA: Doelen - Actuele modellen met betere en meer betrouwbare resultaten - Gebruik van dezelfde input en technieken bij de regionale modellen - Meer duidelijkheid over input en techniek in de modellen En daarmee dus minder risico voor planvorming

6 1.Proces: vanuit provincie en met de regio’s een integrale aanpak 2.Gedeelde visie op ontwikkeling Noord-Brabant 3.Continuïteit: constant monitoren van ontwikkelingen en regelmatig actualiseren 4.Inhoudelijke verbeteringen en detaillering: multimodaal, meer en betere informatie (inwoners/arbeidsplaatsen, tellingen etc) 5.Meer transparantie (input en methodiek), maar blijft specialistisch BBMA: Doelen - wat levert het op?

7 BBMA: Proces Bestuurlijke omgeving GGA-tafels+SRE Coördinatie BBMA Provincie Noord-Brabant Kernteam – inhoud en proces BBMA PNB, RWS, SRE, gemeenten Regionale modelcoördinator Gemeente: projectleiding bouw+beheer regionaal model Gebruikers

8 BBMA: Proces Integraal werken: -intern: samen met OV, kennis en onderzoek en RO samenwerken -extern met regio’s: 46 gemeenten/GGA-regio’s + SRE -overige externe partijen: RWS, adviesbureaus, onderwijs (NHTV)

9 BBMA: Proces Handboeken Bestuurlijk vastgesteld (2011-2012) Database (aug 2012 – april 2013) Regionale modellen (oktober 2013 – medio 2014) Noord-Oost Midden Breda West Den Bosch BBMB (maart - december 2013) Verfijnen terugkoppelen

10 BBMA: Proces Tips en aandachtspunten proces: -Zorg voor een vast overlegplatform, bij voorkeur ook met een bestuurlijke context (vb. Brabant: GGA) -Integraal werken door aanhaken andere vakgebieden (vb. RO, OV) -Maak gebruik van aanwezige kennis in en buiten de regio (onderwijsinstellingen, adviesbureaus etc)

11 BBMA: Database Sociaal-economische gegevens: Basisjaar (nu) NRM Zuid, CBS en LISA vestigingsregister Prognoses (provinciaal trendscenario) -Inwoners obv. provinciale bevolkingsprognose -Arbeidsplaatsen obv. regionale afspraken RO tav. bedrijventerreinen

12 BBMA: Database Inwoners

13 BBMA: Database Arbeidsplaatsen: provinciale randtotalen vs gemeenten

14 BBMA: Database Arbeidsplaatsen: provinciale randtotalen vs gemeenten

15 BBMA: Database Tips en aandachtspunten SEG’s: -Samenwerking met RO kan enorm helpen in het proces en biedt gedragenheid -Zorg daarbij voor een goed verhaal en onderbouwende cijfers -Sterk regie voeren en houden -Discussies: erg (tijds)intensief, voor BBMA + 1,5 maand, rekening mee houden in planning -Let op: discussies op de juiste plaats voeren

16 BBMA: Database netwerken en tellingen Multimodaliteit

17 BBMA: Database Even wat cijfers: -Voor 46 gemeenten (en SRE) inwoners en arbeidsplaatsen bepaald -Dit voor ongeveer 81.000 postcodelocaties -+/- 140.000 wegvakken -+/- 20.000 gedefinieerde kruispunten -6.800 tellingen verzameld en verwerkt

18 BBMA: Database Tips en aandachtspunten overige input: -Een goede controle op alle gegevens in een vroeg stadium haalt al veel van de ruis weg -Hou het geheel in zekere mate flexibel; je loopt altijd nog tegen fouten of wijzigingen aan -Wees voorzichtig met ‘innovatieve’ databronnen -Overdraagbaarheid, transparantie en verklaarbaarheid van gegevens is erg belangrijk

19 BBMA: BBMB -Basisjaar 2010 -Strategische termijn: jaren 2020 en 2030 -Multimodaal: Auto, middelzware vracht, zware vracht, maar nu ook OV en fiets -Motieven vb. woon-werk, zakelijk, etc, -En dit voor etmaal, ochtend- en avondspits -Cyclus actualisatie: - basisjaar: om de 4 jaar - prognoses: iedere 1 à 2 jaar

20 BBMA: BBMB Functie BBMB: afstemming tussen regionale modellen op niveau van vervoerstromen tussen gebieden Functie regionale modellen: gedetailleerde schaalniveau

21 BBMA: BBMB vertaling naar regionale modellen

22 BBMA: BBMB Basismatrix NRM 2004 BBMB 2010 BBMB 2020/30 Zwaartekrachtmodel 2010 Groeimodel Matrix NRM 2010 Randtotalen OViN BBMA SEGS GGA netwerken Kosten Beleid Zwaartekrachtmodel 2020/30 Kalibratie Groeifactormatrix methodiek

23 BBMA: BBMB Regionaal model 2010 Regionaal model 2020/30 Zwaartekrachtmodel 2010 BBMB 2010 Verfijning OViN BBMA SEGS GGA netwerken Kosten Beleid Zwaartekrachtmodel 2020/30 Kalibratie Groeifactormatrix BBMB naar regionale modellen

24 BBMA: BBMB Tips en aandachtspunten BBMB: -Afstemming tussen grover overkoepelend model en regionale modellen kan belangenconflict opleveren -Moeilijker een grover overkoepelend model (BBMB) te interpreteren, wat betekent dit voor de regionale modellen? -Goed gremium selecteren om dit te controleren, vaak erg inhoudelijke en technische materie

25 BBMA: Resultaten SEG: vergelijking BBMA en andere modelscenario’s

26 BBMA: Resultaten SEG: vergelijking BBMA en andere modelscenario’s

27 BBMA: Resultaten Gevolg: lagere prognoses door de nieuwe inzichten Oud model BBMAOud modelBBMA

28 BBMA: Resultaten Reden: -Lagere demografische groei door nieuwe inzichten -Oud NRM met oud scenario (EC) met hogere groei -Lagere betrouwbaarheid gegevens in oude modellen (vb. SEG’s, netwerken)

29 BBMA: Resultaten Tips en aandachtspunten gewijzigde resultaten: -Overstap op nieuwe tool voor nieuwe studies, daarbij enkel naar de nieuwe informatie kijken -Lopende studies: goed moment in projectproces selecteren, uitvoeren van verschil- en risicoanalyse -Goed informeren van partijen: projectleiders, managers, en natuurlijk ook bestuur

30 BBMA: Resultaten Zou ik een aanpak als de BBMA adviseren? -Omdat het een goede houvast biedt; duidelijkheid en structuur voor proces en inhoud JA MAAR -Mits er voldoende vraagstukken zijn op gebied van verkeersmodellering in de regio (toch veel effort) -Altijd maatwerk -Tav. grover overkoepelend model voor onderlinge afstemming: hier kan het Rijk middels het NRM meer in betekenen

31 Vragen? Discussie: hoe kijkt het publiek naar een dergelijke aanpak? Martijn Heynickx Provincie Noord-Brabant E-mail: mheynickx@brabant.nl


Download ppt "BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) Martijn Heynickx, Provincie Noord-Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google