De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering voor SVK's ondersteuning door Wonen-Vlaanderen en VMSW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering voor SVK's ondersteuning door Wonen-Vlaanderen en VMSW."— Transcript van de presentatie:

1 informatievergadering voor SVK's ondersteuning door Wonen-Vlaanderen en VMSW

2 agenda ondersteuning Wonen-Vlaanderen – Hilde Van den Bosch, afdelingshoofd Wonen –organogram –team woonkwaliteit –ondersteuning SVK's inzake woonkwaliteit ·doel ·opdrachten ·activiteiten –e-mailadres & webapplicatie informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

3 agenda ondersteuning VMSW – Piet De Vooght, afdelingshoofd Ondersteuning –organogram –3 operationele afdelingen –afdeling Ondersteuning ·5 huidige cellen ·cel ondersteuning SVK's : wie doet wat –praktische informatie –financieel plaatje informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

4 4 Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen Infosessie voor sociale verhuurkantoren 26 juni 2012

5 5 Organogram Agentschap agentschap Wonen-Vlaanderen administrateur- generaal stafdienstafdeling Wonen afdeling Financiële Instrumenten afdeling Woonbeleid

6 6 Organogram Afdeling Wonen

7 7 Centrale Dienst Team Woonkwaliteit Coördinator: Dorien Van Cauwenberge Technisch Coördinator: Luc Bollaert Deskundige Woonkwaliteit: Lieve Deblauwe Deskundigen Woonkwaliteit : Tim Jamée Danny Daelman Ondersteuner Woonkwaliteit (jurist):Krist Windels Ondersteuner Woonkwaliteit: Ilse Baert Databeheerder: Cindy De Zitter

8 8 Team onderzoekers (Brussel): Jan Crombez Eric Vanderhispallie Geert Bourguignon Herman Van Molle Administratieve ondersteuning: Sandra Caes Coördinator voor de 5 decentrale diensten: Ivan Peeters ( Wonen Antwerpen )

9 9 Ondersteuning SVK’s op vlak van woningkwaliteit Doel: 1) Verhuren van comforme woningen. 2) Verhogen kennis woningkwaliteit bij SVK’s  Op termijn moeten SVK’s zelf woningkwaliteit goed kunnen inschatten.

10 10 Deskundigen woonkwaliteit voor SVK’s Opdrachten 1) Ondersteunen en informeren SVK’s op vlak van woningkwaliteit 2) Detecteren vormingsnoden SVK’s 3) Organiseren en geven van technische vorming 4) Formuleren van beleidsaanbevelingen vanuit praktijkervaring 5) Beheer van de technische webapplicatie

11 11 Enkele activiteiten Inzicht verwerven in de kwaliteit van het woningpatrimonium van de SVK’s Eigen kennis woningkwaliteit verhogen  uitvoeren van OTP’s Opmaak plan voor systematische screening Ontwikkelen en organiseren van een opleiding op maat voor SVK’s

12 12 Opvolgen en evalueren van de afsprakenkaders met de centrumsteden. Voorstellen doen ter optimalisering. Bekend maken bij andere steden en gemeenten. Opstellen rapporten over de woningkwaliteit van de SVK’s Overleg met SVK-sector en VMSW Ontwikkelen helpdesk voor SVK’s met FAQ rubriek

13 13 Aanbod Voor alle vragen: SVKwoningkwaliteit@rwo.vlaanderen.be Webapplicatie: Webportaal voor onderzoekers wordt uitgebreid met een luik voor sociale verhuurkantoren.

14 14

15 informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012 organogram vmsw stafdiensten

16 3 operationele afdelingen projectrealisatie –adviesverstrekking en begeleiding rond woningbouw, -renovatie en –onderhoud –attestering van bouw van woningen door private actoren –zelf bouwheer voor infrastructuur- aanleg –administratieve ondersteuning van die technische processen ·adviesverlening overheidsopdrachten ·werfopvolging ·subsidieafhandeling informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

17 3 operationele afdelingen financiën –boekhouding en begroting –beleggingen en leningsopname –bankfunctie shm's : ·voorbereiding betalingen ·inkomsten en uitgaven boeken op rekening shm's ·beheer huurwaarborgen –hypothecair krediet ·verstrekking, bijgestaan door 23 shm's koopsector ·opvolging ·waarborgen, o.a. schatten van waarde van woning informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

18 3 operationele afdelingen planning en programmatie –opmaak jaarlijks uitvoeringsprogramma –opvolging en ondersteuning financiële planningen –ondersteuning bij en subsidieafhandeling van onroerende transacties, vooral van gronden maar ook van panden informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

19 afdeling Ondersteuning informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012 afdelingshoofd informatica juridische zaken personeel & HRM logistiek & beheer gebouw kennisbeheer ondersteuning SVK's secretariaat algemene opdracht van de afdeling : –ondersteunende dienstverlening zowel ten aanzien van interne als externe klanten –sterk van elkaar verschillende domeinen, elk met hun eigen deskundigheid

20 informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012 informatica voorziet en beheert informatica-infrastructuur : pc’s,netwerk, servers, … coördineert en beheert informaticaprojecten : via eigen ontwikkeling of uitbesteding helpdesk-functie ondersteuning ook van SHM’s en hun softwareleveranciers beheert structuur Woonnet en internetsite van de VMSW

21 juridische zaken adviesverlening op juridisch vlak voor –intern : cellen VMSW –extern : vooral shm’s, maar ook als beleidsondersteuning begeleiding van shm’s bij gerechtelijke procedures juridisch vademecum overzicht staatsblad informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

22 personeel & HRM personeelsbeheer en personeelsbeleid VMSW

23 informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012 logistiek & beheer gebouw logistieke ondersteuning binnen het gebouw beheer van dit gebouw en, via beherende shm's, sociaal woningenpatrimonium in Knokke, Zelzate, Wachtebeke en Lokeren

24 kennisbeheer kennisbank beheer van de in de VMSW aanwezige datastromen publicatie van statistische informatie uit de databanken op de website van de VMSW helpdesk Kaderbesluit Sociale Huur informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

25 ondersteuning SVK's : nieuw team eerste doel : ondersteuning die VOB bood zo goed mogelijk verder zetten min taken die aan Wonen Vlaanderen zijn toebedeeld min de rol van HUURpunt maar : nieuw team, 3 + Berbe in een latere fase : zien of en hoe verbreden, uitdiepen, … vanuit andere ondersteuningsfuncties van de VMSW duidelijk : afzonderlijk team, zichtbaar in de organisatie informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

26 ondersteuning SVK's : nieuw team grote lijnen van de ondersteuning : –sectoroverleg organiseren –informatiedoorstroming, kennis- en ervaringsuitwisseling –helpdesk huurreglementering –vorming individueel of in groep –procesbegeleiding –inhoudelijke ondersteuning SVK-werking ·inhuren ·verhuren ·financieel beheer ·promotie van het model belangrijk : samenwerking/afstemming Wonen- Vlaanderen en HUURpunt informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

27 ondersteuning SVK's: wie & wat ? Berbe Luyckx –takenpakket idem als binnen VOB ·helpdeskfunctie ·vorming ·ondersteuning bij herstructurering of opstartende svk's –tot tegenbericht zelfde telefoonnummer + emailadres Andree Brouwers ·helpdeskfunctie ·organisatie sectoroverleg, met andere partijen en met welzijnssector ·opvolging/ondersteuning andere aspecten woonkwaliteit ·ondersteuning bij herstructurering of opstartende svk's ·02 505 42 99 – andree.brouwers@vmsw.beandree.brouwers@vmsw.be informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

28 ondersteuning SVK's : wie & wat ? bijkomende versterking met –jurist –iemand met financieel/economische achtergrond morgen en overmorgen selectie allicht dus volgende week 2 extra namen taken jurist –juridische ondersteuning helpdesk –ontwikkeling van vorming vanuit die ervaring –ontsluiting van informatie taken financieel specialist –aanspreekpunt financiële organisatie en beheer –svk-admin en datarapportering informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

29 praktische zaken : werking formele opstart binnen VMSW = 1 juli Berbe in juli voltijds vanuit Antwerpen Andree –werkt zich in in Antwerpen –werkt huidige taken af in Brussel vanaf augustus geleidelijke overstap naar Brussel vanaf 1 september volledig van hier uit helpdesksvk@vmsw.be informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

30 praktische zaken : IT svk-admin : continuïteit –VMSW sluit contract af met Guynius vanaf 01.09 –Guynius werkt nu openstaande punten af –daarna in overleg te bekijken hoe hiermee verder –voordeel gemeenschappelijk registratiesysteem website – intranet – emailadressen : ongewijzigd, op termijn overname binnen Woonnet – gezamenlijk te bekijken want niet gratis informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

31 financieel plaatje beheersvergoeding –50 euro x aantal gesubsidieerde woningen op 1 november –maximaal 12.500 euro per svk –voorzien in de nieuwe subsidieregeling –dekt loonkost 4 vte informatievergadering voor svk's - 26 juni 2012

32


Download ppt "Informatievergadering voor SVK's ondersteuning door Wonen-Vlaanderen en VMSW."

Verwante presentaties


Ads door Google