De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Truiden een toeristische missie ?. Toerisme is economie in Limburg  Arbeidsintensieve sector  Tot 2003 was er een groei in de tewerkstelling (1998.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Truiden een toeristische missie ?. Toerisme is economie in Limburg  Arbeidsintensieve sector  Tot 2003 was er een groei in de tewerkstelling (1998."— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Truiden een toeristische missie ?

2 Toerisme is economie in Limburg  Arbeidsintensieve sector  Tot 2003 was er een groei in de tewerkstelling (1998 – 2003 een groei van 6,39 %). De laatste twee jaar is de groei gestabiliseerd. Er werkten in 2005 in Limburg ongeveer 15.181 mensen in toerisme (zowel loondienst als zelfstandigen).  De omzet in 2004 bedroeg 542.000.000 EUR en in 2005 bedroeg de omzet 600.000.000 EUR, dit is een stijging van 10 %. De jaren daarvoor was de stijging van de omzet kleiner.  De investeringen waren na de boom in jaren 90 gedaald maar sinds enkele jaren neemt die weer toe. In 2004 is er 57.000.000 EUR geïnvesteerd in toerisme en in 2005 is er 78.000.000 EUR geïnvesteerd. Een serieuze groei van 36%.

3 Werking informatiekantoor Toerisme Sint-Truiden  In 2005 zijn 77.837 bezoekers elektronisch geregistreerd. Hiervan zijn er 43.306 gratis info komen vragen en 31.531 vroegen bijkomende informatie aan de balie of kochten een folder of een streekproduct.  Het aantal bezoekers aan het kantoor stijgt jaar na jaar. Ook de digitale bezoekers stijgt. Vijf jaar geleden kregen wij 467 vragen via mail, in 2005 kregen wij 2.514 vragen via mail.

4 Groepsarrangementen  Klassiek groepstoerisme stagneert.  Nieuwe marktsegmenten worden gezocht  Huidig groepstoerisme is meer maatwerk die een duurder bestedingspatroon hebben. Omzet jaarlijks iets meer dan 100.000 EUR

5 Fietstoerisme  Fietstoerisme is in de lift, waar het in de rest van Limburg iets stagneerde, blijft het stijgen in Haspengouw. April 2003 – april 2004 was er een stijging van 21 % fietsrecreanten.  Blijven investeren in de kwaliteit en het onderhoud van de routes is belangrijk.  Verkoop fietskaarten blijft stijgen en Toerisme Sint-Truiden heeft dit jaar meer dan 1.910 fietsen verhuurd, via het station 287 fietsen. In totaal werden er in Limburg 10.000 fietsen verhuurd en 1 op 4 dus in Sint-Truiden.

6 Evenementtoerisme Evenementen zijn toegevoegde toeristische producten en tevens een promotiemiddel in de positionering van Vlaamse bestemming. Elke stad wil zich profileren als evenementenstad …  Kiezen voor kwalitatieve, profilerende en indien mogelijk voor economisch rendabele evenementen.  Voorbeeld van economisch rendabel= Bloesemmaand april  Voorbeeld van profilerende events: Chateau Sint-Truiden, kloostergesprekken, tentoonstellingen op de cultuurhistorische as  Huis van sinterklaas: toerisme ? Ja want regionale doelgroep leert historisch patrimonium zeer laagdrempelig kennen en de maand november krijgt een waardevol evenement.

7 Verblijfsarrangementen  Toerisme Sint-Truiden werkt met partnerschappen met de sector. Jaarlijks participeren zij zo voor 10 % in communicatiekosten van Toerisme Sint-Truiden (communicatiebudget is 125.000 EUR).  Cel arrangementen heeft een bemiddelende taak voor logies in Sint-Truiden, Borgloon, Heers, Landen, Gingelom en Zoutleeuw.  Wij plaatsen thema-arrangementen in Vlaanderen Vakantieland en in 2006 zijn 97 arrangementen geboekt met een omzet van 21.150 EUR.  Gemiddeld verblijven toeristen 2,7 nachten in Sint-Truiden en boekingen gebeuren voornamelijk rechtstreek bij de logies.  Bezettingsgraad in voorjaar en najaar is goed.

8 STP 2000- 2006 wat gerealiseerd  Opdracht vorig Strategische Plan was de cultuurreligieuze as versterken met een vernieuwende, profilerende attractie.  Abdijtoren was een investering van 2.600.000 EUR. Hiervan heeft de stad 600.000 EUR zelf moeten financieren, de rest werd betoelaagd via Monumenten en Landschappen, Toerisme Vlaanderen en EFRO.  Jaarlijks bezoeken ongeveer 10.000 mensen de abdijtoren.

9  De zevenjaarlijkse Trudofeesten hebben in 2005 een totaal nieuwe invalshoek gekregen met groot succes: meer dan 14.000 toeristen bezochten de tentoonstelling ‘van hieraf moet je gaan’. Meer dan 20.000 toeristen bezochten de begijnhofkerk in 2005 en het Museum Vlaamse Minderbroeders kende het topjaar sinds zijn oprichting met 18.000 bezoekers.  Met enthousiasme werd door alle culturele diensten gewerkt aan het bekomen van het erfgoedconvenant. Hierdoor kan het onroerend erfgoed professioneel ontsloten worden.

10  Sint-Truiden staat op de kaart van het toeristisch landschap in Vlaanderen  Maar wij blijven kritisch en willen nog meer vooruit ! Daarom analyseren wij ons sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

11 STERKTENZWAKTEN punten waar wij in meer of mindere mate iets aan kunnen doen  Grote monumentenstad  Uniek Haspengouwse landschap  Dé fruitstad  Uitgebreid aanbod van historisch waardevol onroerend en roerend religieus erfgoed  Unieke culturele infrastructuur  Software productontwikkeling (gidsen, kaarten, …)  Uitgebreide toeristische dienstverlening  Toegankelijkheid en ontsluiting aanbod  Religieus erfgoed is niche  Authenticiteit van Haspengouwse landschap en erfgoed wordt niet altijd en overal gedragen  Overdruk bepaalde evenementen  Gebrek aan private investeringen  Slechte huisvesting toerisme

12 KANSEN Bedreigingen omgevingsfactoren waar we soms weinig invloed op hebben  Haspengouw zit in de lift  Toenemende belangstelling voor korte vakantie in Vlaanderen – Haspengouw  Toerisme is speerpunt in gemeentelijk beleid geworden  Goede samenwerking met externe partners  Groeiende belangstelling voor religiositeit  Erfgoedconvenant, GRUP’s,...  Restauratieprojecten  Camping de egel  Professionalisering toeristische onthaal  Onderhoud routes op niveau  Budgettaire mogelijkheden lokale overheid is beperkt  Imago fruitsector  Beperkt kindvriendelijk aanbod  Verzet parkeervrije Grote Markt  Invulling militair domein  Concurrentie Hasselt en Tongeren (veel steun van hogere overheid)  Geen toerismedecreet  Toerisme heeft zwak personeelsformatie in vergelijking met andere sectoren

13 VISIE Duurzaam toerisme voor Sint-Truiden  Voortdurende zorg voor en behoedzame ontsluiting van onze historische stadskern, de authenticiteit van het Haspengouwse landschap en het cultuurhistorisch patrimonium.  Overdruk op sociaal, cultureel of milieuvlak moet vermeden worden, spreiding in tijd en ruimte van het evenementenaanbod is een concrete strategie hiervoor.

14 VISIE Kwaliteitstoerisme voor Sint-Truiden  Historische steden zoals Sint-Truiden moeten een toeristisch beleid ontwikkelen, gebaseerd op de combinatie van  historisch erfgoed,  natuurlijk erfgoed,  culturele activiteiten  en evenementen, recreatie en horeca.

15 VISIE Economisch en marktconform toerisme  Toerisme is een speerpunt in de ontwikkeling van de economie van Haspengouw. Voeg daarbij nog de waarde van het toerisme voor het welzijn van de eigen bevolking en de verbetering van de leefomgeving, dan is het duidelijk dat investeren in toerisme investeren is in de toekomst van onze stad.

16 Op basis van CIJFERS, SWOT en VISIE komen wij tot volgende strategische krachtlijnen voor de toekomst

17 Strategische acties voor 2007 - 2013  Vernieuwen van ons toeristisch aanbod  Aankoop toerbus en fietstaxi. Toeristen kunnen met de toerbus of een fietstaxi een bezoek brengen aan de stad en omgeving. Via zogenaamde achterpoortjes kan de gids/chauffeur toeristen plekken laten zien die normaal niet kunnen bezocht worden.

18 Strategische acties voor 2007 - 2013  Het innoveren van toeristisch-recreatief aanbod door  Onthaal in Sint-Truiden toeristvriendelijk maken door de binnenstad auto-armer te maken.  Dossier Herinrichting Toerisme Sint-Truiden in het stadhuis. Een nieuwe vorm van bezoekersonthaal waarbij beleving, verkoop en dienstverlening centraal staan.

19 Strategische acties voor 2007 - 2013  Het toeristisch recreatieve aanbod versterken door netwerkvorming door  samenwerking tussen de verschillende aanbieders (profit en non-profit) en de verschillende beleidsniveaus (lokaal, regionaal, provinciaal en Vlaams) zodat er product- en grensoverschrijdend kan gewerkt worden

20 Strategische acties voor 2007 - 2013  Uitbouwen van een gediversifieerd en kwalitatief verblijfstoerisme door  een camping voor trekkers;  Hotels van drie sterren of meer in kastelen of kasteelhoeves, …;  gastenkamers in het stadscentrum in waardevolle panden, …);  hoevetoerisme in de kerkdorpen.

21 Strategische acties voor 2007 - 2013  Behoud en verder stimuleren van het kort-verblijfstoerisme en dagtoerisme  Cel arrangementen moet dagtoerisme verder uitbouwen en nieuwe marktsegmenten zoeken (bedrijven, scholen, …).  Cel arrangementen moet zich echter meer en meer richten op het uitbouwen van het kort- verblijftoerisme. Klassieke groepstoerist gaf in ST gemiddeld 10 EUR uit terwijl een verblijfstoerist gemiddeld 100 EUR uitgaf in ST in 2006.

22 Strategische acties voor 2007 - 2013  Behouden en verder stimuleren van de groei van het individuele toerisme door  verdere restauratie en ontsluiting van het uniek historisch patrimonium;  een nog gerichter communicatiebeleid;  kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverhoging van het bestaande aanbod. 

23  Dossier bescherming en ontsluiting Brustempoort uitwerken zodat toeristen deze ondergrondse poort beter kunnen bezoeken.  Dossier restauratie van de burcht van Brustem van de monumentencel ondersteunen zodat toeristen deze burcht kunnen bezoeken.  In samenwerking met de erfgoedcel en de andere partners uit de erfgoedsector concrete projecten rond ontsluiting uitwerken (project 1907 - 2007, project ‘twee torens en een half’).  In samenwerking met de culturele sector en de andere partners concrete projecten uitwerken rond een tentoonstellingsbeleid (een grote tentoonstelling in de diverse sites samen met alle partners / geen versnipperd beleid).  Onderhoud bestaand aanbod van zowel fietsroutes, wandelroutes, sites optimaliseren (actualiseren en coördineren afsprakennota, uitbesteden integraal en systematisch onderhoud).  Profilerende, kwaliteitsvolle, duurzame en zo mogelijk economisch rendabele evenementen organiseren (een streekproductenmarkt in de bloesemperiode, de zonnekoning in Straeten, kamperen onder de bloesems, onder de kersen, …) en ondersteunen.

24 Hoe Sint-Truiden profileren ? Haspengouw heeft de ambitie een Haspengouwgevoel te ontwikkelen, opgebouwd rond  landschap (ontspannen)  fruit (genieten en gastronomie) en  erfgoed (ontdekken).

25 Sint-Truiden moet daar maximaal op inspelen Sint-Truiden is een stad apart met een rijk historisch erfgoed gelegen in het unieke Haspengouwse landschap. Optimaal inspelen op de behoefte aan rust en onthaasting en herbronning door aandacht voor het spirituele en authentieke van ons aanbod. Sint-Truiden is voor veel toeristen een soort ‘openbaring’ en met dit pure en oorspronkelijke dat wij nog hebben, moeten wij uitpakken.

26


Download ppt "Sint-Truiden een toeristische missie ?. Toerisme is economie in Limburg  Arbeidsintensieve sector  Tot 2003 was er een groei in de tewerkstelling (1998."

Verwante presentaties


Ads door Google