De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de jaarvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de jaarvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de jaarvergadering
Kom eens kijken in de KVO Keuken!

2 Programma Jaarvergadering Dinsdag 17 november 2009
13.00 uur Amuse 13.10 uur Bezinning “een ander recept” 13.30 uur Voorgerecht 14.30 uur Hoofdgerecht 15.30 uur Nagerecht 16.00 uur Borrel en napraten

3 Amuse Openingswoord KVO Buffet Door voorzitter Sjaan Paridaans

4 Bezinning “Een ander recept” door Commissie LCW

5 Voorgerecht Voorstellen GB en medewerkers
Melden aanwezige afdelingen en kringen Goedkeuren notulen jaarvergadering 2008 Goedkeuren notulen extra ledenvergadering maart 2009 Aanbieden jaarverslag 2008

6 Voorgerecht (2) Aanbieden en goedkeuren jaarrekening 2008
Kascontrolecommissie aan ‘t woord Decharge aan penningmeester Aanbieden en vaststellen begroting 2010 Reservering € ,- voor verhuizing Uitstel aanvragen jaarvergadering 2010 Jaarvergadering 2010 dinsdag 9 nov. 2010

7 Euromuntje voor Bedrag is € 1250,-

8 Stemming: Herverkiezing Sjaan Paridaans (groen)
Herverkiezing Petra vd Berg (geel) Verkiezing Anja van Loon (roze)

9 Anja van Loon Motivatie:
Mijn wens is dat de KVO een moderne gestalte krijgt, die past bij vrouwen van nù.

10 Hoofdgerecht kom kijken in de keuken van de KVO

11 Rap-refrein 3x Roer en roer, Schud en schud, Stamp en stamp,
Klap en klap, En blaas…………………

12 Bekendmaking Uitslag (her)verkiezing Sjaan, Petra en Anja

13 beste KVO-afdelingspagina 2009
Winnaar beste KVO-afdelingspagina 2009 KVO Reusel

14

15 Uitgangspunten nieuwe kaart
Behoud gasten en nieuwe gasten verwelkomen.(ledenwerven) Nieuw personeel opleiden (vinden/binden bestuursleden en actieve vrijwilligers (redactie, wegwijzers, docenten, mentoren) Klantvriendelijk werken (vraaggericht) Nieuwe recepten toevoegen aan kaart (vraaggericht en imago) Recepturen durven wijzigen (imago en vernieuwing)

16 Uitgangspunten nieuwe kaart (2)
Trots zijn op je keuken en de bereide recepten. (Wij KVO!) Menu moet betaalbaar blijven (financieel gezond) Voortdurend proeven tijdens koken (evalueren) Rekening houden met contracten koks Toezichthouders inspecteren het reilen en zeilen en nemen besluiten.(GB)

17 Nieuwe kaart 2010 Gerechten worden exclusief voor u en toekomstige gasten in deze keuken klaargemaakt. (exclusiviteit) Ingrediënten zijn speciaal ingekocht en verwerkt in bestaande en nieuwe recepten. (imago, voordelig, toegankelijkheid en uniek)

18 Menu 2010 3 menu’s verkrijgbaar: Gerechten voor de leden
Gerechten voor kringen en afdelingen Gerechten WIJ-de KVO Bij het buffet kunt u een menukaart afhalen!

19 Gerecht voor de leden Nieuwe koers ledenblad
Aandacht aan internationale vrouwendag Onderzoek ledenbinding Diverse acties Nieuwe algemene folder Regionale workshops ledenwerving Buitengewoon lidmaatschap

20 Ledenblad KVO.nu Vragen van leden om: inzicht in kosten
Inhoudelijke betrokkenheid Enquête: 400 retour = betrokkenheid achterban Waardering ledenblad 6,8 Veel ideeën/tips Doel blad = ledenbinding

21 Ledenblad Inzicht in huidige kosten ledenblad per uitgave Drukwerk
€ ,- Bezorging € ,- Vergoeding redactie (vrijwilligers) € ,- Eindredactie € ,- Fotografie € ,- Vormgeving € ,- Totale kosten per uitgave € ,- Totale kosten per blad (oplage ) € 0,71 per stuk

22 Ledenblad dichter bij leden en kosten besparen.
Doel 2010: Ledenblad dichter bij leden en kosten besparen. KVO.nu is van vrouwen voor vrouwen! !!Uw hulp is nodig om dit succesvol te maken!!!

23 Aandacht aan internationale vrouwendag
Onderzoek ledenbinding: Inzet studente communicatie Diverse acties ledenwerving o.a.BN-er Nieuwe algemene folder Regionale workshops ledenwerving

24 Buitengewoon lidmaatschap
Gericht op leden van opgeheven of afgescheiden afdelingen die lid van de KVO willen blijven Of voor vrouwen waarbij in hun directe omgeving geen KVO-afdeling is. Vrouwen die KVO op deze manier willen ondersteunen.

25 Gerechten voor kringen-afdelingen
Jaarlijkse bijeenkomst nieuwe en potentiële bestuurs-actieve leden 2 Nieuwe computercursussen; digitaal fotoalbum en wegwijs op computer Verzoek om bezoek van een GB-lid (3 afd.) Pilot kringbezoeken In ontwikkeling project leefbaarheid, 3 generaties en huiselijk geweld.

26 Gerechten WIJ-de KVO Standaardmenu (jaarcyclus vereniging)
KVO zichtbaar in samenleving (netwerken) Commissie LCW (ontmoetingsdagen en passiespelen) Denktank Een nieuwe keuken aan de Spoorlaan (PR en open huis)

27 Nieuw kantoor KVO Per 1 juli 2010 verhuist de KVO naar:
Spoorlaan 460 in Tilburg Inwonen bij Zet Verwachte samenwerking met Zet

28 Nagerecht Verkiezing Sjaan Paridaans als voorzitter GB (lila)
Rondvraag Uitslag verkiezing Afscheid Jo en Gerda

29 Sluiting Bedankt voor uw aanwezigheid!
U bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten, afscheid te nemen onder het genot van een drankje! Neemt u ook een kijkje bij het informatiebuffet!

30


Download ppt "Welkom op de jaarvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google