De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dialoog Werkt! Persoonlijke effectiviteit bij conflicthantering en dialoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dialoog Werkt! Persoonlijke effectiviteit bij conflicthantering en dialoog."— Transcript van de presentatie:

1 Dialoog Werkt! Persoonlijke effectiviteit bij conflicthantering en dialoog

2 Doelstellingen 2 Inzicht in de diverse wet- en regelgeving met in het bijzonder de gelijkebehandelingswetgeving Praktische handvaten over hoe om te gaan met personen die te maken krijgen met vermeende discriminatie en ongelijke behandeling Het voeren van een efficiënt beleid om gelijke behandeling en non- discriminatie te bevorderen binnen het bedrijf of de organisatie

3 ADV Limburg 3 Uitvoeren wet ADV 30 Limburgse gemeenten Professioneel & neutraal Onafhankelijk Klachtmelding en klachtbehandeling Voorlichting en (beleid-)advies Doorverwijzing http://www.facebook.com/AntidiscriminatievoorzieningLimburg http://nl.linkedin.com/company/anti-discrimatie-voorziening-limburg https://twitter.com/#!/ADVLimburg

4 Wat is conflict? 4 Natuurlijk fenomeen met meerdere dimensies dat vaak een indicatie is voor verandering Intern conflict Verandering van attitude, gedrag en relaties Start van sociale interactie en ‘empowerment’

5 Definitie en classificatie van conflict 5 “interactie tussen individuen, groepen of organisaties waar ten minste een actor onverenigbaarheid ziet tussen zijn/haar denkwijzen, ideeën en gevoelens met anderen en zich gebonden voelt door een ander zijn actie(s)”. (Friedrich Glassl) intra-persoonlijke conflicten inter-persoonlijke conflicten intra-groep conflicten inter-groep conflicten

6 Conflict dynamiek 6 Interactie tussen de verschillende actoren en oorzaken Pre-conflict Confrontatie Crisis Uitkomsten Post-conflict

7 Drijvende mechanismen achter conflict 7 Drijvende mechanismen achter conflicten kunnen zowel alledaags zijn als betrekking hebben op een gehele maatschappij. Duidelijk is wel dat welk conflict ook speelt, de mechanismen erachter sterk aanwezig zijn en neigen naar destructie van een persoon of groep. Sneeuwbaleffect Simplificatie Verbreding Toenemende personificatie

8 ‘Escalatietrap’ van Glasl 8 Rationele fase: Win/Win Strijdfase: Verlies/Verlies Emotionele fase: Win/Verlies

9 Conflict mapping 9 Grafische weergave van conflicten Duidelijker beeld hoe te handelen Wat komt in het schema, wanneer en vanuit welk oogpunt? kies een specifiek moment in een specifieke situatie, waarbij verschillende overzichten vergeleken kunnen worden vanuit verschillende oogpunten.

10 Voorbeeld conflict mapping 10

11 Uitwerking conflict mapping 11 ActorHoe draagt hij/zij bij aan het probleem Wat zijn de persoon zijn/haar interesses, behoeftes en angsten binnen het conflict? Wat zijn de persoon zijn/haar beweegredenen om verandering te voorkomen? XX YY ZZ …

12 Attitudes en gedrag 12 Problemen en gedrag worden uiteindelijk bepaald door een persoon of een groep zijn attitude. Identificatie van attitude, gedrag en context is een indicatie voor de benodigdheden en angsten die leven binnen het conflict het vergelijken van deze componenten voor elke actor leidt tot oplossing Attitude wordt voornamelijk gevormd door cultuur. Deze op zijn beurt beïnvloedt het gedrag dat vervolgens weer invloed heeft op een persoon zijn situatie. kies een specifiek moment in een specifieke situatie, waarbij verschillende overzichten vergeleken kunnen worden vanuit verschillende oogpunten.

13 De ABC driehoek 13 Vroeg stadium: meer inzicht te verkrijgen in de motivaties van de verschillende personen of groepen Later stadium: identificeren van factoren die ingezet kunnen worden tijdens de interventie Elke driehoek die gebruikt wordt, kan ingevuld worden met de problemen die gerelateerd zijn aan de attitude, gedrag en context vanuit het gezichtspunt van de specifieke persoon of groep. Het vergelijken van de verschillende driehoeken op overeenkomsten en verschillen kan leiden tot de oplossing binnen het proces.

14 Uitwerking ABC driehoek 14 Wanneer deze drie componenten geïdentificeerd zijn, is dit een indicatie voor de benodigdheden en angsten die leven binnen het conflict en worden deze geplaatst in het midden van het model. Attitudes:..... ….. gedrag:..... ….. context:..... ….. Benodigdheden en/ of angsten van de actor

15 Raamwerk voor conflicttransformatie 15 positieve benadering richting het conflict Conflict naar een constructieve verandering brengen Twee stappen: De primaire taak van conflicttransformatie is niet het vinden van snelle oplossingen van directe problemen, maar het genereren van creatieve mechanismes die tegelijkertijd oppervlakkige problemen aanpakt als verandering brengt in onderliggende structuren en relatiepatronen.

16 Raamwerk voor conflicttransformatie 16 Vind aansluiting bij de belevingswereld van een persoon of groep Analyseer de verschillende actoren die de verschillende (parallel) processen faciliteren Kijk naar het verleden (voor de wrijving begon) voor ervaringen, connecties en begrip

17 Verschillende typen conflicttransformatie 17 Context (verandering in perceptie) Structureel (verandering in basale structuur) Actor (verandering van doel of aanpak) Probleem(herformuleren kernprobleem) Persoonlijk (verandering van persoon)

18 Van conflict naar dialoog Feitelijk niveau Zelfreflectie Relationeel Uitstraling 18 Verbale communicatie: de overdracht (zenden en verzenden) van boodschappen.

19 Non-verbale communicatie 19 Vertrouwen en respect Geeft ruimte Vermindering spanningsvelden Empatisch luisteren is een manier waarin men zowel informatie opneemt als response geeft op deze informatie met als doel gemeenschappelijk begrip en vertrouwen Informatieoverdracht Veiligheid

20 Handige tools 20 parafraseren opsommingen empathie nemen van perspectief identificatie kijken door iemand anders ogen emotionele connectie opsommen herhalen ophelderen

21 Richtlijnen 21 ‘Luister’ stadium Overtuiging stadium Wat kan er gedaan worden? Welke specifieke stappen ga ik nemen om met het probleem om te gaan? Wat is er aan de hand? Wat zijn de huidige problemen Wat izijn de negatieve aspecten t.o.v. de geprefereerde situatie? Wat zijn mogelijke strategieën? Wat is er theoretisch mogelijk? Genereer brede ideën over wat er gedaan kan worden Diagnoseer het probleem Verdeel de problemen in categorieën Opper oorzaken Observeer wat er nog mist Noteer barriès die nog opgelost moeten worden analyse benadering actie probleem

22 Terugkoppeling 22 Nuttig Verwachtingen? netwerk Vragen? feedback kennis actief leuk

23 Informatie en advies 23 ADV Limburg www.advlimburg.nlwww.advlimburg.nl College voor de Rechten van de Mens www.mensenrechten.nlwww.mensenrechten.nl


Download ppt "Dialoog Werkt! Persoonlijke effectiviteit bij conflicthantering en dialoog."

Verwante presentaties


Ads door Google