De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Roadmap EduStandaard 2013 - 2015
versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:

2 Over deze roadmap Doelgroepen: Standaardisatieraad, Architectuurraad, EduStandaard-werkgroepen Wordt elk half jaar vernieuwd, in het voorjaar en het najaar Suggesties, feedback graag melden aan Bureau EduStandaard Te vinden op:

3

4 Architectuurraad Navigatie: Startdocument Architectuuraad wie
Bureau EduStandaard wat Startdocument voor over rol, scope, verantwoordelijkheden van de Architectuurraad periode Q3 2013 Ontwikkelen overstijgende principes wie Bureau EduStandaard wat Vaststellen van onderwijsbrede architectuurprincipes als basis voor de werkwijze van de Architectuurraad periode 2de helft 2014 Intake en beheer proces wie Bureau EduStandaard wat De rol van de architectuurraad opnemen in het intake en beheer proces periode 2de helft 2014 Navigatie:

5 OBK Vocabulaires Navigatie: SLO kernprogramma’s wie SLO, Kennisnet wat
Invoer kernprogramma’s in het OBK. Voor het pijplijnoverzicht zie: xxx??? periode sector PO, VO Verkenning Beroepsgerichte kwalificatiestructuur wie SBB, Kennisnet wat Verkenning modeleering en invoer van (nieuwe) kwalificatiedossiers in het OBK periode Verkenning, (2de helft 2013) sector MBO Kernprogramma EC havo tbv PLD2 wie SLO, Kennisnet wat Specificatie van het Economie kernprogramma van zoals benodigd in PLD2 en invoer ervan in het PLD2-OBK periode 3e kwartaal 2013 sector VO Beroepsgerichte kwalificatiestructuur wie SBB, Kennisnet wat Invoer van kwalificatiedossiers volgens nieuwe structuur in het OBK periode 2014 sector MBO Referentiekader taal en rekenen wie SLO, Kennisnet wat Invoer referentiekader T&R in het OBK periode In 2014 sector PO, VO, MBO Kernprogramma’s bovenbouw havo tbv PLD3 wie SLO, Kennisnet wat Testen van kernprogramma: Specificatie van 7 kernprogramma’s zoals benodigd in PLD3 en invoer ervan in het PLD3-OBK periode 4e kwartaal 2013 sector VO Context-relaties in OBK wie Kennisnet wat Kanteling van het OBK datamodel zodat in het OBK context-relaties kunnen worden vastgelegd en ontsloten. Inclusief aanpassingen aan API en Begrippenbrowser periode 1e t/m 3e kwartaal 2013 sector Alle Proeftuin Eindexamens – Linked data wie Kennisnet, SLO wat Proeftuin voor docent en leerlingen waarin CITO TIA’s via de kernprogramma’s worden verbonden met oa. methodes periode 4e kwartaal 2013 sector VO Navigatie:

6 Metadata Navigatie: OAI-PMH harmonisatie wie
Expertgroepen (Onderzoek + ECK), Bureau EduStandaard wat Onderzoek mogelijkheden harmonisatie van de twee op OAI-PMH gebaseerde afspraken periode Q4 2013 sector Alle NL-CERIF wie SURF / HO wat Optioneel: In beheername NL profiel voor CERIF (NL-CERIF). CERIF is de manier waarop onderzoeksprojecten en onderzoeksresultaten worden geadministreerd. periode 2014 sector Onderzoek NL-LOM wie SIG werkgroep, Bureau EduStandaard wat (minor) Update (o.a o.b.v. input van SIG WG leden en vragen van opleidingsinstituut van belastingdienst) periode Q4 2013 sector Alle CPI (Content Prijs Info) wie Expertgroep, Bureau EduStandaard wat Update o.b.v. uitkomsten Distributie en Toegang Implementatie traject. periode Q1 2014 sector Alle Navigatie:

7 Identifiers Navigatie: URN:NBN:NL:UI wie
SIG werkgroep, Bureau EduStandaard wat (minor) Update periode 2014? sector HO - Onderzoek Leerling identifier wie Programma’s SION en iECK wat Binnen beide programma’s wordt gewerkt aan een afsprakenset cq. het ontwerp van een unieke persistente id voor leerlingen periode sector Alle Organisatie identifier wie SION wat Afsprakenset cq. het ontwerp van een unieke persistente id voor onderwijsorganisaties periode sector Alle Navigatie:

8 Gebruik leermiddelen Navigatie: OSO 1.1 wie Kennisnet, Schoolinfo wat
Vervolg op OSO 1.0: brede inventtarisatie van behoeften en relevante ontwikkelingen (o.a. aansluiting bij de Regionale Initiatieven en bevorderen vullingsgraad). periode Q t/m Q1 2014 sector PO-VO Uitbreiding NL QTI 1.1 wie Expertgroep, Bureau EduStandaard wat Onderzoeken en evt. doorvoeren om gat te dichten tussen IMS QTI (breed, complexer) en NL QTI1.0 periode 1ste helft 2014 sector PO t/n HO Publicatie DEP standaard wie CVE wat QTI toepassingsprofiel dat is ontwikkeld ivm. FACET, het nieuwe computersysteem voor examens periode Q3 2013 sector Po en VO Verkenning UWLR in MBO wie saMBO-ICT, BES wat MBO heeft voorkeur voor de richting IMS LIS; verkenning van opties om beide richtingen te verenigen. periode Verkenning Q3 – Q4 2013 sector MBO Integratie EDEXML 2.0 en UWLR 1.0 wie CITO, BES wat Integratie van EdexML en UWLR zodat gegevens onderling compatibel zijn. periode Q4 2013 sector PO (en VO) ESB/BUS berichten wie Sambo ict wat Definitie van berichten (BUS=berichten uitwissleing standaard) t.b.v. de drie koppelvlakken Mederwerkerinfo, Resultaten en Facturatie. Inclusief implementatie. Later pas specificatie en registratie bij EduStandaard. periode 1ste helft 2014 sector MBO Edexml 2.0 in beheer wie CITO (CVE) wat Edexml 2.0 in beheer, wijzigingen via CITO periode In onderzoek; Q4 2013 sector PO - VO Navigatie:

9 IAA Navigatie: Distributie en Toegang 1.5 >1.6 wie
PPS iECK programma wat Implementatie ECK programma ervaringen worden toegepast in de doorontwikkeling periode 2013 en 2014 sector VO en MBO Distributie en Toegang 2.0 wie PPS iECK programma wat Vastleggen van wijzigingen en aanvullingen op huidige afspraak 1.6. periode 2015 sector PO, VO en MBO Navigatie:

10 SION Navigatie: versie 2.0 van de Referentie Architectuur Onderwijs
wie SION-programma wat Versie 2.0 waarin oa. KOI-model. Scoop: administratieve processen zoals doorstroommonitor en in en -uitschrijven periode 2de helft 2014 sector PO – VO - HO Doorstroommonitor wie SION-programma wat In beheername specificatiedocument waarin afspraken (definities en rekenregels) zijn vastgelegd tbv. gegevenslevering periode Q3 - Q4 2013 sector alle Horizontaal verantwoorden wie SION-programma wat Gegevensdefinities in beheer brengen periode Q3 - Q4 2013 sector VO, PO, MBO (= MBO transparant) In- en uitschrijven wie SION-programma wat Informatieobjectenmodel DAF MBO (Digitaal Aanmeld Formulier MBO) periode Q1 - Q4 2013 sector MBO Navigatie:

11 Architectuurraad Startdocument architectuurraad Intake en beheer proces Ontwikkelen overstijgende principes OBK vocabulaires SLO kernprogramma’s [ ] Kernprogramma EC HAVO [Q3 2013] Kernprogramma’s bovenbouw HAVO [Q4 2013] Verkenning beroepsgerichte kwalificatiestructuur [Q3/4 2013] Beroepsgerichte kwalificatiestructuur [2014] Referentiekader taal en rekenen [2014] Context-relaties in OBK [Q1-Q3 2013] Metadata OAI-PMH harmonisatie [Q4 2013] NL-LOM (minor) update [Q4 2013] CPI Update [Q1 2014] Identifiers URN-NBN update [Q2 2014] ??? [???] (komt er uit SION IAA nog een identifier voor leerlingen en voor organisaties eind 2013?) Gebruik Leermateriaal OSO 1.1 [Q Q1 2014] Verkenning UWLR in MBO [Q3-Q4 2013] ESB/BUS berichten [Q1-Q2 2014] Publicatie DEP standaard [Q3 2013] Uitbreiding NL QTI 1.1 [Q1-Q2 2014] Integratie EDEXML 2.0 en UWLR 1.0 [Q4 2013] Edexml 2.0 in beheer [Q4 2013] IAA Implementatie Distributie en Toegang 1.5 [ ] ??? In 2014 ook voor die versie of een andere versie? Doorontwikkeling Afspraak D&T [Q1 2014] ??? Ik dacht Q4 2013… SION versie 2.0 van de Referentie Architectuur Onderwijs [Q3/Q4 2014] ??? Ik dacht dat SION eind 2013 stopt… Horizontaal verantwoorden [Q3-Q4 2013] ??? Moet dit niet opgesplitst worden voor VO, PO en MBO.? Doorstroommonitor [Q3-Q4 2013] In- en uitschrijven [Q1-Q4 2013] Landschapskaart Welke doelgroepen “wonen” in de verschillende domeinen? Kunnen we die al uitputtend in kaart brengen? Leerling-gegevens EDEXML (po, vo) ESB (mbo) OSO 1.0 Leermiddelen ECK Distributie en Toegang (po, vo, mbo) ECK NL-LOM (alle sectoren) SRU/SRW OAI-PMH UPI Leerresultaten EDEXML (po, vo) UWLR (po, vo, mbo) ESB (mbo) Onderzoeks-publicaties MODS DIDL OAI-PMH Semantics URN SEMANTIEK OBK SOM KOI model Toetsen NL-QTI (po, vo, mbo) Examens DEP (po, vo, mbo) TOEGANG ECK Distributie en Toegang Kennisnet federatie SURF connext Navigatie:

12 Hoofd-processen Onderwijs Standaard Leermiddelen zoeken vinden
Leermiddelen bestellen betalen Toegang en distributie leermiddelen Volgen/begeleiden Toetsen Diagnosticeren Examineren Overdragen Zijn dit alle hoofdprocessen in het onderwijs domein? Navigatie:

13 Hoofd-processen Onderwijs (volgens ECK2.0 )
Hier ontbreken dus nog: “Leermiddelen bestellen betalen” (Sterk verweven met “toegankelijke content”) “Volgen/begeleiden”, “toetsen”, “diagnosticeren”, “examineren” (allen met een sterke relatie met “bruikbare content”) “Overdragen” (geen ECK proces, maar wel een relatie met o.a. resultaten uit “leermiddelen gebruiken”) Navigatie:

14 Hoofd-processen Bedrijfsvoering Standaard
Aanmelden, in en uitschrijven Horizontaal verantwoorden Verticaal verantwoorden Benchmarking Hoofdprocessen bedrijfsvoering zijn ook gerelateerd hoofdprocessen onderwijs Leerlingen, Organisaties en Resultaten zijn een aantal voorbeelden van entiteiten die in meerdere processen voorkomen. Navigatie:

15 Proces Onderzoek Standaard
Dit proces moet ook nader worden uitgewerkt, inclusief de relaties met de twee eerder genoemde processen! Navigatie:


Download ppt "Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google