De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:

2 Over deze roadmap Doelgroepen: Standaardisatieraad, Architectuurraad, EduStandaard-werkgroepen Wordt elk half jaar vernieuwd, in het voorjaar en het najaar Suggesties, feedback graag melden aan Bureau EduStandaard (info@edustandaard.nl)info@edustandaard.nl Te vinden op: http://www.edustandaard.nl/architectuurraad/http://www.edustandaard.nl/architectuurraad/

3

4 Architectuurraad Intake en beheer proces wieBureau EduStandaard watDe rol van de architectuurraad opnemen in het intake en beheer proces periode2de helft 2014 Ontwikkelen overstijgende principes wieBureau EduStandaard watVaststellen van onderwijsbrede architectuurprincipes als basis voor de werkwijze van de Architectuurraad periode2de helft 2014 Startdocument Architectuuraad wieBureau EduStandaard watStartdocument voor over rol, scope, verantwoordelijkheden van de Architectuurraad periodeQ3 2013 Navigatie:

5 OBK Vocabulaires Verkenning Beroepsgerichte kwalificatiestructuur wieSBB, Kennisnet watVerkenning modeleering en invoer van (nieuwe) kwalificatiedossiers in het OBK periodeVerkenning, (2de helft 2013) sectorMBO SLO kernprogramma’s wieSLO, Kennisnet watInvoer kernprogramma’s in het OBK. Voor het pijplijnoverzicht zie: xxx??? periode2012 - 2014 sectorPO, VO Kernprogramma EC havo tbv PLD2 wieSLO, Kennisnet watSpecificatie van het Economie kernprogramma van zoals benodigd in PLD2 en invoer ervan in het PLD2-OBK periode3e kwartaal 2013 sectorVO Referentiekader taal en rekenen wieSLO, Kennisnet watInvoer referentiekader T&R in het OBK periodeIn 2014 sectorPO, VO, MBO Beroepsgerichte kwalificatiestructuur wieSBB, Kennisnet watInvoer van kwalificatiedossiers volgens nieuwe structuur in het OBK periode2014 sectorMBO Context-relaties in OBK wieKennisnet watKanteling van het OBK datamodel zodat in het OBK context-relaties kunnen worden vastgelegd en ontsloten. Inclusief aanpassingen aan API en Begrippenbrowser periode1e t/m 3e kwartaal 2013 sectorAlle Kernprogramma’s bovenbouw havo tbv PLD3 wieSLO, Kennisnet watTesten van kernprogramma: Specificatie van 7 kernprogramma’s zoals benodigd in PLD3 en invoer ervan in het PLD3-OBK periode4e kwartaal 2013 sectorVO Navigatie: Proeftuin Eindexamens – Linked data wieKennisnet, SLO watProeftuin voor docent en leerlingen waarin CITO TIA’s via de kernprogramma’s worden verbonden met oa. methodes periode4e kwartaal 2013 sectorVO

6 Metadata OAI-PMH harmonisatie wieExpertgroepen (Onderzoek + ECK), Bureau EduStandaard watOnderzoek mogelijkheden harmonisatie van de twee op OAI-PMH gebaseerde afspraken periodeQ4 2013 sectorAlle NL-LOM wieSIG werkgroep, Bureau EduStandaard wat(minor) Update (o.a o.b.v. input van SIG WG leden en vragen van opleidingsinstituut van belastingdienst) periodeQ4 2013 sectorAlle CPI (Content Prijs Info) wieExpertgroep, Bureau EduStandaard watUpdate o.b.v. uitkomsten Distributie en Toegang Implementatie traject. periodeQ1 2014 sectorAlle Navigatie: NL-CERIF wieSURF / HO watOptioneel: In beheername NL profiel voor CERIF (NL-CERIF). CERIF is de manier waarop onderzoeksprojecten en onderzoeksresultaten worden geadministreerd. periode2014 sectorOnderzoek

7 Identifiers URN:NBN:NL:UI wieSIG werkgroep, Bureau EduStandaard wat(minor) Update periode2014? sectorHO - Onderzoek Leerling identifier wieProgramma’s SION en iECK watBinnen beide programma’s wordt gewerkt aan een afsprakenset cq. het ontwerp van een unieke persistente id voor leerlingen periode2013 - 2014 sectorAlle Organisatie identifier wieSION watAfsprakenset cq. het ontwerp van een unieke persistente id voor onderwijsorganisaties periode2013 -2014 sectorAlle Navigatie:

8 Gebruik leermiddelen Navigatie: Edexml 2.0 in beheer wieCITO (CVE) watEdexml 2.0 in beheer, wijzigingen via CITO periodeIn onderzoek; Q4 2013 sectorPO - VO Integratie EDEXML 2.0 en UWLR 1.0 wieCITO, BES watIntegratie van EdexML en UWLR zodat gegevens onderling compatibel zijn. periodeQ4 2013 sectorPO (en VO) Verkenning UWLR in MBO wiesaMBO-ICT, BES watMBO heeft voorkeur voor de richting IMS LIS; verkenning van opties om beide richtingen te verenigen. periodeVerkenning Q3 – Q4 2013 sectorMBO Publicatie DEP standaard wieCVE watQTI toepassingsprofiel dat is ontwikkeld ivm. FACET, het nieuwe computersysteem voor examens periodeQ3 2013 sectorPo en VO Uitbreiding NL QTI 1.1 wieExpertgroep, Bureau EduStandaard watOnderzoeken en evt. doorvoeren om gat te dichten tussen IMS QTI (breed, complexer) en NL QTI1.0 periode1 ste helft 2014 sectorPO t/n HO OSO 1.1 wieKennisnet, Schoolinfo watVervolg op OSO 1.0: brede inventtarisatie van behoeften en relevante ontwikkelingen (o.a. aansluiting bij de Regionale Initiatieven en bevorderen vullingsgraad). periodeQ3 2013 t/m Q1 2014 sectorPO-VO ESB/BUS berichten wieSambo ict watDefinitie van berichten (BUS=berichten uitwissleing standaard) t.b.v. de drie koppelvlakken Mederwerkerinfo, Resultaten en Facturatie. Inclusief implementatie. Later pas specificatie en registratie bij EduStandaard. periode1 ste helft 2014 sectorMBO

9 IAA Distributie en Toegang 1.5 >1.6 wiePPS iECK programma watImplementatie ECK programma ervaringen worden toegepast in de doorontwikkeling periode2013 en 2014 sectorVO en MBO Distributie en Toegang 2.0 wiePPS iECK programma watVastleggen van wijzigingen en aanvullingen op huidige afspraak 1.6. periode 2015 sectorPO, VO en MBO Navigatie:

10 SION Horizontaal verantwoorden wieSION-programma watGegevensdefinities in beheer brengen periodeQ3 - Q4 2013 sectorVO, PO, MBO (= MBO transparant) In- en uitschrijven wieSION-programma watInformatieobjectenmodel DAF MBO (Digitaal Aanmeld Formulier MBO) periodeQ1 - Q4 2013 sectorMBO Doorstroommonitor wieSION-programma watIn beheername specificatiedocument waarin afspraken (definities en rekenregels) zijn vastgelegd tbv. gegevenslevering periodeQ3 - Q4 2013 sectoralle versie 2.0 van de Referentie Architectuur Onderwijs wieSION-programma watVersie 2.0 waarin oa. KOI-model. Scoop: administratieve processen zoals doorstroommonitor en in en -uitschrijven periode2de helft 2014 sectorPO – VO - HO Navigatie:

11 Landschapskaart Leerling-gegevens  EDEXML (po, vo)  ESB (mbo)  OSO 1.0 Leerresultaten  EDEXML (po, vo)  UWLR (po, vo, mbo)  ESB (mbo) Toetsen  NL-QTI (po, vo, mbo) Examens  DEP (po, vo, mbo) Leermiddelen  ECK Distributie en Toegang (po, vo, mbo)  ECK NL-LOM (alle sectoren)  SRU/SRW  OAI-PMH  UPI TOEGANG  ECK Distributie en Toegang  Kennisnet federatie  SURF connext Onderzoeks-publicaties  MODS  DIDL  OAI-PMH  Semantics  URN SEMANTIEK  OBK  SOM  KOI model Architectuurraad Startdocument architectuurraad Intake en beheer proces Ontwikkelen overstijgende principes OBK vocabulaires SLO kernprogramma’s [2012-2014] Kernprogramma EC HAVO [Q3 2013] Kernprogramma’s bovenbouw HAVO [Q4 2013] Verkenning beroepsgerichte kwalificatiestructuur [Q3/4 2013] Beroepsgerichte kwalificatiestructuur [2014] Referentiekader taal en rekenen [2014] Context-relaties in OBK [Q1-Q3 2013] Metadata OAI-PMH harmonisatie [Q4 2013] NL-LOM (minor) update [Q4 2013] CPI Update [Q1 2014] Identifiers URN-NBN update [Q2 2014] ??? [???] (komt er uit SION IAA nog een identifier voor leerlingen en voor organisaties eind 2013?) Gebruik Leermateriaal OSO 1.1 [Q3 2013 - Q1 2014] Verkenning UWLR in MBO [Q3-Q4 2013] ESB/BUS berichten [Q1-Q2 2014] Publicatie DEP standaard [Q3 2013] Uitbreiding NL QTI 1.1 [Q1-Q2 2014] Integratie EDEXML 2.0 en UWLR 1.0 [Q4 2013] Edexml 2.0 in beheer [Q4 2013] IAA Implementatie Distributie en Toegang 1.5 [2013-2014] ??? In 2014 ook voor die versie of een andere versie? Doorontwikkeling Afspraak D&T [Q1 2014] ??? Ik dacht Q4 2013… SION versie 2.0 van de Referentie Architectuur Onderwijs [Q3/Q4 2014] ??? Ik dacht dat SION eind 2013 stopt… Horizontaal verantwoorden [Q3-Q4 2013] ??? Moet dit niet opgesplitst worden voor VO, PO en MBO.? Doorstroommonitor [Q3-Q4 2013] In- en uitschrijven [Q1-Q4 2013] Welke doelgroepen “wonen” in de verschillende domeinen? Kunnen we die al uitputtend in kaart brengen? Welke doelgroepen “wonen” in de verschillende domeinen? Kunnen we die al uitputtend in kaart brengen? Navigatie:

12 Hoofd-processen OnderwijsStandaard Leermiddelen zoeken vinden Leermiddelen bestellen betalen Toegang en distributie leermiddelen Volgen/begeleiden Toetsen Diagnosticeren Examineren Overdragen Zijn dit alle hoofdprocessen in het onderwijs domein? Navigatie:

13 Hoofd-processen Onderwijs (volgens ECK2.0 ) Hier ontbreken dus nog: “Leermiddelen bestellen betalen” (Sterk verweven met “toegankelijke content”) “Volgen/begeleiden”, “toetsen”, “diagnosticeren”, “examineren” (allen met een sterke relatie met “bruikbare content”) “Overdragen” (geen ECK proces, maar wel een relatie met o.a. resultaten uit “leermiddelen gebruiken”) Hier ontbreken dus nog: “Leermiddelen bestellen betalen” (Sterk verweven met “toegankelijke content”) “Volgen/begeleiden”, “toetsen”, “diagnosticeren”, “examineren” (allen met een sterke relatie met “bruikbare content”) “Overdragen” (geen ECK proces, maar wel een relatie met o.a. resultaten uit “leermiddelen gebruiken”) Navigatie:

14 Hoofd-processen BedrijfsvoeringStandaard Aanmelden, in en uitschrijven Horizontaal verantwoorden Verticaal verantwoorden Benchmarking Hoofdprocessen bedrijfsvoering zijn ook gerelateerd hoofdprocessen onderwijs Leerlingen, Organisaties en Resultaten zijn een aantal voorbeelden van entiteiten die in meerdere processen voorkomen. Hoofdprocessen bedrijfsvoering zijn ook gerelateerd hoofdprocessen onderwijs Leerlingen, Organisaties en Resultaten zijn een aantal voorbeelden van entiteiten die in meerdere processen voorkomen. Navigatie:

15 Proces OnderzoekStandaard Dit proces moet ook nader worden uitgewerkt, inclusief de relaties met de twee eerder genoemde processen! Navigatie:


Download ppt "Roadmap EduStandaard 2013 - 2015 versie 0.7 oktober 2013 Mogelijk gemaakt door: Navigatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google