De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkend ontwikkelen/leren en begeleiden Blended Leren, Liemers College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkend ontwikkelen/leren en begeleiden Blended Leren, Liemers College."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkend ontwikkelen/leren en begeleiden Blended Leren, Liemers College

2 Wat is het doel van deze bijeenkomst? … kennis maken met het didactisch concepten voor blended leren … indruk krijgen van de organisatie van het leerproces, het opleidingsproces en het beoordelingsproces hierin …indruk krijgen hoe een mix van fysieke en sociale leeromgeving - leren faciliteren

3 Blended Leren, het meest vergaande model: Virtual Action Learning VAL = Virtual Action Learning Opleidingsconcept over Samenlerend Produceren met ICT

4 Flexibel in te vullen Lerende stapt in, waar en wanneer hij wil leercyclus

5 Blended learning een mix tussen on- en offline leren Toe te passen bij verschillende didactische modellen

6 Matrix didactiek & ICT toepassing DidactiekInstructiefActiverend Sturing en verantwoordelijkheid voor leerproces DocentgestuurdLeerlinggestuurd ICT-toepassing (gebruik device) ICT als structuur- en contenttool (informatiebronnen) ICT als sociaal interactief leerplatform OrganisatieVoornamelijk klas- en lestijd gebonden In toenemende mate plaats- en tijdonafhankelijk DifferentiatieVooral leerstofgerichtMeer leerlinggericht

7 ‘Traditioneel’ directe instructie model Lesopbouw/ leeractiviteitenICT-toepassing Klassikale instructie en in-oefening met voorbeelden (demonstratie) Informatiebron: Filmpjes met voorbeelden Verwerkingsopdrachten (bronnenboek en werkboek)Informatiebron: voorgeselecteerde opdrachten en bronnen (methode) Hulpmiddel: ‘digitaal schrift’, antwoorden online invullen Antwoorden bespreken (leerkracht feedback)Informatiebron: nakijkmodel met antwoorden HuiswerkopdrachtInformatiebron: in agenda huiswerkopdracht Hulpmiddel: opdrachten online inleveren ToetsingHulpmiddel: online toets Vooral docent-gestuurd Docent bepaalt wat hoe en wanneer geleerd wordt. Controle van de opbrengst van de leeractiviteit vindt plaats in de les (directe interactie) en dmv toetsing (productgerichte opbrengst in de vorm van een toets). Vooral kennisoverdracht waarbij ‘het woord van de docent leidend is’. Hij is inhoudsdeskundige, geeft instructie en beoordeelt het werk van de leerlingen. ICT wordt voornamelijk instrumenteel toegepast.

8 Directe activerende instructie model Lesopbouw/ leeractiviteitenICT-toepassing Klassikale instructie met voorbeelden en veel vragen aan leerlingen (activerende werkvormen, coöperatieve werkvormen) Informatiebron: Filmpjes met voorbeelden Hulpmiddel: bv online quiz om voorkennis te activeren, online stemmen op stellingen, mindmaps maken en delen Verlengde instructie/ individuele zelfstandige verwerkingsopdrachten Informatiebron: voorgeselecteerde opdrachten en bronnen (methode) Hulpmiddel: ‘digitaal schrift’, antwoorden online invullen. Communicatiemiddel: gevonden bronnen delen Antwoorden bespreken (leerkracht feedback)Informatiebron: nakijkmodel met antwoorden (Huiswerk)opdracht toelichtenInvullen in gedeelde agenda en aanvullende bronnen delen Informatiebron: in agenda huiswerkopdracht Hulpmiddel: opdrachten online inleveren Communicatiemiddel: vragen stellen aan de docent ToetsingHulpmiddel: online toets Vooral docent-gestuurd Docent bepaalt wat hoe en wanneer geleerd wordt. Hij bepaalt de doelen, lesstof, volgorde en (activerende) werkvormen. Hij activeert de leerlingen in elke lesfase. Docent stelt (deels virtueel) veel vragen om leerlingen aan het woord te laten en te betrekken bij de les (het onderwijstraject). Leerlingen worden geactiveerd door zelfstandige verwerkingsopdrachten. Docent is inhoudsdeskundige, geeft instructie, stelt vragen en beoordeelt het werk van de leerlingen. ICT wordt voornamelijk instrumenteel ingezet, in de verwerkingsfase wordt ICT ook als communicatiemiddel ingezet.

9 Activerend model (projectonderwijs) Lesopbouw/ leeractiviteitenICT-toepassing Introductie van het probleem in een realistische context door (externe) opdrachtgever en probleemstelling verhelderen Informatiebron: Casus als filmpje/ document, aanvullende bronnen Hulpmiddel: bv online quiz om voorkennis te activeren, online stemmen op stellingen, mindmaps maken en delen Communicatiemiddel: platform om opdrachtgever vragen te stellen over probleemstelling/aanscherpen informatie In groepen zelf een plan van aanpak invullen (taakverdeling, draaiboek) Informatiebron: voorgeselecteerde opdrachten en bronnen Communicatiemiddel: groepsdocumenten delen en platform voor groepsoverleg Plan van aanpak uitvoeren (o.a. informatie zoeken, product ontwerpen, voorleggen voor feedback) Communicatiemiddel: gevonden bronnen en groepsdocumenten delen en platform voor groepsoverleg en vragen stellen aan docent en medeleerlingen. Geven van (peer)feedback. Hulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Informatiebron: in agenda taken en activiteiten delen Presenteren aan opdrachtgever (presentatie, evaluatie)Hulpmiddel: Online evaluatieformulieren invullen en leerproducten waarderen Communicatiemiddel: eindproduct/ presentatie online publiceren Meer leerling-gestuurd, ze zijn actief betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Naast kennis ook ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. Docent is de facilitator van leren, begeleidt het proces en is inhoudsdeskundige om te kunnen beoordelen en groepsgesprekken te begeleiden. ICT wordt in alle fasen gedeeltelijk instrumenteel ingezet en in alle fasen gedeeltelijk als communicatiemiddel.

10 Meer leerling-gestuurd, ze zijn actief betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Naast kennis ook ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. Docent is de facilitator van leren, begeleidt het proces en is inhoudsdeskundige om te kunnen beoordelen en groepsgesprekken te begeleiden. ICT wordt in alle fasen gedeeltelijk instrumenteel ingezet en in alle fasen gedeeltelijk als communicatiemiddel. Activerend model: probleem gestuurd onderwijs (pgo) Lesopbouw/ leeractiviteitenICT-toepassing Introductie van de casus en verhelderen van begrippenInformatiebron: casus als filmpje/ document, aanvullende bronnen Communicatiemiddel: platform om docent en medeleerlingen vragen te stellen over de casus Het probleem definiërenHulpmiddel: online mindmaps maken en delen Het probleem analyseren, brainstormen over oplossingen en hypothesenHulpmiddel: online mindmaps maken en delen Communicatiemiddel: groepsdocumenten delen en platform voor groepsoverleg/discussie over probleem/(peer)feedback Ordenen van oplossingen en informatieHulpmiddel: online mindmaps maken en delen en platform voor discussie over probleem Communicatiemiddel: groepsdocumenten delen en platform voor groepsoverleg/geven van (peer)feedback Leerdoelen formulerenInformatiebron: overzicht met de leerdoelen delen Zelfstudie/ informatie zoekenInformatiebron: voorgeselecteerde bronnen Communicatiemiddel: gevonden bronnen en groepsdocumenten delen en platform voor groepsoverleg en vragen stellen aan docent en medeleerlingen/geven van (peer)feedback Hulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Informatiebron: in agenda taken en activiteiten delen Nabespreken, nieuwe kennis delen, reflecteren op leerdoelen, rapporteren van gezamenlijke conclusie Hulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Eventuele toetsingHulpmiddel: online toetsing

11 InterACTIEF model (Virtual Action Learning/ 6- stappen didactiek) Lesopbouw/ leeractiviteitenICT-toepassing Onderwerp introduceren, activeren voorkennis/ aanscherpen leervragen (leerdoelen) Informatiebron: onderwerp in een filmpje/ document, aanvullende bronnen, leerdoelen Hulpmiddel: online quiz om voorkennis te activeren, online stemmen op stellingen, mindmaps maken en delen Communicatiemiddel: platform om leervragen te delen en op te reageren Leerlingen selecteren informatieInformatiebron: voorgeselecteerde opdrachten en bronnen Communicatiemiddel: gevonden bronnen en documenten delen en platform om vragen te stellen aan docent en medeleerlingen, platform voor groepsoverleg/discussie over probleem/(peer)feedback Antwoorden op leervragen in leerproduct verwerken/ interactie tussen leerlingen over gevonden informatie Hulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Informatiebron: in agenda activiteiten delen Communicatiemiddel: online leerinteractie ((peer)feedback op leerproducten, beantwoorden vragen, reageren op stellingen) Presenteren leerproductHulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Communicatiemiddel: eindproduct/ presentatie online publiceren Valideren door medeleerlingen en docentHulpmiddel: online werkmap om leerproducten te delen Communicatiemiddel: eindproduct/ presentatie online publiceren, online waarderen van elkaars werk Reflecteren op aanpak en leerdoelenHulpmiddel: online toetsing/assessment Meer leerling-gestuurd, ze zijn actief betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Naast kennis ook ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. Docent is de facilitator van leren, begeleidt het proces en is inhoudsdeskundige om te kunnen beoordelen en groepsgesprekken te begeleiden. ICT wordt in alle fasen gedeeltelijk instrumenteel ingezet en in alle fasen gedeeltelijk als communicatiemiddel

12 Leercyclu s met ict en sociale media Virtueel (Re)tweeten Sociale media Vragen Groepen Waarderen / Best practising Feedback Argumenteren 6. Reflecteren 5. Valideren 4. Presenteren 3. Leerinteractie 2. Informatie selecteren 1. Activeren voorkennis / Aanscherpen leervragen Alle rechten voorbehouden, Innofun BV 6-stappen didactiek

13 Flipping the Classroom Docent maakt instructie filmpjes en zet deze op YouTube. Leerlingen bekijken in eigen tijd de opgenomen instructie. Leerlingen maken in de les gedifferentieerd opdrachten Flipping the Classroom

14 Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren ValiderenReflecteren opdracht *Doel en opdracht lesprogramma bespreken *Bestaande kennis lesprogramma activeren *Selectie informatie tbv opdracht *Product maken *Opdracht uitvoeren *interactie over leerproducten *Instructie *Vragen stellen en beantwoorden *Product wordt gepresenteerd door leerling *Maakt toets *Docent geeft aan wat een goed resultaat/ product is en waarom *Docent beoordeelt resultaat/ product *Leerling reflecteert op leerprestatie *Verbetert product Materialen/ ICT toepassing Keuze materialen en ICT toepassing tbv behalen lesdoel Rol leerling Actieve rol door activeren van voorkennis selecteert informatie, maakt product Interacteert met medeleerlingen en docent over leerproces en/of product Toont beheersing kennis/vaardig- heden aan door product presentatie en/of toets Luistert naar feedback op presentatie of toets en reflectie komt op gang Reflecteert op leerproduct en verbetert product Rol docent Faciliteert opdracht, lesinhoud en activering voorkennis Organiseert door: stimuleren, sturen en heeft begeleidende rol in het leerproces en leerproductie Stimuleert en faciliteert leerinteractie tussen leerlingen Maakt toets Zorgt ervoor dat producten worden besproken Bespreekt waarom een leerproduct of resultaat toets goed is of niet Faciliteert reflectie in de opdracht 6 Stappen Didactisch Model Doel(en) les:

15 Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren ValiderenReflecteren opdracht Materialen/ ICT toepassing Rol leerling Rol docent 6 Stappen Didactisch Model Doel(en) les:

16 Voorbeeld Didactisch Model Opdracht geschiedenis: Maak een interactieve poster via Glogster over een periode in de tweede wereldoorlog

17 Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren ValiderenReflecteren opdracht *Volgende les gaan we een poster maken over de tweede wereldoorlog, lees daarom hoofdstuk 2 en maak de vragen *Selecteer een periode uit de tweede wereldoorlog *Maak een poster over deze periode *In de klas bespreken de leerlingen elkaars posters en geven feedback *De leerlingen presenteren hun poster. De leerlingen maken een SO over hoofdstuk 2 *De docent geeft klassikaal aan wat een goede poster is en waarom *Geeft de resultaten van de SO terug *Verbeter je poster en plaats deze op Glogster *Mail de link naar je docent *Docent beoordeelt posters Materialen/ ICT toepassing Hoofdstuk 2 boekInternet/wiki- pedia voor informatie over de tweede wereld oorlog en Glogster Computers en Glogster Digibord voor posterpresentatie Computer en Glogster voor verbeteren en beoordelen product Rol leerling Lezen hoofdstuk 2 en maken vragen Selecteren informatie, poster maken Poster besprekenPresenteert leerproduct in de klas en maakt toets Ontvangt feedback en start reflectie Verbetert product en plaatst op Glogster Mailt docent Rol docent Maakt opdracht en bespreekt dit met leerlingen Volgt leerproductie en stimuleert door het geven van virtuele reactie Stimuleert leerinteractie in de klas Geeft instructie Maakt toets Faciliteert product bespreking en geeft instructie Bespreekt drie producten Geeft resultaten SO Controleert verbeterde producten en beoordeelt deze Voorbeeld Didactisch Model Doel(en) les: De leerlingen kennen de verschillende periodes in de tweede wereldoorlog

18 21st century skills

19 Formeel leren evolueert Een persoonlijke leerinterface… Kleurrijke informatie

20 …waardoor andere informatieverwerking… meer audiovisueel zoeken & vinden meer multimedia informatie selecteren object-georiënteerd meer grafisch rijkere leeromgevingen kennisconstructie

21 …en ook nog eens… sneller feedback samen scaffolding attractief intuïtief doelgericht competitief

22 …vraagt om sociaal constructivistisch leren verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces concrete leervragen stellen het kennisobject expliciteren het kennisobject relateren aan vergelijkbare objecten die men al kent zowel qua inhoud als vorm originele oplossingen bedenken zelf bronnen aan boren die aansluiten bij voorkennis nieuwe kennis construeren leren van medecursisten/ kennis delen publieksgerichte presentatie

23 Drie Processen Traditioneel Virtual Action Learning Tijd

24 Praktijk- opdracht Feedback door trainer Bijeenkomst Zelfstudie Lerende wordt passieverTrainer wordt actiever Traditioneel opleidingsmodel

25 Lerende is actief vanaf startVraaggestuurd opleiden Virtual Action Learning Bijeenkoms t n.a.v. Leervragen Bewijs- materiaal aantonen Feedback geven/ Leervragen stellen Product maken/ informatie selecteren

26 Lerende is verantwoordelijk voor het leerproces Samenlerend produceren Het doel staat vast Het speelveld ligt open…

27 Mijn competentie ontwikkeling De student: Heeft de bewijslast Verzamelt bewijsmateriaal vanaf de start Toont zijn competentie ontwikkeling aan De opleider valideert vanaf de start: producten feedback Hij beoordeelt het bewijsmateriaal De opleider valideert vanaf de start: producten feedback Hij beoordeelt het bewijsmateriaal

28 Assessment

29 Opleider faciliteert het leerproces van de lerende Assessor/ Ontwerper Valideren van feedback en leerproducten Ontwerpen leerarrangementen & Assessmentdag Beoordelings- & Reflectiegesprek Trainer/ Coach Modereren: - monitoren - stimuleren Organiseert bijeenkomsten Individuele coaching

30 Resultaten 77% van cursisten gaat meer gemotiveerd en gerichter leren 92% volgt een meer flexibel leerpad 57% bereikt een hoger eindniveau 78% van de deelnemers gaat met meer plezier en resultaat werken Opleidingskosten kunnen tot 25% dalen

31 Referenties

32 Citowoz bv Stadionstraat 20 4815 NG Breda +31 (0)76 564 0022 info@citowoz.nl www.citowoz.nl Hoe kunt u met ons in contact komen?


Download ppt "Samenwerkend ontwikkelen/leren en begeleiden Blended Leren, Liemers College."

Verwante presentaties


Ads door Google