De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL

Verwante presentaties


Presentatie over: "InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL"— Transcript van de presentatie:

1 InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL
(virtual action learning) Met behulp van ICT & sociale media

2 Educatieve toepassing
Communicatiemiddel Broninformatie Edmodo Elgg Facebook Foursquare Google+ Google Buzz Google Latitude Habbo Hyves Instagram KickStarter Linked-in Myspace Ning Plurk Repudo Schoolbank Skype Tinychat Tumblr Twitter Ustream VoiceThread Voki Wallwisher Wetoku WhatsApp Yammer Ziggur Argumented Reality Blogger Digg Dik Flickr Google Art Project Google Body Browser Qwiki Slidecast Slideshare Wiki Wikipedia Yindo Youtube Onderwijsvizier op sociale media Hulpmiddel Educatieve toepassing Animoto Audioboo Autocollage Bing Maps Delicious Diigo Doodle Dropbox Flipboard Glogster Go Animate Google Apps Google Docs Google Earth Google Reader iCloud iPiccy Issuu Jing Kwik Surveys Last.fm Layar LibraryThing Lino-it Lulu Memolane Montage Microsoft OneNote Office 365 Picasa Pixlr Prezi Qik QR-Code Remember the milk RSS Scoop.it SkyDrive Spotify Springpad Storify StrumbleUpon Survey Monkey Symbaloo Tweetdeck Twiddla Weebly Wix Wordle Wordpress Yurls Zoho Game Studio Mindmeister Panfu Playchess Quizlet Quora Roamler Screenr Second Life Socrative Storybird Sugarlabs TimeRime Onderwijsvizier mag mooier qua kleur en vorm vormgegeven worden hoor!

3 2. Informatie selecteren Leercyclus met sociale media
Didactisch model in 6 stappen 1. Activeren voorkennis / Aanscherpen leervragen 6. Reflecteren 2. Informatie selecteren Leercyclus met sociale media 5. Valideren Sociale media Virtueel Groepen 3. Leerinteractie Vragen Waarderen / Best practising 4. Presenteren (Re)tweeten Feedback Argumenteren

4 6 Stappen Didactisch Model
Doel(en) les: Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren Valideren Reflecteren opdracht *Doel en opdracht lesprogramma bespreken *Bestaande kennis lesprogramma activeren *Selectie informatie tbv opdracht *Product maken *Opdracht uitvoeren *interactie over leerproducten *Instructie *Vragen stellen en beantwoorden *Product wordt gepresenteerd door leerling *Maakt toets *Docent geeft aan wat een goed resultaat/ product is en waarom *Docent beoordeelt resultaat/ product *Leerling reflecteert op leerprestatie *Verbetert product Materialen/ ICT toepassing Keuze materialen en ICT toepassing tbv behalen lesdoel Rol leerling Actieve rol door activeren van voorkennis selecteert informatie, maakt product Interacteert met medeleerlingen en docent over leerproces en/of product Toont beheersing kennis/vaardig-heden aan door product presentatie en/of toets Luistert naar feedback op presentatie of toets en reflectie komt op gang Reflecteert op leerproduct en verbetert product Rol docent Faciliteert opdracht, lesinhoud en activering voorkennis Organiseert door: stimuleren, sturen en heeft begeleidende rol in het leerproces en leerproductie Stimuleert en faciliteert leerinteractie tussen leerlingen Maakt toets Zorgt ervoor dat producten worden besproken Bespreekt waarom een leerproduct of resultaat toets goed is of niet Faciliteert reflectie in de opdracht

5 Voorbeeld Didactisch Model
Opdracht geschiedenis: Maak een interactieve poster via Glogster over een periode in de tweede wereldoorlog

6 Voorbeeld Didactisch Model
Doel(en) les: De leerlingen kennen de verschillende periodes in de tweede wereldoorlog Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren Valideren Reflecteren opdracht *Volgende les gaan we een poster maken over de tweede wereldoorlog, lees daarom hoofdstuk 2 en maak de vragen *Selecteer een periode uit de tweede wereldoorlog *Maak een poster over deze periode *In de klas bespreken de leerlingen elkaars posters en geven feedback *De leerlingen presenteren hun poster. De leerlingen maken een SO over hoofdstuk 2 *De docent geeft klassikaal aan wat een goede poster is en waarom *Geeft de resultaten van de SO terug *Verbeter je poster en plaats deze op Glogster *Mail de link naar je docent *Docent beoordeelt posters Materialen/ ICT toepassing Hoofdstuk 2 boek Internet/wiki- pedia voor informatie over de tweede wereld oorlog en Glogster Computers en Glogster Digibord voor posterpresentatie Computer en Glogster voor verbeteren en beoordelen product Rol leerling Lezen hoofdstuk 2 en maken vragen Selecteren informatie, poster maken Poster bespreken Presenteert leerproduct in de klas en maakt toets Ontvangt feedback en start reflectie Verbetert product en plaatst op Glogster Mailt docent Rol docent Maakt opdracht en bespreekt dit met leerlingen Volgt leerproductie en stimuleert door het geven van virtuele reactie Stimuleert leerinteractie in de klas Geeft instructie Maakt toets Faciliteert product bespreking en geeft instructie Bespreekt drie producten Geeft resultaten SO Controleert verbeterde producten en beoordeelt deze

7 Didactisch model afgeleid van 11 VAL stappen
(HBO & MBO)

8 Didactisch model voor primair onderwijs

9 Didactisch model voor voortgezet onderwijs
5. blended leerinteractie (fysiek/virtueel). Stap 1: bepaal rol docent + leerling. Wat is de mate van vraaggestuurd/aanbodgestuurd? Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer opde zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten.

10 Actief leren, leerling is zelf verantwoordelijk voor het leerproces
5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten 2 & 3 Leerling is vanaf de start zelf actief. Alle informatie is te vinden in de elo. Na het zelf en met elkaar zoeken naar antwoorden op de leervragen, reactie van de ‘expert’. 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets Reflecteren op elkaars werk. Kennisont-wikkeling laten aantonen of toetsen na een blokperiode. 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. Sociaal leren, leren van en met elkaar. Evalueren en vooruitkijken na een blokperiode. Kritisch reflecteren op je eigen werk. Leren: kennis expliciteren. In woorden of beelden. Virtuele productie; bijv. verslag, filmpje, poster. Blended leren: input van de leerlingen voor klassikale ‘les’, vragen en leerproducten. In de les activerende werkvormen en ruimte voor gesprekken.

11 Onderwijstijd: anders organiseren, mogelijkheden voor minder klassikaal onderwijs + centrale instructie 5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. Tijdens KWT, tussenuur, lesuur (plaats- en tijd onafhankelijk : zelfstandig met desgewenst begeleiding Tijdens lesuur: met de hele klas en docent

12 5. Virtuele leerinteractie
5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten Tijdens 1 t/m 5, 7, 8: monitoren wat leerlingen doen in de elo en stimuleren, monitoren, bijsturen. Rol van de docent 9: Naast de rol van coach/ begeleider, ook inhoudelijk expert (docentfeedback) 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 10 en 11: beoordelen en aanzetten tot reflecteren 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. 6: begeleider van het leerproces en groepsproces. Stimuleren kennisconstructie i.p.v. alleen kennisoverdracht. Inzet van activerende werkvormen.

13 Samenhang tussen processen in VAL
Leerproces De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces beoordelingsproces Leerdoelen en leervragen staan centraal. Leerproducten (en feedback) worden vanaf het eerste leerproduct beoordeeld. Leerling heeft zicht op zijn ontwikkel door resultaten. onderwijsproces Docent zet opdrachten klaar en informatiebronnen in de elo, gekoppeld aan de leerdoelen. Docent begeleid het virtuele leren en de lessen.

14 Virtual Action Learning VAL in het voortgezet onderwijs
Didactisch model Pedagogisch handelen Virtual Action Learning Leerdoelen leeropdrachten toetsen Virtuele leeromgeving Organiseren: Klassenmanagement (werkvormen, lestijd versus zelfwerkzaamheid) Begeleiding: de 21st century docent

15 Begeleiding: de 21st century docent Leerdoelen leeropdrachten
Docentvaardigheden Begeleiding: de 21st century docent Didactisch model Virtuele leeromgeving Leerdoelen leeropdrachten toetsen Pedagogisch handelen Bewust van volgorde leeractiviteiten uit het leerproces, begeleiden van het leerproces Kennis van leervoorkeuren/ leerstijlen - Organiseren van blended leren, lestijd anders invullen in combinatie met KWT/ huiswerktijd - Activerende werkvormen inzetten - Beoordelen van leerproducten Elo kunnen inrichten en vullen Mediavaardig Zicht op leerlijnen Lesmateriaal kunnen arrangeren (leeropdrachten ontwerpen, digitale toetsen ontwerpen broninformatie verzamelen) Zicht op leerlijnen Lesmateriaal kunnen arrangeren (leeropdrachten ontwerpen, digitale toetsen ontwerpen broninformatie verzamelen) Modereren van een online communicatie en leeractiviteiten in de elo Stimuleren van leeractiviteiten Stimuleren van groepsproces - Ontwikkeling mediawijsheid begeleiden - Begeleiden ontwikkeling van leervaardigheden (o.a. feedback geven)


Download ppt "InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL"

Verwante presentaties


Ads door Google