De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning)

Verwante presentaties


Presentatie over: "InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning)"— Transcript van de presentatie:

1 InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) Met behulp van ICT & sociale media

2 Onderwijsvizier op sociale media CommunicatiemiddelBroninformatie Hulpmiddel Educatieve toepassing Edmodo Elgg Facebook Foursquare Google+ Google Buzz Google Latitude Habbo Hyves Instagram KickStarter Linked-in Myspace Animoto Audioboo Autocollage Bing Maps Delicious Diigo Doodle Dropbox Flipboard Glogster Go Animate Google Apps Google Docs Argumented Reality Blogger Digg Dik Flickr Google Art Project Google Body Browser Qwiki Slidecast Slideshare Wiki Wikipedia Game Studio Mindmeister Panfu Playchess Quizlet Quora Roamler Screenr Second Life Socrative Storybird Sugarlabs TimeRime Google Earth Google Reader iCloud iPiccy Issuu Jing Kwik Surveys Last.fm Layar LibraryThing Lino-it Lulu Memolane Montage Microsoft OneNote Office 365 Picasa Pixlr Prezi Qik QR-Code Remember the milk RSS Scoop.it SkyDrive Spotify Springpad Storify StrumbleUpon Survey Monkey Symbaloo Tweetdeck Twiddla Weebly Wix Wordle Wordpress Yurls Zoho Ning Plurk Repudo Schoolbank Skype Tinychat Tumblr Twitter Ustream VoiceThread Voki Wallwisher Wetoku WhatsApp Yammer Ziggur Yindo Youtube

3 Leercyclus met sociale media Virtueel (Re)tweeten Sociale media Vragen Groepen Waarderen / Best practising Feedback Argumenteren 6. Reflecteren 5. Valideren 4. Presenteren 3. Leerinteractie 2. Informatie selecteren 1. Activeren voorkennis / Aanscherpen leervragen Didactisch model in 6 stappen Didactisch model in 6 stappen

4 Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren ValiderenReflecteren opdracht *Doel en opdracht lesprogramma bespreken *Bestaande kennis lesprogramma activeren *Selectie informatie tbv opdracht *Product maken *Opdracht uitvoeren *interactie over leerproducten *Instructie *Vragen stellen en beantwoorden *Product wordt gepresenteerd door leerling *Maakt toets *Docent geeft aan wat een goed resultaat/ product is en waarom *Docent beoordeelt resultaat/ product *Leerling reflecteert op leerprestatie *Verbetert product Materialen/ ICT toepassing Keuze materialen en ICT toepassing tbv behalen lesdoel Rol leerling Actieve rol door activeren van voorkennis selecteert informatie, maakt product Interacteert met medeleerlingen en docent over leerproces en/of product Toont beheersing kennis/vaardig- heden aan door product presentatie en/of toets Luistert naar feedback op presentatie of toets en reflectie komt op gang Reflecteert op leerproduct en verbetert product Rol docent Faciliteert opdracht, lesinhoud en activering voorkennis Organiseert door: stimuleren, sturen en heeft begeleidende rol in het leerproces en leerproductie Stimuleert en faciliteert leerinteractie tussen leerlingen Maakt toets Zorgt ervoor dat producten worden besproken Bespreekt waarom een leerproduct of resultaat toets goed is of niet Faciliteert reflectie in de opdracht 6 Stappen Didactisch Model Doel(en) les:

5 Voorbeeld Didactisch Model Opdracht geschiedenis: Maak een interactieve poster via Glogster over een periode in de tweede wereldoorlog

6 Activeren voorkennis Informatie selectie Leer- interactie Toetsen/ Presenteren ValiderenReflecteren opdracht *Volgende les gaan we een poster maken over de tweede wereldoorlog, lees daarom hoofdstuk 2 en maak de vragen *Selecteer een periode uit de tweede wereldoorlog *Maak een poster over deze periode *In de klas bespreken de leerlingen elkaars posters en geven feedback *De leerlingen presenteren hun poster. De leerlingen maken een SO over hoofdstuk 2 *De docent geeft klassikaal aan wat een goede poster is en waarom *Geeft de resultaten van de SO terug *Verbeter je poster en plaats deze op Glogster *Mail de link naar je docent *Docent beoordeelt posters Materialen/ ICT toepassing Hoofdstuk 2 boekInternet/wiki- pedia voor informatie over de tweede wereld oorlog en Glogster Computers en Glogster Digibord voor posterpresentatie Computer en Glogster voor verbeteren en beoordelen product Rol leerling Lezen hoofdstuk 2 en maken vragen Selecteren informatie, poster maken Poster besprekenPresenteert leerproduct in de klas en maakt toets Ontvangt feedback en start reflectie Verbetert product en plaatst op Glogster Mailt docent Rol docent Maakt opdracht en bespreekt dit met leerlingen Volgt leerproductie en stimuleert door het geven van virtuele reactie Stimuleert leerinteractie in de klas Geeft instructie Maakt toets Faciliteert product bespreking en geeft instructie Bespreekt drie producten Geeft resultaten SO Controleert verbeterde producten en beoordeelt deze Voorbeeld Didactisch Model Doel(en) les: De leerlingen kennen de verschillende periodes in de tweede wereldoorlog

7 Didactisch model afgeleid van 11 VAL stappen (HBO & MBO) Didactisch model afgeleid van 11 VAL stappen (HBO & MBO)

8 Didactisch model voor primair onderwijs

9 5. blended leerinteractie (fysiek/virtueel). Stap 1: bepaal rol docent + leerling. Wat is de mate van vraaggestuurd/aanbodgestuurd? Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer opde zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. Didactisch model voor voortgezet onderwijs

10 5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten Actief leren, leerling is zelf verantwoordelijk voor het leerproces Actief leren, leerling is zelf verantwoordelijk voor het leerproces 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. 2 & 3 Leerling is vanaf de start zelf actief. Alle informatie is te vinden in de elo. Leren: kennis expliciteren. In woorden of beelden. Virtuele productie; bijv. verslag, filmpje, poster. Sociaal leren, leren van en met elkaar. Blended leren: input van de leerlingen voor klassikale ‘les’, vragen en leerproducten. In de les activerende werkvormen en ruimte voor gesprekken. Kritisch reflecteren op je eigen werk. Reflecteren op elkaars werk. Na het zelf en met elkaar zoeken naar antwoorden op de leervragen, reactie van de ‘expert’. Kennisont- wikkeling laten aantonen of toetsen na een blokperiode. Evalueren en vooruitkijken na een blokperiode.

11 Onderwijstijd: anders organiseren, mogelijkheden voor minder klassikaal onderwijs + centrale instructie Onderwijstijd: anders organiseren, mogelijkheden voor minder klassikaal onderwijs + centrale instructie 5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. Tijdens KWT, tussenuur, lesuur (plaats- en tijd onafhankelijk : zelfstandig met desgewenst begeleiding Tijdens lesuur: met de hele klas en docent

12 5. Virtuele leerinteractie. Geef feedback op elkaars leerproducten, beantwoord elkaars vragen, vergelijk reacties van elkaar op stellingen 1.Bepaal het leerdoel 2. Bekijk de bijbehorende opdracht. Welke leervraag staat centraal? 3. Zoek informatie over het onderwerp, om de vraag te kunnen beantwoorden. 4. Maak een leerproduct waarin het antwoord op de leervraag is verwerkt. 6. Bespreek in de groep hoe het proces verloopt en welke inhoudelijke vragen er zijn. 7. Verbeter het leerproduct n.a.v. feedback en bespreking 8. Voorzie elkaars leerproducten van waarderingen 9. Bespreek, beoordeel en beloon de leerproducten Rol van de docent 10. Maak een zelfbeoordeling of een toets 11. Reflecteer op de zelfbeoordeling / toetsresultaten en ontwikkelpunten. Tijdens 1 t/m 5, 7, 8: monitoren wat leerlingen doen in de elo en stimuleren, monitoren, bijsturen. 6: begeleider van het leerproces en groepsproces. Stimuleren kennisconstructie i.p.v. alleen kennisoverdracht. Inzet van activerende werkvormen. 9: Naast de rol van coach/ begeleider, ook inhoudelijk expert (docentfeedback) 10 en 11: beoordelen en aanzetten tot reflecteren

13 Samenhang tussen processen in VAL Leerproces De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces beoordelingsproces Leerdoelen en leervragen staan centraal. Leerproducten (en feedback) worden vanaf het eerste leerproduct beoordeeld. Leerling heeft zicht op zijn ontwikkel door resultaten. onderwijsproces Docent zet opdrachten klaar en informatiebronnen in de elo, gekoppeld aan de leerdoelen. Docent begeleid het virtuele leren en de lessen.

14 VAL in het voortgezet onderwijs Virtuele leeromgeving Didactisch model Leerdoelen leeropdrachten toetsen Virtual Action Learning Pedagogisch handelen Organiseren: Klassenmanagement (werkvormen, lestijd versus zelfwerkzaamheid) Begeleiding: de 21st century docent

15 Docentvaardigheden Begeleiding: de 21st century docent Virtuele leeromgeving Didactisch model Leerdoelen leeropdrachten toetsen Pedagogisch handelen -Bewust van volgorde leeractiviteiten uit het leerproces, begeleiden van het leerproces -Kennis van leervoorkeuren/ leerstijlen - Organiseren van blended leren, lestijd anders invullen in combinatie met KWT/ huiswerktijd - Activerende werkvormen inzetten - Beoordelen van leerproducten -Elo kunnen inrichten en vullen -Mediavaardig -Zicht op leerlijnen -Lesmateriaal kunnen arrangeren (leeropdrachten ontwerpen, digitale toetsen ontwerpen broninformatie verzamelen) -Zicht op leerlijnen -Lesmateriaal kunnen arrangeren (leeropdrachten ontwerpen, digitale toetsen ontwerpen broninformatie verzamelen) -Modereren van een online communicatie en leeractiviteiten in de elo -Stimuleren van leeractiviteiten -Stimuleren van groepsproces - Ontwikkeling mediawijsheid begeleiden - Begeleiden ontwikkeling van leervaardigheden (o.a. feedback geven)


Download ppt "InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning) InterACTIEF leren in het voortgezet onderwijs: VAL (virtual action learning)"

Verwante presentaties


Ads door Google