De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet-Dedecker Inkomenscompensatievergoeding hinder bij werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet-Dedecker Inkomenscompensatievergoeding hinder bij werken."— Transcript van de presentatie:

1 Wet-Dedecker Inkomenscompensatievergoeding hinder bij werken

2 Wet Dedecker Inkomenscompensatievergoeding Vergoeding voor zelfstandigen bij wegenwerken Omzetverlies handelaars – weinig instrumenten handelaars bij werken Compensatie – analogie met werkloosheidsvergoeding –Vergoeding van 44,20 Euro. Vanaf 1 juli 2006 – prefinanciering participatiefonds – informatieplicht gemeenten Vanaf 1 januari 2007 – handelaars vergoeding

3 Wet Dedecker Drie aspecten HandelaarsVergoedingHinder – 14d. GemeenteInformatieHinder BouwheerBijdrageGeen Hinder Algemeen nut Openb. domein

4 Wet-Dedecker Inkomenscompensatie Handelaars Voor wie? –Zelfstandige en zijn helper –Onderneming met <10 mensen tewerkgesteld –Jaaromzet <2 miljoen euro –Detailhandel, kleine dienstverlenende ondernemingen, persoonlijk contact met klanten,..

5 Inkomenscompensatievergoeding Voorwaarden? - Handelszaak is een gehinderde inrichting Er is hinder: toegang belemmerd, verhinderd, bemoeilijkt. Niet zinvol te openen gedurende minstens 14 dagen Aantal wettelijke criteria - Werken op het openbaar domein?!?!

6 Opdrachtgever 2 verplichtingen: –Bijdrageplicht ( expliciet in de wet ) –Informatieverstrekking a/d gemeente ( impliciet in de wet )

7 Gemeente Informatieplicht t.a.v. handelaars Afleveren van hinder attest

8 Opdrachtgever Bijdrageplicht Elk werk van algemeen nut op het openbaar domein In opdracht Enkel werken – Geen diensten Geen link met hinder – 14d. Percentage 0,125 % op kostprijs Participatiefonds

9 Algemeen nut op het openbaar domein Algemeen nut -> Geen bijdrage voor bouwpromotoren ( appartementen, … ) Openbaar domein ?!!! –2 visies: Ifv het functioneren van overheid ‘Zonder onderscheid tot het gebruik van allen’ –P.F. volgt eerste visie

10 Betaling van Bijdrage 3 stappen –Aangifte van schuldvordering aan P.F. –Vaststelling bedrag door P.F. –Betaling aan P.F.

11 BH neemt de laatste schuldvordering in ontvangst BH beschikt over maximum 30 dagen : - om aan het Participatiefonds alle schuldvorderingen (financiële documenten) door te geven; - om het verschuldigde bedrag op te geven Participatiefonds neemt alle schuldvorderingen in ontvangst Participatiefonds beschikt over maximum 60 dagen: - om het verschuldigde bedrag te bepalen -om het stortingsformulier aan de BH te sturen BH neemt het stortingsbulletin in ontvangst BH beschikt over maximum 30 dagen: -om het bepaalde bedrag te storten aan het Participatiefonds BIJDRAGEPLICHT PROCECURE Participatiefonds wordt betaald Aangifte Schuldvordering P.F. stelt bedrag vast Bouwheer betaalt

12 Bijdrageplicht Geen verplichting om tijdens aanbestedingsprocedure info te verlenen aan P.F. Wel tijdens de werken over stavaza werken en hinder Betwisting over schuldvordering Boeking op zelfde artikel als werken

13 Rol van de gemeente t.a.v. handelaars Informatieplicht Procedure voor verkrijgen van vergoeding stap 1: Afleveren van hinder attest

14 Informatieplicht Gemeente Werken van andere opdrachtgevers Gebied afbakenen waarbinnen de werken hinder kunnen veroorzaken Informatieplicht tav verantwoordelijke van de onderneming Termijn 14 de tot 30 ste dag voor de start van de werken Als bouwheer: Impliciete verplichting uit de wet om de gemeente in te lichten. Schriftelijk –Ter persoonlijke titel? –Informatieblad? –Website?

15 Informatieplicht Welke info? –Op de hoogte brengen van de werken –Mogelijkheid tot inkomenscompensatie Binnen afgebakend gebied Handelaars buiten grondgebied gemeente binnen straal van 1 km

16 Procedure voor handelaar 3 Stappen Stap 1. Aanvraag hinder attest bij de gemeente Stap 2. Aanvraag tot gehinderde inrichting pf Stap 3. Aanvraag inkomenscompensatievergoeding pf

17 Stap 1. Aanvraag hinder attest Wettelijk aanvraagformulier Aanvraag vanaf 1 januari 2007 –Niet retroactief Bij gemeente van vestiging Gemeente niet verplicht – geen beoordeling tenzij : wettelijke criteria parkeerplaatsen - toegang Ontvangstbewijs – 7 kalenderdagen

18 Wet Dedecker Drie aspecten HandelaarsVergoedingHinder – 14d. GemeenteInformatieHinder BouwheerBijdrageGeen Hinder Algemeen nut Openb. domein

19 Inkomenscompensatievergoeding? Veel moeite voor weinig resultaat? Informatieplicht relatie met andere opdrachtgevers termijnen – realistisch? bevoogdend? administratieve lasten Financiering administratieve en financiële lasten openbaar domein? Categorieën van werken – Heel breed Geen link met hinder? Geen link met handelaars? Handelaars Complexe procedure Strenge voorwaarden

20 VRAGEN?

21 Meer info? Handboek lokale economie –Aanvulling minder hinder – Wet-Dedecker –Uitgeverij Politeia www.politeia.be Website VVSG – beleidsthema’s – lokale economie Pieter Van Sande, stafmedewerker lokale economie, 02/211.56.38 Pieter.vansande@vvsg.be www.fonds.org


Download ppt "Wet-Dedecker Inkomenscompensatievergoeding hinder bij werken."

Verwante presentaties


Ads door Google