De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Karin Schutte Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Karin Schutte Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Karin Schutte Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

2 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

3 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 2:

4 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 2:

5 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1: Wij kiezen voor de vrijheid Die God ons heeft beloofd: Hij heeft de boze goden Van al hun macht beroofd.

6 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 2:

7 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1+ 2: En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag.

8 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1: En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

9 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 2: Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

10 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1+ 2: Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

11 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1: Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.

12 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 2: Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

13 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1+ 2: En breek niet met je woorden een anders leven stuk: want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

14 Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodie 1+ 2: Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven als je ook geven kunt.

15 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

16 Tijdens deze mededeling wordt de ringleiding uitgeschakeld. Dit komt omdat de ringleiding samen met de kerktelefoon geschakeld wordt. Na deze mededeling zal alles weer gewoon werken.

17 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

18 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

19 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen: Psalm 40 Preek: Psalm 40: 1 - 4 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V

20 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Psalm 40: God brengt weer geluk in je leven …………

21 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 een christen is iemand die gevonden heeft, bij wie hij het moet zoeken

22 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 De geloofsgang van David (en elke gelovige): 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

23 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

24 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

25 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

26 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 Vol verlangen wachten Hoe doe je dat? Door jezelf te kennen Door God te kennen

27 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

28 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 God is een God van redding. En Hij kan je leven op vele onderdelen redden. Problemen genoeg! Maar het liefst redt God je helemaal.

29 Tekst : Psalm 40: 1 - 4 Zingen: Psalm 40: 1, 7 1. In de put- Ik was in de kuil van het graf 2. Help!- mijn roep om hulp 3. Wachten - Vol verlangen heb ik gewacht 4. Redding - God trok mij eruit 5. Lied - Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

30 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

31 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om naar zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Terwijl zij aten nam de Here Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei:

32 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de Dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader

33 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gedachtenis Wij gedenken dat de Here Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft Hij Zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Here. Het vervult ons met schaamte om onze zonden en het vervult ons ook met dankbaarheid, vanwege zijn verzoenende liefde.

34 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Gemeenschap en verwachting Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de Here Jezus. Het avondmaal dat wij vieren is een voorbereiding op de bruiloft van het Lam.

35 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (V) Straks zal de Here Jezus met ons nieuwe wijn drinken in het Koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen wij het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren,maar eerbiedig voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Here alle tranen van onze ogen afwissen, aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn, en Hij zal alles zijn in allen.

36 Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,

37 Gezang 179b (GK 4) de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

38 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

39 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

40 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

41 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

42 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

43 Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. komen wij voor Uw troon.

44 Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. Door het bloed van het Lam. (2x)

45 Door Uw genade, Vader, Mogen wij het binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, Maar door het bloed van het Lam U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. komen wij voor Uw troon. komen wij voor Uw troon.

46 Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. Wij aanbidden U Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam!

47 Voor uw woord van genade, dank U wel. Heer, U maakt ons vrij. In uw kracht overwinnen wij. O, Heer, wij prijzen uw naam!

48 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. Vul ons hart voor altijd, met uw liefde en heerlijkheid. O, Heer, wij prijzen uw naam!

49 Maranatha, Heer Jezus, kom terug. Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer! O, Heer, wij prijzen uw naam!

50 Gezang 76: 1, 2 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegt: Kom! En wie dorst heeft, kome. En wie wil, neemt het water des levens om niet; neemt het water des levens om niet.

51 Gezang 76: 1, 2 Hij die van deze dingen getuigt, Hij zegt: ’Ja, ik kom!’ Ik zal spoedig komen, ja, Ik kom. Amen, ja Here Jezus, kom.

52 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

53 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

54 Zingen:Psalm 40: 1, 7 Avondmaal: Formulier V Zingen:Gezang 179b (GK 4) Gebed Viering:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gezang 76: 1, 2 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen

55 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor Theologische Universiteit Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk bijdrage kerkverband Na de collecte zingen we: Psalm 48: 3, 4

56 Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

57 Zingen:Psalm 48: 3, 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

58 De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. De hemel juicht

59 Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer. In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. De hemel juicht

60 Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij U zijn, dat is de plek waar ik hoor. Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij U zijn, dat is de plek waar ik hoor. Til mij op

61 Til mij op, neem mij in Uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. Til mij op, ik wil U omarmen. Til mij op, en laat mij niet meer gaan. Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij U zijn, dat is de plek waar ik hoor. Til mij op

62 En U tilt mij op, houdt mij in Uw armen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, ik mag U omarmen. En U tilt mij op, en laat mij niet meer gaan. Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In Uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt, als ik niet verder kan gaan. Til mij op

63 Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij U zijn, dat is de plek waar ik hoor. (laatste zin 2x) Til mij op


Download ppt "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Karin Schutte Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 95: 1, 2, 3 Wet:Gezang 176b Gebed Lezen:"

Verwante presentaties


Ads door Google