De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers,"— Transcript van de presentatie:

1 Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers,
Hierbij vind u in het kort een impressie van de workshops. De workshops waaruit gekozen kon worden waren; Ouderbetrokkenheid Leerstrategieën Mentoraat Alcohol onder jongeren TOP TMA en Nederlands, hoe zit dat? Wiskunde en rekenen, hoe zit dat? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de workshop gevers. aan de inhoud van deze presentaties kunnen geen rechten worden ontleend

2 Ouderraad door mevr Kuipers (ouderraad)
Klankbordfunctie Ouderbetrokkenheid vergroten school - leerlingen - ouders: we hebben elkaar nodig! Ouders en school: partners in opvoeding

3 Contactouders: Optreden namens ouders van een klas:
Contactouders aanwezig voor een aantal klassen Oproep: wie wil contactouder zijn? Opgeven via mail:

4 Ouderpanels

5 Ouderbetrokkenheid= samen op zoek naar het beste voor je kind!

6 Leerstrategieën door mr Slager en mevr Slotema
Huiswerk: Wat kan ik als ouder doen?

7 Introductie Leerstijlentest Algemeen Wat kan ik als ouder doen?

8 Leerstijlentest De doener De denker De bezinner De beslisser
Is uw leerstijl ook de leerstijl van uw kind?

9 Algemeen Selectie van leerstrategieën:
Plannen en voorspellen: wanneer doe je wat en hoe lang doe je er over? Monitoren en controleren: bekijken/bijhouden van je eigen werk en het controleren ervan. Evalueren en reflecteren: na de toets bekijken wat goed en fout is gegaan en daarmee aan de slag. Herhalen: herhalen van bovenstaande punten.

10 Wat kan ik als ouder doen? (een paar mogelijkheden)
Leerwerk: Samenvatten / mindmappen (vb. gs, bio, ak, enz.) Overhoren (vb. moderne vreemde talen, enz.) WRTS (online overhoorprogramma) Maakwerk Controleren antwoorden Netheid (is het leesbaar?)

11 Top door mevr v Helsdingen en mr Holdinga
Tijd voor onderzoek en prestatie

12 TOP, hoe georganiseerd? TOP 1 klassikaal TOP 2 tm 6; lln rouleren
TOP 7 - TOP talent & bijspijkeren Kiezen binnen de volgende thema’s Theatraal Beeldend Zelfverdediging Muzikaal Onderzoek

13 Het eerste blok TOP 1 , 1e leerjaar Leren leren
1 uur studievaardigheden, programma ontwikkeld met medewerking van docenten huiswerkklas. Groepsvorming 1 uur programma ter ondersteuning aan de mentorlessen. Ontwikkeld met medewerking van zorgteam Hoe is Top georganiseerd? TOP 1 , 1e leerjaar 1 uur studievaardigheden, programma ontwikkelt met medewerking van docenten huiswerkklas. 1 uur groepsvorming, programma ter ondersteuning aan de mentorlessen.

14 Het eerste blok TOP 1 , 2e leerjaar Groepsvorming/begrip voor elkaar
Hiervoor heeft de Theaterschool t Gooi een programma ontwikkeld dat de eerste top periode omvat. De theaterschool traint de trainers en zorgt ook voor het onderhoudsprogramma. Leren leren, lln maken gebruik van breingeheim.

15 De top lessen rouleren Top muzikaal Koor Instrumentaal Hoorspel
Of een combinatie van bovenstaande

16 De top lessen rouleren Top theatraal Theatersport Acteren Improviseren
Dans/ modeshow

17 De top lessen rouleren Top beeldende vormgeving Werken met klei
Handig met hout Animatie filmpjes maken Werken met linoleum

18 De top lessen rouleren TOP zelfverdediging Kung fu Boksen/ kick boxen
Zelfverdediging dmv jiu jitsu en judo vormen

19 De top lessen rouleren Top onderzoek Produkt Proces Bibliotheek bezoek

20 Het laatste blok, Top 7 Stand van zaken op 1 april t.o.v. overgangsrapport  Bijspijkeren of talent? Bijspijkeren op begrijpend lezen/ wiskunde & rekenen / Moderne vreemde talen Talent, keuze uit TOP onderdelen uit TOP2tm6 en nieuwe workshops

21 Rekenen en Wiskunde op het ARHC Jeroen Hoogers en Dennis Deelen 8 oktober 2013

22 Onder voorbehoud Rekenbeleid is in ontwikkeling (overheid, uitgevers, scholen) Tweede kamer behandelt dit woensdag 9 oktober Aan deze PPT kunnen geen rechten worden ontleend. Situatie is per 8 oktober 2013.

23 Verschil Rekenen - Wiskunde
Wiskunde = logische stappen zetten. Systematisch denken. Rekenen = handig met getallen in contexten. (Rekenen: niet op het rooster, wel op het rapport?)

24 Eindexamen rekenen 4 Domeinen:getallen, verhoudingen, meten/meetkunde,
verbanden Verhouding: 25% kale sommen, 75% context

25 Rekenen - overheidsbeleid
Eindtermen worden langzaamaan duidelijk Rekentoetsprogramma : Cijfer op eindlijst, telt niet mee. : Cijfer op eindlijst, telt niet mee. : Cijfer telt mee. Norm: Mavo: NE en WI: max 1x 5 Havo: NE, WI, EN en RE: max 1x 5

26 Rekenprogramma ARHC Klas 1 * Basisvaardigheden
Gedifferentieerde lessen: van 0-meting tot eindmeting Latere klassen * Contextueel rekenen Onderwerpen worden eerst in klas 1 bij rekenen of in klas 2 bij Wiskunde (en andere vakken) behandeld Met rekenmachine

27 Rekenprogramma ARHC Rekenen bij andere vakken
Wiskunde werkt in klas 1 amper met rekenmachine, dus veel hoofdrekenen Berekeningswijzen beta-breed afgestemd Veel rekenonderdelen komen aan bod bij: EC, WI, NA,…

28 Problemen met rekenen? Er zijn vele websites om zelf te oefenen, zoals: Zoek via Google!

29 Problemen met rekenen? Dyslectie en Dyscalculie:
Tijdverlening (mits officiele verklaring) Overheid denkt verder na. Mogelijk scenario: Zwakke rekenaars krijgen faciliteiten (niet tafelkaart) Mits: hij/zij extra inzet aangetoond heeft School aantoonbaar extra hulp aangeboden heeft.

30 Welkom op de informatiemiddag Mentoraat MH

31 Energizer …… Fiesta Buena

32 Kennismaking Yasemin Yücel Wilbert van t Klooster
Docent natuurkunde en mentor B2K Yasemin Yücel Docent geschiedenis, leerlingbegeleider en mentor B1K

33 Programma mentoraat 1MH
Sep Introductie, studievaardigheden en agenda gebruik. Okt Groepsvorming Pesten, Jij de baas. Nov Leerstijlentest, Cijfers+gedrag, Jij de baas, Verkeersveiligheid. Dec Sint/kerstviering, Jij de baas, Workshops. Jan Studievaardigheden, jij de baas + leerstijlen gesprek in groepjes Feb Normen & waarden/ Pesten & groepsvorming, jij de baas. Maa Gelukskunde Apr Einddoelen bespreken & Goede doelen actie Mei Eigen invulling mentor voorbereiden laatste weken Jun Terugblik + brief aan nieuwe mentor voorbereiden kamp 2e klas Tussendoor : mentorgesprekken en groepsvormende activiteiten.

34 Jaarprogramma mentoraat 2mh
Blok 1 Introductiekamp en kennismaking Blok 2 Leren leren Blok 3 Vakkenpakketkeuze Blok 4 Roken en drugs Blok 5 Respect voor elkaar Blok 6 Vrije opdrachten en eindsprint Tussendoor: mentorgesprekken en groepsvormende activiteiten.

35 TMA en Nederlands door mevr Brouwer en mevr Temmink
Hoewel zowel Nederlands als tma zich bezighoudt met taal, is de manier waarop dat gedaan wordt heel verschillend. Bij Nederlands leren kinderen de theoretische kant van onze taal. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen: hoe zit een tekst in elkaar? Waar kun je de belangrijkste informatie vinden? Ook spelling, grammatica, literatuur en schrijfvaardigheid zijn onderdelen die bij het vak Nederlands behandeld worden. Bij taal & maatschappij worden leerlingen uitgedaagd zich een mening te vormen over actuele gebeurtenissen. Zij verdiepen zich in maatschappelijke onderwerpen, leren zo de woorden die met deze onderwerpen samenhangen, doen onderzoekjes en presenteren hun bevindingen. Bij tma wordt er veel aandacht besteed aan het nieuws in verschillende media, klassengesprekken en samenwerken. Leerlingen kunnen hier vaardigheden die bij Nederlands geleerd zijn, in praktijk brengen.


Download ppt "Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers,"

Verwante presentaties


Ads door Google