De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de inhoud van deze presentaties kunnen geen rechten worden ontleend Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers, Hierbij vind u in het kort een impressie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de inhoud van deze presentaties kunnen geen rechten worden ontleend Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers, Hierbij vind u in het kort een impressie."— Transcript van de presentatie:

1 aan de inhoud van deze presentaties kunnen geen rechten worden ontleend Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers, Hierbij vind u in het kort een impressie van de workshops. De workshops waaruit gekozen kon worden waren; Ouderbetrokkenheid Leerstrategieën Mentoraat Alcohol onder jongeren TOP TMA en Nederlands, hoe zit dat? Wiskunde en rekenen, hoe zit dat? Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de workshop gevers.

2 Ouderraad door mevr Kuipers (ouderraad) Klankbordfunctie Ouderbetrokkenheid vergroten school - leerlingen - ouders: we hebben elkaar nodig! Ouders en school: partners in opvoeding

3 Contactouders: Optreden namens ouders van een klas: Contactouders aanwezig voor een aantal klassen Oproep: wie wil contactouder zijn? Opgeven via mail: mors.kuipers@kpnmail.nl

4 Ouderpanels

5 Ouderbetrokkenheid= samen op zoek naar het beste voor je kind!

6 Leerstrategieën door mr Slager en mevr Slotema Huiswerk: Wat kan ik als ouder doen?

7 Introductie Leerstijlentest Algemeen Wat kan ik als ouder doen?

8 Leerstijlentest De doener De denker De bezinner De beslisser Is uw leerstijl ook de leerstijl van uw kind?

9 Algemeen Selectie van leerstrategieën: – Plannen en voorspellen: wanneer doe je wat en hoe lang doe je er over? – Monitoren en controleren: bekijken/bijhouden van je eigen werk en het controleren ervan. – Evalueren en reflecteren: na de toets bekijken wat goed en fout is gegaan en daarmee aan de slag. – Herhalen: herhalen van bovenstaande punten.

10 Wat kan ik als ouder doen? (een paar mogelijkheden) Leerwerk: – Samenvatten / mindmappen (vb. gs, bio, ak, enz.) – Overhoren (vb. moderne vreemde talen, enz.) – WRTS (online overhoorprogramma) Maakwerk – Controleren antwoorden – Netheid (is het leesbaar?)

11 Top door mevr v Helsdingen en mr Holdinga Tijd voor onderzoek en prestatie

12 TOP, hoe georganiseerd? TOP 1 klassikaal TOP 2 tm 6; lln rouleren TOP 7 - TOP talent & bijspijkeren Kiezen binnen de volgende thema’s – Theatraal – Beeldend – Zelfverdediging – Muzikaal – Onderzoek

13 Het eerste blok TOP 1, 1e leerjaar Leren leren 1 uur studievaardigheden, programma ontwikkeld met medewerking van docenten huiswerkklas. Groepsvorming 1 uur programma ter ondersteuning aan de mentorlessen. Ontwikkeld met medewerking van zorgteam

14 Het eerste blok TOP 1, 2e leerjaar Groepsvorming/begrip voor elkaar Hiervoor heeft de Theaterschool t Gooi een programma ontwikkeld dat de eerste top periode omvat. De theaterschool traint de trainers en zorgt ook voor het onderhoudsprogramma. Leren leren, lln maken gebruik van breingeheim.

15 De top lessen rouleren Top muzikaal Koor Instrumentaal Hoorspel Of een combinatie van bovenstaande

16 De top lessen rouleren Top theatraal Theatersport Acteren Improviseren Dans/ modeshow

17 De top lessen rouleren Top beeldende vormgeving Werken met klei Handig met hout Animatie filmpjes maken Werken met linoleum

18 De top lessen rouleren TOP zelfverdediging – Kung fu – Boksen/ kick boxen – Zelfverdediging dmv jiu jitsu en judo vormen

19 De top lessen rouleren Top onderzoek Produkt Proces Bibliotheek bezoek

20 Het laatste blok, Top 7 Stand van zaken op 1 april t.o.v. overgangsrapport  Bijspijkeren of talent? Bijspijkeren op begrijpend lezen/ wiskunde & rekenen / Moderne vreemde talen Talent, keuze uit TOP onderdelen uit TOP2tm6 en nieuwe workshops

21 Rekenen en Wiskunde op het ARHC Jeroen Hoogers en Dennis Deelen 8 oktober 2013

22 Onder voorbehoud Rekenbeleid is in ontwikkeling (overheid, uitgevers, scholen) Tweede kamer behandelt dit woensdag 9 oktober Aan deze PPT kunnen geen rechten worden ontleend. Situatie is per 8 oktober 2013.

23 Verschil Rekenen - Wiskunde Wiskunde = logische stappen zetten. Systematisch denken. Rekenen = handig met getallen in contexten. (Rekenen: niet op het rooster, wel op het rapport?)

24 Eindexamen rekenen 4 Domeinen:getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden Verhouding: 25% kale sommen, 75% context

25 Rekenen - overheidsbeleid Eindtermen worden langzaamaan duidelijk Rekentoetsprogramma 2013 - 2014: Cijfer op eindlijst, telt niet mee. 2014 - 2015: Cijfer op eindlijst, telt niet mee. 2015 - 2016: Cijfer telt mee. Norm: Mavo: NE en WI: max 1x 5 Havo: NE, WI, EN en RE: max 1x 5

26 Rekenprogramma ARHC Klas 1 * Basisvaardigheden Gedifferentieerde lessen: van 0-meting tot eindmeting Latere klassen * Contextueel rekenen Onderwerpen worden eerst in klas 1 bij rekenen of in klas 2 bij Wiskunde (en andere vakken) behandeld Met rekenmachine

27 Rekenprogramma ARHC Rekenen bij andere vakken Wiskunde werkt in klas 1 amper met rekenmachine, dus veel hoofdrekenen Berekeningswijzen beta-breed afgestemd Veel rekenonderdelen komen aan bod bij: EC, WI, NA,…

28 Problemen met rekenen? Er zijn vele websites om zelf te oefenen, zoals: www.rekenlessen.nl www.rekenen-oefenen.nl www.breukenoefenen.nl Zoek via Google!

29 Problemen met rekenen? Dyslectie en Dyscalculie: Tijdverlening (mits officiele verklaring) Overheid denkt verder na. Mogelijk scenario: Zwakke rekenaars krijgen faciliteiten (niet tafelkaart) Mits:hij/zij extra inzet aangetoond heeft School aantoonbaar extra hulp aangeboden heeft.

30 Welkom op de informatiemiddag Mentoraat MH

31 Energizer – …… Fiesta Buena

32 Kennismaking Wilbert van t Klooster – Docent natuurkunde en mentor B2K Yasemin Yücel – Docent geschiedenis, leerlingbegeleider en mentor B1K

33 Programma mentoraat 1MH SepIntroductie, studievaardigheden en agenda gebruik. OktGroepsvorming Pesten, Jij de baas. NovLeerstijlentest, Cijfers+gedrag, Jij de baas, Verkeersveiligheid. DecSint/kerstviering, Jij de baas, Workshops. JanStudievaardigheden, jij de baas + leerstijlen gesprek in groepjes FebNormen & waarden/ Pesten & groepsvorming, jij de baas. MaaGelukskunde AprEinddoelen bespreken & Goede doelen actie MeiEigen invulling mentor voorbereiden laatste weken JunTerugblik + brief aan nieuwe mentor voorbereiden laatste weken voorbereiden kamp 2e klas Tussendoo r : mentorgesprekken en groepsvormende activiteiten.

34 Jaarprogramma mentoraat 2mh Blok 1Introductiekamp en kennismaking Blok 2Leren leren Blok 3Vakkenpakketkeuze Blok 4Roken en drugs Blok 5Respect voor elkaar Blok 6Vrije opdrachten en eindsprint Tussendoor: mentorgesprekken en groepsvormende activiteiten.

35 TMA en Nederlands door mevr Brouwer en mevr Temmink Hoewel zowel Nederlands als tma zich bezighoudt met taal, is de manier waarop dat gedaan wordt heel verschillend. Bij Nederlands leren kinderen de theoretische kant van onze taal. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen: hoe zit een tekst in elkaar? Waar kun je de belangrijkste informatie vinden? Ook spelling, grammatica, literatuur en schrijfvaardigheid zijn onderdelen die bij het vak Nederlands behandeld worden. Bij taal & maatschappij worden leerlingen uitgedaagd zich een mening te vormen over actuele gebeurtenissen. Zij verdiepen zich in maatschappelijke onderwerpen, leren zo de woorden die met deze onderwerpen samenhangen, doen onderzoekjes en presenteren hun bevindingen. Bij tma wordt er veel aandacht besteed aan het nieuws in verschillende media, klassengesprekken en samenwerken. Leerlingen kunnen hier vaardigheden die bij Nederlands geleerd zijn, in praktijk brengen.


Download ppt "Aan de inhoud van deze presentaties kunnen geen rechten worden ontleend Workshops 8 okt ‘13 Beste ouders, verzorgers, Hierbij vind u in het kort een impressie."

Verwante presentaties


Ads door Google