De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Compliance in de energiesector Dwangbuis versus Flexibiliteit Jan Cuppen Manager Compliance Essent NV Compliance - The Corporate Meltdown? Utrecht - 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Compliance in de energiesector Dwangbuis versus Flexibiliteit Jan Cuppen Manager Compliance Essent NV Compliance - The Corporate Meltdown? Utrecht - 7."— Transcript van de presentatie:

1 Compliance in de energiesector Dwangbuis versus Flexibiliteit Jan Cuppen Manager Compliance Essent NV Compliance - The Corporate Meltdown? Utrecht - 7 juni 2007

2 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 2 Onderwerpen: Het bedrijf Essent Ontwikkelingen in de energiesector Liberalisering en compliance: vrijheid of dwang? Parallellen met financiële wereld Compliance bij Essent: van model naar dagelijkse praktijk Afronding

3 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 3 Het bedrijf Essent (1) Essent: een in Nederland geworteld energiebedrijf; Nederland thuismarkt en groeimarkten in Duitsland en België Aandeelhouders: provincies en gemeenten :

4 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 4 Het bedrijf Essent (2) Aantal klanten:  Elektriciteit: 2,2 miljoen klanten (incl. 805.000 Groene stroom)  Gas: 1,8 miljoen klanten  Warmte: 56.000 klanten Energieketen:

5 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 5 Het bedrijf Essent (3) Producten: 1. leveren van elektriciteit, gas en warmte en additionele producten en diensten (bijv. onderhoud van CV- en warmwatertapapparatuur) 2. milieudiensten, zoals het verwerken van afval Omzet en winst: Kerncijfers groep (in miljoenen euro’s) 2006 2005 Netto-omzet6.4425.890 Brutomarge2.9752.584 Resultaat vóór rente en belastingen (EBIT) 968 812 Ambitie: Behoren tot top-5 van Noordwest Europa Beoogde (eerste) stap: Fusie met NUON

6 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 6 Ontwikkelingen in de energiesector (1) Van 'gebonden-ongereguleerd' naar 'ongebonden-gereguleerd' Energie was 'monopolie'-product: 'gebonden-ongereguleerd' EU: einde aan energie als 'uitgesloten sector', liberalisering dringend gewenst Liberalisering in drie stappen:  1-1-1999: grote industriële klanten vrij en ook het product 'Groene stroom' (voor alle klanten);  1-1-2002: ook middelgrote zakelijke klanten vrij;  1-7-2004: markt van elektriciteit en gas volledig vrij voor alle klanten.

7 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 7 Ontwikkelingen in de energiesector (2) Liberalisering = concurrentie: bestaande energiebedrijven en toetreders (vooral internetbedrijven). Vrije markt een feit : 'ongebonden-gereguleerd':  (Beleids-)regulering eerlijke concurrentie:  Ministerie van Economische Zaken  Toezicht en uitvoeringsregels:  Directie Toezicht Energie (DTe), onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Maar nog méér toezichthouders: NEa en AFM; en vanaf 2010 ook DNB

8 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 8 Liberalisering en compliance: vrijheid of dwang? Liberalisering: strengere eisen aan naleving van wet- en regelgeving Faillissement EnergyXS  bewustwording neemt toe Liberalisering was ook: introductie van energie(groot)handel in commodities en commodity-derivaten  compliance-eisen Artikel 5 Bedrijfscode Essent: "Wij handelen integer. Wij stimuleren integer gedrag om daarmee het vertrouwen in Essent te vergroten."

9 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 9 Compliance-parallellen met andere sectoren Ontstaan van besef dat 'compliance' een thema is:  Financiële wereld: affaires  Farmaceutische en voedingsindustrie: veiligheidsvragen  Energiesector: EnergyXS-faillissement Compliance draagt bij aan borgen van vertrouwen in de betreffende sector Groeiende rol voor compliance:  Toenemende wet- en regelgeving  Scherper 'zeilen aan de wind' en  Grotere bewustwording Leren van 'best practices' leidt tot een zelfde compliance-'taal'

10 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 10 … om het in een plaatje te zeggen: Compliance Services Financials Corporate Non-financials Essent Niet- gereguleerd

11 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 11 Compliance bij Essent: model en toepassing Uitgangspunten: In kaart brengen van best practices en lessons learned elders Strategie: Wat willen we bij Essent 'neerzetten' in termen van:  Visie en missie  Cultuur  Operationeel model  Inrichting Operationalisering:  …

12 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 12 Compliance verantwoordelijkheden: model Waarden en normen

13 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 13 Risico-benadering als uitgangspunt

14 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 14 Risico-benadering als uitgangspunt, omdat… het de business helpt awareness te creëren of vergroten, ter voorkoming van: 1. Beschadiging van Essent’s reputatie 2. Juridische of regulatory sancties 3. Financieel verlies of zelfs 4. Het verlies van de license to operate. Hoofddoel: Het bewaken van de integriteit van Essent, haar activiteiten én haar medewerkers

15 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 15 'Principles-based' of 'rules-based'? Geen eenduidige typering mogelijk binnen energiesector Sommige onderdelen van de energiesector worden (nog) erg rules-based benaderd:  Netwerk-bedrijf  verwachting: blijvend  Retail-bedrijf  verwachting: licht afnemend Andere sectoren zijn (al) wel meer principles-based (of beter: risks-based) georiënteerd:  Energiehandel  verwachting: verder toenemend Toenemend belang van riskmanagement  introductie van ERM volgens COSO-model

16 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 16 Een vooruitblik… ‘Toenemend Europees perspectief' Voortdurende ontwikkelingen in de energiesector, reguleringsgolf blijft Maatschappelijke discussie Afnemende energievoorraden Klimaatverandering en Alternatieve energiebronnen (voorbeeld: emissiehandel) Productontwikkeling Energieproducten met financiële kenmerken Nieuw level playing field Sectoren groeien meer naar elkaar toe; financiële sector kijkt zeker ook belangstellend naar energie.

17 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 17 Afronding: wat is nieuw? Overgang van oude, gezamenlijk afgesproken spelregels naar nieuwe, door 'derden' opgelegde regels Er bleven spelregels, ze zijn alleen anders Grootste uitdaging is eerder de nieuwe mindset óver de regels dan de regels zelf Naleving van regels was en is onderdeel van de dagelijkse praktijk; was het ooit anders?

18 07-06-2007Compliance -The Corporate Meltdown? 18 Vragen / discussie


Download ppt "Compliance in de energiesector Dwangbuis versus Flexibiliteit Jan Cuppen Manager Compliance Essent NV Compliance - The Corporate Meltdown? Utrecht - 7."

Verwante presentaties


Ads door Google