De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Niveau 4 2 e concept (ligt bij het MT). Starten met VS KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. Jr1 VACCM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Niveau 4 2 e concept (ligt bij het MT). Starten met VS KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. Jr1 VACCM."— Transcript van de presentatie:

1 Niveau 4 2 e concept (ligt bij het MT)

2 Starten met VS KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. Jr1 VACCM theorie Deel A VACCM theorie Deel B Theorie KT 2 Deel A Theorie KT 2 Deel B Het eerste jaar van de opleiding Ondernemer detailhandel volgt de student het programma/examenplan van Verkoopspecialist. Reden hiervoor is: a)Een leerling komt over het algemeen van VMBO af met relatief weinig praktijk ervaring en moet eerst de ‘basis vaardigheden’ leren. b)Er een ‘vangnet’ ontstaat waarbij de student eventueel uit kan stromen met een niveau 3 diploma (Verkoopspecialist)

3 KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. VACCM theorie o.a. Arbo, Milieu, Criminaliteit, Veiligh Theorie KT 2 o.a. marketing & leidinggeven = Niveau 3 Complexiteit 1 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.2 KT3 CPE 4.2 KT4 CPE 4.1 = Niveau 4 Complexiteit 1 Is gelijk aan…. Voorwaardelijk Theorietoetsen voorwaardelijk maken omdat bijv. voor het werkstuk branchekennis deze kennis nodig is en bij latere theorietoetsen. Uitleg volgt nu… = Niveau 3 Complexiteit 2 = Niveau 4 Complexiteit 2 Het eerste jaar CPE’s TheorieIs gelijk aan….

4 Het eerste jaar Integrale leerlijn theorie; Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 31 In blauw staat de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval wordt onderdelen van de toetsen Kerntaak 2 en 3 behandeld. Dit wordt (op een lagere complexiteit; vraagstelling) afgetoetst door de VACCM toets te doen.

5 Het eerste jaar Integrale leerlijn praktijk; Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 33 In blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval werkt de student aan CPE 2.2 In dit geval gaat de student beoordeeld worden aan de hand van de praktijkobservatie van verkoopspecialist 1.1 (op een lagere complexiteit) Ter verduidelijking (klik)

6 CPE2.2: goederenontvangst en –opslag Je treft voorbereidingen voor de goederen ontvangst; je zorgt dat alles klaarstaat, dat er voldoende ruimte is en dat de formulieren ingevuld zijn. Vervolgens zorg je dat een controle van de geleidedocumenten wordt uitgevoerd. Je meldt afwijkingen aan de levering aan de leverancier en noteert deze. Je zorgt dat de retouren meegegeven worden aan de leverancier. Je pakt de geleverde goederen om en controleert de goederen op afwijkingen en noteert deze. Je meldt de afwijkingen aan de vervoerder en/of leverancier. Je vervoert de geleverde goederen naar de opslagruimte en slaat ze daar op. Nb. Groen is onderdeel van VS, op complexiteit 2, indien een student niveau 4 doet moet er in periode 7-8 gewerkt worden naar complexiteit 3; Blauw is dan nieuw. Wel moet hij/zij dan op alles beoordeeld worden. (Noot: De vergelijking van de CPE’s is een hulpmiddel en geven enkel een indicatie. Voor een totale vergelijking van de CPE’s verwijzen naar de dia’s 23 t/m 31)

7 De eerste 1½ jr Een niveau 4 student werkt aan de hand van het examenplan van verkoopspecialist alle CPE’s en toetsen op complexiteit 1 en 2 af. Door de CPE’s en theorietoetsen van niveau 3 voorwaardelijk in te zetten zijn er vanaf periode 1 beoordelingen en examens en dus niet alleen aan het einde van de opleiding.

8 Het tweede jaar Per 5.Per 6.Per 7.Per 8. KT 2 CPE 2.3 Jr2 KT 3 CPE 3.2 KT 1 CPE 1.2 & 1.4 KT2 CPE 2.1 Theorie KT 1 Opdr. KT4: Optimaliseren B Theorie KT 4 Werkst. KT4: Winkelform A Werkst. Branche Assortimentsk A Werkst. Branche Assortimentsk B Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D Werkst. KT4: Winkelform B Opdr. KT4: Optimaliseren A

9 Per 5.Per 6Per 7.Per 8. KT 2 CPE 2.3 KT 3 CPE 3.2 KT 1 CPE 1.2 & 1.4 KT2 CPE 2.1 Theorie KT 1 Voorraadbeh. Opdr. KT4: Optimaliseren B Theorie KT 4 Verkoopres. Werkst. KT4: Winkelform A Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D Werkst. KT4: Winkelform B Opdr. KT4: Optimaliseren A KT 3 CPE 3.3 KT 4 CPE 4.3 KT 2 CPE 2.1 & 2.3 KT3 CPE 3.1 voorwaardelijk Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D voorwaardelijk = Niveau 3 Complexiteit 2 = Niveau 4 Complexiteit 2 Is gelijk aan…. voorwaardelijkvoorwaardelijk. voorwaardelijk = Niveau 3 Complexiteit 2 = Niveau 4 Complexiteit 2 Het tweede jaar Periode 7 & 8 Vormbehoud en niveau 4 op complexiteit 3

10 Het tweede jaar Integrale leerlijn theorie; Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 54 Ook hier staat in blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval wordt onderdelen van de kerntaak toets 2. In zwart staat (in dit geval) dat de Verkoopspecialist Kerntaak 1 theorietoets (voorraadberekening) voorwaardelijk is voor de kerntaak 2 toets van ondernemer detailhandel (beheert goederenstroom en voorraad)

11 Ondernemer detailhandel Theorietoets Kerntaak 2 Nb. Groen wordt, op complexiteit 2, binnen het examenplan van VS reeds afgetoetst; Blauw is nieuw (complexiteit 3). 1. Derving –1. inzicht belang van inzichtelijk maken omvang derving –2. Inzicht oorzaken van derving 2. Voorraadbeheer en bestellen –1. kennis van bestelmethoden (BQ, SQ etc.) –2. kennis van de ABC analyse (indelen van voorraadproducten op basis van criteria) –3. inzicht in relatie tussen bestelkosten en voorraadkosten –4. inzicht in ontstaan van voorraadkosten –5. inzicht in relatie tussen winkelformule en goederenstroom/ voorraadbeheer –6. berekenen van omloopsnelheid en gemiddelde voorraad, omzetduur, servicegraad –7. inzicht in de relatie tussen omzetsnelheid en omzetduur servicegraad –8. inzicht in de relatie tussen inkoop, voorraad en omzet servicegraad –9. kennis van de begrippen veiligheidsvoorraad, ijzeren voorraad, minimumvoorraad, maximum voorraad servicegraad –10. inzicht in voor en nadelen van een geautomatiseerd voorraadbeheer en bestelsystemen 3. Geleidedocumenten 4. Voorraadinventarisatie 5. Inkoopbeleid

12 Het tweede jaar Integrale leerlijn praktijk; Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 56 In blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval werkt de student aan een onderdeel van het ondernemersplan De onderdelen van VS werkstuk kerntaak 4 ‘Winkelformule’ worden hier op een lagere complexiteit beoordeeld. (Nb. Voor een overzicht van de vergelijking van de CPE niveau 3 vs Niveau 4 verwijzen wij naar de dia’s 21 t/m 29)

13 Tweede jaar Periode 1 t/m 6 worden onderdelen van niveau 4 op een lagere complexiteit beoordeeld, vandaar dat ze als voorwaardelijke onderdelen worden meegenomen. Vanaf periode 7 worden er examens en observatie’s beoordeeld op de hoogste complexiteit vanuit het examenplan van ondernemer detailhandel. Nb. Vraag gesteld aan het MT: Mag een student starten met examens en observaties van niveau 4 terwijl niveau 3 niet is afgerond?

14 Het tweede jaar Integrale leerlijn theorie; (vanaf periode 7) Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 67 Ook hier staat in blauw de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval de theorietoets van kerntaak 3. In groen staat wat er reeds op een lagere complexiteit is afgetoetst bij verkoopspecialist. Dit moet nog wel binnen het examen van ondernemer (KT 3) op de hoogste complexiteit gedaan worden.

15 Het tweede jaar Integrale leerlijn praktijk; (periode 7 & 8) Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 70 Een Ondernemer Detailhandel is aan de hand van het examenplan Verkoopspecialist beoordeeld op complexiteit 1&2. In periode 7&8 zal de student ‘vormbehoud’ moeten aantonen en beoordeeld moeten worden op de hoogste complexiteit. In groen staan de onderdelen waar de student al reeds op beoordeeld is bij verkoopspecialist. Hier geldt het vormbehoud. In blauw staat het gedeelte dat de student nieuw (complexiteit 3) moet aantonen. (Noot: uiteraard kunnen wij niet 100% garant staan voor de vergelijkingen. Maar verwijzen naar de dia’s 23 t/m 31)

16 Het tweede jaar Binnen de kerntaken moeten de studenten een aantal werkstukken laten beoordelen. Een inventarisatie maakt duidelijk dat 6 van de 10 werkstukken bij verkoopspecialist reeds zijn gemaakt maar nog niet beoordeeld op dit niveau. De overige 4 moeten gemaakt worden. Opdracht: Dit verdient aandacht om het helder te krijgen.

17 Het derde jaar Per 9.Per 10.Per 11.Per 12. Jr3 Marketingplan Financieel plan Theorie Commerc. 1 Theorie Commerc. 2 Theorie Manegement Theorie Recht 1 Theorie Recht 2 Theorie Bedrijfsec. 1 Theorie Bedrijfsec. 2 Theorie Bedrijfsec. 3 Theorie Bedrijfsadm. 1 Theorie Bedrijfsadm. 2

18 Het derde jaar Uitgangspunt van het derde jaar is dat de studenten werken vanuit de Competentiegerichte prakijkobservaties (het ondernemingsplan) en dat de theorietoetsen ondersteunend zijn. Eerst maakt een student het ‘marketingplan’ en daarna het ‘financieelplan’

19 Lijn Ondernemingsplan Marketingplan Lijn Commercieel - Personeel Commercieel Recht Management Ondernemingsplan maken Lijn Bedrijfseconomie. & Bedrijfsadministratie. Bedr. Adm 1 Bedr. Adm 2 BE kosten BE budget 1 Budget 2 Financiering Kennistoepassing: Financieringsplan Het marketingplan wordt in combinatie/samenwerking met de theoretische leerlijn(en) opgebouwd. De theoretische leerlijn (vakdocent) zorgt voor de kennis, bij de ondernemingsplan (BIO) wordt het praktisch gebruikt

20 Derde jaar Overweging aan het MT: indien er eerder theorietoetsen van niveau 4 ingezet moeten worden dan is het wenselijk om de ‘Commercieel’ toetsen hiervoor te gebruiken. Reden: de eerste stappen van het marketingplan behelzen -Het concept (assortiment, plaats, concurrenten, winkelformule) -Marktinstrumenten (de P’s)

21 Het derde jaar Integrale leerlijn theorie; (vanaf periode 9) Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 82 Ook hier staat in blauw de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval de theoriekerntaak 1 toets: Commercieel. Nb. De volgorde van de toetsen is gekozen vanuit de opbouw van het ondernemersplan. Ook zal er gekeken moeten worden of BIO- ers (ondernemersplan) en betrokken vakdocenten (theorietoetsen) kunnen samenwerken aan het ondernemersplan. Op pagina 83 staat een advies lesuren (2 uur per periode per toets) Dus: 8 uur = 4 theorietoetsen. = discussiepunt. Wel zit er een mooi verloop in ‘theorietoets-uren’ naar het ondernemersplan (integrale leerlijn)

22 Studieprogramma Ondernemer Detailhandel. Voor Ondernemer Detailhandel is het (standaard) studieprogramma van de kerntaken 2,3 en 4 tot complexiteit 3 klaar. Voor kerntaak 1 komt het inhoudelijke CGO programma in vergelijking met het ‘oude’ DK programma voor 80- 90% overeen.De verwachting is dat de 100% medio jan. 2010 klaar is. Er zijn enkele punten neergelegd bij de stuurgroep (zie blad)

23 CPE’s Vergelijken

24 Goederenstroom periode 1 Niveau 3 – CPE 1.1 – Complexiteit 1 Niveau 4 – CPE 2.2 – Complexiteit 1 aanbieden

25 Verkoopactiviteiten – periode 2 Niveau 3 – CPE 2.2 – complexiteit 1 Niveau 4 – CPE 3.2 – Complexiteit 1 aanbieden

26 Afrekensysteem – periode 3 Niveau 3 – CPE 3.1 - complexiteit Niveau 4 – CPE 4.2 – complexiteit 1 aanbieden

27 Werkoverleg – periode 4 Niveau 3 – CPE 4.1 – complexiteit 1 Niveau 4 – CPE 4.1 – complexiteit 1 aanbieden

28 Contact met klant – periode 5 Niveau 3 – CPE 3.2 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 4.3 – complexiteit 2 aanbieden

29 Begeleiden van collega’s – p6 Niveau 3 – CPE 1.2 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 2.1 – complexiteit 2 aanbieden

30 Voorraad en bestellen – periode 6 Niveau 3 – CPE 1.4 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 2.3 – complexiteit 2 aanbieden

31 Begeleiden van collega’s – p6 Niveau 3 – CPE 2.1 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 3.1 – complexiteit 2 aanbieden

32 Opzet vanuit Elobase

33 Lijn Ondernemingsplan Marketingplan Financieringsplan (van Marketingplan) Voorstel van aanpak OND Kerntaak 1 Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Lijn Commercieel - Personeel Commercieel Recht Management Portfolio Ondernemingsplan Lijn Bedrijfseconomie. & Bedrijfsadministratie. Bedr. Adm 1 Bedr. Adm 2 BE kosten BE budget 1 Budget 2 Financiering Trajectbegeleiding: Lessen & training Kennistoepassing: Trajectbegeleiding: Lessen, training & projecten

34 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 2 Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Marketingplan Inkopen P Dervingsbestrijdingsplan P (III) of per branche Schoon heel gewoon P (III) Portfolio met BPV -projecten: Voorraadbeheer (III) Inkopen (IV) Trajectbegeleiding: Kennistoepassing:

35 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 3 Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Aanvulling: Kwaliteits- en milieuzorg P Offerte B Werkplanning P (III) Verantwoordelijkheid nemen bij calamiteiten B (III) Portfolio met BPV -projecten: Trajectbegeleiding: Offerte Kwaliteits- en milieuzorg Kennistoepassing:

36 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 4 Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Ingezet bij KT2: Arbo toegepast (RIE) P Kluiscontrole P Portfolio met BPV -projecten: Trajectbegeleiding:

37 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (1) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Marketingplan Financieringsplan Commercieel Bedrijfseconomie Management Recht Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Kennistoepassing: Personeelsplanning (en MP) Nieuwe medewerker (en MP) meenemen in theorietoets KT1 Management Werkoverleg (II) Overleg (III) Formele gesprekken (IV) Conflicthantering (III) Trajectbegeleiding:

38 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (2) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Financieringsplan (van Marketingplan) Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Kennistoepassing: Aanpak: Theorie Oefentoetsen Lessen (met P- projecten) Coaching bij Financieel plan Trajectbegeleiding:

39 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (3a) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Marketingplan Commercieel Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Kennistoepassing: Beste locatie P Analyseren van de markt P Op maat (CBS) Koopstroomonderzoeken Trajectbegeleiding:

40 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (3b) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Marketingplan Management Recht Kennistoepassing: HRM 3x P Organisatiestructuur P Arbo toegepast P Trajectbegeleiding:

41 Examenplan kerntaak OND theorie-examens Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Lijst theorieonderdelen voor examens

42 Examenplan kerntaak 1 OND examenvormen Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Projecten, o.a. BEP P A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P

43 Examenplan Ondernemingsplan (1a -MP) Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Boven of onderin de markt alternatief voor opdracht KT2 Inkoopplan Offertes (KT3) A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Theorie-examenvoorbereiding Commercieel Recht alternatief voor opdracht KT2 Inkoopplan Offertes (KT3)

44 Examenplan Ondernemingsplan (1b -MP) Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Alternatief opdracht KT2 – KT3 Schoonmaak-, onderhoudsplan Dervingbestrijding Calamiteitenplan RIE 1 (KT4) A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Alternatief observatie KT1: Personeelsbeleid onderneming Werkplanning 1 (KT3) Theorie-examenvoorbereiding Management

45 Examenplan Ondernemingsplan (2 -FP) Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Theorie-examenvoorbereiding Financiering Plus: Scenario BEP (KT1) A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Budgetteren Werkplanning 2 (KT3) RIE 2 (KT4) Theorie-examenvoorbereiding Bedrijfseconomie 1 en 2


Download ppt "Niveau 4 2 e concept (ligt bij het MT). Starten met VS KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 Per 1.Per 2.Per 3.Per 4. Jr1 VACCM."

Verwante presentaties


Ads door Google