De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2e concept (ligt bij het MT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "2e concept (ligt bij het MT)"— Transcript van de presentatie:

1 2e concept (ligt bij het MT)
Niveau 4 2e concept (ligt bij het MT) Opzet

2 Starten met VS = complexiteit 1
Per 1. Per 2. Per 3. Per 4. KT1 CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 = complexiteit 1 Jr1 VACCM theorie Deel A VACCM theorie Deel B Theorie KT 2 Deel A Theorie KT 2 Deel B Het eerste jaar van de opleiding Ondernemer detailhandel volgt de student het programma/examenplan van Verkoopspecialist. Reden hiervoor is: Een leerling komt over het algemeen van VMBO af met relatief weinig praktijk ervaring en moet eerst de ‘basis vaardigheden’ leren. Er een ‘vangnet’ ontstaat waarbij de student eventueel uit kan stromen met een niveau 3 diploma (Verkoopspecialist) Opzet

3 Het eerste jaar Per 1. Per 2. Per 3. Per 4. KT1 KT2 KT3 KT4
CPE 1.1 & 1.3 KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.1 & 3.2 KT4 CPE 4.1 = Niveau 3 Complexiteit 1 CPE’s Is gelijk aan…. KT2 CPE 2.2 KT3 CPE 3.2 KT3 CPE 4.2 KT4 CPE 4.1 = Niveau 4 Complexiteit 1 VACCM theorie o.a. Arbo, Milieu, Criminaliteit, Veiligh Theorie KT 2 o.a. marketing & leidinggeven = Niveau 3 Complexiteit 2 Theorie Is gelijk aan…. Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk = Niveau 4 Complexiteit 2 Theorietoetsen voorwaardelijk maken omdat bijv. voor het werkstuk branchekennis deze kennis nodig is en bij latere theorietoetsen. Uitleg volgt nu… Opzet

4 Het eerste jaar Integrale leerlijn theorie;
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 31 In blauw staat de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval wordt onderdelen van de toetsen Kerntaak 2 en 3 behandeld. Dit wordt (op een lagere complexiteit; vraagstelling) afgetoetst door de VACCM toets te doen. Opzet

5 Het eerste jaar Integrale leerlijn praktijk;
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 33 In blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval werkt de student aan CPE 2.2 In dit geval gaat de student beoordeeld worden aan de hand van de praktijkobservatie van verkoopspecialist 1.1 (op een lagere complexiteit) Ter verduidelijking (klik) Opzet

6 CPE2.2: goederenontvangst en –opslag
Je treft voorbereidingen voor de goederen ontvangst; je zorgt dat alles klaarstaat, dat er voldoende ruimte is en dat de formulieren ingevuld zijn. Vervolgens zorg je dat een controle van de geleidedocumenten wordt uitgevoerd. Je meldt afwijkingen aan de levering aan de leverancier en noteert deze. Je zorgt dat de retouren meegegeven worden aan de leverancier. Je pakt de geleverde goederen om en controleert de goederen op afwijkingen en noteert deze. Je meldt de afwijkingen aan de vervoerder en/of leverancier. Je vervoert de geleverde goederen naar de opslagruimte en slaat ze daar op. Nb. Groen is onderdeel van VS, op complexiteit 2, indien een student niveau 4 doet moet er in periode 7-8 gewerkt worden naar complexiteit 3; Blauw is dan nieuw. Wel moet hij/zij dan op alles beoordeeld worden. (Noot: De vergelijking van de CPE’s is een hulpmiddel en geven enkel een indicatie. Voor een totale vergelijking van de CPE’s verwijzen naar de dia’s 23 t/m 31) Opzet

7 De eerste 1½ jr Een niveau 4 student werkt aan de hand van het examenplan van verkoopspecialist alle CPE’s en toetsen op complexiteit 1 en 2 af. Door de CPE’s en theorietoetsen van niveau 3 voorwaardelijk in te zetten zijn er vanaf periode 1 beoordelingen en examens en dus niet alleen aan het einde van de opleiding. Opzet

8 Het tweede jaar = complexiteit 2 Per 5. Per 6. Per 7. Per 8. KT 1 Jr2
CPE 2.3 KT 1 CPE 1.2 & 1.4 Opdr. KT4: Optimaliseren A Opdr. KT4: Optimaliseren B Jr2 KT 3 CPE 3.2 KT2 CPE 2.1 Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D = complexiteit 2 Theorie KT 1 Theorie KT 4 Werkst. KT4: Winkelform A Werkst. KT4: Winkelform B Werkst. Branche Assortimentsk A Werkst. Branche Assortimentsk B Opzet

9 niveau 4 op complexiteit 3
Het tweede jaar Per 5. Per 6 Per 7. Per 8. KT 2 CPE 2.3 KT 1 CPE 1.2 & 1.4 Opdr. KT4: Optimaliseren A Opdr. KT4: Optimaliseren B = Niveau 3 Complexiteit 2 KT 3 CPE 3.2 KT2 CPE 2.1 Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D Is gelijk aan…. KT 3 CPE 3.3 KT 2 CPE 2.1 & 2.3 voorwaardelijk voorwaardelijk = Niveau 4 Complexiteit 2 KT 4 CPE 4.3 KT3 CPE 3.1 Werkst. Branche Assortimentsk C Werkst. Branche Assortimentsk D Theorie KT 1 Voorraadbeh. Theorie KT 4 Verkoopres. Periode 7 & 8 Vormbehoud en niveau 4 op complexiteit 3 = Niveau 3 Complexiteit 2 Werkst. KT4: Winkelform A Werkst. KT4: Winkelform B voorwaardelijk voorwaardelijk. = Niveau 4 Complexiteit 2 voorwaardelijk voorwaardelijk Opzet

10 Het tweede jaar Integrale leerlijn theorie;
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 54 Ook hier staat in blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval wordt onderdelen van de kerntaak toets 2 . In zwart staat (in dit geval) dat de Verkoopspecialist Kerntaak 1 theorietoets (voorraadberekening) voorwaardelijk is voor de kerntaak 2 toets van ondernemer detailhandel (beheert goederenstroom en voorraad) Opzet

11 Ondernemer detailhandel Theorietoets Kerntaak 2
Nb. Groen wordt, op complexiteit 2, binnen het examenplan van VS reeds afgetoetst; Blauw is nieuw (complexiteit 3). 1. Derving 1. inzicht belang van inzichtelijk maken omvang derving 2. Inzicht oorzaken van derving 2. Voorraadbeheer en bestellen 1. kennis van bestelmethoden (BQ, SQ etc.) 2. kennis van de ABC analyse (indelen van voorraadproducten op basis van criteria) 3. inzicht in relatie tussen bestelkosten en voorraadkosten 4. inzicht in ontstaan van voorraadkosten 5. inzicht in relatie tussen winkelformule en goederenstroom/ voorraadbeheer 6. berekenen van omloopsnelheid en gemiddelde voorraad, omzetduur, servicegraad 7. inzicht in de relatie tussen omzetsnelheid en omzetduur servicegraad 8. inzicht in de relatie tussen inkoop, voorraad en omzet servicegraad 9. kennis van de begrippen veiligheidsvoorraad, ijzeren voorraad, minimumvoorraad, maximum voorraad servicegraad 10. inzicht in voor en nadelen van een geautomatiseerd voorraadbeheer en bestelsystemen 3. Geleidedocumenten 4. Voorraadinventarisatie 5. Inkoopbeleid Opzet

12 Het tweede jaar Integrale leerlijn praktijk;
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 56 In blauw staat de verwijzing naar het onderdelen van het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval werkt de student aan een onderdeel van het ondernemersplan De onderdelen van VS werkstuk kerntaak 4 ‘Winkelformule’ worden hier op een lagere complexiteit beoordeeld. (Nb. Voor een overzicht van de vergelijking van de CPE niveau 3 vs Niveau 4 verwijzen wij naar de dia’s 21 t/m 29) Opzet

13 Tweede jaar Periode 1 t/m 6 worden onderdelen van niveau 4 op een lagere complexiteit beoordeeld, vandaar dat ze als voorwaardelijke onderdelen worden meegenomen. Vanaf periode 7 worden er examens en observatie’s beoordeeld op de hoogste complexiteit vanuit het examenplan van ondernemer detailhandel. Nb. Vraag gesteld aan het MT: Mag een student starten met examens en observaties van niveau 4 terwijl niveau 3 niet is afgerond? Opzet

14 Het tweede jaar Integrale leerlijn theorie; (vanaf periode 7)
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 67 Ook hier staat in blauw de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval de theorietoets van kerntaak 3. In groen staat wat er reeds op een lagere complexiteit is afgetoetst bij verkoopspecialist. Dit moet nog wel binnen het examen van ondernemer (KT 3) op de hoogste complexiteit gedaan worden. Opzet

15 Het tweede jaar Integrale leerlijn praktijk; (periode 7 & 8)
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 70 Een Ondernemer Detailhandel is aan de hand van het examenplan Verkoopspecialist beoordeeld op complexiteit 1&2. In periode 7&8 zal de student ‘vormbehoud’ moeten aantonen en beoordeeld moeten worden op de hoogste complexiteit. In groen staan de onderdelen waar de student al reeds op beoordeeld is bij verkoopspecialist. Hier geldt het vormbehoud. In blauw staat het gedeelte dat de student nieuw (complexiteit 3) moet aantonen. (Noot: uiteraard kunnen wij niet 100% garant staan voor de vergelijkingen. Maar verwijzen naar de dia’s 23 t/m 31) Opzet

16 Het tweede jaar Binnen de kerntaken moeten de studenten een aantal werkstukken laten beoordelen. Een inventarisatie maakt duidelijk dat 6 van de 10 werkstukken bij verkoopspecialist reeds zijn gemaakt maar nog niet beoordeeld op dit niveau. De overige 4 moeten gemaakt worden. Opdracht: Dit verdient aandacht om het helder te krijgen. Opzet

17 Het derde jaar Per 9. Per 10. Per 11. Per 12. Jr3 Marketingplan
Financieel plan Jr3 Theorie Commerc. 1 Theorie Commerc. 2 Theorie Bedrijfsec. 1 Theorie Bedrijfsec. 2 Theorie Bedrijfsec. 3 Theorie Recht 1 Theorie Recht 2 Theorie Bedrijfsadm. 1 Theorie Bedrijfsadm. 2 Theorie Manegement Opzet

18 Het derde jaar Uitgangspunt van het derde jaar is dat de studenten werken vanuit de Competentiegerichte prakijkobservaties (het ondernemingsplan) en dat de theorietoetsen ondersteunend zijn. Eerst maakt een student het ‘marketingplan’ en daarna het ‘financieelplan’ Opzet

19 Ondernemingsplan maken
Kennistoepassing: Kennistoepassing: Lijn Ondernemingsplan Marketingplan Lijn Commercieel - Personeel Commercieel Recht Management Lijn Bedrijfseconomie. & Bedrijfsadministratie. Bedr. Adm 1 Bedr. Adm 2 BE kosten BE budget 1 Budget 2 Financiering Financieringsplan Het marketingplan wordt in combinatie/samenwerking met de theoretische leerlijn(en) opgebouwd. De theoretische leerlijn (vakdocent) zorgt voor de kennis, bij de ondernemingsplan (BIO) wordt het praktisch gebruikt Opzet

20 Derde jaar Overweging aan het MT: indien er eerder theorietoetsen van niveau 4 ingezet moeten worden dan is het wenselijk om de ‘Commercieel’ toetsen hiervoor te gebruiken. Reden: de eerste stappen van het marketingplan behelzen Het concept (assortiment, plaats, concurrenten, winkelformule) Marktinstrumenten (de P’s) Opzet

21 Het derde jaar Integrale leerlijn theorie; (vanaf periode 9)
Hiervoor verwijzen wij naar de opleidingsmap pagina 82 Ook hier staat in blauw de verwijzing naar het examenplan van Ondernemer detailhandel. In dit geval de theoriekerntaak 1 toets: Commercieel. Nb. De volgorde van de toetsen is gekozen vanuit de opbouw van het ondernemersplan. Ook zal er gekeken moeten worden of BIO-ers (ondernemersplan) en betrokken vakdocenten (theorietoetsen) kunnen samenwerken aan het ondernemersplan. Op pagina 83 staat een advies lesuren (2 uur per periode per toets) Dus: 8 uur = 4 theorietoetsen. = discussiepunt. Wel zit er een mooi verloop in ‘theorietoets-uren’ naar het ondernemersplan (integrale leerlijn) Opzet

22 Studieprogramma Ondernemer Detailhandel.
Voor Ondernemer Detailhandel is het (standaard) studieprogramma van de kerntaken 2,3 en 4 tot complexiteit 3 klaar. Voor kerntaak 1 komt het inhoudelijke CGO programma in vergelijking met het ‘oude’ DK programma voor 80-90% overeen.De verwachting is dat de 100% medio jan klaar is. Er zijn enkele punten neergelegd bij de stuurgroep (zie blad) Opzet

23 CPE’s Vergelijken Opzet

24 Goederenstroom periode 1
Niveau 3 – CPE 1.1 – Complexiteit 1 Niveau 4 – CPE 2.2 – Complexiteit 1 aanbieden Opzet

25 Verkoopactiviteiten – periode 2
Niveau 3 – CPE 2.2 – complexiteit 1 Niveau 4 – CPE 3.2 – Complexiteit 1 aanbieden Opzet

26 Afrekensysteem – periode 3
Niveau 3 – CPE complexiteit Niveau 4 – CPE 4.2 – complexiteit 1 aanbieden Opzet

27 Werkoverleg – periode 4 Niveau 3 – CPE 4.1 – complexiteit 1
Niveau 4 – CPE 4.1 – complexiteit 1 aanbieden Opzet

28 Contact met klant – periode 5
Niveau 3 – CPE 3.2 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 4.3 – complexiteit 2 aanbieden Opzet

29 Begeleiden van collega’s – p6
Niveau 3 – CPE 1.2 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 2.1 – complexiteit 2 aanbieden Opzet

30 Voorraad en bestellen – periode 6
Niveau 3 – CPE 1.4 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 2.3 – complexiteit 2 aanbieden Opzet

31 Begeleiden van collega’s – p6
Niveau 3 – CPE 2.1 – complexiteit 2 Niveau 4 – CPE 3.1 – complexiteit 2 aanbieden Opzet

32 Opzet vanuit Elobase Opzet

33 Voorstel van aanpak OND Kerntaak 1
Portfolio Ondernemingsplan Kennistoepassing: Kennistoepassing: Lijn Ondernemingsplan Marketingplan Financieringsplan (van Marketingplan) Lijn Commercieel - Personeel Commercieel Recht Management Lijn Bedrijfseconomie. & Bedrijfsadministratie. Bedr. Adm 1 Bedr. Adm 2 BE kosten BE budget 1 Budget 2 Financiering Trajectbegeleiding: Lessen, training & projecten Trajectbegeleiding: Lessen & training Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

34 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 2
Portfolio met BPV -projecten: Inkopen P Dervingsbestrijdingsplan P (III) of per branche Schoon heel gewoon P (III) Trajectbegeleiding: Marketingplan Inkopen P Kennistoepassing: Voorraadbeheer (III) Inkopen (IV) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

35 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 3
Portfolio met BPV -projecten: Offerte B Werkplanning P (III) Verantwoordelijkheid nemen bij calamiteiten B (III) Kennistoepassing: Offerte Kwaliteits- en milieuzorg Trajectbegeleiding: Aanvulling: Kwaliteits- en milieuzorg P Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

36 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 4
Portfolio met BPV -projecten: Kluiscontrole P Trajectbegeleiding: Ingezet bij KT2: Arbo toegepast (RIE) P Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

37 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (1)
Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Marketingplan Financieringsplan Kennistoepassing: Commercieel Bedrijfseconomie Management Recht Trajectbegeleiding: Personeelsplanning (en MP) Nieuwe medewerker (en MP) meenemen in theorietoets KT1 Management Werkoverleg (II) Overleg (III) Formele gesprekken (IV) Conflicthantering (III) Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

38 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (2)
Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Financieringsplan (van Marketingplan) Kennistoepassing: Bedrijfseconomie Bedrijfsadministratie Trajectbegeleiding: Aanpak: Theorie Oefentoetsen Lessen (met P- projecten) Coaching bij Financieel plan Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

39 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (3a)
Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Marketingplan Kennistoepassing: Commercieel Trajectbegeleiding: Beste locatie P Analyseren van de markt P Op maat (CBS) Koopstroomonderzoeken Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

40 Examenplan kerntaak OND Kerntaak 1 (3b)
Kennistoepassing: Management Recht Marketingplan Trajectbegeleiding: HRM 3x P Organisatiestructuur P Arbo toegepast P Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

41 Examenplan kerntaak OND theorie-examens
Lijst theorieonderdelen voor examens Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

42 Examenplan kerntaak 1 OND examenvormen
A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Projecten, o.a. BEP P Een BPV portfolio bevat uitsluitend B-projecten (met als hulpmiddel een KT- werkmap) Opzet

43 Examenplan Ondernemingsplan (1a -MP)
A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Theorie-examenvoorbereiding Commercieel Recht alternatief voor opdracht KT2 Inkoopplan Offertes (KT3) Boven of onderin de markt alternatief voor opdracht KT2 Inkoopplan Offertes (KT3) Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Opzet

44 Examenplan Ondernemingsplan (1b -MP)
A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Alternatief opdracht KT2 – KT3 Schoonmaak-, onderhoudsplan Dervingbestrijding Calamiteitenplan RIE 1 (KT4) Alternatief observatie KT1: Personeelsbeleid onderneming Werkplanning 1 (KT3) Theorie-examenvoorbereiding Management Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Opzet

45 Examenplan Ondernemingsplan (2 -FP)
A, B, C, D met behulp van projecten Marketingplan P Financieel plan P Budgetteren Werkplanning 2 (KT3) RIE 2 (KT4) Theorie-examenvoorbereiding Bedrijfseconomie 1 en 2 Theorie-examenvoorbereiding Financiering Plus: Scenario BEP (KT1) Een alternatief voor BPV is het portfolio, dat hier het MP en FP bevat. Opzet


Download ppt "2e concept (ligt bij het MT)"

Verwante presentaties


Ads door Google