De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN BREED INZETBAAR INSTRUMENT OOK BIJ AVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN BREED INZETBAAR INSTRUMENT OOK BIJ AVO"— Transcript van de presentatie:

1 EEN BREED INZETBAAR INSTRUMENT OOK BIJ AVO
DE “REKENMACHINE” EEN BREED INZETBAAR INSTRUMENT OOK BIJ AVO Opbrengstgericht werken met de rekenmachine

2 DE REKENMACHINE BIJ GROEN PROEVEN
aan welke competenties moeten we aandacht geven door alle gegevens van verschillende GP naast elkaar te leggen kunnen we afspreken hoe en waar we dat gaan doen vastleggen in lesdoelen

3

4 Criteria competentie Onderzoeken:
De leerling voert onderzoeken uit. Hij noteert en interpreteert onderzoeksresultaten. Hij stelt zijn onderzoek bij indien nodig en trekt eindconclusies. Hij schrijft zijn onderbouwd advies op en verantwoordt dit mondeling aan de beheerder. Hij neemt in zijn advies de adviezen van zijn collega mee. Hij laat zien dat hij achter het advies van zijn collega staat. Hij geeft verbeterpunten aan van het onderzoek.

5 Resultaten uit de rekenmachine:
- organiseren, wie doet wat? - groen proeven op een ander moment in het jaar - evaluatie is belangrijk

6 REKENMACHINE BIJ AVO VAKKEN ALS HULPMIDDEL OM EFFECTIEF LESGEVEN TE VERBETEREN
Wat heb je nodig: - basis Rekenmachine van GP, - en/ of een beetje kennis van Excel - en een beetje van jezelf (of zoveel als je wilt)

7 DE REKENMACHINE KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ:
- OGW - differentiëren - inzicht in / vastleggen van leerontwikkeling van de leerling - invullen van POP - ondersteunen van lesplan

8 WAT LEVERT HET JE OP? - inzicht op wat wordt er getoetst
- hoe goed doen mijn leerlingen het? - waar zijn mijn leerlingen niet zo goed in? - wat kunnen zij hieraan doen? - wat kan ik daar aan doen?

9 Het toetscijfer op de toets schrijven, geef alleen de score per vraag.
WAT MOET JE DOEN? 1. Analyseer je toets vragen, doe dit samen met collega’s, geef een korte omschrijving en score per vraagstuk. 2. Maak een (excel) bestand, vul in en laat resultaten berekenen. 3. Maak een Analyse Score Formulier voor de leerling, deze wordt door de leerling ingevuld. WAT MOET JE NIET DOEN? Het toetscijfer op de toets schrijven, geef alleen de score per vraag.

10 ANALYSE SCORE FORMULIER
VOORBEELD

11 3. Leerling geeft aan welke onderdelen nog niet voldoende zijn.
1. Tijdens bespreken van de toets geeft leerling eigen score aan op het formulier. Toets: 201 Gehele getallen Naam: Vraag Onderwerp: Max score Behaalde score 1 Cijfer inzicht 3 2 Redactie deling +- x: door elkaar 8 4 5 6 7 Vermenigvuldigen met 100 tal Tafels Redactie negatieve getallen Vermenigvuldigen met 10 tal Redactie vermenigvuldigen 9 Delen/ tafels 10 Delingen 100 tal berekening laten zien *11 Rekenvolgorde Totale score 40 Mijn score : 4 = cijfer 2. De leerling telt de score op en berekent het cijfer m.b.v. formule en rekenmachine (!) 3. Leerling geeft aan welke onderdelen nog niet voldoende zijn. 4. Formulier, dus cijfer, mag alleen maar ingeleverd worden met deze informatie.

12

13

14 X Breuken vermenigvuldigen 34 Leerstof die je extra moet gaan oefenen
Rekenen 202 Basis BREUKEN Justin Bakker Wat werd getoetst? MAX SCORE Wat heb ik gescoord? Wat moet ik nog leren/ oefenen? 1 breuken toepassen 6 2 breuken optellen 3 breuken toepassen plaatjes 4 Breuken vereenvoudigen 5 breuken optellen- aftrekken toepassen met behulp van plaatjes plaatjes breuken vermenigvuldigen 8 X 7 breuken berekenen, groter, kleiner 9 breuken aftrekken Totaal score 44 34 Leerstof die je extra moet gaan oefenen Breuken vermenigvuldigen

15 GEGEVENS IN EEN EXCELBESTAND

16 GEGEVENS IN EEN KLASSENOVERZICHT
- cijfers al berekend, controle van leerling - welke onderdelen zijn wel/ niet goed gemaakt - keuzes wat en hoe bespreek je de toets - differentiëren, welke leerlingen moeten extra aandacht - kan gebruikt worden om een groepsplan te maken - met samenvoegen in Word een k&k formulier voor de leerling maken.

17 X Breuken vermenigvuldigen 34 Leerstof die je extra moet gaan oefenen
Rekenen 202 Basis BREUKEN Justin Bakker Wat werd getoetst? MAX SCORE Wat heb ik gescoord? Wat moet ik nog leren/ oefenen? 1 breuken toepassen 6 2 breuken optellen 3 breuken toepassen plaatjes 4 Breuken vereenvoudigen 5 breuken optellen- aftrekken toepassen met behulp van plaatjes plaatjes breuken vermenigvuldigen 8 X 7 breuken berekenen, groter, kleiner 9 breuken aftrekken Totaal score 44 34 Leerstof die je extra moet gaan oefenen Breuken vermenigvuldigen

18 LEERLINGEN ZIJN MEER BETROKKEN BIJ HUN LEERONTWIKKELING
1.Leerlingen schrijven zelf op waar ze nog niet zo goed in zijn en kunnen hiermee een leerdoel formuleren. 2. Gegevens kunnen gebruikt worden bij remedial teaching, coach gesprekken, oudergesprekken en differentiatie. 3.Excelbestand geeft informatie over behaalde leerdoelen. 4.Gegevens kunnen gebruikt worden om les kwaliteit te verbeteren, extra aandacht te geven aan onderwerpen waar slecht op gescoord is.

19 FORMAT NAAR EIGEN INZICHT ONTWIKKELEN.
NIET ALLE TOETSEN HOEVEN ZO BESPROKEN TE WORDEN


Download ppt "EEN BREED INZETBAAR INSTRUMENT OOK BIJ AVO"

Verwante presentaties


Ads door Google