De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van leermiddel naar competentiegericht totaalconcept

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van leermiddel naar competentiegericht totaalconcept"— Transcript van de presentatie:

1 Van leermiddel naar competentiegericht totaalconcept
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Van leermiddel naar competentiegericht totaalconcept Er is in 2009 hard gewerkt om u als gebruiker van Elobase Detailhandel te voorzien van het juiste lesmateriaal voor het nieuwe schooljaar. Auteurs, docenten en studenten hebben samengewerkt bij de totstandkoming van BPV projecten, studiekaarten, examentrainingen en een geheel nieuwe opzet van de leerstof. Met trots presenteren we in juni de vernieuwingen en de exacte aansluiting op het examenplan in Elobase Detailhandel versie 4.1. Deze nieuwe productversie biedt u per werkproces een helder overzicht van de verschillende didactische werkvormen. Daarnaast kunt u aan de slag met nieuwe BPV-projecten en een nieuw formulier voor prestatiebeoordeling. Ook nieuw is de examentraining, waarmee de student optimaal wordt voorbereid op theorietoetsing Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 1

2 Duidelijke opzet per werkproces
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Didactiek in één oogopslag BPV en BBL – buitenschools praktijkleren Groepsprojecten – binnenschoolse praktijkleren in groepsverband Schoolprojecten – binnenschools praktijkleren met onderzoek Zelfstudie – individuele projecten met cases en praktijksituaties Gerelateerd aan het KD In Elobase Detailhandel 4.1 vindt u alle leerstof per opleiding, geordend per kerntaak en het genummerde werkproces. Ondernemer Detailhandel WP 1.1 Begeleiden van goederenstroom BPV en BBL Ontvangst en opslag onder controle Coachen Groepsprojecten Effectief leidinggeven Leiden van medewerkers Schoolprojecten Werkplanning Zelfstudie Theorie Coördineren ontvangst Logistiek Taken van de leidinggevende Delegatieproces Maken werkplanning Oefentoetsen Vaste plek theorie en oefentoetsen De beschikbare theorie en oefentoetsen per werkproces is op één vaste plaats voorhanden. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 2 2

3 Leerroute en voortgang in beeld met de studiekaart
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Handzame checklist per kerntaak In de docentenomgeving van Elobase Detailhandel is per kerntaak een studiekaart beschikbaar: dit is een Worddocument waarin per werkproces en thema leerlijnen in de leerstof zijn ondergebracht. De student houdt de voortgang bij De student kruist de voltooide taken aan op de studiekaart. Deze ligt als papieren versie naast de computer De docent kan zo zien waar de student gebleven is. U heeft de route in handen De docent kan zelf datgene wat de student niet hoeft te doen uit de algemene studiekaart verwijderen. Zo ontstaat een maatwerk studiekaart. Er zijn ook studiekaarten voor doorstroom naar hogere niveaus, voor BBL en voor deelkwalificaties. Aan de hand van studiekaarten kan een docententeam ook eenvoudig een studieplanning opstellen. Via de gebruikersvereniging kunt u hiermee geholpen worden Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 3 3

4 Het praktijkexamen voorbereid met de BPV projecten
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Bruikbare opdrachten voor de praktijk Een BPV project bestaat uit een stappenplan met concrete praktijkopdrachten. Elk project is voorzien van een BPV-opdrachtenformulier voor de student en een formulier met aanwijzingen voor de docent en praktijkopleider. Een BPV-project start op school. Daar beschikt de student over de theorie en de ondersteunende docent. Na deze voorbereiding neemt de student het formulier mee naar het BPV-adres. Zo is de match tussen school en BPV optimaal. Ondertekend door de praktijkopleider Na de uitwerking van het BPV-opdrachtenformulier bespreekt de student dit met de praktijkopleider. Met een handtekening van de praktijkopleider komt de student terug naar school. Variatie in werkvormen Elk BPV-project bevat verschillende werkvormen. Dit is afhankelijk van het onderwerp binnen het werkproces. Voorbeelden zijn: Kennisonderzoek met een formulier Observatie met een checklist Een draaiboek voor interviews Zelfstudie van de theorie Onderzoek met controledocumenten Praktijkopdracht met feedback Zelfevaluatie Geschikt voor lessituaties BPV stappenplannen zijn ook geschikt voor lessituaties. Geschikt voor de BBL BPV projecten zijn ook geschikt voor de BBL. In diverse werkprocessen vindt u speciale BBL-versies van deze stappenplannen. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 4

5 Service voor de BPV praktijkopleider
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Begeleidingsmap voor de praktijkopleider In de docentenomgeving van Elobase Detailhandel vindt u per kerntaak een begeleidingsmap voor het BPV-bedrijf. Hierin staan alle BPV-opdrachten met uitwerkingen en aanwijzingen voor de praktijkopleider. Dit bevordert de samenwerking tussen ROC en BPV-bedrijf. Met het verstrekken van deze begeleidingsmap, bijvoorbeeld tijdens het afsluiten van de leerovereenkomst, geeft u het visitekaartje van uw ROC. Portfolio opbouw voor praktijkexamen Het voorwaardelijk stellen van de BPV-opdrachten leidt tot een een verantwoorde voorbereiding van praktijkexaminering. Praktische aanwijzingen voor begeleiding en uitwerking De antwoordsuggesties staan cursief weergegeven in het formulier. In de rechterkolom staan aanwijzingen voor de praktijkopleider. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 5 5

6 Eenvoudig prestaties beoordelen
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Nieuw formulier voor prestatiebeoordeling BPV- en andere projecten in Elobase Detailhandel zijn voorzien van het formulier Prestatiebeoordeling. Voor ROC of BPV-bedrijf Dit formulier kan, afhankelijk van de leerplek, door de praktijkopleider of de docent worden ingevuld. Duidelijke relatie met project Met het formulier kan de uitwerking van het stappenplan per stap worden beoordeeld. Zo hoeft niet het hele stappenplan in één keer te worden goedgekeurd. Bewijsstuk voor portfolio Het formulier wordt ondertekend en kan als bewijsstuk worden opgenomen in het (digitaal) portfolio van de student. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 6 6

7 Begeleiding op maat met de oefentoets
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Input voor begeleiding Door de resultaten van de oefentoetsen te verzamelen, weet de docent precies waarop de student begeleiding nodig heeft. Basis voor verbetering Op basis van de feedback uit de oefentoetsen antwoorden kan een workshop of les worden samengesteld. Zo ontstaat een mix van computerwerk en klassikaal contact. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 7 7

8 Een totaal lesprogramma gericht op het examenplan
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Uit: examenplan kerntaak 2 AVM Een goed gevuld portfolio Het samenstellen van een portfolio gevuld met BPV-projecten leidt tot een goed voorbereid BPV-examen. Bouwen aan kennis Materialen voor kennistoepassing om in lessen of workshops te gebruiken. Uit: examenplan kerntaak 2 VK Trajectbegeleiding Vaardigheidstrainingen die op school ingezet kunnen worden. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 8 8

9 Een totaal lesprogramma gericht op het examenplan
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Uit: examenplan kerntaak 1 VS Logistiek Goederenpresentatie Milieu Promotie GP Trajectbegeleiding: Goederenontvangst Goederenopslag Milieu en hygiëne Werken zonder storen 2 Derving Milieu en natuurbehoud Coachen Werkplanning Portfolio met BPV -projecten: Voorraad bijhouden Wij bestellen Beheren van voorraad Artikelpresentatie Artikelpromotie Gezicht van het bedrijf AIDA Winkel bijhouden Bestellen P Kennistoepassing*: Toetsing in combinatie met KT4 Alles bij de hand Het totale overzicht voor alle kwalificatiedossiers vindt u op de website: Uit: examenplan kerntaak 1 OND Examenplan kerntaak 2 VK Portfolio met BPV – alternatief: projecten: Marketingplan Financieringsplan Kennistoepassing: Commercieel Bedrijfseconomie Management Recht Trajectbegeleiding: Personeelsplanning (en MP) Nieuwe medewerker (en MP) meenemen in theorietoets KT1 Management Werkoverleg (II) Overleg (III) Formele gesprekken (IV) Conflicthantering (III) Trajectbegeleiding Vaardigheidstrainingen die op school ingezet kunnen worden. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 9 9

10 Met examentrainingen de theorietoets voorbereiden
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Alle exameneisen in één toets Ter voorbereiding op de theorietoetsing worden voor de student examentrainingen per theorie-examenmoment ontwikkeld. Een examentraining bestaat, net als reguliere examens, uit een combinatie van gesloten en open vragen. In deze trainingen maakt de student ook kennis met het taalgebruik van de examens. Directe relatie met theorie Vanuit de examentraining wordt verwezen naar de theorie die bij het examenonderwerp hoort. Score en feedback De gesloten vragen van een examentraining worden doorlopen als interactieve zelftest met aan het eind van de test een overzicht van score en feedback. Open vragen per thema De open vragen van een examentraining zijn net als de gesloten vragen overzichtelijk onderverdeeld per thema. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 10 10

11 Aan de slag met rekenwerk!
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Nieuwe rekenmodules Voor de opleidingen Verkoper en Verkoopspecialist zijn nieuwe rekenmodules ontwikkeld. Deze sluiten aan op het raamwerk rekenen en wiskunde. Per module wordt de theorie kort en bondig uitgelegd en komt het oefenen met rekensommen volop aan bod. Interactieve rekensommen Rekensommen zijn interactief en geven de student meteen feedback na beantwoording van de vraag. Elke rekensom is aangeduid met een ster om het niveau te bepalen in het raamwerk rekenen en wiskunde. Bij onjuiste beantwoording volgt een tip en de mogelijkheid om de som opnieuw te maken. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 11 11

12 Tal van ingrediënten voor uw CGO-aanpak
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Nieuwe observatieprojecten Met observatieprojecten kan het ROC thema’s opvangen die in het BPV-bedrijf niet kunnen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een klantenbestelling. Gevarieerd aanbod voor CGO Zelfstudieprojecten ter ondersteuning van een (gemiste) les Schoolprojecten voor korte lesblokken, als basis voor een les of onderzoek Docentenhandleiding bij elk project Reflectieformulier als basis voor een POP-gesprek Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 12 12

13 Competenties meten met de Leernavigator®
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Inzicht in competenties De Leernavigator® van BENCOMPETENT© meet de competenties en werkprocessen zodat u in één oogopslag ziet wat de student beheerst en wat nog niet. BPV stelt de norm Het BPV-bedrijf vult een normeringsvragenlijst in. Hiermee geeft het bedrijf aan wat ze verwacht van een deelnemer. Deskundige beoordeling De waarnemersvragenlijst wordt ingevuld door de praktijkopleider. Online of op papier Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 13 13

14 Eenvoudig een reader met de Reader Service
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Online, snel en gemakkelijk Uniek is de Reader Service van Elobase Detailhandel, waarmee de docent online en gemakkelijk een reader met leerstof op maat kan samenstellen. Readers kunnen een totale kerntaak bevatten, maar ook slechts een enkel thema. U kiest zelf de inhoud Een reader kan worden voorzien met theorie en opgaven en natuurlijk ook met projecten en uitwerkingen. Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 14 14

15 Toegang tot een rijk netwerk: de Gebruikersvereniging
Nieuwsbrief voor CGO release 4.1 | zomer 2009 Gebruikersvereniging: Informatieve bijeenkomsten met Elobase Detailhandel gebruikers uit heel Nederland Kennisuitwisseling met andere ROC’s Gezamenlijk investeren in productinnovatie met een jaarlijks rendement Didactische hulp bij coachen, studieplanning, roosterinvulling en het toepassen van werkvormen. Collegiale ondersteuning via Gebruikersvereniging Elobase Detailhandel | Noordhoff Uitgevers 15 15


Download ppt "Van leermiddel naar competentiegericht totaalconcept"

Verwante presentaties


Ads door Google