De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandveiligheid in pti’s PTI = Wat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandveiligheid in pti’s PTI = Wat"— Transcript van de presentatie:

1 Brandveiligheid in pti’s PTI = Wat
Brandveiligheid in pti’s PTI = Wat? PUBIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN PTI = VOORBEELDEN? Cafés, feestzalen, restaurants, jeugdlokalen, kantines, … Infozitting woensdag 10 juli 2013 in CCW Infozitting woensdag 10 juli 13 Infomeeting - woensdag 10 juli 13 Wachtebeke/Moerbeke

2 Wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de burgemeester
Art 135 van de nieuwe gemeentewet De gemeenten hebben tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare plaatsen en plaatsen in openbare gebouwen … het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen zoals brand ….. te voorkomen (= dit PTI-reglement) en het verstrekken van de nodige hulp (= brandweer) om ze te doen ophouden. Infozitting woensdag 10 juli 13

3 Infozitting woensdag 10 juli 13

4 Aanleiding van deze reglementen
Voorgaanden Brand in Switel-hotel in Antwerpen (31/12/1994) doden Kerstboom….. Café in Volendam (1/1/2001) 14 doden Kerstversiering……. (+ 350 gewonden waarvan 200 ernstig). Feestpaleis in Beervelde (10/2/2001) geen slachtoffers …….. Infozitting woensdag 10 juli 13

5 PTI-reglement Wachtebeke dd 27 december 2007
Provinciaal uniform reglement Opgestart olv brandweer Gent (Zone Centrum) Goedkeuring door gemeenteraad : Wachtebeke dd 27 december 2007 Moerbeke dd 18 september 2007 Reglementering idem in alle gemeenten van de Politiezone Puyenbroeck = Gemeenten: Wachtebeke, Moerbeke, Zelzate en Lochristi. Aangepast maart 2013 Opgenomen in GAS-reglementering Doel : Bundelen van alle wetgevingen in 1 begrijpbaar document Infozitting woensdag 10 juli 13

6 PTI-reglement Wel van toepassing op cafés, restaurants, voetbalkantines, jeugdlokalen, feestzalen, sporthallen, bioscopen, culturele centra, …. Niet van toepassing op: Inrichting tijdelijke aard bv tenten; Gebouwen erediensten; Scholen, rusthuizen, bedrijven,…. : andere regels; Opgelet : eetzalen van scholen die tijdelijk als ‘feestzaal’ gebruikt worden vallen ook onder deze regeling. Hotels, vakantieverblijven, camping, rusthuizen,… = VLAAMSE REGELGEVING!! Infozitting woensdag 10 juli 13

7 DOEL * bevorderen brandveiligheid en evacuatiebeleid
* gevolgen van de brand tot een minimum te beperken * voorkomen persoonlijk letsel * beperken materiële schade Infozitting woensdag 10 juli 13

8 Wat verstaat men onder pti?
Zijn gebouwen, lokale of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling op vertoon van een lidkaart) toegelaten en waar het aantal gelijktijdige toegelaten personen 50 of meer bedraagt. Infozitting woensdag 10 juli 13

9 Overzicht te bekijken onderdelen van locatie (1/4)
Inplanting en toegangswegen; Detectie (branddetectie); Alarmering & waarschuwing; Melding (vast telefoontoestel); Structurele elementen (bouwlagen, dakstructuur,..); Plafonds en valse plafonds; Compartimentering (PTI los van rest gebouw); Elektrische installaties (keuring door EDTC); Technische lokalen (stooklokalen); Infozitting woensdag 10 juli 13

10 Overzicht te bekijken onderdelen van locatie (2/4)
Verwarming (gas – rookkanalen – brandstofvoorraad - …) Lokale verwarmingstoestellen met verbranding; Stookplaats (< 30 kW - > 30 kW - > 70 kW); Verwarmingsinstallatie met warme lucht (kanalen , onbrandbaar materiaal, .); Gas en gastellers; Gasrecipiënten; Brandstofvoorraden; Keukens (Rf – compartimentering); Infozitting woensdag 10 juli 13

11 Overzicht te bekijken onderdelen van locatie (3/4)
Evacuatie; Aantal uitgangen ; Eigenschappen van de uitgangen; Evacuatiewegen; Deuren; Aantal toegelaten personen; Trappen; Signalisatie (pictogrammen); Veiligheidsverlichting ; Brandbestrijdingsmiddelen; Infozitting woensdag 10 juli 13

12 Overzicht te bekijken onderdelen van locatie (4/4)
Bekledingen (doeken ); Versieringen; Controles (EDTC – BP); Attesten brandklasse en brandweerstand. Infozitting woensdag 10 juli 13

13 Aantal personen in zaak
Wordt gerekend 3 personen per m² = totale oppervlakte min ruimte ingenomen door toog, tafels, ed Infozitting woensdag 10 juli 13

14 Controle door brandweer
1. De burgemeester vraagt aan brandweer om deze controle uit te voeren * Controle op de toepassing van deze regels is taak van territoriaal bevoegde brandweerkorps * Wachtebeke/Moerbeke = Korps Zelzate 2. Na controle: verslag van de brandweer aan burgemeester ; 3. Burgemeester stuurt verslag aan uitbater PTI voor uitvoering en bepaalt datum uitvoering !! Stappenplan. 4. Uitbater moet voor einddatum brandweer contacteren voor nazicht tekorten. Infozitting woensdag 10 juli 13

15 brandveiligheidsattest
Het openhouden, openen of heropenen van een PTI is afhankelijk van een gunstig BRANDVEILIGHEIDSATTEST; Het BRANDVEILIGHEIDSATTEST wordt door de burgemeester afgeleverd op advies vd brandweer; Het brandveiligheidsattest staat los van milieuvergunning of bouwvergunning (wel advies van brandweer) In de toekomst zullen verzekeringsmaatschappijen dergelijke document vragen om zich te vergewissen of een gebouw ‘brandveilig’ is. Infozitting woensdag 10 juli 13

16 verzekering Wet van 30 juli 1979 Preventie van brand en ontploffing
VERPLICHTE VERZEKERING VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Maatschappij moet dit melden bij gemeentebestuur Controle tgv bezoek brandweer ZONDER deze verzekering kan de burgemeester dergelijke zaken sluiten ! Infozitting woensdag 10 juli 13

17 Nog dit : Evenementenformulier
Vraag bij FUIVEN IN ZALEN Melding aan gemeente Via evenementenformulier Doel ? informatie voor hulpdiensten nuttig bij calamiteiten (idem fuiven in tenten, ed) WHY? burgemeester gemeente is steeds verantwoordelijk voor veiligheid op zijn grondgebied Infozitting woensdag 10 juli 13

18 Vragen - poc VRAGEN?? POC : Arthur De Block Brandweer Zelzate
of of via of moerbeke.be (?) of Noodplanning politiezone Puyenbroek Brandweer Zelzate Kapitein bevelhebber Patrick Sleeuwaert Bureel Zelzate voor RV : 09/ Infozitting woensdag 10 juli 13


Download ppt "Brandveiligheid in pti’s PTI = Wat"

Verwante presentaties


Ads door Google