De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM I NFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW W ACHTEBEKE - MOERBEKE 1 Infozitting woensdag 10 juli 13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM I NFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW W ACHTEBEKE - MOERBEKE 1 Infozitting woensdag 10 juli 13."— Transcript van de presentatie:

1

2 TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM I NFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW W ACHTEBEKE - MOERBEKE 1 Infozitting woensdag 10 juli 13

3 DOEL RICHTLIJNEN 2 Infozitting woensdag 10 juli 13

4 F EESTEN IN ONZE (P OLITIE ) ZONE 3 Infozitting woensdag 10 juli 13

5 F EESTEN IN ONZE ZONE 4 Infozitting woensdag 10 juli 13

6 FEEST WORDT DRAMA 5 Infozitting woensdag 10 juli 13

7 W AT VERSTAAT MEN ONDER TIJDELIJKE INRICHTINGEN ? Publieke evenementen van tijdelijke aard waarbij 100 of meer personen toegang kunnen nemen tot het evenement:  Kermissen, circussen;  Markten, foren, braderijen, straat- en buurtfeesten, wijkkermissen;  Evenementen in tenten;  Toneelvoorstellingen, fuiven;  Handelsbeurzen, tentoonstellingen. 6 Infozitting woensdag 10 juli 13

8 REGLEMENTERING Diverse reglementering goedgekeurd door de GR  Wachtebeke dd 28 maart 2013  Moerbeke dd 26 maart 2013  Welke Reglementen? Verordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard; Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit; Politiereglement veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen; Later: gebruik van terrasverwarmers. 7 Infozitting woensdag 10 juli 13

9 MELDINGSPLICHT Verplichting van de organisator! Hulpdiensten (brandweer - politie - gemeente) in kennis te stellen van het gebeuren en ‘eigen risicobepaling’ op te maken. “ Grote” evenementen – 112/100/101 op de hoogte brengen (gemeente!) Rekening houden met andere factoren (wegenwerken, andere feesten,..), welke buurt, enz… 8 Infozitting woensdag 10 juli 13

10 O VERZICHT TE BEKIJKEN ONDERDELEN VAN LOCATIE Inplanting:  Minimale vrije breedte : 4 meter  Minimale vrije hoogte : 4 meter Aantal personen in ruimte – 3 pers per m² Aantal uitgangen/ nooduitgangen Breedtes uitgangen, evacuatiewegen, deuren Trappen Bouw van constructies (podia – lichtbalken) en installatie’s Gebruik van reddingstekens Veiligheidsverlichting 9 Infozitting woensdag 10 juli 13

11 O VERZICHT TE BEKIJKEN ONDERDELEN VAN LOCATIE gebruik van bekledingen/doeken Versieringen Gebruik van gas en electriciteit  Fossiele brandstoffen = minstens 4 meter van tent  Geen stroomgeneratoren, kachels, verwarmingstoestellen, staalkachels te gebruiken in tent Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen  Aard, aantal en plaats – in akkoord met brandweer  Blustoestellen moeten gekeurd zijn door bevoegd persoon!; 10 Infozitting woensdag 10 juli 13

12 O VERZICHT TE BEKIJKEN ONDERDELEN VAN LOCATIE Zijn er risico-aktiviteiten tijdens het evenement vb death ride Bijkomende toelatingen nodig (vuurwerk - luchtballons -..)? Opstelling afval (afstand tot tent !!!) Stabiliteit tenten - Attesten  Tentzeilen Brandklasse A2 / M2  Verzekeringsattest BA  Keuring stroomgroep – elektriciteitskast  Voedselkramen - met attest / technisch ok !! Veiligheidsregister – all info mbt evenement 11 Infozitting woensdag 10 juli 13

13 P REVENTIEKAR /P REVENTIEMIDDELEN Wachtebeke :  Om aan de wettelijke voorschriften te voldoen beschikt Wachtebeke (analogie Zelzate) over een PREVENTIEKAR  Te verkrijgen door elke organisator in Wachtebeke via CCW (formulier) Moerbeke :  Pictogrammen nu reeds beschikbaar  + CO blusser  Rest : (nog) niet – eventueel aan te vragen via burgemeester bij bw Zelzate 12 Infozitting woensdag 10 juli 13

14 C ONTROLE DOOR BRANDWEER 1. De burgemeester vraagt aan brandweer om deze controle uit te voeren * Controle op de toepassing van deze regels is taak van territoriaal bevoegde brandweerkorps * Wachtebeke/Moerbeke = Korps Zelzate 2.C ontrole altijd in samenspraak en in overleg met de organisatie; 3. Eventueel veiligheidsrondgang met politie, gemeente en brandweer; 4. Brandweer maakt verslag op na bezoek aan burgemeester; 5. AANDACHTSPUNTEN VOLGENDE EDITIE 13 Infozitting woensdag 10 juli 13

15 C ONTROLE / SANCTIONERING Indien te grote risico’s voor het publiek Brandweer kan aan burgemeester voorstellen om via GAS-wetgeving organisatie ‘boete’ op te leggen. 14 Infozitting woensdag 10 juli 13

16 GEBRUIK EVENEMENTENFORMULIER 1 document met alle info voor organisator en hulpdiensten Uniform document binnen de politiezone Hoe overmaken? Op papier of via e-mail (voordeel volgende editie) Geheugensteuntje voor de organisatie Belangrijk : PLAN BIJVOEGEN Veel nuttige tips voor organisatoren VERANTWOORDELIJKHEID VAN  ORGANISATIE  BURGEMEESTER 15 Infozitting woensdag 10 juli 13

17 GEBRUIK EVENEMENTENFORMULIER 1 document met alle info voor organisator en hulpdiensten; Uniform document binnen de politiezone; Hoe overmaken? Op papier of op PC (voordeel volgende editie); Geheugensteuntje voor de organisatie; Belangrijk : PLAN BIJVOEGEN; Veel nuttige tips voor organisatoren!!! VERANTWOORDELIJKHEID VAN  ORGANISATIE  BURGEMEESTER 16 Infozitting woensdag 10 juli 13

18 VEILIGHEIDSOVERLEG Voor sommige evenementen zal de gemeente een ‘veiligheidsoverleg’ organiseren. Met wie?  Organisatie  Lokale politie  Brandweer  Security-diensten  Terreinuitbater/ zaaluitbater  Milieudienst  Rode kruis  Andere??? 17 Infozitting woensdag 10 juli 13

19 VEILIGHEIDSOVERLEG Welke evenementen?  Risico-inschatting op basis van info op formulier, ervaring uit het verleden door hulpdiensten, ea Vb voor fuiven, festival, campinggebeuren, wegomleggingen, aanrijroutes hulpdiensten, evacuatiewegen vrijhouden,….  Kan ook op vraag van organisatie! Wanneer - Waar? In onderling met organisatie 18 Infozitting woensdag 10 juli 13

20 VERZEKERING Wet van 30 juli 1979  Preventie van brand en ontploffing  VERPLICHTE VERZEKERING VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID  Groot belang om deze verzekering af te sluiten door ELKE organisator!  ZONDER deze verzekering kan de burgemeester dergelijke zaken sluiten ! 19 Infozitting woensdag 10 juli 13

21 S ECURITY Buiten het terrein + op straat : Lokale politie Op het terrein/in tent = verantwoordelijkheid van organisator!!! Ofwel door eigen mensen Ofwel door erkend beveiligingsfirma (vrije markt!) *Onduidelijkheid (wie – wat?) === zie uw lokale politie voor info !!! 20 Infozitting woensdag 10 juli 13

22 ‘V EILIG FEESTEN ’ VLAANDEREN IS EEN FEESTLAND Onze gemeenten steunen dit !! Maar : Organisator - zorg voor veilige feesten !!! DUS :  GEEN STERKE DRANK &  GEEN DRUGS  ROKEN NIET TOEGELATEN IN TENTEN/ZALEN Zorg voor meldingen in tent/zaal Promoot ‘toegelaten’ dranken !!! 21 Infozitting woensdag 10 juli 13

23 A LGEMEEN EN “ GOOD TO KNOWN “ Maak een lijst met nuttige telefoonnummers : politie (101), brandweer (100), dokter van wacht, internationaal gsm-noodnummer (112) hou de nooduitgangen vrij hou de fuifzaal of -tent bereikbaar voor hulpdiensten voorzie een aparte ruimte voor mensen die onwel worden of gewond geraken zorg voor een EHBO-kit zorg voor voldoende licht, vermijd donkere hoeken neem gevaarlijke voorwerpen weg laat medewerkers die instaan voor de veiligheid een duidelijk herkenbaar T-shirt dragen, MAAR het woord 'security' mag je er niet op vermelden, dit is voorbehouden voor erkende securitydiensten gebruik brandveilig decoratiemateriaal bij een kleinschalige fuif kan je dronken personen zelf naar huis brengen, bij megafuiven valt het te overwegen om een eigen busdienst te voorzien 22 Infozitting woensdag 10 juli 13

24 V RAGEN - POC VRAGEN?? POC :  Gemeente : Arthur De Block Arthur.deblock@gmail.comArthur.deblock@gmail.com of noodplanning@pz5416.benoodplanning@pz5416.be 0498 88 52 52 Noodplanning politiezone Puyenbroek  Brandweer Zelzate Kapitein bevelhebber Patrick Sleeuwaert Patrick.sleeuwaert@brandweervlaanderen.be  Lokale politie Puyenbroeck – wijk Wachtebeke/Moerbeke HINP Guy Masscho 0498 88 52 47 23 Infozitting woensdag 10 juli 13


Download ppt "TIJDELIJKE INRICHTINGEN EN VEILIGHEID WELKOM I NFOZITTING WOENSDAG 10 JULI 2013 IN CCW W ACHTEBEKE - MOERBEKE 1 Infozitting woensdag 10 juli 13."

Verwante presentaties


Ads door Google