De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basis RIZIV financiering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basis RIZIV financiering"— Transcript van de presentatie:

1 Basis RIZIV financiering
Studiedag VLO 27 mei 2010

2 RIZIV inkomsten RIZIV inkomsten bestaan uit 3 financieringsmechanismen: Dagforfait (zorgforfait of instellingsforfait) Tegemoetkoming derde luik Tegemoetkoming eindeloopbaanmaatregel Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

3 Dagforfait – Wat? 1 bedrag per rechthebbende bewoner
1 bedrag per kalenderjaar Gefactureerd aan ziekenfonds bewoner (gemiddeld dagforfait 2008: …. euro) Verzorgingskosten van de bewoners 70% verzorgingskosten = personeelskosten Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

4 Dagforfait – berekening?
11 subonderdelen + overgangsonderdelen Onderdeel A1 en A2: zeer belangrijk Basis: werkingsgegevens referentieperiode Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

5 Referentieperiode? Voorgaande periode
Dagforfait J = referentieperiode 01/07/J-2–30/06/J-1 Voorbeelden: Dagforfait 2010 = referentieperiode 01/07/ /06/2009 Dagforfait 2011 = referentieperiode 01/07/ /06/2010 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

6 Werkingsgegevens? Aantal bewoners Zorgbehoevendheid bewoners
Aantal woongelegenheden met een basiserkenning (ROB erkenning) Aantal woongelegenheden met een basiserkenning en een bijkomende erkenning (RVT erkenning) De zorgbehoevendheid van de bewoners speelt niet in elk subonderdeel mee. Het is wel een zeer belangrijk element in A1 en A2. De 2 onderdelen die de nodige financiering van de personeelskosten in kaart brengen. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

7 Zorgbehoevendheid bewoners?
Afhankelijk van een aantal criteria: Fysieke criteria Psychische criteria Katz-schaal Resultaat: opdeling in categorieën O en A: licht zorgafhankelijken => ENKEL in ROB/KVB B en C: zwaar zorgafhankelijken => ROB/KVB en RVT Voorbeelden fysieke criteria: zich zelfstandig kunnen wassen en aankleden, zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zelfstandig kunnen eten,… Voorbeelden psychische criteria: gedesoriënteerd in tijd en ruimte Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

8 Dagforfait - samenstelling
1) A1: financiering van het genormeerde personeel 2) A2: tegemoetkoming bijkomende zorginspanning 3) B1: financiering verzorgingsmateriaal 4) B2: financiering voor producten en materiaal ter voorkoming van nosocomiale ziekten 5) C: financiering van de palliatieve functie 6) D: tegemoetkoming in de beheerskost 7) E1: financiering van functiecomplement voor hoofdverpleegkundige in RVT Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

9 Dagforfait – samenstelling (vervolg)
8) E2: financiering van functiecomplement voor hoofdverpleegkundige, hoofdparamedici en de verpleegkundig coördinator in RVT en ROB 9) F: coördinerend geneesheer in RVT 10) G: bijkomende financiering van het kortverblijf 11) H: financiering van de bijkomende vorming van het personeel op het vlak van dementie 12) Z: tijdelijke onderdeel (overgangsregeling) tot volledige opname in A1 vb. De personeelsnorm A-ROB wordt vanaf 01/01/2010 opgetrokken met 0,25 VTE verzorgend personeel. Facturatieperiode gebaseerd op ref. periode 01/07/ /06/ Voor facturatieperiode 2010 (en stukje 2011) overgangsmaatregel Z3. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

10 Onderdelen A1 en A2: financiering salariskost zorgpersoneel
- Verpleegkundigen (A1 verpleegkundigen, A2 verpleegkundigen en ziekenhuisassistenten) - Verzorgenden - Kiné/ergo/logo - Overig personeel voor reactivering Het RIZIV splitst het zorgpersoneel op in 4 kwalificaties. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

11 Onderdelen A1 en A2: financiering salariskost zorgpersoneel
Onderdeel A1 = Tegemoetkoming kostprijs personeelsnorm Personeelsnorm: - Opgelegd door het RIZIV - Opdeling per kwalificatie - Uitgedrukt in VTE - Moet minimaal in de voorziening aanwezig zijn om een kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen - Afhankelijk van het gemiddelde zorgprofiel van de bewoners In een eerste fase beperkt het RIZIV de financiering voor het zorgpersoneel tot de kostprijs van het verplicht aanwezige personeel. Het RIZIV legt aan iedere voorziening minimale personeelsverplichtingen op ook wel personeelsnorm genoemd. Deze norm houdt rekening met het gemiddelde zorgprofiel van de bewoners die gedurende de referentieperiode in het rusthuis verbleven. De norm wordt per kwalificatie uitgedrukt in voltijds equivalenten en geldt per 30 bewoners. Het aanwezig zorgpersoneel bovenop de personeelsnorm, wordt ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN gefinancierd via deel A2. Op die bepaalde voorwaarden ga ik straks dieper in. Misschien heel kort toch al dit: het komt erop neer dat de kostprijs van het boven normpersoneel boven een bepaalde grens moet liggen om deze tegemoetkoming te krijgen. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

12 Financiering salariskost zorgpersoneel
Aanwezig zorgpersoneel Vermindering onderdeel A1 en geen onderdeel A2 Normen OK? neen ja Volledig onderdeel A1 en geen onderdeel A2 Extra personeel bovenop norm? neen Schematisch ziet dit er als volgt uit. Zoals je kan zien, zijn er in feite 3 situaties mogelijk. ja Volledig onderdeel A1 en onderdeel A2 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

13 A1: personeelsnormen (per 30 bewoners)
ROB vpk vz k-e-l PvR PvR liaison KVB Cat O 0,25 1,4 Cat A 1,2 0,8 (+0,25 vanaf fact.per. 2012) Cat B 2,1 4 0,35 Cat C 4,1 5,06 0,385 Extra Cd 1 RVT PvR palliat. 5 0,1 6 0,5 Cat Cc 7 12 1,5 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

14 Optimalisatie door B-switch
Normfinanciering bij overdracht B naar RVT versus C of Cd naar RVT ROB RVT B (+2,9 verpl,+1verz,+1K/E/L,-0,35 PvR) B ROB RVT C (+0,9 verpl,+0,94 verz,+1K/E/L,+0,215 PvR) C Of Cd (+0,9 verpl,+0,44 verz,+1K/E/L,+0,215 PvR) Cd OPGELET: vanaf 2012 vervalt vermoedelijk het C(d)-forfait ROB voor gemengde voorzieningen. (referentieperiode 1 juli 2010 – juni 2011)

15 Te verwachten wijzigingen personeelsnormen
2010 De personeelsnorm RVT wordt in de loop van 2010 (afhankelijk publicatie MB) opgetrokken met 0,2 VTE verzorgend personeel met uitzondering van de comabedden B-RVT van 5 VTE naar 5,2 VTE C-RVT van 6 VTE naar 6,2 VTE Cd-RVT van 6,5 VTE naar 6,7 VTE In de overgangsperiode gebeurt dit via deel Z.

16 Te verwachten wijzigingen personeelsnormen
Bijkomend forfait nl. het D-forfait voor bewoners met een diagnose “dementie”. Vooropgestelde personeelsnorm ROB RVT 1,2 vpk 2,5 vpk 4 vz 5,2 vz 1,3 PvR 2,5 PvR 0,1 PvR palliat. 1 k-e-l Vooral interessant voor O & A-dementen, zal vermoedelijk stapsgewijs doorgevoerd worden.

17 Loonbarema’s (index 110,51; B 2004 =100)
Anciënniteit Laagste (-4) Laag (-2) Gemiddeld Hoog (+2) Hoogste (+4) vpk A1 52.312,83 56.186,13 57.728,84 59.731,99 61.066,05 vpk A2 47.736,16 51.163,18 52.676,94 54.660,39 55.980,19 vz 42.522,94 43.024,32 43.686,90 45.248,95 45.954,45 k/e/l-PvR 43.763,06 47.173,40 50.641,63 52.021,80 53.815,98 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

18 Loonbarema’s Laagste Laag Gemiddeld Hoog Hoogste vpk A1 < 6jr
Anciënniteit Laagste Laag Gemiddeld Hoog Hoogste vpk A1 < 6jr >= 6 jr en < 8 jr >=8 jr en <12 jr >=12 jr en <14 jr >=14 jr vpk A2 vz < 4jr >= 4 jr en < 6 jr >=6 jr en <10 jr >=10 jr en <12 jr >=12 jr k/e/l-PvR Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

19 Optimalisatie anciënniteit
Jobstudenten, weekend- en vakantiejobs, trekken de gemiddelde anciënniteit van de verzorgende naar omlaag, via een contract logistieke hulp kan dit voorkomen worden. Bij identieke of gelijkwaardige diploma’s is het belangrijk om rekening te houden met de anciënniteit bij de bepaling van wie onder K/E/L of reactivatie versus de animatie subsidie opgenomen wordt van de Vlaamse gemeenschap (werkingsubsidies ipv loonsubsidie). Ook bij de toewijzing van sociale maribel contracten dient hier best rekening mee gehouden te worden.

20 Te verwachten wijzigingen anciënniteit
De betalingsbarema’s voor A1 verpleegkundige en A2 verpleegkundige worden zowel naar onder als naar boven uitgebreid met twee jaar gemiddelde anciënniteit. nl. kleiner dan 4 jaar vanaf 4 jaar en < 6 jaar vanaf 6 jaar en < 8 jaar vanaf 8 jaar en < 12 jaar vanaf 12 jaar en < 14 jaar vanaf 14 jaar en < 16 jaar vanaf 16 jaar

21 Voorbeeld 1: personeelsnormen
Stel op woonzorgcentrum met 90 ROB WGL waarvan 30 WGL ook als RVT-woongelegenheid zijn erkend. 60 ROB residenten: 45 cat. A en 15 cat. B 30 RVT residenten: 15 cat. B en 15 cat. C Personeelsnormen voor het facturatiejaar 2010? Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

22 Vervolg voorbeeld 1 ROB vpk vz k-e-l PvR PvR liaison KVB RVT
Cat O Cat A (1,2/30)*45 (0,8/30)*45 Cat B (2,1/30)*15 (4/30)*15 (0,35/30)*15 Cat C Extra Cd RVT PvR palliat. (5/30)*15 (1/30)*15 (0,1/30)*15 (6/30)*15 (0,5/30)*15 Cat Cc Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

23 Vervolg voorbeeld 1 ROB vpk vz k-e-l PvR PvR liaison KVB RVT
Cat O Cat A 1,8 1,2 Cat B 1,05 2 0,175 Cat C Extra Cd RVT PvR palliat. 2,5 0,5 0,05 3 0,25 Cat Cc 7,85 8,7 1 0,425 0,1 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

24 Vervolg voorbeeld 1 vpk vz k-e-l PvR Totaal in VTE 7,85 8,70 1 0,525
Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

25 A1: financiering salariskost normpersoneel
Per kwalificatie personeelsnorm met effectief aanwezig personeel gedurende de referentieperiode vergelijken Personeelsnorm = niet OK  mogelijkheid om boete te vermijden via flexibiliteitsregels Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

26 Flexibiliteitsregels
Een tekort in de RIZIV norm voor de ene kwalificatie kan gecompenseerd worden door een overschot aan andere kwalificaties. Aan deze flexibiliteit is een verplicht te volgen stappenplan en een aantal voorwaarden verbonden. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

27 Flexibiliteitsregels
Overschot A1 verpleegkundigen  tekort PvR Resterend overschot vpk.  tekort verzorgenden Resterend tekort PvR  aanvulling door toewijzing van A1 verpl. weg te halen uit de norm voor vpk Bijkomende vwde? Norm voor vpk. wordt voor minstens 80% door verpleegkundigen ingevuld Teveel PvR  tekort verpleegkundigen Teveel verzorgenden  resterend tekort verpleegkundigen Geen compensatie mogelijk bij tekort in de norm K/E/L! Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

28 A2: financiering salariskost boven normpersoneel
Effectief aanwezig gekwalificeerd personeel vaak > normpersoneel Alleen voor woonzorgcentra die financieringsnormen voor het personeel halen. Niet alle voorzieningen zonder personeelstekort ontvangen deze tegemoetkoming voor bijkomende zorginspanningen  kostprijs boven normpersoneel moet voldoende groot zijn. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

29 Vervolg A2: financiering salariskosten boven normpersoneel
Max. 78% van salariskost normpersoneel Of max. 9,74% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel via deel A1 Laagste bedrag van de 2 wordt uitgekeerd Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

30 Conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel
Veel boven normpersoneel  geen optimale RIZIV financiering Mogelijke oplossing: Personeelsnorm optrekken door uw opnamebeleid aan te passen en zwaardere zorgprofielen op te nemen. Voordeel: 1) hoger onderdeel A1 2) (onder vwden) hoger onderdeel A2 Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

31 Vervolg conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel
aanpassing opnamebeleid → stijging personeelsnormen → daling boven normpersoneel → 78% van het boven normpersoneel en 9,74% van het reeds gefinancierde personeel groeien naar elkaar toe. OPTIMALISATIE: 78% van het boven normpersoneel = 9,74% van het reeds gefinancierde personeel. Het boven normpersoneel wordt dan tot het maximumpercentage van 78% gefinancierd.  Eens je voorbij dit evenwicht bent, begint deel A2 te dalen. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

32 Vervolg conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel
Als je de formule herschrijft, kan je stellen dat: - Deel A2 stijgt zolang de kostprijs van het boven normpersoneel (aantal VTE bovennorm * loonbarema) groter is dan +/- 1/8 of 12,49% (= 9,74%/78%) van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. - Deel A2 op zijn hoogst is als de kostprijs van al het boven normpersoneel gelijk is aan +/-1/8 of 12,49% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. - Deel A2 daalt van zodra de kostprijs van het boven normpersoneel kleiner is dan +/- 1/8 of 12,49% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

33 Optimalisatie verblijfsdagen en zorgengraad
Nieuwe opnames maximaal in de voormiddag laten plaats vinden, zeker deze vanuit een thuissituatie. Moeilijker realiseerbaar bij een ziekenhuistransfer. Geplande ziekenhuisopnames na 14 uur laten plaatsvinden. Regelmatige opvolging van de zorgengraad en herscoren van de Katz-schalen. Steeds streven naar een 100% RVT-bezetting (opgelet kiné- nomenclatuur). Basis RIZIV financiering 27 mei 2010

34 Tegemoetkoming derde luik
Derde luik heeft eigenlijk niets met financieringssysteem van forfaitaire tegemoetkoming te maken. Wat wordt hier gefinancierd? De loonsverhogingen die het gevolg zijn van de harmonisering van de loonsbarema’s van de rusthuizen met deze van de private ziekenhuizen opgenomen in het sociaal akkoord. Dit voor het bovennormpersoneel (vpl,vz,PvR,k-e-l) en het buitennormpersoneel (tech.pers, adm.pers,onderhoud en keukenpersoneel, ea.).

35 Tegemoetkoming derde luik
De baremaharmonisering van het normpersoneel is opgenomen in het dagforfait A1. Waarom via RIZIV? Omdat zij over de noodzakelijke informatie beschikken. De overdracht van de gegevens gebeurd via de elektronische vragenlijst. Vanaf de referentieperiode 01/07/2006 – 30/06/2007 lopen de referentieperiodes gelijk met de instellingsfinanciering (forfait 2008).

36 Tegemoetkoming derde luik
Berekening bedrag derde luik: Wordt op analoge wijze berekend zoals voor de instellingsfinanciering (op basis van gefactureerde zorgforfaits, normbepaling, compensatie,. . .) Private inrichtingen krijgen vergoeding in VTE zijnde verschil tussen totaal zorgforfaitpersoneel en normpersoneel alsmede voor de “andere”. Publieke inrichtingen aparte regeling voor buitennormpersoneel (niet op basis van werkelijke situatie) Voordeel dat een gedeeltelijke uitbesteding van keuken of onderhoud niet onmiddellijk een financiële invloed heeft op de inkomsten 3de luik.

37 Tegemoetkoming eindeloopbaanmaatregel
“Vrijstelling arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en de toekenning van bijkomende verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeel”. De maatregelen dienen slechts effectief toegekend te worden, voor zover de regering de tenlasteneming voorziet. Bij het aanduiden van de vervangers maximaal rekening houden met het voldoen van normpersoneel en financiering A2-deel (bijkomende zorginspanning).

38 Nieuwe voorziening Voorheen ontving een nieuwe instelling tijdens het opstartend kwartaal en de 2 erop volgende kwartalen een basisforfait van € 16,14 geïndexeerd, onafhankelijk de effectieve zorginspanning. De nieuwe regeling voorziet dat de nieuwe instelling effectief gefinancierd wordt voor de geleverde zorginspanningen. Met andere woorden gebaseerd op de zorgengraad van de aanwezige bewoners en het effectief tewerkgesteld personeel.

39 Nieuwe voorziening Opgelet er wordt na de eerste referentieperiode zowel in positieve als in negatieve zin geregulariseerd met terugwerkende kracht. Vanaf de eerste dag bij een nieuwe voorziening of grote uitbreiding begint de opbouw van het quotum voor het toekomstig forfait te lopen. Bij een langzame effectieve invulling van de nieuwe bedden is het dan ook aangeraden om de erkenning stapsgewijs bij de Vlaamse Gemeenschap aan te vragen. Zo vermijdt men een abnormaal laag quotum ten gevolge van een moeilijke opstart.

40 Elektronische facturatie
In de loop van 2010 voorziet het RIZIV de mogelijkheid om de facturatie via een netapplicatie te verzenden. Voordelen: De verplichting om papieren duplicaten vervalt (in tegenstelling met huidige CD-rom systeem) Effectieve besparing in tijd en verzendingskosten Uw kan beroep doen op de eenmalige tussenkomst voorzien door het RIZIV Hieraan gekoppeld zal er ook overgegaan worden naar maandelijkse facturatie ipv facturatie op kwartaalbasis. Hierdoor zullen de RIZIV-inkomsten sneller geïnd worden. Opgelet voorschot facturen vallen weg!

41 Vragen? Contactgegevens: Evi Beyl: evi.beyl@vvsg.be; 02/211 55 69
Pascale Hulpiau:


Download ppt "Basis RIZIV financiering"

Verwante presentaties


Ads door Google