De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basis RIZIV financiering Studiedag VLO 27 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basis RIZIV financiering Studiedag VLO 27 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Basis RIZIV financiering Studiedag VLO 27 mei 2010

2 VVSG - RIZIV inkomsten RIZIV inkomsten bestaan uit 3 financieringsmechanismen: -Dagforfait (zorgforfait of instellingsforfait) -Tegemoetkoming derde luik -Tegemoetkoming eindeloopbaanmaatregel Basis RIZIV financiering2 -27 mei 2010

3 VVSG - Dagforfait – Wat? 1 bedrag per rechthebbende bewoner 1 bedrag per kalenderjaar Gefactureerd aan ziekenfonds bewoner (gemiddeld dagforfait 2008: …. euro) Verzorgingskosten van de bewoners Basis RIZIV financiering3 -27 mei 2010

4 VVSG - Dagforfait – berekening? 11 subonderdelen + overgangsonderdelen Onderdeel A1 en A2: zeer belangrijk Basis: werkingsgegevens referentieperiode Basis RIZIV financiering4 -27 mei 2010

5 VVSG - Referentieperiode? Voorgaande periode Dagforfait J = referentieperiode 01/07/J-2–30/06/J-1 Voorbeelden: Dagforfait 2010 = referentieperiode 01/07/2008- 30/06/2009 Dagforfait 2011 = referentieperiode 01/07/2009- 30/06/2010 Basis RIZIV financiering5 -27 mei 2010

6 VVSG - Werkingsgegevens? Aantal bewoners Zorgbehoevendheid bewoners Aantal woongelegenheden met een basiserkenning (ROB erkenning) Aantal woongelegenheden met een basiserkenning en een bijkomende erkenning (RVT erkenning) Basis RIZIV financiering6 -27 mei 2010

7 VVSG - Zorgbehoevendheid bewoners? Afhankelijk van een aantal criteria: -Fysieke criteria -Psychische criteria Katz-schaal Resultaat: opdeling in categorieën -O en A: licht zorgafhankelijken => ENKEL in ROB/KVB -B en C: zwaar zorgafhankelijken => ROB/KVB en RVT Basis RIZIV financiering7 -27 mei 2010

8 VVSG - Dagforfait - samenstelling 1)A1: financiering van het genormeerde personeel 2)A2: tegemoetkoming bijkomende zorginspanning 3)B1: financiering verzorgingsmateriaal 4)B2: financiering voor producten en materiaal ter voorkoming van nosocomiale ziekten 5)C: financiering van de palliatieve functie 6)D: tegemoetkoming in de beheerskost 7)E1: financiering van functiecomplement voor hoofdverpleegkundige in RVT Basis RIZIV financiering8 -27 mei 2010

9 VVSG - Dagforfait – samenstelling (vervolg) 8)E2: financiering van functiecomplement voor hoofdverpleegkundige, hoofdparamedici en de verpleegkundig coördinator in RVT en ROB 9)F: coördinerend geneesheer in RVT 10)G: bijkomende financiering van het kortverblijf 11)H: financiering van de bijkomende vorming van het personeel op het vlak van dementie 12)Z: tijdelijke onderdeel (overgangsregeling) tot volledige opname in A1 vb. De personeelsnorm A-ROB wordt vanaf 01/01/2010 opgetrokken met 0,25 VTE verzorgend personeel. Facturatieperiode 2010 gebaseerd op ref. periode 01/07/2008-30/06/2009. Voor facturatieperiode 2010 (en stukje 2011) overgangsmaatregel Z3. Basis RIZIV financiering9 -27 mei 2010

10 VVSG - Onderdelen A1 en A2: financiering salariskost zorgpersoneel Zorgpersoneel: -Verpleegkundigen (A1 verpleegkundigen, A2 verpleegkundigen en ziekenhuisassistenten) -Verzorgenden - Kiné/ergo/logo -Overig personeel voor reactivering Basis RIZIV financiering10 -27 mei 2010

11 VVSG - Onderdelen A1 en A2: financiering salariskost zorgpersoneel Onderdeel A1 = Tegemoetkoming kostprijs personeelsnorm Personeelsnorm: - Opgelegd door het RIZIV - Opdeling per kwalificatie - Uitgedrukt in VTE - Moet minimaal in de voorziening aanwezig zijn om een kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen - Afhankelijk van het gemiddelde zorgprofiel van de bewoners Basis RIZIV financiering11 -27 mei 2010

12 VVSG - Financiering salariskost zorgpersoneel Basis RIZIV financiering12 -27 mei 2010 Aanwezig zorgpersoneel Normen OK? ja neen Vermindering onderdeel A1 en geen onderdeel A2 Extra personeel bovenop norm? ja neen Volledig onderdeel A1 en geen onderdeel A2 Volledig onderdeel A1 en onderdeel A2

13 VVSG - A1: personeelsnormen (per 30 bewoners) ROBvpkvzk-e-lPvRPvR liaison KVB Cat O0,251,4 Cat A1,20,8 (+0,25 vanaf fact.per. 2012) 1,4 Cat B2,140,351,4 Cat C4,15,060,3851,4 Extra Cd1 RVTvpkvzk-e-lPvRPvR palliat. Cat B5510,1 Cat C5610,50,1 Extra Cd0,5 Cat Cc7121,5 Basis RIZIV financiering13 -27 mei 2010

14 VVSG - Optimalisatie door B-switch Normfinanciering bij overdracht B naar RVT versus C of Cd naar RVT ROB RVT B(+2,9 verpl,+1verz,+1K/E/L,-0,35 PvR)B ROBRVT C (+0,9 verpl,+0,94 verz,+1K/E/L,+0,215 PvR)C Of ROBRVT Cd (+0,9 verpl,+0,44 verz,+1K/E/L,+0,215 PvR)Cd OPGELET: vanaf 2012 vervalt vermoedelijk het C(d)-forfait ROB voor gemengde voorzieningen. (referentieperiode 1 juli 2010 – 30 juni 2011)

15 VVSG - Te verwachten wijzigingen personeelsnormen 2010 De personeelsnorm RVT wordt in de loop van 2010 (afhankelijk publicatie MB) opgetrokken met 0,2 VTE verzorgend personeel met uitzondering van de comabedden B-RVT van 5 VTE naar 5,2 VTE C-RVT van 6 VTE naar 6,2 VTE Cd-RVT van 6,5 VTE naar 6,7 VTE In de overgangsperiode gebeurt dit via deel Z.

16 VVSG - Te verwachten wijzigingen personeelsnormen 2011- 2012 Bijkomend forfait nl. het D-forfait voor bewoners met een diagnose “dementie”. Vooropgestelde personeelsnorm ROBRVT 1,2 vpk2,5 vpk 4 vz5,2 vz 1,3 PvR2,5 PvR 0,1 PvR palliat. 1 k-e-l Vooral interessant voor O & A-dementen, zal vermoedelijk stapsgewijs doorgevoerd worden.

17 VVSG - Loonbarema’s (index 110,51; B 2004 =100) Anciënniteit Laagste (-4) Laag (-2) GemiddeldHoog (+2) Hoogste (+4) vpk A152.312,8356.186,1357.728,8459.731,9961.066,05 vpk A247.736,1651.163,1852.676,9454.660,3955.980,19 vz42.522,9443.024,3243.686,9045.248,9545.954,45 k/e/l-PvR43.763,0647.173,4050.641,6352.021,8053.815,98 27 mei 201017 -Basis RIZIV financiering

18 VVSG - Loonbarema’s Anciënniteit LaagsteLaagGemiddeldHoogHoogste vpk A1< 6jr>= 6 jr en < 8 jr >=8 jr en <12 jr >=12 jr en <14 jr >=14 jr vpk A2< 6jr>= 6 jr en < 8 jr >=8 jr en <12 jr >=12 jr en <14 jr >=14 jr vz< 4jr>= 4 jr en < 6 jr >=6 jr en <10 jr >=10 jr en <12 jr >=12 jr k/e/l-PvR< 4jr>= 4 jr en < 6 jr >=6 jr en <10 jr >=10 jr en <12 jr >=12 jr 27 mei 201018 -Basis RIZIV financiering

19 VVSG - Optimalisatie anciënniteit Jobstudenten, weekend- en vakantiejobs, trekken de gemiddelde anciënniteit van de verzorgende naar omlaag, via een contract logistieke hulp kan dit voorkomen worden. Bij identieke of gelijkwaardige diploma’s is het belangrijk om rekening te houden met de anciënniteit bij de bepaling van wie onder K/E/L of reactivatie versus de animatie subsidie opgenomen wordt van de Vlaamse gemeenschap (werkingsubsidies ipv loonsubsidie). Ook bij de toewijzing van sociale maribel contracten dient hier best rekening mee gehouden te worden.

20 VVSG - Te verwachten wijzigingen anciënniteit De betalingsbarema’s voor A1 verpleegkundige en A2 verpleegkundige worden zowel naar onder als naar boven uitgebreid met twee jaar gemiddelde anciënniteit. nl. kleiner dan 4 jaar vanaf 4 jaar en < 6 jaar vanaf 6 jaar en < 8 jaar vanaf 8 jaar en < 12 jaar vanaf 12 jaar en < 14 jaar vanaf 14 jaar en < 16 jaar vanaf 16 jaar

21 VVSG - Voorbeeld 1: personeelsnormen Stel op woonzorgcentrum met 90 ROB WGL waarvan 30 WGL ook als RVT-woongelegenheid zijn erkend. 60 ROB residenten: 45 cat. A en 15 cat. B 30 RVT residenten: 15 cat. B en 15 cat. C Personeelsnormen voor het facturatiejaar 2010? 27 mei 201021 -Basis RIZIV financiering

22 VVSG - Vervolg voorbeeld 1 ROBvpkvzk-e-lPvRPvR liaison KVB Cat O Cat A(1,2/30)*45(0,8/30)*45 Cat B(2,1/30)*15(4/30)*15(0,35/30)*15 Cat C Extra Cd RVTvpkvzk-e-lPvRPvR palliat. Cat B(5/30)*15 (1/30)*15(0,1/30)*15 Cat C(5/30)*15(6/30)*15(1/30)*15(0,5/30)*15(0,1/30)*15 Extra Cd Cat Cc Basis RIZIV financiering22 -27 mei 2010

23 VVSG - Vervolg voorbeeld 1 ROBvpkvzk-e-lPvRPvR liaison KVB Cat O Cat A1,81,2 Cat B1,0520,175 Cat C Extra Cd RVTvpkvzk-e-lPvRPvR palliat. Cat B2,5 0,50,05 Cat C2,530,50,250,05 Extra Cd Cat Cc7,858,710,4250,1 Basis RIZIV financiering23 -27 mei 2010

24 VVSG - Vervolg voorbeeld 1 Totaal in VTE vpkvzk-e-lPvR 7,858,7010,525 Basis RIZIV financiering24 -27 mei 2010

25 VVSG - A1: financiering salariskost normpersoneel Per kwalificatie personeelsnorm met effectief aanwezig personeel gedurende de referentieperiode vergelijken Personeelsnorm = niet OK  mogelijkheid om boete te vermijden via flexibiliteitsregels 27 mei 201025 -Basis RIZIV financiering

26 VVSG - Flexibiliteitsregels Een tekort in de RIZIV norm voor de ene kwalificatie kan gecompenseerd worden door een overschot aan andere kwalificaties. Aan deze flexibiliteit is een verplicht te volgen stappenplan en een aantal voorwaarden verbonden. 27 mei 201026 -Basis RIZIV financiering

27 VVSG - Flexibiliteitsregels Overschot A1 verpleegkundigen  tekort PvR Resterend overschot vpk.  tekort verzorgenden Resterend tekort PvR  aanvulling door toewijzing van A1 verpl. weg te halen uit de norm voor vpk Bijkomende vwde? Norm voor vpk. wordt voor minstens 80% door verpleegkundigen ingevuld Teveel PvR  tekort verpleegkundigen Teveel verzorgenden  resterend tekort verpleegkundigen Geen compensatie mogelijk bij tekort in de norm K/E/L! 27 mei 201027 -Basis RIZIV financiering

28 VVSG - A2: financiering salariskost boven normpersoneel Effectief aanwezig gekwalificeerd personeel vaak > normpersoneel Alleen voor woonzorgcentra die financieringsnormen voor het personeel halen. Niet alle voorzieningen zonder personeelstekort ontvangen deze tegemoetkoming voor bijkomende zorginspanningen  kostprijs boven normpersoneel moet voldoende groot zijn. 27 mei 201028 -Basis RIZIV financiering

29 VVSG - Vervolg A2: financiering salariskosten boven normpersoneel Max. 78% van salariskost normpersoneel Of max. 9,74% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel via deel A1 Laagste bedrag van de 2 wordt uitgekeerd 27 mei 201029 -Basis RIZIV financiering

30 VVSG - Conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel Veel boven normpersoneel  geen optimale RIZIV financiering Mogelijke oplossing: Personeelsnorm optrekken door uw opnamebeleid aan te passen en zwaardere zorgprofielen op te nemen. Voordeel: 1) hoger onderdeel A1 2) (onder vwden) hoger onderdeel A2 27 mei 201030 -Basis RIZIV financiering

31 VVSG - Vervolg conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel aanpassing opnamebeleid → stijging personeelsnormen → daling boven normpersoneel → 78% van het boven normpersoneel en 9,74% van het reeds gefinancierde personeel groeien naar elkaar toe. OPTIMALISATIE: 78% van het boven normpersoneel = 9,74% van het reeds gefinancierde personeel. Het boven normpersoneel wordt dan tot het maximumpercentage van 78% gefinancierd. Eens je voorbij dit evenwicht bent, begint deel A2 te dalen. Basis RIZIV financiering31 -27 mei 2010

32 VVSG - Vervolg conclusie: financiering salariskost zorgpersoneel Als je de formule herschrijft, kan je stellen dat: - Deel A2 stijgt zolang de kostprijs van het boven normpersoneel (aantal VTE bovennorm * loonbarema) groter is dan +/- 1/8 of 12,49% (= 9,74%/78%) van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. - Deel A2 op zijn hoogst is als de kostprijs van al het boven normpersoneel gelijk is aan +/-1/8 of 12,49% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. - Deel A2 daalt van zodra de kostprijs van het boven normpersoneel kleiner is dan +/- 1/8 of 12,49% van de kostprijs van het reeds gefinancierde personeel. Basis RIZIV financiering32 -27 mei 2010

33 VVSG - Optimalisatie verblijfsdagen en zorgengraad Nieuwe opnames maximaal in de voormiddag laten plaats vinden, zeker deze vanuit een thuissituatie. Moeilijker realiseerbaar bij een ziekenhuistransfer. Geplande ziekenhuisopnames na 14 uur laten plaatsvinden. Regelmatige opvolging van de zorgengraad en herscoren van de Katz-schalen. Steeds streven naar een 100% RVT-bezetting (opgelet kiné- nomenclatuur). Basis RIZIV financiering33 -27 mei 2010

34 VVSG - Tegemoetkoming derde luik Derde luik heeft eigenlijk niets met financieringssysteem van forfaitaire tegemoetkoming te maken. Wat wordt hier gefinancierd? De loonsverhogingen die het gevolg zijn van de harmonisering van de loonsbarema’s van de rusthuizen met deze van de private ziekenhuizen opgenomen in het sociaal akkoord. Dit voor het bovennormpersoneel (vpl,vz,PvR,k-e-l) en het buitennormpersoneel (tech.pers, adm.pers,onderhoud en keukenpersoneel, ea.).

35 VVSG - Tegemoetkoming derde luik De baremaharmonisering van het normpersoneel is opgenomen in het dagforfait A1. Waarom via RIZIV? Omdat zij over de noodzakelijke informatie beschikken. De overdracht van de gegevens gebeurd via de elektronische vragenlijst. Vanaf de referentieperiode 01/07/2006 – 30/06/2007 lopen de referentieperiodes gelijk met de instellingsfinanciering (forfait 2008).

36 VVSG - Tegemoetkoming derde luik Berekening bedrag derde luik: -Wordt op analoge wijze berekend zoals voor de instellingsfinanciering (op basis van gefactureerde zorgforfaits, normbepaling, compensatie,...) -Private inrichtingen krijgen vergoeding in VTE zijnde verschil tussen totaal zorgforfaitpersoneel en normpersoneel alsmede voor de “andere”. -Publieke inrichtingen aparte regeling voor buitennormpersoneel (niet op basis van werkelijke situatie) Voordeel dat een gedeeltelijke uitbesteding van keuken of onderhoud niet onmiddellijk een financiële invloed heeft op de inkomsten 3 de luik.

37 VVSG - Tegemoetkoming eindeloopbaanmaatregel “Vrijstelling arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en de toekenning van bijkomende verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeel”. De maatregelen dienen slechts effectief toegekend te worden, voor zover de regering de tenlasteneming voorziet. Bij het aanduiden van de vervangers maximaal rekening houden met het voldoen van normpersoneel en financiering A2-deel (bijkomende zorginspanning).

38 VVSG - Nieuwe voorziening Voorheen ontving een nieuwe instelling tijdens het opstartend kwartaal en de 2 erop volgende kwartalen een basisforfait van € 16,14 geïndexeerd, onafhankelijk de effectieve zorginspanning. De nieuwe regeling voorziet dat de nieuwe instelling effectief gefinancierd wordt voor de geleverde zorginspanningen. Met andere woorden gebaseerd op de zorgengraad van de aanwezige bewoners en het effectief tewerkgesteld personeel.

39 VVSG - Nieuwe voorziening Opgelet er wordt na de eerste referentieperiode zowel in positieve als in negatieve zin geregulariseerd met terugwerkende kracht. Vanaf de eerste dag bij een nieuwe voorziening of grote uitbreiding begint de opbouw van het quotum voor het toekomstig forfait te lopen. Bij een langzame effectieve invulling van de nieuwe bedden is het dan ook aangeraden om de erkenning stapsgewijs bij de Vlaamse Gemeenschap aan te vragen. Zo vermijdt men een abnormaal laag quotum ten gevolge van een moeilijke opstart.

40 VVSG - Elektronische facturatie In de loop van 2010 voorziet het RIZIV de mogelijkheid om de facturatie via een netapplicatie te verzenden. Voordelen: -De verplichting om papieren duplicaten vervalt (in tegenstelling met huidige CD-rom systeem) -Effectieve besparing in tijd en verzendingskosten -Uw kan beroep doen op de eenmalige tussenkomst voorzien door het RIZIV Hieraan gekoppeld zal er ook overgegaan worden naar maandelijkse facturatie ipv facturatie op kwartaalbasis. Hierdoor zullen de RIZIV- inkomsten sneller geïnd worden. Opgelet voorschot facturen vallen weg!

41 Vragen? Contactgegevens: Evi Beyl: evi.beyl@vvsg.be; 02/211 55 69evi.beyl@vvsg.be Pascale Hulpiau: pascale.hulpiau@ocmwgent.be; pascale.hulpiau@ocmwgent.be


Download ppt "Basis RIZIV financiering Studiedag VLO 27 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google