De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor groep 6 Lesrooster

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor groep 6 Lesrooster"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor groep 6 Lesrooster
* Juf Marian maandag dinsdag donderdag vrijdagmorgen * Juf Dorien woensdagmorgen en vrijdagmiddag * Meester Sander maandag en dinsdag * Pauze eerst eten dan buiten spelen *Gym op maandag morgen en donderdagmiddag *Godsdienst op vrijdagmorgen

2 Algemeen *Absentie: telefonisch via * Verlof: schriftelijk aanvragen * Website: - staat veel informatie op, o.a. het toetsrooster, de kalender met regelmatig een update * Luizencontrole: na elke vakantie

3 Rekenen Wereld in getallen
* Soort sommen: - hoofdrekenen 9x7 7x verkenning getallen t/m d.m.v tellen, plaatsbepalen, getallendictee, + en – 1/10/100, van klein naar groot en andersom - handig rekenen x4=30x2 5x99 - cijferend optellen en aftrekken (onthouden en lenen) - Cijferend vermenigvuldigen 48 9 x - Cijferend delen (=herh. aftrekken van getallen) vb. 144 appels verdelen over kistjes van kistjes beginnen met staartdeling ⁄ 144 \ kistjes Geldrekenen meten gewicht schaal verhoudingen oppervlakte tijd - Begin breuken 1 = 2⁄2, 3 ⁄ 3, enz. - Kommagetallen 1,6 liter 36,7 ⁰ C 4, 20 m

4 Rekenen Wereld in getallen
* Manier van werken: -- korte instructie .. zelfstandig werken -- verlengde instructie voor kleinere groep/individuele leerling * Differentiatie: Meerdere oplossingsmethoden mogelijk Meer tijd en materiaal voor leerling(tempoverschil) Basisprogramma + uitbreidingsprogramma Compacten en verrijken met Rekentijger, Plustaak Rekenen, Rekentoppers (kaarten)

5 Taal Taal op maat 1.Spreken en luisteren (discussiëren, luisteropdrachten, verslag doen van een gebeurtenis) 2.Woordenschat (spreekwoorden,uitdrukkingen) 3. Taalbeschouwing (o.a. woordenboek leren lezen) 4. Stellen(strip, persoonsbeschrijving, verhaal, gedicht) Uitgaan van thema’s na 2 thema’s een toets * Differentiatie d.m.v - maatwerkbladen(herhaling) - meerwerkbladen - meesterwerk (verbreding en verdieping) daarnaast ook nog Taalkaarten en Taaltoppers

6 Spelling Taal op maat woord- en werkwoordspelling
* opbouw blok van 4 weken elke week oefendictee oefenbladen mee naar huis vierde week toetsdictee * differentiatie - taalkaarten (sterke spellers) - herhalingsles (middelmatige spellers) - verlengde instructie + BLOON - account kopieerbladen met extra oefening

7 Lezen voor meer plezier in begrijpend lezen!
* Begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip voor meer plezier in begrijpend lezen! Iedere week een filmpje bij Nieuwsbegrip van het NOS Jeugdjournaal aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit * stillezen, 2 á 3 keer per week * lezen in kleine groepjes voor de zwakke lezers

8 Schrijven * methode Pennenstreken * methodisch handschrift
* kennismaken met temposchrijven * kritisch leren beoordelen van eigen handschrift en dat van anderen * schrijven tussen liniatuur van 7, 5 mm

9 Toetsen * aan de methode gebonden * Cito toetsen onafhankelijk
rekenen/wiskunde x per jaar begr./studerend lezen x per jaar spelling 2x per jaar

10 Zorg * Wanneer komt kind in de zorg? als methodegebonden toets (herhaaldelijk) onvoldoende is als Cito-toets (herhaaldelijk) onvoldoende is * Waaruit bestaat de zorg? verlengde instructie tijdens les extra begeleiding in groepje of individueel huiswerk * Hoe te handelen (groeps)handelingsplan opstellen, bespreken met ouders periode van zorg kan verlengd worden

11 Nog meer zorg Gedrag van kinderen kan ook zorg opleveren
pesten/gepest worden weinig sociale contacten in de klas hebben faalangst Hoe te handelen - in gesprek gaan met de kinderen, de kinderen met elkaar, komen tot oplossingen en afspraken - contact met ouders opnemen

12 Vreedzame school * Is een filosofie, een aanpak, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen centraal staat * Werkt aan gedragsverandering * Heeft als doel minder conflicten ,een betere sfeer, een betere oplossing voor problemen/ruzies * Is vooral gericht op preventie, n.l. een positief sociaal klimaat scheppen in klas en school

13 Zaakvakken *Aardrijkskunde Geobas Nederland toetsen op school leren en maken Topo Nederland toets thuis leren * Biologie Wijzer door de natuur toetsen thuis leren * Geschiedenis Wijzer door de tijd Prehistorie - Romeinse tijd - Middeleeuwen * Verkeer JVK = Jeugd Verkeerskrant toetsen op school maken

14 Frysk * Tsjek.nl : sjoch en ûntdek (schooltv ) in programma foar de boppebou fan de basisskoalle ( “tv weekjournaal ICT * de computers kunnen worden ingezet tijdens verschillende vakken, als ondersteuning, om informatie op te zoeken, om extra te oefenen * Webquest product maken(spreekbeurt, werkstuk, presentatie,verslag, waarbij informatie van het web komt - integratie computer, zelfstandig werken, zaakvakken, taal en internet - opzoeken en opslaan van informatie en plaatjes - knippen/plakken/kopiëren, - illustraties en figuur , WordArt en diagrammen invoegen * Power Point – spreekbeurt/boekverslag

15 Zelfstandig werken Afspraken herhalen en/of maken voor zelfstandige werkles Kinderen werken gedurende enige tijd zonder hulp van leerkracht Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht Leerkracht heeft tijd voor verlengde instructie, individuele begeleiding, observatie. Kinderen noteren op eigen ZW blad de opdrachten kiezen zelf volgorde van werken aan de opdrachten Na de les volgt evaluatie --- wat ging goed / niet goed Speerpunten: zelf problemen oplossen hulp vragen / hulp geven samenwerken leren plannen

16 Creatief * Moet je doen met dans drama muziek tekenen handvaardigheid

17 Tot slot *Schoolschaatsen op dinsdagmiddag – uur van 13 november t/m 11 december * Ouderhulp vervoer, creatieve middag * Spreekbeurten na herfstvakantie mee beginnen rooster komt op website * Sinterklaasfeest woensdag 5 december lootjes trekken * Kerstmaaltijd laatste donderdag voor de kerstvakantie * Schoolreisje een dag op stap met de bus


Download ppt "Informatie voor groep 6 Lesrooster"

Verwante presentaties


Ads door Google