De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen *Absentie: telefonisch via * Verlof:schriftelijk aanvragen * Website: - staat veel informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen *Absentie: telefonisch via * Verlof:schriftelijk aanvragen * Website: - staat veel informatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Algemeen *Absentie: telefonisch via e-mail mbraams@wiardaskoalle.nlmbraams@wiardaskoalle.nl * Verlof:schriftelijk aanvragen * Website: - staat veel informatie op, o.a. het toetsrooster, de kalender met regelmatig een update * Luizencontrole:na elke vakantie

3 RekenenWereld in getallen * Soort sommen: - hoofdrekenen 9x7 7x90 300-75 - verkenning getallen t/m 1.000.000 d.m.v tellen, plaatsbepalen, getallendictee, + en – 1/10/100, van klein naar groot en andersom - handig rekenen 325 -99 15x4=30x2 5x99 - cijferend optellen en aftrekken (onthouden en lenen) - Cijferend vermenigvuldigen 48 9 x - Cijferend delen (=herh. aftrekken van getallen) vb. 144 appels verdelen over kistjes van 8 144 80- 10 kistjes beginnen met staartdeling ----- 8 ⁄ 144 \ 64 64 - 8 kistjes ----- 0 - Geldrekenen meten gewicht schaal verhoudingen oppervlakte tijd - Begin breuken 1 = 2⁄2, 3 ⁄ 3, enz. - Kommagetallen 1,6 liter 36,7 ⁰ C 4, 20 m 249 + 589-

4 Rekenen Wereld in getallen * Manier van werken: -- korte instructie.. zelfstandig werken -- verlengde instructie voor kleinere groep/individuele leerling * Differentiatie: Meerdere oplossingsmethoden mogelijk Meer tijd en materiaal voor leerling(tempoverschil) Basisprogramma + uitbreidingsprogramma Compacten en verrijken met Rekentijger, Plustaak Rekenen, Rekentoppers (kaarten)

5 Taal Taal op maat 1.Spreken en luisteren (discussiëren, luisteropdrachten, verslag doen van een gebeurtenis) 2.Woordenschat (spreekwoorden,uitdrukkingen) 3. Taalbeschouwing (o.a. woordenboek leren lezen) 4. Stellen(strip, persoonsbeschrijving, verhaal, gedicht) Uitgaan van thema’sna 2 thema’s een toets * Differentiatie d.m.v - maatwerkbladen(herhaling) - meerwerkbladen - meesterwerk (verbreding en verdieping) daarnaast ook nog Taalkaarten en Taaltoppers

6 SpellingTaal op maat woord- en werkwoordspelling * opbouw blok van 4 weken elke week oefendictee oefenbladen mee naar huis vierde week toetsdictee * differentiatie - taalkaarten (sterke spellers) - herhalingsles (middelmatige spellers) - verlengde instructie + BLOON - account + kopieerbladen met extra oefening

7 Lezen * Begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip voor meer plezier in begrijpend lezen!  Iedere week een filmpje bij Nieuwsbegrip van het NOS Jeugdjournaal  aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit * stillezen, 2 á 3 keer per week * lezen in kleine groepjes voor de zwakke lezers

8 Schrijven * methode Pennenstreken * methodisch handschrift * kennismaken met temposchrijven * kritisch leren beoordelen van eigen handschrift en dat van anderen * schrijven tussen liniatuur van 7, 5 mm

9 Toetsen * aan de methode gebonden * Cito toetsen onafhankelijk rekenen/wiskunde 2x per jaar begr./studerend lezen 1x per jaar spelling 2x per jaar

10 Zorg * Wanneer komt kind in de zorg? als methodegebonden toets (herhaaldelijk) onvoldoende is als Cito-toets (herhaaldelijk) onvoldoende is * Waaruit bestaat de zorg? verlengde instructie tijdens les extra begeleiding in groepje of individueel huiswerk * Hoe te handelen (groeps)handelingsplan opstellen, bespreken met ouders periode van zorg kan verlengd worden

11 Nog meer zorg Gedrag van kinderen kan ook zorg opleveren pesten/gepest worden weinig sociale contacten in de klas hebben faalangst Hoe te handelen - in gesprek gaan met de kinderen, de kinderen met elkaar, komen tot oplossingen en afspraken - contact met ouders opnemen

12 Vreedzame school * Is een filosofie, een aanpak, waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen centraal staat * Werkt aan gedragsverandering * Heeft als doel minder conflicten,een betere sfeer, een betere oplossing voor problemen/ruzies * Is vooral gericht op preventie, n.l. een positief sociaal klimaat scheppen in klas en school

13 Zaakvakken *Aardrijkskunde - Geobas Nederland toetsen op school leren en maken - Topo Nederland toets thuis leren * Biologie - Wijzer door de natuur toetsen thuis leren * Geschiedenis - Wijzer door de tijd Prehistorie - Romeinse tijd - Middeleeuwen toetsen thuis leren * Verkeer - JVK = Jeugd Verkeerskrant toetsen op school maken

14 Frysk  * Tsjek.nl : sjoch en ûntdek (schooltv ) in programma foar de boppebou fan de basisskoalle ( “tv weekjournaal ICT * de computers kunnen worden ingezet tijdens verschillende vakken, als ondersteuning, om informatie op te zoeken, om extra te oefenen * Webquest - product maken(spreekbeurt, werkstuk, presentatie,verslag, waarbij informatie van het web komt - integratie computer, zelfstandig werken, zaakvakken, taal en internet - opzoeken en opslaan van informatie en plaatjes - knippen/plakken/kopiëren, - illustraties en figuur, WordArt en diagrammen invoegen * Power Point – spreekbeurt/boekverslag

15 Zelfstandig werken  Afspraken herhalen en/of maken voor zelfstandige werkles  Kinderen werken gedurende enige tijd zonder hulp van leerkracht  Kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht  Leerkracht heeft tijd voor verlengde instructie, individuele begeleiding, observatie.  Kinderen noteren op eigen ZW blad de opdrachten kiezen zelf volgorde van werken aan de opdrachten  Na de les volgt evaluatie --- wat ging goed / niet goed Speerpunten: zelf problemen oplossen hulp vragen / hulp geven samenwerken leren plannen

16 Creatief * Moet je doen met dans drama muziek tekenen handvaardigheid

17 Tot slot *Schoolschaatsenop dinsdagmiddag 13.30 – 14.15 uur van 13 november t/m 11 december * Ouderhulpvervoer, creatieve middag * Spreekbeurten na herfstvakantie mee beginnen rooster komt op website * Sinterklaasfeest woensdag 5 december lootjes trekken * Kerstmaaltijd laatste donderdag voor de kerstvakantie * Schoolreisje een dag op stap met de bus


Download ppt "Algemeen *Absentie: telefonisch via * Verlof:schriftelijk aanvragen * Website: - staat veel informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google