De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snel terug naar school is veel beter Een integrale aanpak van ziekteverzuim bij schoolgaande jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snel terug naar school is veel beter Een integrale aanpak van ziekteverzuim bij schoolgaande jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Snel terug naar school is veel beter Een integrale aanpak van ziekteverzuim bij schoolgaande jeugd

2 20 april 2013 Marie-José Theunissen Jeugdarts KNMG/ Arts M&G Tom Hendriks Kinderarts Annemiek Brugman Jeugdarts KNMG/ Arts M&G

3 Jeugdgezondheidszorg  Het voorkómen en zo vroeg mogelijk signaleren van problemen op lichamelijk, psychisch, cognitief en/ of sociaal gebied  Verankerd in WPG (2009)  Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg(2013)  Gemeentelijke Contracttaken

4 Landelijke handreiking  http://ajn.artsennet.nl/Artikel/Handreiking-aanpak- schoolziekteverzuim.htm http://ajn.artsennet.nl/Artikel/Handreiking-aanpak- schoolziekteverzuim.htm  Krachtenbundeling School, Leerplicht en JGZ  Gericht op PO-VO en MBO  Jeugdarts medisch adviseur ziekteverzuim

5 Casus Priscilla

6 Groep 1: buikpijn, huisarts: gb Groep 6:darmklachten, huisarts -> ZH: scan gb behandeling obstipatie Groep 7: veel verzuim, altijd buikpijn extreem op M gericht Groep 8: school gesprek met M en DOBA leerplicht ingeschakeld

7 Casus Priscilla Klas 1:bij stress buikpijn, geen/weinig verzuim Klas 3:veel verzuim; darmklachten, hoofdpijn Zorgteam: verzuim blijft -> leerplicht Verwijzing huisarts Overleg met school en zorgteam Opnieuw verwijzing huisarts -> eerstelijns psycholoog

8 Casus Priscilla Klas 4:veel verzuim Zorgteam-> gesprek Priscilla, M, school, GGD en SMW Afspraak: SMW, overleg GGD en huisarts Telefonisch overleg GGD-huisarts! School 23:veel verzuim vrijstelling leerplicht -> werken

9 Casus Priscilla Wat hadden we anders kunnen doen? Op welk moment hadden we de huisarts er actief bij moeten betrekken? Wil je als huisarts van iedere verzuimmelding op de hoogte zijn?

10 Doel ziekteverzuimbegeleiding

11 Ziekenhuisopname Voorspeller voortijdig school verlaten Alleen bij VWO leerlingen >9 dagen of > 3 keer

12 ZVB-werkwijze GGD BZO 1.School bekijkt verzuimregistratie Welke leerlingen komen in aanmerking: -langdurig ziekteverzuim: > 2 weken aaneengesloten - frequent ziekteverzuim: 3 x ziek binnen 4-6 weken - bijzonder ziekteverzuim: vaste dagen, hetzelfde vak - zorgelijk ziekteverzuim: voldoet niet aan criteria maar er zijn wel zorgen 2.Mentor/ teamleider bespreekt zorgen met ouder(s) en informeert hen dat de leerling bij JGZ gemeld wordt

13 ZVB-werkwijze GGD BZO 3.School meldt leerling bij de JGZ: via digitaal aanmeldformulier - aan: ziekteverzuim@ggdbzo.nl - inclusief digitale print verzuimregistratie - afschrift aanmelding aan Leerplichtziekteverzuim@ggdbzo.nl 4.De JGZ nodigt binnen 14 dagen leerling en ouder(s) uit voor gesprek bij de GGD/ op school

14 ZVB-Leerlingvragenlijst

15 ZVB-werkwijze GGD BZO 5.De JGZ rapporteert middels een terugkoppelformulier aan school. Ouders en leerling tekenen dit voor gezien. School rapporteert evt. bij Leerplicht 6.De leerling wordt optioneel besproken in het ZAT 7.School volgt het ziekteverzuim van de leerling: als het niet vermindert neemt school contact op met JGZ

16

17 Casus Anna 12 jaar Vorig jaar met M, zus (17) en broertje (6)naar Nederland gekomen. Aanmelding school: Klaagt vaak over erge buikpijn > 2 jaar Op school gedragsproblemen, motivatie Ook in Polen problemen en veel absentie Ouders gescheiden

18 Casus Anna Menarche:10 jaar Irregulaire cyclus (soms na 2 à 3 weken) Buikpijn tijdens hele menstruatie, verzuimt Wordt wakker van de pijn PCM helpt niet Mictie: soms na 5 min opnieuw drang Obstipatie

19 Casus Anna Voldoende drinken, groente en fruit, bewegen Verwijzing huisarts Januari 2013 Verzuim 18 dagen in 4 maanden! Niet naar huisarts gegaan Conclusie: onvoldoende inspanning verricht om zelf het verzuim te verminderen -> huisarts + herbeoordeling

20 Casus Anna Maart 2013 Geen verzuim meer Niet bij huisarts geweest Geen buikpijn meer Nieuwe klacht: pijn op de borst Stress op school Schoolmaatschappelijk werk

21 Redenen verzuim

22

23 Functionele klachten Maandelijkse incidentie bij schoolkinderen:  Hoofdpijn 10-25%  Buikpijn 30-80%  Ernstige Moeheid 10%  Pijnmodel Loeser Pijngedrag Pijn- beleving Pijn- gewaar- wording Nociceptie

24 Bio Psycho Sociaal Model Biologische Factoren Psychologische Factoren Sociale Factoren AanlegFysiologische/ fysieke kwetsbaarheid Coping Stemming Perfectionisme Sensitief Ziektegeschiede- nis ouders Vermijdende coping ouders (Emotionele) KM Direct Uitlokkend Infectie Blessure Operatie Ziekte-episode Stress Angst Gepest Overvraging Acute life stress Isolatie Schoolproblemen InstandhoudendZiekte- geschiedenis Leefstijl Pijn=fijn ( veranderde pijndrempel ) Vermijdende coping Hoge verwachtingen ouders Beloning ouders Coping ouders Bekrachtiging door arts of ouders Chronische life stress

25

26 Mariannus Muticulturele Casus Overeindse dagen Venetië 2013

27 Voorgeschiedenis Ouders gevlucht uit Afghanistan 2 kinderen: M. dan 13 jaar oud, broer 16 jaar Ouders gescheiden, geen contact meer met moeder Wonen bij vader, heeft ernstig COPD Rolstoelgebonden en zuurstof behoeftig Veel zorg voor vader door M. en haar broer

28 Succesvol integreren Gezin heeft veel contacten Met name mantelzorgers die vader helpen M. komt in het nieuws omdat ze in de wijk een dag organiseert voor integratie Op lagere school gaat het goed Hoge verwachtingen van vader Basisschool adviseert Rooi pannen Broer zet zich veel meer af tegen vader

29

30 Buikpijn Al maanden zeer ernstige buikpijn Kan daardoor niet meer naar school Veel verzuim Zeer moeilijke communicatie met vader Veel agressie van vader uit naar hulpverleners Wat doet u als huisarts?

31 Buikpijn Onderzoek op ziekenhuis: geen afwijkingen te vinden bij uitgebreid onderzoek 3 maanden opname bij afvallen buikpijn, ‘obstipatie’ en eet probleem Veel agressie van vader uit Cultuur kloof toch te overbruggen Geen oorzaak te vinden

32 Buikpijn Langzaam minder door –laxantia –Begeleiding –Weg van huis Ontsnappingsroute blijft nodig, dus stoppen laxantia onmogelijk Na 3 maanden naar huis en ook weer naar school

33 Multidisciplinair In Ziekenhuis Kinderarts Pedagogische zorg Psycholoog Buiten ziekenhuis Maatschappelijk werk school, mentor MEE Leerplicht ambtenaar Huisarts Jeugdarts

34 School Conflict omdat M. naar Eckart wil: VWO school adviseert op Rooi Pannen te blijven Eckart wil haar niet aannemen Weer terugval in verzuim en klachten Afspraak CJG: centrum jeugd en gezin –Met alle betrokkenen: jeugdarts, MEE, kinderarts, school, leerplichtambtenaar, psycholoog en centraal figuur van CJG

35 Oplossing! Afspraak dat ze op Rooi Pannen het jaar afmaakt Dan bij goede resultaten de plicht voor Eckart om haar aan te nemen

36 Nu Gaat erg goed Geen klachten meer, maar wel snel bij kleine tegenvallers weer klachten Zit op VWO Eckart en is een van de beste leerlingen Lang toch 1 x per 3 maanden op poli. Om vinger aan de pols te houden Nu geen controles meer

37

38

39 Redenen voor ziekteverzuim

40 Ontwikkeling ziekteverzuim

41 Casus Essie  Morbide obees meisje 15,7 jaar, brugklas!  Sinds 3 jaar intermitterend schoolverzuim, v.w. ziekte  Ouders niet oorspronkelijk nederlands  Reintegratieplan in overleg  Trauma  Revalidatieperiode  Thuisonderwijs  Overleg behandelaars

42 Casus Essie  Onvoldoende voortgang  Gezamenlijke Zorgmelding BJZ  Tegelijkertijd GGZE-eetstoornissenteam  Tevens Justitieel Casusoverleg Leerplicht  Incidenteel aanwezig op interne rebound school  Welke opties resteren?

43 Sociale kaart: integratie van zorg?  Welke mogelijkheden tot samenwerking ziet u?  Regionaal lopende initiatieven?  Regionale kansen ( t.a.v. SOLK )?

44 Conclusies  Ziekteverzuim is vaak een signaal  Snel terug naar school is veel beter  Integrale ( JA-HA-KA ) aanpak helpt


Download ppt "Snel terug naar school is veel beter Een integrale aanpak van ziekteverzuim bij schoolgaande jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google