De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

U en uw huis vragen van ouders als alles anders loopt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "U en uw huis vragen van ouders als alles anders loopt."— Transcript van de presentatie:

1 U en uw huis vragen van ouders als alles anders loopt

2 Hand.16:31 Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huis.

3 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huis Heb. 11:7 U en uw huis

4 Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik ‘n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het. Gen 18:17-19 U en uw huis

5 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël, zeggende: op de tiende van deze maand neme een ieder een lam, familiegewijs, een lam voor een huis. Ex.12:3 U en uw huis

6 Daarna zult u een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Ex.12:22 U en uw huis

7 Zweer het me, geef me een teken..... dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. ‘Red ons van de dood!’ Joz.2:12,13 U en uw huis

8 Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood Joz.2:19 U en uw huis

9 Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het scharlaken koord aan het venster Joz.2:21

10 Een bedevaartslied HERE, gedenk aan David, aan al zijn moeite; hoe hij de HERE heeft gezworen, de Machtige Jakobs een gelofte gedaan: Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, noch de sponde mijner legerstede beklimmen, voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik voor de HERE een plaats gevonden heb, een woning voor de Machtige Jakobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaär. Ps. 132 U en uw huis

11 2Samuel 7 U en uw huis

12 … en als alles anders loopt…. blijf geloven! onze Vader vergist zich niet! U en uw huis

13 zoek de oorzaak bij ….. en bid om inzicht maar blijf geloven U en uw huis

14 En als je er zelf niet uit komt? Vraag het aan een broeder/zuster en vriend een ander ziet het van een afstandje vaak scherper U en uw huis

15 Hebt u uw broeder en zuster voldoende lief om hem of haar de waarheid te durven zeggen? u mag uw broeder in uw hart niet haten; u moet uw naaste vrijmoedig berispen, en laad niet omwille van een ander schuld op je. Lev.19:17 U en uw huis

16 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. U en uw huis

17 vragen van ouders als alles anders loopt


Download ppt "U en uw huis vragen van ouders als alles anders loopt."

Verwante presentaties


Ads door Google