De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Geur in het Activiteitenbesluit Linda van Berkel & Tonnie Boom 13 november 2008 InfoMil Schakeldag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Geur in het Activiteitenbesluit Linda van Berkel & Tonnie Boom 13 november 2008 InfoMil Schakeldag."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Geur in het Activiteitenbesluit Linda van Berkel & Tonnie Boom 13 november 2008 InfoMil Schakeldag

2 2 Inhoud Introductie geur –Geur en hinder –Geurmetingen Wat is er opgenomen in het Activiteitenbesluit? Maatregelen Praktijkvoorbeelden / Vragen aan de Helpdesk

3 3 Geur en hinder Geur: –waarnemen van chemische verbindingen in lucht door reukzintuig Beleving en functie: –aangenaam –alarmeren voor gevaar: brand, bedorven voedsel, … Hinder: –gedwongen blootstelling

4 4 Geurmeten Basisprincipe: menselijke neus –aanbieden verdunningen –geselecteerd panel –in het veld of laboratorium (olfactometer) –olfactometrie gestandaardiseerd (EN 13725) Toepassing: –complexere situaties –uitvoering relatief kostbaar

5 5 Wat is er opgenomen voor geur in het Activiteitenbesluit? 10 Activiteiten met specifieke voorschriften: –verhoogde schoorsteen, –ontgeuringsinstallatie, –maatwerkvoorschriften volgens systematiek NeR Zorgplicht voor niet genoemde situaties: –artikel 2.1, tweede lid onder g. –maatwerkvoorschriften Overgangsrecht: –Voor specifieke activiteiten, maatwerkvoorschriften ook mogelijk bij bestaande situaties (Regeling artikelen 6.7 en 6.8).

6 6 Geur bij specifieke activiteiten (1/2) ActiviteitMaatregelMaatwerk rioolgemalenWijze van afvoerenJ, lozings- hoogte parkeergaragesN onderhoud van motorvoertuigen (proefdraaien van motoren) J, tbv lucht- kwaliteit Ambachtelijk slachten van dieren Opslag van mest in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken N

7 7 Geur bij specifieke activiteiten (2/2) ActiviteitMaatregelMaat- werk Reinigen, coaten en lijmen van: hout, kurk kunststof metalen Afvoer van afgezogen lucht op ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd; of, behandeling in een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Niet van toepassing op gezoneerd industrieterrein met minder dan 1 gevoelig object per ha. J, NeR* Aanbrengen anorganische deklagen op metalen Zeefdruk Bereiden van voedings- middelen Idem, én toepassing van vetfilter bij grillen en frituren

8 8 Maatwerk Maatwerkvoorschriften: –uitvoering en onderhoud ontgeuringsinstallatie, –situering van de afvoerpijp –hoogte van de afvoerpijp (niet bij ‘bereiden van voedingsmiddelen’) –voorkomen of beperken van diffuse emissies –beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdsstippen Hindersystematiek NeR: –afweging: acceptabel hinderniveau –technische, financiële, sociaal economische en planologische aspecten

9 9 Maatregelen, afvoer (1/2) bovendaks en verticale uitstroming (10 tot 15 m/s) reden: verbetering verspreiding

10 10 Maatregelen, afvoer (2/2) Niet: KruiskapWel: Deflectorkap

11 11 Schoorstenen, voorbeeld 1

12 12 Schoorstenen, voorbeeld 2

13 13 Schoorstenen, voorbeeld 3

14 14 Schoorstenen, voorbeeld 4

15 15 Schoorstenen, voorbeeld 5

16 16 Maatregelen, ontgeuringsinstallatie Doel: –daadwerkelijk afvangen –niet maskeren Wat is een doelmatige ontgeuringsinstallatie: –adsorptiefilter –naverbrander –biologische zuivering

17 17 Maatregelen, adsorptiefilter Werking: –opname op vast medium, meestal actief kool Uitvoering: –filter of injectie (gevolgd door stoffilter) Nodig voor goede werking: –voldoende verblijftijd (~ 2 sec.) –drukval: specificatie leverancier –temperatuur, vocht, vet, stof –standtijd

18 18 Maatregelen, koolfilter, voorbeeld

19 19 Geur in het Activiteitenbesluit – Resumé Specifieke voorschriften voor 10 activiteiten Maatwerkvoorschriften Zorgplicht voor niet genoemde situaties

20 20 Vragen aan de Helpdesk (1) De voorgeschreven maatregelen bij een restaurant zijn getroffen. Kan er nog reden tot klagen zijn? Antwoord: Niet in elke situatie zijn de voorgeschreven maatregelen afdoende. Daarom is de mogelijkheid voor het opnemen van maatwerkvoorschriften opgenomen. Klachten moeten daarom altijd serieus worden genomen.

21 21 Vragen aan de Helpdesk (2) Antwoord: Nee, dit besluit is vervallen. Op basis van het overgangsrecht zijn wel maatwerkvoorschriften mogelijk. Is het mogelijk om maatregelen op te leggen op basis van “Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer”? Deze maatregelen zijn niet getroffen door het bedrijf, inmiddels zijn er wel klachten.

22 22 Vragen aan de Helpdesk (3) Antwoord: Ja, het is niet van belang of het eigen of gebouwen van een andere eigenaar zijn. De eis heeft betrekking op het verbeteren van de verspreiding. Geldt de hoogste daklijn binnen 25 meter van het lozingspunt ook voor de gebouwen die bij het bedrijf horen?

23 23 Vragen aan de Helpdesk (4) Antwoord: De voorschriften m.b.t. de afvoer van afgezogen lucht gaan voor deze activiteit uit van de aanwezigheid van gevoelige objecten. Een winkel is niet gedefinieerd als gevoelig object. Wel kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd. Door de eigenaar van een kledingzaak wordt geklaagd over de geur afkomstig van een fietsenmaker door het sleutelen aan brommers. Welke maatregelen kunnen worden geëist?

24 24 Vragen aan de Helpdesk (5) Antwoord: Voor geur zijn geen erkende maatregelen gedefinieerd. Bij twijfel aan de doelmatigheid, zal het bedrijf dit moeten aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met metingen in een gelijksoortige situatie. Is behandeling met UV-ozon een erkende maatregel voor de verwijdering van geur?

25 25 Verdere vragen? www.infomil.nl Helpdesk InfoMil: –Contactformulier (info@infomil.nl) –070 - 3735575 (9:00 – 12:00)


Download ppt "In opdracht van Geur in het Activiteitenbesluit Linda van Berkel & Tonnie Boom 13 november 2008 InfoMil Schakeldag."

Verwante presentaties


Ads door Google