De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geur in het Activiteitenbesluit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geur in het Activiteitenbesluit"— Transcript van de presentatie:

1 Geur in het Activiteitenbesluit
Linda van Berkel & Tonnie Boom 13 november 2008 InfoMil Schakeldag Aanleiding: veel vragen aan de HD (sinds 1/1/08) Voor AB: 8.40 AMVB en vergunningplicht (metaal en elektrotechnische ind)

2 Inhoud Introductie geur
Geur en hinder Geurmetingen Wat is er opgenomen in het Activiteitenbesluit? Maatregelen Praktijkvoorbeelden / Vragen aan de Helpdesk

3 Geur en hinder Geur: Beleving en functie: Hinder:
waarnemen van chemische verbindingen in lucht door reukzintuig Beleving en functie: aangenaam alarmeren voor gevaar: brand, bedorven voedsel, … Hinder: gedwongen blootstelling Grote verschillen in waarnemingsvermogen en geur op stof. Hinder in NL; industrie en verkeer 19902004: 23  14%, landbouw 19952004: 16  11%, openhaarden ed 11% Hinder ook door geuren die in eerste instantie aangenaam lijken!

4 Geurmeten Basisprincipe: menselijke neus Toepassing:
aanbieden verdunningen geselecteerd panel in het veld of laboratorium (olfactometer) olfactometrie gestandaardiseerd (EN 13725) Toepassing: complexere situaties uitvoering relatief kostbaar Geen ‘eenvoudig’ meetinstrument beschikbaar Kosten geuronderzoek in sommige gevallen vergelijkbaar met het treffen van maatregelen. Door kleinschaligheid en korte afstanden ook niet voldoende nauwkeurig

5 Wat is er opgenomen voor geur in het Activiteitenbesluit?
10 Activiteiten met specifieke voorschriften: verhoogde schoorsteen, ontgeuringsinstallatie, maatwerkvoorschriften volgens systematiek NeR Zorgplicht voor niet genoemde situaties: artikel 2.1, tweede lid onder g. maatwerkvoorschriften Overgangsrecht: Voor specifieke activiteiten, maatwerkvoorschriften ook mogelijk bij bestaande situaties (Regeling artikelen 6.7 en 6.8). afzonderlijke activiteiten worden verderop toegelicht. zorgplicht alleen voor zaken die niet uitputtend zijn geregeld

6 Geur bij specifieke activiteiten (1/2)
Maatregel Maatwerk rioolgemalen Wijze van afvoeren J, lozings-hoogte parkeergarages N onderhoud van motorvoertuigen (proefdraaien van motoren) J, tbv lucht-kwaliteit Ambachtelijk slachten van dieren Opslag van mest in afgesloten, lekvrije tonnen of bakken Afvoeren bovendaks, indien binnen 50 m gevoelig object Parkeergarages ook gericht op benzeen, bij mechanische ventilatie Ambachtelijk slachten van dieren: kleinschalig tot 20 grootvee-eenheden/week, veel geregeld via hygiëne voorschriften, gekoeld opslaan van destructiemateriaal, schoon opvangen van bloed

7 Geur bij specifieke activiteiten (2/2)
Maatregel Maat-werk Reinigen, coaten en lijmen van: hout, kurk kunststof metalen Afvoer van afgezogen lucht op ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd; of, behandeling in een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Niet van toepassing op gezoneerd industrieterrein met minder dan 1 gevoelig object per ha. J, NeR* Aanbrengen anorganische deklagen op metalen Zeefdruk Bereiden van voedings-middelen Idem, én toepassing van vetfilter bij grillen en frituren Maatwerkvoorschriften volgens de NER systematiek

8 Maatwerk Maatwerkvoorschriften: Hindersystematiek NeR:
uitvoering en onderhoud ontgeuringsinstallatie, situering van de afvoerpijp hoogte van de afvoerpijp (niet bij ‘bereiden van voedingsmiddelen’) voorkomen of beperken van diffuse emissies beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdsstippen Hindersystematiek NeR: afweging: acceptabel hinderniveau technische, financiële, sociaal economische en planologische aspecten maatwerk bv bij slecht functioneren van ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding, diffuse emissies, piekemissies

9 Maatregelen, afvoer (1/2)
bovendaks en verticale uitstroming (10 tot 15 m/s) reden: verbetering verspreiding Betere verspreiding door verticale uitstroming dus ook niet horizontaal in tegengestelde richting tov klager, vuistregel 10 tot 15 m/s) Des te hoger des te minder beïnvloeding door gebouw ( bij 2 tot 2,5 gebouwhoogte geen invloed meer)

10 Maatregelen, afvoer (2/2)
Niet: Kruiskap Wel: Deflectorkap

11 Schoorstenen, voorbeeld 1

12 Schoorstenen, voorbeeld 2

13 Schoorstenen, voorbeeld 3
Let op de pijpen, beeld vertekend iets, mogelijk minder dan 2 m boven de hoogste daklijn

14 Schoorstenen, voorbeeld 4

15 Schoorstenen, voorbeeld 5

16 Maatregelen, ontgeuringsinstallatie
Doel: daadwerkelijk afvangen niet maskeren Wat is een doelmatige ontgeuringsinstallatie: adsorptiefilter naverbrander biologische zuivering Grote terughoudendheid met allerlei middeltjes. Eerst moet de goede werking worden aangetoond, belangrijk aspect: welke stoffen worden er in het milieu gebracht? Werking vaak discutabel. In toelichting regeling genoemde maatregelen: aanvullend? UV-ozon (Aerox), gaswassing Keuze maatregel afhankelijk van debiet, temperatuur, vocht, aard van de geurstoffen etc

17 Maatregelen, adsorptiefilter
Werking: opname op vast medium, meestal actief kool Uitvoering: filter of injectie (gevolgd door stoffilter) Nodig voor goede werking: voldoende verblijftijd (~ 2 sec.) drukval: specificatie leverancier temperatuur, vocht, vet, stof standtijd Meest gebruikte techniek in de in het ab genoemde bedrijven. Kan zeer goed werken mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Met name standtijd, dus tijdige vervanging is van belang. (ca. 40% eigen gewicht aan geurstoffen)

18 Maatregelen, koolfilter, voorbeeld

19 Geur in het Activiteitenbesluit – Resumé
Specifieke voorschriften voor 10 activiteiten Maatwerkvoorschriften Zorgplicht voor niet genoemde situaties

20 Vragen aan de Helpdesk (1)
De voorgeschreven maatregelen bij een restaurant zijn getroffen. Kan er nog reden tot klagen zijn? Antwoord: Niet in elke situatie zijn de voorgeschreven maatregelen afdoende. Daarom is de mogelijkheid voor het opnemen van maatwerkvoorschriften opgenomen. Klachten moeten daarom altijd serieus worden genomen.

21 Vragen aan de Helpdesk (2)
Is het mogelijk om maatregelen op te leggen op basis van “Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer”? Deze maatregelen zijn niet getroffen door het bedrijf, inmiddels zijn er wel klachten. Antwoord: Nee, dit besluit is vervallen. Op basis van het overgangsrecht zijn wel maatwerkvoorschriften mogelijk.

22 Vragen aan de Helpdesk (3)
Geldt de hoogste daklijn binnen 25 meter van het lozingspunt ook voor de gebouwen die bij het bedrijf horen? Antwoord: Ja, het is niet van belang of het eigen of gebouwen van een andere eigenaar zijn. De eis heeft betrekking op het verbeteren van de verspreiding.

23 Vragen aan de Helpdesk (4)
Door de eigenaar van een kledingzaak wordt geklaagd over de geur afkomstig van een fietsenmaker door het sleutelen aan brommers. Welke maatregelen kunnen worden geëist? Antwoord: De voorschriften m.b.t. de afvoer van afgezogen lucht gaan voor deze activiteit uit van de aanwezigheid van gevoelige objecten. Een winkel is niet gedefinieerd als gevoelig object. Wel kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd.

24 Vragen aan de Helpdesk (5)
Is behandeling met UV-ozon een erkende maatregel voor de verwijdering van geur? Antwoord: Voor geur zijn geen erkende maatregelen gedefinieerd. Bij twijfel aan de doelmatigheid, zal het bedrijf dit moeten aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met metingen in een gelijksoortige situatie.

25 Verdere vragen? www.infomil.nl Helpdesk InfoMil:
Contactformulier (9:00 – 12:00)


Download ppt "Geur in het Activiteitenbesluit"

Verwante presentaties


Ads door Google