De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EANUCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID. L

Verwante presentaties


Presentatie over: "EANUCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID. L"— Transcript van de presentatie:

1 EANUCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID. L
EANUCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID L. DANHIEUX EAN BelgiumLuxembourg

2 Inhoud 1. Noodzaak, definitie en voordelen van traceerbaarheid
2. Huidige reglementeringen 3. EANUCC standaarden voor traceerbaarheids-doeleinden De EANUCC Identificatiesleutels Huidige EANUCC gegevensdragers (UCC/EAN-128, RSS en CS) Andere technologieën (EDI, RFID en EPC) 4. Wat bij een product-recall? 5. Activiteiten EAN BelgiumLuxembourg inzake traceerbaarheid 6. Conclusie

3 1. NOODZAAK, DEFINITIE EN VOORDELEN VAN TRACEERBAARHEID

4 Noodzaak van tracering in de ‘supply chain’
Voedselcrisissen beïnvloeden verbruik & economie in negatieve zin Consumentenvertrouwen herstellen door betere verlening van productinformatie Zowel in de voedingssector als in andere sectoren : Gezondheidszorg, Chemie, Uitrustingsgoederen, ...

5 Traceerbaarheid : definitie
Definitie (volgens ISO) : de mogelijkheid om de historiek, het verwerkingsproces of de plaats waar een eenheid zich op een bepaald ogenblik bevindt, op te sporen door middel van geregistreerde identificatiegegevens. De eenheid kan zowel een activiteit, een proces, een product, een organisme als een persoon zijn.

6 Voordelen van traceerbaarheid
Kwaliteitsbeheer optimaliseren Beter beheer van logistieke operaties (warehouse management, stock management, transport, ...) In lijn met EU en nationale reglementeringen Product-recall optimaliseren komt (imago van) het bedrijf ten goede

7 2. HUIDIGE REGLEMENTERINGEN INZAKE TRACEERBAARHEID (EN ETIKETTERING)

8 EU verordening 178/2002 Overkoepelende Europese wetgeving inzake voedselveiligheid Art. 18: ‘ exploitanten moeten kunnen nagaan wie hun levensmiddelen heeft geleverd en/of aan welke bedrijven ze hun producten hebben geleverd. Hiertoe moeten ze beschikken over systemen en procedures met behulp waarvan informatie m.b.t. voedselveiligheid aan bevoegde instanties kan worden verstrekt. ’

9 Ontwerp KB van het FAVV Inzake traceerbaarheid :
Overkoepelende nationale wetgeving Ontwerp KB van betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Inzake traceerbaarheid : Art. 4.  ‘Belgische bedrijven, vestigingseenheden en hunexploitanten moeten geïdentificeerd en hun coördinaten moeten geregistreerd zijn bij het Agentschap’.  Toekenning uniek, federaal registratienummer door het FAVV vanaf oktober 2003

10 Ontwerp KB van het FAVV Inzake traceerbaarheid :
Art. 6. Elke exploitant moet beschikken over systemen en procedures om de volgende gegevens te registreren: Aard van de aan- en afgevoerde producten Identificatie van deze producten Hoeveelheid van deze producten Ontvangstdatum/ leveringsdatum Identificatie van de leverancier/ afnemer (uniek fed. registratie nr.) ... + het verband moet kunnen gelegd worden tussen de aan- en de afgevoerde producten

11 Verordeningen inzake etikettering
Europese wetgevingen ivm etikettering : (EG) 1760/2000 : verordening over de identificatie- en registratieregeling voor runderen en de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (EG) 2200/96 : gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (EG) 2065/2001 : informatieverstrekking aan de consument in de sector van visserijproducten en producten van de aquacultuur (EG) 1139/98 : verplichte opneming in de etikettering van bepaalde genetisch gemanipuleerde organismen in geproduceerde levensmiddelen

12 2. EANUCC STANDAARDEN VOOR TRACEERBAARHEID

13 Waarom? Traceerbaarheid vereist : Een bedrijfsoverschrijdende aanpak
Een uniforme taal gebruikt tussen handelspartners onderling om de continuïteit van informatiestromen te waarborgen EANUCC standaarden

14 1 systeem wereldwijd 1977 : 12 Europese landen
Vandaag : 100 landen wereldwijd EANUCC aangesloten landen Bedrijfsnummers op individuele basis toegekend

15 Pijlers van de EAN•UCC standaarden
STREEPCODERING NUMMERINGSTRUCTUREN Gegevensdragers Supply Chain Management Identificatie E-commerce EDI/EANCOM®

16 EANUCC Identificatiesleutels
bedrijf/vestiging X

17 Basisprincipes identificatiesleutels
Deze nummers zijn : Uniek Internationaal en multi-sectoraal Niet-significant (betekenisloos) Veilig (controlecijfer!)

18 HUIDIGE GEGEVENSDRAGERS VOOR TRACEERBAARHEID:
UCC/EAN-128 streepcode RSS en CS

19 UCC/EAN-128 streepcode kan gegevens met vaste of variabele lengte voorstellen en gegevensvelden combineren door gebruik te maken van Application Identifiers (AIs) Minimum gegevens voor tracering op kist/doosniveau : GTIN Lotnummer

20 Voorbeelden AIs

21 Voorbeeld Ziekenhuisomgeving (identificatie van implantaten)

22 Voorbeeld : Tracering van rundvlees

23 EANUCC Logistics Label
UCC/EAN-128 streepcode op palletniveau SSCC = identificatiesleutel voor traceerbaarheid

24 RSS en CS Reduced Space Symbology (RSS)
Nieuwe compacte familie van lineaire streepcodes : Voor toepassingen waarbij plaats kritiek is. Om productidentificatie te vervolledigen (gewichtsartikelen, waardebons, ..) Voorbeelden : RSS Expanded Stacked (capaciteit: tot 74 tekens) RSS Stacked Omnidirectional

25 RSS en CS COMPOSITE SYMBOLOGY (CS)
Combinatie van lineaire streepcode (EAN-13, UCC/EAN-128 of RSS) en 2-Dimensionale Composite Component (CC) 3 types van CC : CC-A : kan tot 56 tekens coderen CC-B : kan tot 338 tekens coderen CC-C : kan tot tekens coderen voorbeelden : (17)050103(10)ABC123 (01) UCC/EAN-128 met 2D-component voor tracering van mixt pallets RSS-14 Stacked Composite

26 Andere technologieën :
EDI RFID en EPC

27 EDI (Electronic Data Interchange)
Biedt de mogelijkheid om tussen handelspartners in de keten gegevens snel, efficiënt en correct uit te wisselen. Meest gebruikte en verspreide EDI standaard = EANCOM© Subset van EDIFACT 47 gestandaardiseerde EANCOM © berichten waaronder ‘DESADV’ (Despatch Advice) en ‘RECADV’ (Receiving Advice) de belangrijkste berichten zijn in het kader van traceringprojecten

28 SSCC met EDI-verzendbericht (DESADV)
Ontvanger Verzender GTIN : GTIN : EDI-verzendbericht aantal: 24 aantal : 24 Houdb.datum : Houdb. datum : lotnummer : AB123DC lotnummer : AB123DC Leveringsdatum :: leveringsdatum : Leveringstijd : 08.45 Leveringstijd: : 08.45 GLN : adrescode: GLN : SSCC SSCC printen scannen SSCC |||||||||||| SSCC ||||||||||||

29 RFID en EPC 1996: EAN International en UCC starten onderzoek naar standaardisatie van RFID Oprichting AUTO-ID Center 1999: GTAGTM project Interoperabiliteit tussen vendors Globale toepasbaarheid Gestandaardiseerde EAN gegevens RF protocol, performantie

30 RFID en EPC 2003: ISO 18000-6 September - Oktober 2003
Joint Technical Committee ISO/IEC JTC1/SC31 (samenwerking ISO – EAN) Selectie van UHF voor supply chain toepassingen ( Mhz) Eenmaal gestandaardiseerd, kunnen bedrijven GTAG compliant tags en lezers commercialiseren. ISO wordt officiële standaard in 2004 September - Oktober 2003 Algemene Vergadering van EAN International keurt EPC project en financiering goed. Version 1.0. van EPC Network is beschikbaar (technische specificatie) Auto-ID center houdt op te bestaan  Auto-ID Labs (research) Oprichting van EPCglobal (‘joint venture of EAN International en UCC)

31 EPC netwerk (‘Internet of Things)
antenna Internet chip data ID ID reader EPC - Electronic Product Code computers PML - physical markup language GTIN +serienummer

32 EPC Vertaling van de EANUCC standaarden in EPC
Technische, wettelijke en financiële aspecten verder uitgewerkt in 2 komende jaren. Pilootprojecten (CHEP, Gillette, METRO, ...) Toepassingen veelvuldig (tracering van logistieke eenheden, antidiefstal,..) Prijzen van tags en readers zullen impact hebben op ontwikkeling. RFID/EPC is complementair aan de EANUCC streepcodes, niet bedoeld ter vervanging ervan

33 Conclusie : EANUCC traceringsinstrumenten
PRODUCENT FABRIKANT TRANSPORTEUR DISTRIBUTIE VERKOOP AAN DE EINDVERBRUIKER ID sleutels : (GTIN) GTIN GTIN GTIN SSCC SSCC GLN GLN GLN Gegevens- (UCC/EAN-128) UCC/EAN UCC/EAN EAN-13 dragers: (ITF-14) ITF-14 ITF-14 EANUCC Logistics Label (RSS/RFID/EPC) RSS/RFID/EPC RSS/RFID/EPC RSS/RFID/EPC Elektronische gegevensuitwisseling (EDI/XML, CDB)

34 4. WAT BIJ EEN PRODUCT-RECALL?

35 Op kistniveau : GTIN + lotnummer
Op palletniveau : SSCC => identificeren en doorgeven aan de vorige partner(s) in de keten (opwaartse tracering) Indien grondstofprobleem, => identificeren en doorgeven aan de grondstofleverancier Indien probleem gekend, neerwaartse communicatie ervan in de keten De desbetreffende loten uit stock nemen (in distributiecentra, voorraadruimten, ...) en uit de winkelrekken halen (in verkooppunten)

36 5. ACTIVITEITEN EAN BELGIUMLUXEMBOURG INZAKE TRACEERBAARHEID

37 Activiteiten EAN Belgilux
Specificaties voor identificatie en traceerbaarheid van vlees en vleeswaren Specificaties voor identificatie en traceerbaarheid van AGF (aardappelen, groenten en fruit) Nieuwe werkgroep ‘Best practices’ Onderlinge contacten met federaties inzake ‘initiatieven traceerbaarheid’ Informatieverlening : presentaties, publicaties in bulletins, ...

38 6. CONCLUSIES

39 Conclusies Nauwe opvolging van wetgevingen is een noodzaak.
EANUCC identificatiesleutels zijn een goed hulpmiddel voor de unieke identificatie van handelseenheden, logistieke eenheden en locaties. UCC/EAN-128 streepcode is momenteel de gegevensdrager bij uitstek voor een snelle overdracht van traceringgegevens tussen partners onderling in de toeleveringsketen. Nieuwe technologieën (RSS, RFID en EPC) voor traceringsdoeleinden winnen meer aan belang.

40 EAN BelgiumLuxembourg
Meer informatie: EAN BelgiumLuxembourg  algemeen: +32 (0)2/  EDI/CDB: +32 (0)2/ Fax: +32 (0)2/ Internet: EAN Nederland  algemeen: Fax: Internet:


Download ppt "EANUCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID. L"

Verwante presentaties


Ads door Google