De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EAN  UCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID L. DANHIEUX EAN Belgium  Luxembourg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EAN  UCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID L. DANHIEUX EAN Belgium  Luxembourg."— Transcript van de presentatie:

1 EAN  UCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID L. DANHIEUX EAN Belgium  Luxembourg

2 Inhoud Inhoud 1.Noodzaak, definitie en voordelen van traceerbaarheid 2.Huidige reglementeringen 3.EAN  UCC standaarden voor traceerbaarheids- doeleinden De EAN  UCC Identificatiesleutels Huidige EAN  UCC gegevensdragers (UCC/EAN- 128, RSS en CS) Andere technologieën (EDI, RFID en EPC) 4.Wat bij een product-recall? 5. A ctiviteiten EAN Belgium  Luxembourg inzake traceerbaarheid 6.Conclusie

3 1.NOODZAAK, DEFINITIE EN VOORDELEN VAN TRACEERBAARHEID

4 Noodzaak van tracering in de ‘supply chain’  Voedselcrisissen beïnvloeden verbruik & economie in negatieve zin  Consumentenvertrouwen herstellen door betere verlening van productinformatie  Zowel in de voedingssector als in andere sectoren :  Gezondheidszorg, Chemie, Uitrustingsgoederen,...

5 Traceerbaarheid : definitie  Definitie (volgens ISO) : de mogelijkheid om de historiek, het verwerkingsproces of de plaats waar een eenheid zich op een bepaald ogenblik bevindt, op te sporen door middel van geregistreerde identificatiegegevens. De eenheid kan zowel een activiteit, een proces, een product, een organisme als een persoon zijn.

6 Voordelen van traceerbaarheid  Kwaliteitsbeheer optimaliseren  Beter beheer van logistieke operaties (warehouse management, stock management, transport,...)  In lijn met EU en nationale reglementeringen  Product-recall optimaliseren  komt (imago van) het bedrijf ten goede

7 2.HUIDIGE REGLEMENTERINGEN INZAKE TRACEERBAARHEID (EN ETIKETTERING)

8 EU verordening 178/2002  Overkoepelende Europese wetgeving inzake voedselveiligheid Art. 18: ‘ exploitanten moeten kunnen nagaan wie hun levensmiddelen heeft geleverd en/of aan welke bedrijven ze hun producten hebben geleverd. Hiertoe moeten ze beschikken over systemen en procedures met behulp waarvan informatie m.b.t. voedselveiligheid aan bevoegde instanties kan worden verstrekt. ’

9 Ontwerp KB van het FAVV  Overkoepelende nationale wetgeving  Ontwerp KB van 12.03.03 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Inzake traceerbaarheid : Art. 4. ‘Belgische bedrijven, vestigingseenheden en hunexploitanten moeten geïdentificeerd en hun coördinaten moeten geregistreerd zijn bij het Agentschap’.  Toekenning uniek, federaal registratienummer door het FAVV vanaf oktober 2003

10 Ontwerp KB van het FAVV Inzake traceerbaarheid : Art. 6. Elke exploitant moet beschikken over systemen en procedures om de volgende gegevens te registreren: Aard van de aan- en afgevoerde producten Identificatie van deze producten Hoeveelheid van deze producten Ontvangstdatum/ leveringsdatum Identificatie van de leverancier/ afnemer (uniek fed. registratie nr.)... + het verband moet kunnen gelegd worden tussen de aan- en de afgevoerde producten

11 Verordeningen inzake etikettering  Europese wetgevingen ivm etikettering : (EG) 1760/2000 : verordening over de identificatie- en registratieregeling voor runderen en de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (EG) 2200/96 : gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (EG) 2065/2001 : informatieverstrekking aan de consument in de sector van visserijproducten en producten van de aquacultuur (EG) 1139/98 : verplichte opneming in de etikettering van bepaalde genetisch gemanipuleerde organismen in geproduceerde levensmiddelen

12 2.EAN  UCC STANDAARDEN VOOR TRACEERBAARHEID

13 Waarom? Traceerbaarheid vereist :  Een bedrijfsoverschrijdende aanpak  Een uniforme taal gebruikt tussen handelspartners onderling om de continuïteit van informatiestromen te waarborgen EAN  UCC standaarden

14 1 systeem wereldwijd EANUCC aangesloten landen Bedrijfsnummers op individuele basis toegekend  1977 : 12 Europese landen  Vandaag : 100 landen wereldwijd

15 Pijlers van de EANUCC standaarden Supply Chain Management Gegevensdragers E-commerce Identificatie STREEPCODERINGNUMMERINGSTRUCTUREN EDI/EANCOM ®

16 EAN  UCC Identificatiesleutels bedrijf/vestiging X

17 Basisprincipes identificatiesleutels Deze nummers zijn :  Uniek  Internationaal en multi-sectoraal  Niet-significant (betekenisloos)  Veilig (controlecijfer!)

18 HUIDIGE GEGEVENSDRAGERS VOOR TRACEERBAARHEID: UCC/EAN-128 streepcode RSS en CS

19 UCC/EAN-128 streepcode kan gegevens met vaste of variabele lengte voorstellen en gegevensvelden combineren door gebruik te maken van Application Identifiers (AIs) Minimum gegevens voor tracering op kist/doosniveau : GTIN Lotnummer

20 Voorbeelden AIs

21 Voorbeeld Ziekenhuisomgeving (identificatie van implantaten)

22 Voorbeeld : Tracering van rundvlees

23 EAN  UCC Logistics Label EAN  UCC Logistics Label UCC/EAN-128 streepcode op palletniveau SSCC = identificatiesleutelvoor traceerbaarheid

24 RSS en CS  Reduced Space Symbology (RSS) Nieuwe compacte familie van lineaire streepcodes :  Voor toepassingen waarbij plaats kritiek is.  Om productidentificatie te vervolledigen (gewichtsartikelen, waardebons,..) Voorbeelden : RSS Stacked Omnidirectional RSS Expanded Stacked (capaciteit: tot 74 tekens)

25 RSS en CS  COMPOSITE SYMBOLOGY (CS) Combinatie van lineaire streepcode (EAN-13, UCC/EAN-128 of RSS) en 2-Dimensionale Composite Component (CC) 3 types van CC :  CC-A : kan tot 56 tekens coderen  CC-B : kan tot 338 tekens coderen  CC-C : kan tot 2.361 tekens coderen voorbeelden : (17)050103(10)ABC123 (01)04012345678901 RSS-14 Stacked Composite UCC/EAN-128 met 2D-component voor tracering van mixt pallets

26 Andere technologieën : EDI RFID en EPC

27 EDI (Electronic Data Interchange)  Biedt de mogelijkheid om tussen handelspartners in de keten gegevens snel, efficiënt en correct uit te wisselen.  Meest gebruikte en verspreide EDI standaard = EANCOM © Subset van EDIFACT 47 gestandaardiseerde EANCOM © berichten waaronder ‘DESADV’ (Despatch Advice) en ‘RECADV’ (Receiving Advice) de belangrijkste berichten zijn in het kader van traceringprojecten

28 SSCC met EDI-verzendbericht (DESADV) SSCC printen 354123451234567892 SSCC scannen SSCC |||||||||||| EDI-verzendbericht Ontvanger Ontvanger Leveringsdatum :: 21-03-2003 354123451234567892 GTIN : 5412345678908 aantal: 24 Houdb.datum : 12-12-2003 lotnummer :AB123DC Leveringstijd : 08.45 GLN : 5412345678915adrescode:8712345678910 Verzender leveringsdatum : 21-03-2003 354123451234567892 GTIN : 5412345678908 aantal : 24 Houdb. datum : 12-12-2003 lotnummer :AB123DC Leveringstijd: : 08.45 GLN : 5412345678915

29 RFID en EPC  1996: EAN International en UCC starten onderzoek naar standaardisatie van RFID  Oprichting AUTO-ID Center  1999: GTAG TM project  Interoperabiliteit tussen vendors  Globale toepasbaarheid  Gestandaardiseerde EAN gegevens  RF protocol, performantie

30 RFID en EPC  2003: ISO 18000-6  Joint Technical Committee ISO/IEC JTC1/SC31 (samenwerking ISO – EAN)  Selectie van UHF voor supply chain toepassingen (860-930Mhz)  Eenmaal gestandaardiseerd, kunnen bedrijven GTAG compliant tags en lezers commercialiseren.  ISO 18000-6 wordt officiële standaard in 2004  September - Oktober 2003  Algemene Vergadering van EAN International keurt EPC project en financiering goed.  Version 1.0. van EPC Network is beschikbaar (technische specificatie)  Auto-ID center houdt op te bestaan  Auto-ID Labs (research)  Oprichting van EPCglobal (‘joint venture of EAN International en UCC)

31 EPC netwerk (‘Internet of Things) chip antenna ID reader computers EPC - Electronic Product Code PML - physical markup language data ID Internet GTIN +serienummer

32 EPC  Vertaling van de EAN  UCC standaarden in EPC  Technische, wettelijke en financiële aspecten verder uitgewerkt in 2 komende jaren.  Pilootprojecten (CHEP, Gillette, METRO,...)  Toepassingen veelvuldig (tracering van logistieke eenheden, antidiefstal,..)  Prijzen van tags en readers zullen impact hebben op ontwikkeling.  RFID/EPC is complementair aan de EAN  UCC streepcodes, niet bedoeld ter vervanging ervan

33 Conclusie : EAN  UCC traceringsinstrumenten ID sleutels : (GTIN) GTINGTIN GTIN SSCCSSCC GLN GLN GLN Gegevens- ( UCC/EAN-128) UCC/EAN-128 UCC/EAN-128 EAN-13 dragers: (ITF-14) ITF-14ITF-14 EAN  UCC Logistics Label (RSS/RFID/EPC)RSS/RFID/EPCRSS/RFID/EPCRSS/RFID/EPC Elektronische gegevensuitwisseling (EDI/XML, CDB) PRODUCENT FABRIKANT TRANSPORTEUR DISTRIBUTIE VERKOOP AAN DE EINDVERBRUIKER

34 4. WAT BIJ EEN PRODUCT- RECALL?

35  Op kistniveau : GTIN + lotnummer Op palletniveau : SSCC => identificeren en doorgeven aan de vorige partner(s) in de keten (opwaartse tracering)  Indien grondstofprobleem, Op kistniveau : GTIN + lotnummer Op palletniveau : SSCC => identificeren en doorgeven aan de grondstofleverancier  Indien probleem gekend, neerwaartse communicatie ervan in de keten  De desbetreffende loten uit stock nemen (in distributiecentra, voorraadruimten,...) en uit de winkelrekken halen (in verkooppunten)

36 5. ACTIVITEITEN EAN BELGIUM  LUXEMBOURG INZAKE TRACEERBAARHEID

37 Activiteiten EAN Belgilux  www.eanbelgilux.be/traceerbaarheid.htm  Specificaties voor identificatie en traceerbaarheid van vlees en vleeswaren  Specificaties voor identificatie en traceerbaarheid van AGF (aardappelen, groenten en fruit)  Nieuwe werkgroep ‘Best practices’  Onderlinge contacten met federaties inzake ‘initiatieven traceerbaarheid’  Informatieverlening : presentaties, publicaties in bulletins,...

38 6. CONCLUSIES

39 Conclusies  Nauwe opvolging van wetgevingen is een noodzaak.  EAN  UCC identificatiesleutels zijn een goed hulpmiddel voor de unieke identificatie van handelseenheden, logistieke eenheden en locaties.  UCC/EAN-128 streepcode is momenteel de gegevensdrager bij uitstek voor een snelle overdracht van traceringgegevens tussen partners onderling in de toeleveringsketen.  Nieuwe technologieën (RSS, RFID en EPC) voor traceringsdoeleinden winnen meer aan belang.

40 Meer informatie: EAN Belgium  Luxembourg  algemeen: +32 (0)2/229.18.80  EDI/CDB: +32 (0)2/229.18.90 Fax: +32 (0)2/217.43.47 Internet: www.eanbelgilux.be e-mail : info@eanbelgilux.be EAN Nederland  algemeen: +31 20 511.38.20 Fax:+31 20 511.38.30 Internet: www.ean.nl e-mail : info@ean.nl


Download ppt "EAN  UCC STANDAARDEN & TRACEERBAARHEID L. DANHIEUX EAN Belgium  Luxembourg."

Verwante presentaties


Ads door Google