De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRENZELOOS CURRICULUM J. BASSTANIE GPW#3, MECHELEN, 12 dec. 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRENZELOOS CURRICULUM J. BASSTANIE GPW#3, MECHELEN, 12 dec. 2013."— Transcript van de presentatie:

1 GRENZELOOS CURRICULUM J. BASSTANIE GPW#3, MECHELEN, 12 dec. 2013

2 INHOUD 1. Hoe internationale activiteiten integreren in een curriculum? 2. Definitie internationale competenties 3. Uitgangspunten en doelen 4. Internationale leeruitkomsten 5. Implementatie in curriculum 6. Leerwinsten volgens studenten 7. Zelf aan de slag Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 2

3 1.HOE INT. ACTIVITEITEN INTEGREREN IN MODERN CURRICULUM? Leuk initiatief maar curriculum ligt al vast… Leuk initiatief maar wat volgend jaar…? Welke collega kunnen we daar (nu nog) voor aanspreken? Leuk initiatief maar waar te evalueren en hoe? Leuk initiatief maar wat met de vreemde taal? Leuk initiatief maar wat met afwezige studenten? Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 3

4 1. HOE INT. ACTIVITEITEN INTEGREREN IN MODERN CURRICULUM? Inspiratie komt van: − Frederik De Decker (Associatie Gent) “Web 2.0 Leren” − Bart De Moor (KUL)“Grenzeloos curriculum” BEIDE IN: Q&A: Magazine van de NVAO, april 2011 http://www.nvao.net/page/downloads/Q_A_Over_de_grenzen_nr_3_apr_2011_DEF.pdf Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 4

5 1. HOE INT. ACTIVITEITEN INTEGREREN IN MODERN CURRICULUM? Essentie Bart De Moor: Pleit voor expliciete internationale dimensie met 3 aspecten: − Internationale onderwijsdoelen − Internationale onderwijs- en leerprocessen − Open leeromgevingen  Centraal in curriculum, noodzakelijk voor ‘glokale’ omgeving Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 5

6 2. WAT ZIJN INTERNATIONALE COMPETENTIES? Competenties “The whole of knowledge, insights, skills and attitudes which a professional uses in various professional situations to act in a well considered and critical way.” (Cuyvers 2010) Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 6

7 1. WAT ZIJN INTERNATIONALE COMPETENTIES (2)? Drieledig (curriculumontwikkelaars TMK): 1.Interculturele competenties Culturele verschillen erkennen, waarderen en er betekenis aan kunnen geven Culturele empathie Taalvaardigheid 2.Expertise competenties: vergelijkend sociaal werk 3.Internationaal bewustzijn: inzicht in globaliseringsprocessen en de gevolgen ervan voor sociaal werk  “global citizenship” Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 7

8 3. UITGANGSPUNTEN EN DOELEN Internationale competenties voor alle studenten Centrale rol van attitudes (internationale situaties als ideale leeromgeving om attitudes te ontwikkelen) − Flexibiliteit en doorzettingsvermogen − Zelfstandigheid en initiatief − (Culturele) empathie − Betrouwbaarheid, − Sociale ingesteldheid, … Studenten responsabiliseren om zelf competenties te ontwikkelen (digitaal ontwikkelingsportfolio): bewust(er) omgaan met internationale ervaringen Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 8

9 3. UITGANGSPUNTEN EN DOELEN(2) Opgebouwde leerlijn met bachelorproef als orgelpunt Ingebed in curriculum − Op vier niveaus: Persoonlijke ontwikkeling Beroepsmatig handelen Praktijk ervaren Kennis verwerven − Betere zichtbaarheid − Geen ad hoc oplossingen meer voor nieuwe initiatieven Rol van digitaal leren (web 2.0) Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 9

10 4. INTERNATIONALE LEERUITKOMSTEN Leeruitkomsten vs competenties Relevante sociaal werk competenties voor IR (1) Legt authentieke en functionele contacten en houdt daarbij rekening met de specifieke context en culturele verschillen. (10) Heeft een basiskennis van internationale contexten van sociaal werk en kan deze actief gebruiken om mensen, groepen en organisaties te ondersteunen (11) Kijkt kritisch naar sociale ontwikkelingen in de samenleving en kan van daaruit stappen zetten om samen met belanghebbenden veranderingen op gang te brengen. Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 10

11 4. INTERNATIONALE LEERUITKOMSTEN(2) Leeruitkomsten vs competenties Kennedy et al. 2006 − “Learning outcomes are statements of what a learner is expected to know, understand or be able to demonstrate after completion of a process of learning” − Process of learning = les, int. activiteit, cursus, semester, programma Globaal “De student ontwikkelt en profileert zichzelf internationaal als sociaal werker “  Expliciet gemaakt per fase in uitgebouwde leerlijn Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 11

12 5. IMPLEMENTATIE – AANBOD Principes: Mix van verplichte en optionele activiteiten Verwerken in: − Houdingen ontwikkelen − Simuleren (beroepsmatig handelen) − Doen (praktijk) − Kennen Studiepakket wordt samengesteld door de student zelf Orgelpunt in bachelorproefverdediging Student neemt int. competenties mee in beroep. Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 12

13 5. IMPLEMENTATIE – AANBOD (2) Fase 1: Interculturele ervaring Ervaring in eigen leefwereld Internationale dagen Fase 2: Internationale stage / studie Virtual campus Buddy-project (PAL) uitwisseling Wallonië Intensive Programme Buddy-project Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 13

14 5. IMPLEMENTATIE – AANBOD(3) Fase 3: Virtual campus cursus Internationale stage / studie Virtueel stageproject Organisatie buitenlandse reis Deelname Engelstalige vakken (met Erasmusstudenten) Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 14

15 5. IMPLEMENTATIE – AANBOD(3) Belang van mix mobiliteit en internationalisation@home Belang van web 2.0 leren Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 15

16 5. IMPLEMENTATIE – AANBOD (4) Verwerven studenten IC automatisch? Neen zegt De Wit, J. (2010): studenten integreren te weinig.  Oriëntering en begeleiding is nodig Portfolio testing − Interim en aan einde van de rit − Portfolio = “structured collection of a learner’s products (papers, tasks, presentations) combined with feedback (teacher, peer) and self assessment that show the development of the student’s competences” − Trajectbegeleider helpt student nadenken over (internationaal) leren − Werken met cultuurmodellen (Lewis, Hofstede, Hoffman,…)  VOOR, TIJDENS (skype), NA Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 16

17 6. WAT ZIJN LEERWINSTEN VOLGENS STUDENTEN? Drieledig:(studenten ICOM OOF TMA): − Taal & interculturele competencies (taal, culturele zelfkennis en bewustzijn, flexibiliteit en empathie, vaardigheid tot netwerken) − Interdisciplinair leren en kennis (internationale context, vogelperspectief, ruimere kennis, …) − Internationaal engagement, persoonlijke groei en kennis (“global citizenship”) (int. belangstelling, (multiperspectief benadering, conflicthantering, zelfvertrouwen, creativiteit, …) Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 17

18 7. ZELF AAN DE SLAG Hoe herkenbaar is de moeilijkheid om int. activiteiten in je curriculum te krijgen? Ad hoc oplossingen? Hoe zit het met steun collega’s en opleidingshoofden? Welke internationale activiteiten heb je vandaag structureel in je opleiding? In welke activiteiten zou je willen investeren om tot een vollediger aanbod te komen? Hoe past dit in Erasmus Plus anno 2014? Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 18

19 6. ZELF AAN DE SLAG(2)? Hoe kan je internationale leerresultaten formuleren, vertrekkend vanuit de competentielijst van je opleiding? Voorbeeld LO: (eindresultaat) De bachelor verpleegkunde bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met een zorgvrager, die gericht is op het somatisch, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving Actieve werkwoorden Type LO (kennis, vaardigheid, cognitief, geïntegreerd: zijn) Niveaubepaling Domein Bereik en context Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 19

20 6. ZELF AAN DE SLAG(3)? Hoe toepasbaar en relevant is de drieledige definitie van de internationale competenties − Interculturele competenties − Vergelijkende expertise competenties − Globaliseringsprocessen volgen Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 20

21 6. ZELF AAN DE SLAG(4)? Samenvattend: hoe centraal kan IR staan in je opleiding (hoe relevant vinden je dat zelf) en wat is nodig om IR een centralere plaats te geven. Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 21

22 LITERATUUR Bennet, M. (1998) Intercultural Communication: A current perspective. In M.J. Bennet (red.) Basic Concepts of intercultural Communication. London: Intercultural Press Cuyvers, G. (2010) Van kwaliteitsbeoordeling naar kwaliteitsontwikkeling, van defaitisme naar droom. In: H-ogelijn, 17.1,p 26-30 Presentatie De Decker, F (2012). Aan de slag met internationale en interculturele leerresultaten. 27 sept 2012, gevonden op het Internet 30 okt 2012 http://prezi.com/oi07dpcyzqu9/aan-de-slag-met- internationaleinterculturele-leerresultaten/http://prezi.com/oi07dpcyzqu9/aan-de-slag-met- internationaleinterculturele-leerresultaten/ Lezing De Decker F. (2012) Internationale leerresultaten, KH Kempen 18 jan 2012 Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 22

23 LITERATUUR De Wit, J. (2010) Internationalisering van het hbo onderwijs: misvattingen en uitdagingen Kennedy, D. et al. 2010 Writing and using learning outcomes, gevonden op Internet 12 jan 2012 http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning- outcomes.pdfhttp://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning- outcomes.pdf Lewis, R.D. (2008) Cross Cultural Communication. A Visual Approach. Warnford: Transcreen Lewis, R.D. (2009) http://www.crossculture.com/services/cross-culture/http://www.crossculture.com/services/cross-culture/ Questions and Answers, magazine van de NVAO, editie april 2011, gevonden op het Internet 30 okt 2012 http://www.nvao.net/page/downloads/Q_A_Over_de_grenzen_nr_3_a http://www.nvao.net/page/downloads/Q_A_Over_de_grenzen_nr_3_a pr_2011_DEF.pdf 23

24 Bedankt! Jurgen Basstanie Internationaal coördinator Sociaal Werk Thomas More Kempen Grenzeloos curriculum, J. Basstanie 24


Download ppt "GRENZELOOS CURRICULUM J. BASSTANIE GPW#3, MECHELEN, 12 dec. 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google