De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe rol voor de communicatieadviseur

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe rol voor de communicatieadviseur"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe rol voor de communicatieadviseur
volgens De Amstel Verandert

2 Inleiding Ingrid Spruit, Themagroep Gebiedscommunicatie
Deel 1: De veranderende samenleving Jonneke Stans, Politiek Online De case: De Amstel Verandert Ingrid Spruit Deel 2: Wat deze gebiedscommunicatiecase anders maakt Sander Meijer, Programmamanager De Amstel Verandert

3 Van verzuiling naar communities
Gemeenschapszin verandert: community lite & one-issue (Duyvendak/Hurenkamp (2005) in: Kiezen voor de kudde) drama-democratie & symbolische samenleving (Mark Elchardus in: ‘We lopen een culturele revolutie achter’) Interventiefuik & dubbele moraal (Mirko Noordegraaf in: ‘Management in het publieke domein’ en Willem Schinkel in: ‘gedroomde samenleving’)

4 Er bestaan geen achterkamertjes meer
“…in postmodern times the notion of "backstage" vanishes” (Czarniawska (2005) in: Global ideas) ”from living in ‘little boxes’ to living in networked societies” (Hampton)

5 Information overload & ‘waarheid’
“Voortdurende stroom van informatie” (Castells (2001) in: The network society) “burger op zoek naar ordening en duiding” (Bovens (2003), Frissen (2002) en Frissen (2007) in: De digitale Republiek (2003), De Staat (2002), User generated State (2007) “low-status versus high-status group members” (Christine Hine)

6 Leven in een netwerksamenleving
Hampton (1999): ”from living in ‘little boxes’ to living in networked societies” 6

7 Het sociale web wint aan invloed
Huffington Post, Barackobama.com, data.gov

8 Beïnvloeden politieke besluitvorming via internet
8

9 Poortwachtersfunctie van traditionele media verandert
9

10 Rol van de overheid Noordegraaf (2004): Overheid zit in interventiefuik en Schinkel (2007): dubbele moraal (in: ‘Management in het publieke domein’ en ‘gedroomde samenleving’) 10

11 Gevolgen voor democratische proces
Machtspiramide staat op zijn kop Media dicteren niet meer wat publiek moet vinden Internet verlevendigt en verstevigt democratie 11

12 Beleidsstrategieën Interactie volgen (slim luisteren): monitoren van kritische geluiden door discussies op sites, blogs en vriendennetwerken intensiever te volgen; Opzoeken van de interactie (slim zenden): informatie voor het voetlicht brengen op andere plekken dan de eigen website Opzetten van eigen virtuele beleidsgemeenschap eigen ‘modus operandi’ van web 2.0 12

13 Netwerken rond de Amstel
13

14 14

15 De case: De Amstel Verandert
Van A4-tje over draagvlak bij 10 woonbootbewoners tot multichannelaanpak met zondagmiddaggesprekken aan de Amstel en participatie via social media met online >300 deelnemers.

16 identiteit van het gebied wordt bepaald door rivier
en ingevuld door gebruikers duiding aan functie van rivier voor alle gebruikers

17 Flickr/Yolande

18 De Boezem van Amstelland drie sub-identiteiten

19 Dromen over de toekomst van de stad

20 Inleiding en gesprek De overtuiging
De stad is van ons Gebiedsgericht en programmatisch werken Focus EN ga in gesprek Experiment Burger-Netwerk-participatie De site: deAmstelVerandert in 30 seconde Word deelnemer (7 minuten per bezoek) Gesprek! wie maakt de agenda?

21 De Stad is van Ons De gemeenschappelijke ruimte
De rivier, de straat, het plein, het plantsoen, het park en de oever heeft openbare functies Verkeer van functie naar functie Verblijven voor ontmoeten en zijn verschijningsvormen en wordt bepaald door ‘de gevels’ en wat er ‘achter gebeurd’ bestemming Grens tussen openbaar en privé De façade van het privédomein

22 Gebiedsgericht en programmatisch werken
Programmatisch-Masterplan een goed plan maak je met elkaar en voert zichzelf uit Gebiedsgericht en programmatisch werken

23 Programma Verbeteren van de balans tussen wal- en waterfuncties
Beter ordenen van wonen op het water Realiseren van meer en betere recreatiefuncties en meer en beter groen Attractiever maken van de wandel- en fietsroutes van binnenstad naar buitengebied

24 Gebiedsgericht Logische grenzen Waar je knipt moet je plakken
Identiteit Problematiek/samenhang in de opgave Praktisch organisatorisch Waar je knipt moet je plakken Grenzen vallen zelden samen Geef de prioriteit aan en accepteer de gevolgen Plak waar je plakken kan (noodverbandje)

25 De Stad is van Ons Elke bewoner of bezoeker heeft een eigen en uniek inzicht Even veel unieke trajecten als er mensen zijn Gedeelde paden Hetzelfde belang? Openbare ruimte is de contramal van de privéruimte Niet bij nul beginnen Wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving Wat goed is behouden en versterken

26 Draagvlak voor transformatie
Focus op vier punten Huis op orde brengen en houden Ideeen quick wins of Kaders voor beleid Het perspectief Kaders Visie Masterplan Draagvlak voor transformatie Betrokkenheid Samenwerken

27 Doorgaande dialoog over dynamiek
Het Masterplan is geen blauwdruk maar een kader

28 Het gesprek Klassiek /zenden Belangengroepen en zaaltjes
Van ‘afrondings-notitie’ naar Masterplan 2.0 Korte lijn Lage drempel Individueel Groot bereik

29 Experiment ‘burger-netwerk-participatie’
Gesprek in 3 rondes over Amsteloeverprogramma

30 Besluiten fabriek De overheid is Besluiten fabriek
Besluiten in het algemeen belang Ambtenaar is facilitair: het secretariaat van de publieke samenleving In bijeenkomsten en online samen met de ‘gebruiker’ van de stad de besluiten in 3 rondes voorbereiden

31 3 rondes online

32 idee De ‘gebruiker’ van de stad heeft een ‘idee’
Hij maakt zijn idee bekent op de ‘ideeenkaart’ deelt zijn idee met anderen die KUNNEN reageren Mogelijkheid tot workshop/schetssessie/debat

33 uitwerking De ‘facilitator’ plaatst het resultaat van het gesprek op de ‘voorstellenkaart’: met een samenvatting van het gesprek en een ‘voorstel’ obv deskundig advies = ‘uitwerking’ Deelnemers reageren op uitwerking Mogelijkheid tot workshop/schetssessie/debat

34 besluit Facilitator maakt concept voorstel voor bestuur
[wiki mogelijkheid: deelnemers schrijven voorstel] Agenderen staf->db Bestuur besluit tot maatregel en geeft planning aan of besluit tot ‘niets doen’ Genomen besluit komt online (tkn of behandeling naar de raad) Raad kan bestuur verzoeken tot heroverweging

35 Elementen in de site ‘Facebook’: dus niet anoniem
‘Glazen ideëenbus’ dus open en transparant Forum = gesprek ‘faciliteren’, gemeenschapszin versterken en kennis delen krant/infoloket = actuele info, kennis eenvoudig te vinden + wikipedia: Nieuw, betrokkenen kunnen ‘zelf’ het beslisdocument schrijven Sander Meijer_Maart 2010

36 Structuur van de site Home: welkom: wat is het, waar gaat het over, wat kan je doen, waar staan we nu? Actueel: zendpagina De inhoud: documenten/kennis Gesprek: Idee -> voorstel -> besluit -> uitvoering of nieuw gesprek Deelnemers: het netwerk Bijeenkomsten: workshops, themagroepen Over ons: officiële informatie Aanmelden Nieuwsbrief Contact Sander Meijer_Maart 2010

37

38

39 De 3 rondes online bij de Amstel verandert

40

41

42

43

44 Geef reactie Sander Meijer_Maart 2010

45 Resultaten 2de ronde Net als in 1ste ronde wordt een pagina met resultaten van gesprek bijgehouden Sander Meijer_Maart 2010

46 Verslag 2de ronde Conclusies en aanbevelingen Voorleggen aan bestuur
Verder uitwerken Onderzoek Quick wins Planning: Wat, wanneer en onder welke voorwaarden? Voorleggen aan bestuur Sander Meijer_Maart 2010

47 Crowdsourcing Multichannel Klassiek GESPREK CROWD MANAGEMENT DRAAGVLAK
COMMUNICATIE CROWD MANAGEMENT

48 Wat levert de case op De kantelende pyramide dwingt communicatieadviseurs in verantwoordelijke rol De bewijskracht van online besluitvoering neemt toe (E-participatie award)

49 Afronding ICT heeft eigen dynamiek – binnenkort 6 weken online discussie over Site heeft ervoor gezorgd dat de angel eruit is – belang van eigen voordeur is overstegen Werkelijk met elkaar in gesprek Uitwerkingsdiscussie moet nog beginnen, anticipeer op succes


Download ppt "De nieuwe rol voor de communicatieadviseur"

Verwante presentaties


Ads door Google