De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom geloven Christenen (nog) in de Bijbel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom geloven Christenen (nog) in de Bijbel?"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom geloven Christenen (nog) in de Bijbel?
Nou, én?

2 De Vijf Sola’s – klassieke versie
Sola Gratia: Verlossing door Gods genade alléén Sola Scriptura: Gods Woord is finaal gezaghebbend Sola Fide: Geloof gaat voor; werken eraan vast Solus Christus: Één Middelaar God  mensen Soli Deo Gloria: Alle aanbidding aan God alléén

3 De Vijf Sola’s – moderne versie
Sola Cultura: Iedereen doet het… Sola Successa: Iedereen doet mee… Sola Entertaina: Iedereen vindt het fijn… Sola Processa: Wij regelen het voor je… Sola Programma: Are you in the program?

4 Schriftlezing oude testament: Spr 30:5-6
Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.

5 Schriftlezing nieuwe testament: 2 Tim 3:14-17
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

6 Inspiratie van Gods woord
Plenair: Geheel de Bijbel is ingegeven Verbaal: Woordelijk; Éénmalig; Geest-gestuurd Gezaghebbend: Over alle gebieden van het leven Geschreven: Het is door iedereen te lezen  de vijf Sola’s

7 Tien redenen waarom ik geloof de Bijbel is door God ingegeven

8 Niemand anders kan het nadoen, ook niet met behulp van Google!
1. de bijbel is één 66 boeken met grote verscheidenheid genres 40 auteurs met zeer diverse achtergronden 1500 jaar: ze konden echt niet samen werken 3 talen – Hebreeuws, Grieks, Aramees 3 continenten – Afrika, Azië, Europa En toch: Één gemeenschappelijke verhaal / boodschap zonder tegenstellingen Niemand anders kan het nadoen, ook niet met behulp van Google!

9 1. de bijbel is één - voorbeeld
Genesis 3: 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten Ezechiël 44: 18 ze mogen niets aanhebben waarvan men gaat zweten. Lukas 22: 44 En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen Niemand anders kan het nadoen, ook niet met behulp van Google!

10 2. De bijbel is onverwoestbaar
Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. 1 Pet 1:25a Eeuwenlang proberen antichristenen de Bijbel te vernietigen, En toch: Bijbel is meest gelezen boek ter wereld Christendom is grootste en steeds groeiende religie ter wereld Hamers van critici stuk geslagen op het aambeeld van Gods Woord

11 3. De bijbel is universeel
Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. Jes.45:22 Spreekt mensen aan van alle culturen, continenten, eeuwen, achtergronden, talen, ouderdommen, beroepen, opvoeding Geen mensenhart die Gods Woord niet kan zegenen

12 4. De bijbel is onuitputtelijk
Tienduizenden commentaren Miljoenen preken Miljoenen (hand)boeken En toch: Altijd weer nieuwe inzichten… Lengte X Breedte X Diepte X Hoogte = Oneindig

13 Photoshop wordt niet in de Bijbel gebruikt
5. De bijbel is eerlijk Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door… Heb 4:12 Heel veel helden Heel veel heldendaden En toch: Pijnlijk eerlijk neergezet… Photoshop wordt niet in de Bijbel gebruikt

14 Levend Woord  Geschreven Woord
6. De bijbel is waarheid God openbaart Zich door Zijn Woord Schepping, zondeval, verlossing, verheerlijking Jezus Christus geloofde in de Bijbel De Waarheid: Samenhangend, innerlijk consistent, toetsing bestand Tegelijkertijd is het een Persoon Levend Woord  Geschreven Woord

15 7. bijbel: accurate geschiedenis
Heel veel archeologische ontdekkingen Heel veel oude geschiedenissen En toch: Wat in de Bijbel staat is iedere keer weer geschiedkundig accuraat bevonden Geschiedenis bevestigt wat Bijbel beweert

16 8. bijbel: accurate wetenschap
Heel veel wetenschappelijke ontdekkingen Heel veel nieuwe inzichten En toch: Wat in de Bijbel staat is iedere keer weer wetenschappelijk accuraat bevonden Wetenschap bevestigt wat Bijbel beweert

17 9. bijbel: accurate profetie
Gedetailleerd, jaren tot eeuwen vooruit 100 + profetieën over Christus in O.T.: Zijn geboorte, natuur, bediening, lijden, opstanding En toch: Wat in de Bijbel geprofeteerd word, is iedere keer weer accuraat bevonden Minimaal 60 van de profetieën over Christus reeds vervuld Profetie bevestigt wat Bijbel beweert

18 Bijbelse schoonheid is niet cosmetisch
10. bijbel: krachtig! Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God 1 Cor 1:18 Bijbel  transformatie door God van binnen uit Miljoenen zijn je voorgegaan… De uitdaging: Bouw geheel je leven op het fundament van Gods Levende Woord en Gods Geschreven Woord Bijbelse schoonheid is niet cosmetisch

19 God zoekt bereaanse christenen
En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; en dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Hand 17:10-11

20 Bereaans: vol van gods woord
Wat gaat u in de komende week anders doen in het licht van wat de Heer u duidelijk maakte vandaag? Vol van Gods Woord en vol van Gods Geest


Download ppt "Waarom geloven Christenen (nog) in de Bijbel?"

Verwante presentaties


Ads door Google