De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impulse 3.0 Een nieuwe route naar de oude doelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impulse 3.0 Een nieuwe route naar de oude doelen."— Transcript van de presentatie:

1 Impulse 3.0 Een nieuwe route naar de oude doelen

2 VMBO- T, Havo en VWO Samen leven, Samen leren - Samen bepalen we hoe we met elkaar willen omgaan. - Basis van gelijkwaardigheid. -We leren in de breedste zin van het woord. Eigen leerproces - Ontwikkelen van competenties en talenten - De leerling bepaalt samen met zijn coach zijn eigen route -Leerlingen maken een individueel leerplan !mpulse in de Maatschappij -Leerlingen worden uitgedaagd om ervaring en kennis op te doen in de samenleving. -We halen de maatschappij in de school. (workshops, gastcolleges, presentaties) -extern deskundigen in de rol van beoordelaar Ouders Leerlingen!mpulse

3 !mpulse 1.0 • !mpulse was “samen op weg op een bijzondere expeditie” • Onderbouw succesvol, natuurlijk leren en bijleren, maar kinderen in een hele bijzondere stand waar je als school en als ouder trots op bent. • Bovenbouw te optimistisch ingeschat • Problemen werden zichtbaar in 2009-2010

4 1.0: oplossingen • Bovenbouw de rest van dat jaar in ruimtes van de Dyk, daarna “structureel” ondergebracht bij regulier onderwijs Montessori • Personeelsbestand aangepast • Financiën op orde • Onderbouw moest weer op kracht komen op Archipelweg • Daarna verhuizing voorzien naar Montessori

5 !mpulse 2.0 • Twijfel bij team over toekomst op Montessori: verhuisplannen uitgesteld, onderzoek ingesteld. • Voorziene onderbouw T1+2, HV1+2+3 – financieel niet haalbaar, – banen worden te klein. • In 2010-2011 Zelfstandige onderbouw T 1 t/m 4, HV 1+2+3, weer op kracht gekomen • Dit scenario wel levensvatbaar, maar kwetsbaar

6 !mpulse 2.0 wenselijk? • Symbiose vorm in bovenbouw niet ideaal – grote cultuurverschillen • “rouw” bij leerlingen • Negatieve beelden over kwaliteit bij M-docenten – Negatieve beelden bij ll over kwaliteit !mpulse – Niet bevestigd door examenresultaten! – Uitslag onderzoek: was elders niet anders gegaan. Het kan wel verbeteren door gewenning en beter anticiperen, maar onwenselijk moment in schoolcarrière voor overstap cultuur • Ons antwoord: niet wenselijk!

7 !mpulse 3.0 • Hoe dan wel? • De expeditie gaat verder, – Soms neem je de verkeerde afslag – Moet je weer terug – Maar je blijft erop broeden – Heel PJ vindt !mpulse de moeite waard – En dan toch: een nieuwe route • Niet vervallen in oude fout: te grote beloftes

8 !mpulse 3.0 THV van begin tot eind De nieuwe route moet aan de volgende eisen voldoen: • kwaliteit: voor !mpulse geborgd en voor andere PJ-scholen een impuls • behoud !mpulse cultuur in een doorlopende leer en ontwikkelweg • betaalbaar en uitvoerbaar in werk- en leefbare banen

9 !mpulse 3.0 De sleutel van de oplossing vonden we doordat iemand helemaal buiten ons om de vraag stelde: “Is het wel zo logisch dat in ons onderwijs degene die begeleidt, ook altijd degene is die beoordeelt?” • Een nieuw idee, maar het past alsof het er altijd al geweest is • Het staat eigenlijk al in onze beginselen:

10 VMBO- T, Havo en VWO Samen leven, Samen leren - Samen bepalen we hoe we met elkaar willen omgaan. - Basis van gelijkwaardigheid. -We leren in de breedste zin van het woord. Eigen leerproces - Ontwikkelen van competenties en talenten - De leerling bepaalt samen met zijn coach zijn eigen route -Leerlingen maken een individueel leerplan !mpulse in de Maatschappij -Leerlingen worden uitgedaagd om ervaring en kennis op te doen in de samenleving. -We halen de maatschappij in de school. (workshops, gastcolleges, presentaties) -extern deskundigen in de rol van beoordelaar Ouders Leerlingen!mpulse

11 Impulse 3.0: De externe deskundige structureel in ons !mpulse onderwijs: • Examinatoren: – docenten van de reguliere scholen van PJ, die goed zijn in de inhoud en het niveau van de vakken in Tweede Fase en Theoretische Leerweg, die gewend zijn dit te toetsen en te beoordelen (summatief). – leveren de leerlijn: • toegankelijk maken van ondersteuning bij vakinhoud, via ELO, videolessen cq instructiefilmpjes en planners. – overleg met vaktutor en input formatieve beoordeling – beoordelen • SE’s op de wijze waarop dat in het eigen PTA is opgenomen • Centraal Examen

12 !mpulse 3.0 De interne begeleiders van !mpulse: de vaktutoren en de coaches • Vaktutoren: – docenten die doordrongen zijn van de !mpulse cultuur en die de leerlingen prima kunnen begeleiden bij de inhoud van de vakken in de bovenbouw van T en Tweede Fase – Zij hebben alle aandacht voor het leerproces van de leerling en zijn samen met hen op weg naar het diploma!

13 kwaliteit: voor !mpulse geborgd en voor andere PJ-scholen een impuls • Voor !mpulse zelf : doorlopende leerlijn • Voor de overige scholen van PJ – Samenwerking binnen PJ – Vreemde ogen “dwingen”: de eisen aan toetsen voor externe leerlingen zijn hoog – Leren werken met formatief beoordelen – Extra stimulans voor eigen leerlijn – Inzetbaar binnen de eigen school bij ziekte of onvervulbare vacatures

14 In januari 2012 Definitieve GO/NO GO • We hebben gedacht en gerekend, intern in !mpulse en extern met mensen van de andere scholen van PJ: wij willen ervoor gaan! • !Raad en CMT hebben groen licht gegeven • Maar er moet nog veel worden uitgewerkt en geregeld • !mpulse 3.0 moet een goede start krijgen • Huisvesting onderdeel van PJ breed verhaal: maar eerst het “wat” en dan het “waar”!

15 Voor de huidige klas 1 en 2 • Dat zou dus betekenen dat uw kinderen de expeditie met ons weer kunnen aangaan tot het eind van hun schoolcarriere en niet halverwege hoeven te verkassen! • Maar eerst aan u de vraag: • Wilt u deze route met ons gaan, zoals we dat gewend zijn met !mpulse ouders? – Critical friends? – betrokken medereizigers?


Download ppt "Impulse 3.0 Een nieuwe route naar de oude doelen."

Verwante presentaties


Ads door Google