De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 september 2011 Masterclass Tempo Team Renske Paans-Over HR Programma Manager Het Nieuwe Werken bij KPN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 september 2011 Masterclass Tempo Team Renske Paans-Over HR Programma Manager Het Nieuwe Werken bij KPN."— Transcript van de presentatie:

1 29 september 2011 Masterclass Tempo Team Renske Paans-Over HR Programma Manager Het Nieuwe Werken bij KPN

2 •Waar wilt u het over hebben? •Hoe en waarom KPN HNW heeft ingevoerd •Welke hulpmiddelen KPN heeft ingezet •Change management •Rol HR •Resultaten •Toekomst •Break-out en/of Q&A

3

4 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 20103 3 Transparante betrouwbare dienstverlener midden in de maatschappij Beste ICT infrastructuur Het nieuwe leven en werken Veilig over netwerken Zuinig met energie Bereikbare zorg HNW als kernthema binnen MVO beleid

5 Leven & werken zoals jíj dat wilt “Practise what you preach” Eigen medewerkers faciliteren Go-to-Market MKB, LE & Corp Wat doen we zelf ? Hoe helpen we anderen? Proposities die onze klanten faciliteren Duurzaam & Energie efficient

6 Impact op extern imago Impact op de interne organisatie Besparen van kosten Versterken positie op de arbeidsmarkt Veranderen van bedrijfscultuur Werken aan Maatschappelijk image & MVO Verhogen Klant- tevredenheid 1 HNW als Middel om kosten te reduceren 2 HNW als nieuw Intern werkparadigma 3 HNW om Extern te profileren Best practice ervaring laat 3 nivo’s zien HNW

7 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201066 MVOBusiness Doelstellingen Flexibiliteit bieden in werk- privé situatie Vermindering milieu belasting (files & CO 2 uitstoot) Bedrijven en medewerkers flexibeler & productiever maken Altijd toegang tot informatie, efficiënte inzet & virtueel samenwerken leiden tot succesvollere bedrijfsvoering •Mensen in staat stellen zelf te kiezen waar, wanneer en hoe te werken •Management, IT en slimme huisvesting zijn ondersteunend, resultaat is leidend in het proces. •Een nieuwe bedrijfscultuur met ruimte voor grote eigen verantwoordelijk, vrijheid en ondernemerschap. •Tezamen: een nieuwe mentaliteit, meer eigen verantwoordelijkheid en een nieuwe manier van samenwerken met focus op het resultaat en de klant Het Nieuwe Werken in Vogelvlucht

8 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201077 Vitaliteit Productiviteit (Bedrijfs)cultuur Virtuele werkomgevingFysieke werkomgeving KPN maakt “het nieuwe werken” mogelijk verandert… flexibeler… Onze bedrijfscultuur, fysieke werkomgeving & virtuele werkomgeving maakt ‘het nieuwe werken’ mogelijk, en daarmee ons bedrijf succesvoller… ondersteunt… …’het nieuwe werken’ resulteert in duurzame groei d.m.v. een grotere productiviteit & vitaliteit onder de medewerkers van KPN. MBO resultaten (NPS medewerkers) In/uitstroom ziekteverzuim Loyaliteit Hogere productiviteit & vitaliteit Resulterend in duurzame groei. Omzet/ FTE EBITDA KPI’s

9 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 20108 MEDEWERKERS VERWACHTEN STEEDS MEER FLEXIBILITEIT N : N (G ROEPS ) COMMUNICATIE 1:1 COMMUNICATIE HET OUDE WERKEN HET NIEUWE WERKEN EMAIL INSTANT MESSAGING WIKI’S MOBIELE TELEFOON TWITTER VASTE TELEFOON LIVE MEETING AUDIO CONFERENCING PAPIEREN DOSSIERS VIDEO CONFERENCING WEB CONFERENCING PORTALS CHAT SOCIAL MEDIA BLOGS BRING YOUR OWN DEVICE CLOUD SERVICES Kaders scheppen in de virtuele werkomgeving

10 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 20109 •Open werkplekken voor administratieve taken •Gesloten werkplekken voor geconcentreerd werken en overleg Open & Concentratie werkplekken •Op kantoorvloer –Informeel in speciale zitjes –Formeel < 6 personen •Centraal in pand –Informeel in bedrijfsrestaurant –Formeel > 6 personen in algemene vergadervoorzieningen Overleg & Ontmoeten •Zoveel mogelijk digitaal •Archiefkasten (1m per persoon) centraal op kantoorvloer •Persoonlijke spullen in een locker (geen ladeblokken) Archief & Opslag •Geen vaste werkplekken voor medewerkers en managers •Gedragsregels op afdelingsniveau •Voorbeeldgedrag van management •Sturen op output ipv aanwezigheid Afspraken & Regels ……en in de fysieke werkomgeving

11 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201010 Gener@ties verbinden KPN NL 5/2011

12 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201011 KPN HNW| De nieuwe manager

13 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201012 KPN HNW – waar zijn we nou echt? HELPEN MEDEWERKERS ZELF TE ERVAREN WAT DE RELEVANTIE IS VAN HET NIEUWE WERKEN 12 / HET NIEUWE WERKENPUBLIC ONWETENDHEID WEGNEMEN ONBEGRIP WEGNEMEN ONKUNDE WEGNEMEN VERANDERING VAN GEDRAG Hier beginnen projecten te renderen

14 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201013 •De manager als (virtual) delegator, en situationele coach •Vertrouwen hebben, geven en krijgen •Vrijheid & verantwoordelijkheid •Sturen op resultaat ipv op aanwezigheid •Collectieve ambitie omzetten in individuele ambitie en focus •Wederkerig adequate afspraken •Feedback geven en aanspreken •Verbinden •Transparantie •Voorbeeldgedrag KPN HNW| De Manager – Being in charge, not in control

15 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201014 KPN HNW| Change management - MT •Bewustwordingsessie eerst met MT –Waarom willen we Het Nieuwe Werken invoeren? –Wat is het voordeel voor de afdeling? –Welke functies wel/niet? Zo niet wat kan er wel bv zelfroosteren –Hoe sta ik daar als manager in, als medewerker en als team –Welke spelregels spreken we af –Voorbeeldfunctie managers

16 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201015 •Bewustwordingsessie met medewerkers en manager –Wat is het? –Waarom bij KPN? –Wat betekent het voor ons als team en wat gaan we nu doen? •Individueel gesprek met manager KPN HNW| Change management - cascade down

17 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201016 •Wanneer moet je bereikbaar zijn •Netwerken •Gebruik maken van virtuele hulpmiddelen •Zelf roosteren •Time management •30 % van bespaarde tijd voor de baas •Vermoeidheid neemt af bij HNW KPN HNW| Change management - medewerker

18 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201017 KPN HNW| Via 5 thema’s realiseerden we onze ambities KPN-ers zetten de klant centraal, werken samen om de klant optimaal van dienst te zijn en de klantwaarde te maximaliseren KPN-ers zijn geïnspireerd en gemotiveerd doordat zij kunnen kiezen waar en wanneer ze werken, en waardoor zijn hun werk-privé balans kunnen verbeteren KPN stuurt factbased op output in alle geledingen, doelen zijn helder en output wordt gerealiseerd doordat mensen elkaar respecteren en vertrouwen KPN-ers beleven de KPN waarden ‘persoonlijk’, ‘eenvoud’ en ‘vertrouwen’ KPN-ers streven naar maximale eenvoud, delen hun werk zo efficiënt mogelijk in, en vergroten hun persoonlijke productiviteit 1.Efficiënt werken 2.Effectief samenwerken 3.Plaats & tijd onafhankelijk werken 4.Sturen op output en werken vanuit vertrouwen 5.Beleven van de KPN waarden Slim vergaderen Check-In werkplek HNW-er zijn HNW cursus volgen                    

19 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201018 Overzicht HNW curriculum management Toepassen in gesprekken Strippenkaart van 4 uur Overleg trainer en adv. HR Pitstop:  Reflectie op ervaringen en feedback  Oefenen met acteur - Aanscherpen persoonlijke doelstellingen 2 á 3 maanden ½ dag Training De essentie van Het Nieuwe Werken: - communicatie - betere prestaties - leiderschapsstijlen - integratie van de KPN waarden -Oefenen a.d.h.v. eigen casuistiek - Acties naar eigen mdwrks - Individuele voornemens - Groepsvoornemens/ afspraken als team 1 dag Performance Dialogue: Module Leidinggeven in context van HNW Workshop: Introductie HNW ½ dag Doel: Managers en medewerkers in staat stellen om met elkaar te begrijpen wat Het Nieuwe Werken nu écht inhoud voor de medewerker, manager en team. Spelregels met elkaar afspreken over HNW. Workshop: Het Nieuwe Leven & Werken @ KPN ½ dag Doel: Managers met hun teams in staat te stellen om na verloop van tijd te bezien waar men met HNW tegenaan loopt en hoe men deze zaken kan op pakken zodat HNW ook echt de manier van werken wordt binnen KPN. Ook de tools voor virtueel samenwerken worden meegenomen. Bij start van werken met HNW 3 á 4 maanden na start met HNW: module PD Min 8 maanden na implementatie HNW Doel: Managers in staat stellen écht de dialoog aan te gaan met medewerkers en om vanuit dat contact medewerkers optimaal te begeleiden, terwijl het dagelijkse contact met die medewerkers structureel anders verloopt.

20 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201019 KPN HNW| De rol van HR •Zelf ondergaan (premiere bij HR) •Ambassadeur en aanjager •Inrichten van processen en systemen –Managers kunnen via MSS nieuwe werkers aanwijzen –Regelingen aanpassen en operationaliseren •Impact op arbeidsvoorwaarden regelen –Apart hoofdstuk in de nieuwe CAO –Impact op reiskosten en (geen) vergoedingen –50% vergoeding voor internet gebruik •Ontwikkelen van managers –Outputgericht sturen ipv op aanwezigheid •Implementatie draaiboek opstellen en begeleiden projecten

21 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201020 •HNW flagship producten* droegen met gemiddeld meer dan 20% groei bij aan de bottom-line •Meer dan 10.726 Nieuwe Werkers (status 6/2011) •9.000 Het Nieuwe Werken plekken (2010) vanaf 160 (2008) naar 3563 (2009) •15.516 met video vervangen vergaderingen in 2010 –Meer dan 55 werkende video zalen door heel Nederland •Van de 14.957 KPN-ers met een conference card deden meer dan 300.000 telefonische vergaderingen (2010) •Dat is 30% groei (2009), 27% groei (2010) •Salestools die de bewezen voordelen van Nieuw Leven en Werken laten zien •Dashboard: toont de effecten op productiviteit, vitaliteit en duurzaamheid (ism TNO) •Calculator: toont de besparingen van KPN producten voor klanten (in € en CO 2 ) KPN HNW| Resultaten in getallen sinds 2008 heeft KPN Het Nieuwe Werken grootschalig aangepakt *Flagships: werkplekken, conference card, videoconferencing

22 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201021 KPN HNW| Resultaten in beleving Top 5 van verschillen MBO scores tussen HNW groep en niet-HNW groep •Ik heb vertrouwen in de beslissingen die worden genomen door de RvB van KPN +38% •Ik vind dat KPN het werven van de juiste medewerkers voor haar toekomst goed aanpakt +28% •Ik vind dat KPN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beter op de kaart heeft staan dan één jaar geleden +26% •Ik vind dat KPN het behoud van haar meest talentvolle medewerkers goed aanpakt +24% •Ik geloof dat ik mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkelingen en groei binnen KPN heb +22% Verschil in Categorie scores MBO onderzoek December 2009

23 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201022 KPN HNW| Resultaten in beleving (2) Voor alle categorieën bleek de HNW-groep hoger te scoren dan de niet-HNW groep +11% Betrokkenheid +5% Performance Dialogue +18% Imago +17% Leiderschap +4% Het Nieuwe Werken +21% Loopbaanontwikkeling Verschil in Categorie scores MBO onderzoek December 2009

24 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201023 •3328 personen (deels) vragenlijst ingevuld (63%) •Representatief op achtergrondgegevens •Vragenlijst met als thema’s: –Werkplekken, reizen en voorzieningen –Gevolgen m.b.t. het werk (incl. leiderschap) –Gevolgen m.b.t. prive –Gevolgen op overkoepelend niveau (KPN) –Verbetermogelijkheden –Apart managementdeel: competenties, ondersteuning KPN HNW| De evaluatie enquete – april 2011

25 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201024 KPN HNW| Nadelen Het Nieuwe Werken •Minder spontane ontmoeting met collega’s (50%) •Werk en prive lopen meer door elkaar (49%) •Minder face to face contact met manager (49%) •Minder binding met het team (38%) (Vaker als klein nadeel dan als groot nadeel)

26 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201025 KPN HNW| Voordelen Het Nieuwe Werken •Besparing op reistijd (67%) •Zelf bepalen werktijden (63%) •Betere afstemming werk en prive (59%) •Betere concentratie (53%) •Bijdrage vermindering CO2 uitstoot (38%)

27 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201026 KPN HNW| Gevolgen Het Nieuwe Werken - Prive •Betere balans werk en prive (45%) •Werken in vrije tijd en vice versa meer dan voorheen; meer flexibiliteit t.b.v. prive (60%) •Werk geeft meer energie (39%) en kan werk beter inrichten t.b.v. productiviteit (58%) •Aandachtspunt: gevoel meer uren beschikbaar te moeten zijn dan voorheen (33%)

28 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201027 KPN HNW| Gevolgen Het Nieuwe Werken - Organisatie •Meer enthousiasme (35%) •Gemiddeld cijfer aantrekkelijkheid werkgever: –Voor de invoering meest gegeven cijfer een 7 –Na de invoering meest gegeven cijfer een 8 •KPN is flexibeler geworden (50%) •KPN is aantrekkelijker geworden (52%)

29 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201028 KPN HNW| Het nieuwe leiderschap volgens managers •Managers vinden dat er sinds HNW een sterk beroep wordt gedaan op de leiderschapscompetenties (gemiddeld eens op de stellingen). •Managers vinden dat ze aan de noodzakelijke competenties voldoen (82%). •Managers ervaren ondersteuning van hun leidinggevende (56%); in beperkte mate van HR- adviseur (32% ervaart geen ondersteuning) •Gewenste stijl van leidinggeven past goed bij managers (70%) •Managers zijn het eens met de visie (70%) •Relatie met medewerkers is veranderd (34%), relatie is verbeterd (21%)

30 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201029 KPN HNW| Het nieuwe leiderschap volgens medewerkers Grotendeels weinig verandering ervaren (75%), maar wel toename in: •Ruimte voor initiatief (26%) •Aanmoediging tot meer verantwoordelijkheid (22%) •Vertrouwen in medewerker in werk (22%) •Balans steun en zelfstandigheid (21%) •Stimulans onderlinge feedback in team (21%)

31 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201030 KPN HNW| Het Nieuwe Werken – Verbeterpunten management •Werksfeer en communicatie: –Betere afstemming, inzicht wie bereikbaar is –Cultuuromslag: acceptatie plaats- en tijdonafhankelijk werken –Aandacht voor sociale contacten •Management: –Meer vertrouwen, minder controle –Acceptatie: thuiswerken is ook werken –Toestemming meer dan 1 dag per week thuiswerken

32 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201031 KPN HNW| De nieuwe manager

33 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201032 Onze wereld verandert… …en slimmer werken wordt daarin steeds belangrijker

34 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201033 Toekomst trends •Kleinere en netwerkorganisaties: samenwerken key - Virtuele projectteams - Splitsing van bedrijven - Internationalisering van kennis - Personal branding - War for talent •- Meer en minder werken •- Veel minder kantoren

35 Masterclass 16-9-10HNW 1 april 201034 KPN HNW: Q&A of Break-out •Wat zijn de grootse uitdagingen die HNW met zich meebrengt: •Qua disciplines (IT, Facilitiair, HR, Security) •Qua rollen (Manager, Medewerker, HR Adviseur) Hoe zou je dit aanpakken in jouw bedrijf(s) cultuur?


Download ppt "29 september 2011 Masterclass Tempo Team Renske Paans-Over HR Programma Manager Het Nieuwe Werken bij KPN."

Verwante presentaties


Ads door Google