De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale didactiek RU Onderwijsdag 23 mei 2006. Inhoudsoverzicht 1.1. Introductie - Klaus Hoven 2.2. De Blackboardenquête - Willibrord Huisman 3.3. Blackboard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale didactiek RU Onderwijsdag 23 mei 2006. Inhoudsoverzicht 1.1. Introductie - Klaus Hoven 2.2. De Blackboardenquête - Willibrord Huisman 3.3. Blackboard."— Transcript van de presentatie:

1 Digitale didactiek RU Onderwijsdag 23 mei 2006

2 Inhoudsoverzicht 1.1. Introductie - Klaus Hoven 2.2. De Blackboardenquête - Willibrord Huisman 3.3. Blackboard in de praktijk - Maerten Prins Drie werkgroepen - U allen 0.0. Werkwijze 1.1. ICTO en docenten 2.2. ICTO en onderwijskwaliteit 3.3. ICTO-beleid op opleidingsniveau Plenaire afronding: stellingenselectie Digitale didactiek RU Onderwijsdag 23 mei 2006

3 Introductie • Over het project ‘Digitale Didactiek’ • Start 2004, MSO, projectleider drs. B. Van Elderen (FdL) • Definitie E-learning (Kahn) • De plaats van ICTO in onderwijsontwikkeling De plaats van ICTO in onderwijsontwikkeling • Is er wel sprake van Digitale Didactiek? • Bevindingen en conclusies: Meer aandacht voor: -onderwijskwalificaties voor docenten -onderwijskwaliteit van opleidingen (accreditatie) -heldere onderwijsvisies en opleidingsconcepten waarin de ICTO-component vast is opgenomen RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek

4 Onderwijsontwikkeling en digitale didactiek Bepaal toetsing Stel norm vast Voer onderwijs uit Bepaal werkvormen en leerinhoud Kies media, platform, formaat Maak uitvoeringsplan doelgroep Bepaal leerdoelen vakinhoud studielast Maak onderwijsmateriaal Toets Wie systematisch (nieuw) onderwijs ontwikkelt, werkt van onder naar boven door dit schema Visie op leren Visie op kennis Visie op onderwijs Beschikbare docenttijd Veel keuzen worden gemaakt op grond van impliciete visies, intuïtie, en onbesproken randvoorwaarden Opleidingscontext Maatschappelijke vraag Evalueer Stel bij Digitale didactiek sluit aan bij vragen die ontstaan door gebruik van ICT NB: Deze dia is tamelijk onbegrijpelijk zonder animatie en commentaar. Raadpleeg de zelfstudievariant: op http://iowo.hosting.kun.nl/icto/elem/61http://iowo.hosting.kun.nl/icto/elem/61

5 Materiaal •www.ru.nl/onderwijsdag –de powerpoints –verslag van deze workshop –verslag van de onderwijsdag –pagina met hyperlinks •informatievel met urls naar: –IOWO-schema's over digitale didactiek en leeromgeving –IOWO-pagina "vormen van forumgebruik" –BBenquête-rapport met bijlagen (doc, xls) –Praktijkvoorbeelden –Facultaire ondersteuning, IOWO-docentadviespunt

6 De Blackboard-enquête "Fijn dat jullie er naar vragen" 1127 RU-docenten over Blackboard •Aanleiding: studentenenquête •Over Blackboard - in brede zin  •31 vragen, 10 of 3 minuten •respons 51%, 80 A4tjes tekst •22 mei besproken in UGV •23 mei rapport openbaar

7 Inhoud van de enquête Deel 5. Vier ontwikkelingen in het onderwijs Deel 6. Uw wensen en opmerkingen 30. Over Blackboard 31. Over deze enquête Deel 1. Over uw situatie Welkom 1. Voor welke faculteit... Instructie Dank 4. Gebruikt u BB? Nee Deel 2. Uw bekendheid met functies van BB Deel 3. Belang & gebruik van BB Deel 4. Uw oordeel over BB & ondersteuning Cijfer + toelichting 24. Hulpmiddelen 20. Bruikbaarheid van BB 22. Persoonlijke hulp

8 Respons + werkt(e) u met BB •Tenminste 473 docenten werken niet met BB •Tenminste 424 docenten gebruiken BB in vrijwel al hun onderwijs NB: Het tweede getal volgt niet uit dit diagram maar uit een vraag die elders in de enquête gesteld is. Zie het rapport.

9 Hoe werkt u met BB •De helft werkt alleen •40% werkt samen met andere docenten •45 secretaresses

10 Hoe belangrijk is BB •15% van de 623 Blackboardgebruikers kiest: "Zeer (zonder BB zou het totaal anders moeten)" •64% kiest: "Redelijk (BB is belangrijk voor sommige functies)"

11 Functies in BB "Logistiek" •Announcements •Mailen vanuit BB •Bestanden plaatsen "Didactisch geavanceerder" •Forums •Enquêtes & toetsen •Assignments •Groups

12 Bekendheid met functies in BB •"Logistiek": mailen, announcements, bestanden plaatsen •"Geavanceerder": forums, enquêtes, assignments, groups De mate van gebruik toont een vergelijkbaar onderscheid (zie rapport)

13 15. bekend met ondersteuning •Een kwart van de BBgebruikende respondenten weet niet hoe gebruik te maken van de ondersteuners •Ondersteuners worden beoordeeld met cijfer 6,7 122 toelichtingen, sterk uiteenlopend •Ondersteunend materiaal beoordeeld met 6,1

14 Bruikbaarheid van BB •Oordeel betreft de digitale leeromgeving als geheel, niet BB s.s. •Dit was ook nadrukkelijk gevraagd •29 pagina's ingetypte toelichting •Veel kritiek op de software Blackboard.

15 Leeromgeving televisie video audio drukwerk printwerk computer telefoon face-to-face werkelijkheid docent mede- studenten digitale media in de leeromgeving media spiegel teleleerplatform bv. Blackboard NB: Deze dia is tamelijk onbegrijpelijk zonder animatie en commentaar. Raadpleeg de zelfstudievariant op http://iowo.hosting.kun.nl/icto/elem/60http://iowo.hosting.kun.nl/icto/elem/60

16 Ontwikkelingen, 1 Schets: Ontwikkelen van academische competenties Portfolio's bieden nieuwe mogelijkheden voor reflectie, begeleiding en beoordeling. Studenten beschrijven in portfolio's hun plannen en resultaten, waar mede- studenten, begeleiders en beoordelaars op reageren.

17 Ontwikkelingen, 2 •8% maakt al gebruik van portfolio's •11% wil er mee gaan werken •21% wil er meer over weten •23% + 31% wil er niet mee gaan werken •nogal wat reactionaire opmerkingen

18 Andere ontwikkelingen •Meer samenwerkend leren, schrijvend leren Weblogs en wiki's •Nieuwe media voor verslaglegging en observatie Digitale video via cdrom of Internet •Flexibilisering van onderwijsaanbod Noodzaak van maatwerk Zie rapport

19 Slotvragen Wensen & opmerkingen over Blackboard •220 teksten ingetypt, soms flinke lappen •analyse in facultaire context Opmerkingen over de enquête •232 teksten •bijzonder divers van aard •men is veelal lovend over initiatief & uitvoering •men vraagt naar resultaten!

20 Wat gebeurt ermee? Discussie •College van Bestuur en decanen •ICTO-coördinatoren & BB-ondersteuners •Universitaire gezamenlijke vergadering •Onderwijsdirecteuren en opleidingscoördinatoren Gevolgen ( woorden / daden?) •Belang van ICTO wordt meer en meer onderkend •Relatie ICTO en goed onderwijs wordt gezien •ICTO-ondersteuning van docenten wordt benadrukt

21 Blackboard in de praktijk [Maerten heeft afzonderlijke powerpoint]

22 Werkwijze van de werkgroepen •Stel u voor: –wie bent u –wat doet u met ICTO •Lees stelling •Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend •Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) •De workshopleider verheldert de stelling indien nodig •Debatteer •Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd •Maak een slotstelling; desnoods: –korte variant voor inbreng in het forum –lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag

23 Werkgroep 1: ICTO en docenten ICTO-bekwaamheid moet expliciet opgenomen worden in de gewenste onderwijskwalificaties van RU-docenten. •Stel u voor: –wie bent u –wat doet u met ICTO •Lees stelling •Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend •Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) •De workshopleider verheldert de stelling indien nodig •Debatteer •Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd •Maak een slotstelling; desnoods: –korte variant voor inbreng in het forum –lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

24 Stelling 1, analyse / toelichting •Onderwijskwalificaties •van RU-docenten •Gewenst: reeds verworven of alsnog te verwerven •Kwalificaties: lijst welomschreven competenties •Competentie: –de persoon handelt of presteert voldoende –in een gegeven rol –en gegeven situatie –volgens gegeven criteria. •ICTO-bekwaam: de docent zet ICT verantwoord in in zijn onderwijs Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.

25 Werkgroep 2: ICTO en onderwijskwaliteit De kwaliteit van een cursus wordt mede bepaald door de mate en wijze van het gebruik van ICT •Stel u voor: –wie bent u –wat doet u met ICTO •Lees stelling •Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend •Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) •De workshopleider verheldert de stelling indien nodig •Debatteer •Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd •Maak een slotstelling; desnoods: –korte variant voor inbreng in het forum –lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

26 Stelling 2, analyse / toelichting •Persoonlijk niveau (van docent, tutor, etc) – cursus – opleiding (Maar dat persoonlijk niveau komt in werkgroep 1 aan de orde) •Wijze van ICT-gebruik: –alleen logistiek (vooral distributie van informatie) –of ook sterke kanten weten te benutten (communicatie, samen(werkend) leren, beeld, meer vrijheid van tijd en plaats) Kwaliteit •bijdragen aan –efficiëntie (relatie met kosten, studenttijd, docenttijd) en/of aan –effectiviteit (bereiken van de leerdoelen van cursus en/of opleiding) •dus ook: herbruikbaarheid, toegankelijkheid voor andere docenten •dus ook: ICT alleen daar gebruiken waar het nut heeft Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.

27 Werkgroep 3: ICTO-beleid opleiding De ICTO-component moet een vast onderwerp zijn van het opleidingsconcept. •Stel u voor: –wie bent u –wat doet u met ICTO •Lees stelling •Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend •Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) •De workshopleider verheldert de stelling indien nodig •Debatteer •Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd •Maak een slotstelling; desnoods: –korte variant voor inbreng in het forum –lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

28 Stelling 3, analyse / toelichting •ICTO-beleid op opleidingsniveau –Rode pijl en ICTO-component bij onderwijsontwikkeling –In welke mate moet het gebruik van ICT in RU-opleidingen expliciet doordacht, beschreven en verantwoord worden? –In welke mate wordt ICTO mogelijk gemaakt en ondersteund (hardware, software, docenttijd, soort ICTO-ondersteuning)? –Welk belang krijgt ICTO in onderwijsevaluaties bij 1) docentbeoordeling en 2) cursusevaluaties? •ICTO in het opleidingsconcept –In hoeverre is het opleidingsconcept nu beschreven? –Weten docenten dat het bestaat? Kennen ze het? Accepteren ze het? Hanteren ze het in hun eigen onderwijsbeslissingen? –Moet het erin? Als apart hoofdstuk of geïntegreerd in de gebruikelijke hoofdstukken? Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.


Download ppt "Digitale didactiek RU Onderwijsdag 23 mei 2006. Inhoudsoverzicht 1.1. Introductie - Klaus Hoven 2.2. De Blackboardenquête - Willibrord Huisman 3.3. Blackboard."

Verwante presentaties


Ads door Google