De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek."— Transcript van de presentatie:

1 RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek

2 Inhoudsoverzicht 1. Introductie - Klaus Hoven
RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek Inhoudsoverzicht 1. Introductie - Klaus Hoven 2. De Blackboardenquête - Willibrord Huisman 3. Blackboard in de praktijk - Maerten Prins Drie werkgroepen - U allen 0. Werkwijze 1. ICTO en docenten 2. ICTO en onderwijskwaliteit 3. ICTO-beleid op opleidingsniveau Plenaire afronding: stellingenselectie

3 Introductie Over het project ‘Digitale Didactiek’
RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek Introductie Over het project ‘Digitale Didactiek’ Start 2004, MSO, projectleider drs. B. Van Elderen (FdL) Definitie E-learning (Kahn) De plaats van ICTO in onderwijsontwikkeling Is er wel sprake van Digitale Didactiek? Bevindingen en conclusies: Meer aandacht voor: onderwijskwalificaties voor docenten onderwijskwaliteit van opleidingen (accreditatie) heldere onderwijsvisies en opleidingsconcepten waarin de ICTO-component vast is opgenomen

4 Onderwijsontwikkeling en digitale didactiek
Wie systematisch (nieuw) onderwijs ontwikkelt, werkt van onder naar boven door dit schema Digitale didactiek sluit aan bij vragen die ontstaan door gebruik van ICT Evalueer Stel bij Maak onderwijsmateriaal Toets Voer onderwijs uit Visie op leren Visie op kennis Visie op onderwijs Beschikbare docenttijd Bepaal werkvormen en leerinhoud Kies media, platform, formaat Maak uitvoeringsplan Bepaal toetsing Stel norm vast doelgroep Bepaal leerdoelen vakinhoud studielast Opleidingscontext Maatschappelijke vraag Veel keuzen worden gemaakt op grond van impliciete visies, intuïtie, en onbesproken randvoorwaarden NB: Deze dia is tamelijk onbegrijpelijk zonder animatie en commentaar. Raadpleeg de zelfstudievariant: op

5 Materiaal www.ru.nl/onderwijsdag informatievel met urls naar:
de powerpoints verslag van deze workshop verslag van de onderwijsdag pagina met hyperlinks informatievel met urls naar: IOWO-schema's over digitale didactiek en leeromgeving IOWO-pagina "vormen van forumgebruik" BBenquête-rapport met bijlagen (doc, xls) Praktijkvoorbeelden Facultaire ondersteuning, IOWO-docentadviespunt

6 De Blackboard-enquête
"Fijn dat jullie er naar vragen" 1127 RU-docenten over Blackboard Aanleiding: studentenenquête Over Blackboard - in brede zin  31 vragen, 10 of 3 minuten respons 51%, 80 A4tjes tekst 22 mei besproken in UGV 23 mei rapport openbaar

7 Inhoud van de enquête Deel 1. Over uw situatie Welkom
1. Voor welke faculteit ... Instructie 4. Gebruikt u BB? Nee Deel 2. Uw bekendheid met functies van BB Deel 3. Belang & gebruik van BB Deel 4. Uw oordeel over BB & ondersteuning Cijfer + toelichting 24. Hulpmiddelen 20. Bruikbaarheid van BB 22. Persoonlijke hulp Deel 5. Vier ontwikkelingen in het onderwijs Deel 6. Uw wensen en opmerkingen 30. Over Blackboard 31. Over deze enquête Dank

8 Respons + werkt(e) u met BB
Tenminste 473 docenten werken niet met BB Tenminste 424 docenten gebruiken BB in vrijwel al hun onderwijs NB: Het tweede getal volgt niet uit dit diagram maar uit een vraag die elders in de enquête gesteld is. Zie het rapport.

9 Hoe werkt u met BB De helft werkt alleen
40% werkt samen met andere docenten 45 secretaresses

10 Hoe belangrijk is BB 15% van de 623 Blackboardgebruikers kiest: "Zeer (zonder BB zou het totaal anders moeten)" 64% kiest: "Redelijk (BB is belangrijk voor sommige functies)"

11 Functies in BB "Logistiek" Announcements Mailen vanuit BB
Bestanden plaatsen "Didactisch geavanceerder" Forums Enquêtes & toetsen Assignments Groups De afbeelding in deze dia verwijst naar een eerdere presentatie waarin onderwijsontwerp en ICTO-geïnduceerd onderwijsherontwerp in kaart zijn gebracht. Zie Hier gaat het erom dat de 'logistieke' functies nauwelijks herontwerp vergen (derhalve ook in zgn 'substitutie' van oude middelen goed bruikbaar zijn), terwijl de 'geavanceerdere' functies wel herontwerp vergen, en zo niet, dan mislukken ze gewis.

12 Bekendheid met functies in BB
"Logistiek": mailen, announcements, bestanden plaatsen "Geavanceerder": forums, enquêtes, assignments, groups De mate van gebruik toont een vergelijkbaar onderscheid (zie rapport) In deze dia zit een foutje vermoedelijk doordat de grafiek er in verkeerd formaat in geplakt is. De grafiek blijft hardnekkig doorzichtig waardoor je er geen titel onder kunt verbergen. Zelfs met toegevoegd kleurvlak lukt het niet. Dan maar zonder titel.

13 15. bekend met ondersteuning
Een kwart van de BBgebruikende respondenten weet niet hoe gebruik te maken van de ondersteuners Ondersteuners worden beoordeeld met cijfer 6,7 122 toelichtingen, sterk uiteenlopend Ondersteunend materiaal beoordeeld met 6,1

14 Bruikbaarheid van BB Oordeel betreft de digitale leeromgeving als geheel, niet BB s.s. Dit was ook nadrukkelijk gevraagd 29 pagina's ingetypte toelichting Veel kritiek op de software Blackboard.

15 Leeromgeving werkelijkheid media spiegel face-to-face docent televisie
video audio digitale media in de leeromgeving teleleerplatform bv. Blackboard telefoon mede- studenten drukwerk computer printwerk NB In de animatie is de spiegel na de doorklikker gezet omdat deze er op de onderwijsdagpresentatie er niet zoveel toe doet. NB: Deze dia is tamelijk onbegrijpelijk zonder animatie en commentaar. Raadpleeg de zelfstudievariant op

16 Ontwikkelingen, 1 Schets: Ontwikkelen van academische competenties
Portfolio's bieden nieuwe mogelijkheden voor reflectie, begeleiding en beoordeling. Studenten beschrijven in portfolio's hun plannen en resultaten, waar mede-studenten, begeleiders en beoordelaars op reageren.

17 Ontwikkelingen, 2 8% maakt al gebruik van portfolio's
11% wil er mee gaan werken 21% wil er meer over weten 23% + 31% wil er niet mee gaan werken nogal wat reactionaire opmerkingen

18 Andere ontwikkelingen
Meer samenwerkend leren, schrijvend leren Weblogs en wiki's Nieuwe media voor verslaglegging en observatie Digitale video via cdrom of Internet Flexibilisering van onderwijsaanbod Noodzaak van maatwerk Zie rapport

19 Slotvragen Wensen & opmerkingen over Blackboard
220 teksten ingetypt, soms flinke lappen analyse in facultaire context Opmerkingen over de enquête 232 teksten bijzonder divers van aard men is veelal lovend over initiatief & uitvoering men vraagt naar resultaten!

20 Wat gebeurt ermee? Discussie College van Bestuur en decanen
ICTO-coördinatoren & BB-ondersteuners Universitaire gezamenlijke vergadering Onderwijsdirecteuren en opleidingscoördinatoren Gevolgen ( woorden / daden?) Belang van ICTO wordt meer en meer onderkend Relatie ICTO en goed onderwijs wordt gezien ICTO-ondersteuning van docenten wordt benadrukt

21 Blackboard in de praktijk
[Maerten heeft afzonderlijke powerpoint]

22 Werkwijze van de werkgroepen
Stel u voor: wie bent u wat doet u met ICTO Lees stelling Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) De workshopleider verheldert de stelling indien nodig Debatteer Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd Maak een slotstelling; desnoods: korte variant voor inbreng in het forum lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag

23 Werkgroep 1: ICTO en docenten
ICTO-bekwaamheid moet expliciet opgenomen worden in de gewenste onderwijskwalificaties van RU-docenten. Stel u voor: wie bent u wat doet u met ICTO Lees stelling Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) De workshopleider verheldert de stelling indien nodig Debatteer Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd Maak een slotstelling; desnoods: korte variant voor inbreng in het forum lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen. De werkwijze is nog eens herhaald omdat men nu immers de ppt niet meer ziet. Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

24 Stelling 1, analyse / toelichting
Onderwijskwalificaties van RU-docenten Gewenst: reeds verworven of alsnog te verwerven Kwalificaties: lijst welomschreven competenties Competentie: de persoon handelt of presteert voldoende in een gegeven rol en gegeven situatie volgens gegeven criteria. ICTO-bekwaam: de docent zet ICT verantwoord in in zijn onderwijs Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider. Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.

25 Werkgroep 2: ICTO en onderwijskwaliteit
De kwaliteit van een cursus wordt mede bepaald door de mate en wijze van het gebruik van ICT Stel u voor: wie bent u wat doet u met ICTO Lees stelling Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) De workshopleider verheldert de stelling indien nodig Debatteer Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd Maak een slotstelling; desnoods: korte variant voor inbreng in het forum lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

26 Stelling 2, analyse / toelichting
Persoonlijk niveau (van docent, tutor, etc) – cursus – opleiding (Maar dat persoonlijk niveau komt in werkgroep 1 aan de orde) Wijze van ICT-gebruik: alleen logistiek (vooral distributie van informatie) of ook sterke kanten weten te benutten (communicatie, samen(werkend) leren, beeld, meer vrijheid van tijd en plaats) Kwaliteit bijdragen aan efficiëntie (relatie met kosten, studenttijd, docenttijd) en/of aan effectiviteit (bereiken van de leerdoelen van cursus en/of opleiding) dus ook: herbruikbaarheid, toegankelijkheid voor andere docenten dus ook: ICT alleen daar gebruiken waar het nut heeft Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider. Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.

27 Werkgroep 3: ICTO-beleid opleiding
De ICTO-component moet een vast onderwerp zijn van het opleidingsconcept. Stel u voor: wie bent u wat doet u met ICTO Lees stelling Stem voor of tegen of genuanceerd of onthoudend Licht uw stemgedrag toe (geen discussie) De workshopleider verheldert de stelling indien nodig Debatteer Stem opnieuw voor of tegen of genuanceerd Maak een slotstelling; desnoods: korte variant voor inbreng in het forum lange variant met nuances voor in het (anonieme) verslag Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen. De werkwijze is nog eens herhaald omdat men nu immers de ppt niet meer ziet. Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het begin van de werkgroepen.

28 Stelling 3, analyse / toelichting
ICTO-beleid op opleidingsniveau Rode pijl en ICTO-component bij onderwijsontwikkeling In welke mate moet het gebruik van ICT in RU-opleidingen expliciet doordacht, beschreven en verantwoord worden? In welke mate wordt ICTO mogelijk gemaakt en ondersteund (hardware, software, docenttijd, soort ICTO-ondersteuning)? Welk belang krijgt ICTO in onderwijsevaluaties bij 1) docentbeoordeling en 2) cursusevaluaties? ICTO in het opleidingsconcept In hoeverre is het opleidingsconcept nu beschreven? Weten docenten dat het bestaat? Kennen ze het? Accepteren ze het? Hanteren ze het in hun eigen onderwijsbeslissingen? Moet het erin? Als apart hoofdstuk of geïntegreerd in de gebruikelijke hoofdstukken? Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider. Deze dia wordt op papier uitgereikt bij het verhelderen van de stelling door de workshopleider.


Download ppt "RU Onderwijsdag 23 mei 2006 Digitale didactiek."

Verwante presentaties


Ads door Google