De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

optimaliseren van de commerciële presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "optimaliseren van de commerciële presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 optimaliseren van de commerciële presentatie
gepland planning van de paragraaf 2.4 tijdelijke artikelpresentaties g e p l a n d

2 + promotieplan verkoop- bevorderings- plan etalageplan
afstemmen gepland verkoop- bevorderings- plan een plan waarin exact staat welke thema’s in de etalage voor de komende periode gepland zijn. Ook staan daarin de benodigde hulpmiddelen. In het etalageplan komen, voor een langere periode, bepaalde zaken vast te liggen. Het plan is de handleiding voor de etaleur en de leiding. Het etalageplan moet afgestemd worden op de onderdelen van het promotieplan. Het etalageplan en het promotieplan zijn twee deelplannen van het verkoopbevorderingsplan promotieplan

3 elementen e t a l a g e p l a n tijd thema doelgroep artikelen plaats
gepland tijd thema doelgroep artikelen plaats budget hulpmiddelen kosten etaleur energiekosten etalage afschrijvingskosten kosten decoratiemateriaal waardeverlies artikelen thema voorraadpositie brutowinstbijdrage prijs kleur Bij de keuze van de te etaleren artikelen spelen, naast de genoemde aspecten, ook nog de volgende aspecten een rol: de voorraadpositie Bij de keuze van de te etaleren artikelen zal de voorraadpositie nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Het is niet raadzaam artikelen te etaleren waarvan slechts enkele stuks in voorraad zijn. Een uitzondering hierop zijn de exclusieve artikelen, waarvan er slechts enkele ingekocht zijn. de brutowinstbijdrage Bij de keuze van de te etaleren artikelen moet rekening gehouden worden met de brutowinstbijdrage van het artikel. Het etaleren van artikelen met een lage brutowinst moet achterwege gelaten worden, tenzij men van plan is de omzet van een bepaald artikel te stimuleren. Ook kan een artikel een ondersteunende functie binnen de assortimentsgroep hebben. de prijs Bij de keuze van de artikelen moet gelet worden op de prijs van het individuele artikel en op de combinatie van prijzen van de verschillende artikelen. Vooral bij het samenstellen van een etalage voor een heren- of damesmodezaak moet hierop gelet worden. de kleur Bij de keuze van de artikelen moet voor de combinatiemogelijkheden in de etalage gelet worden op de kleur van de verschillende artikelen. Ook de combinatiemogelijkheden met de niet-geëtaleerde artikelen in het assortiment zijn van groot belang. De kosten per etalage zijn opgebouwd uit de onderstaande posten: arbeidskosten van het eigen personeel of de kosten van de (freelance) etaleur, energiekosten van de etalageruimte; in het bijzonder de verlichting zal de nodige energie verbruiken, (afschrijvings)kosten van de vaste elementen in de etalageruimte, waaronder de vloeren, de wanden en de verlichting, kosten van de tijdelijke elementen waaronder het presentatie- en decoratiemateriaal, waardeverlies van de geëtaleerde artikelen, onder andere door verkleuring en beschadiging.

4 opzet e t a l a g e p l a n 1 2 3 4 5 6 7 1 t/m 4 sale iedereen geen
gepland 1 2 3 4 5 6 7 tijd (week) thema doelgroep artikelen hulpmiddelen plaats etalage budget 1 t/m 4 sale iedereen  geen  poppen L en R € 1.500,-

5 buitenpresentatieplan
aandachtspunten juiste artikelen inkopen/selecteren geen afbreuk aan winkelformule voldoen aan wettelijke eisen juiste prijs-/tekstkaarten en decoratiematerialen uitnodigend werken op de passanten inrichting en de opzet aansluiten bij de artikelen gepland

6 aandachtspunten in geval van buitenverkoop
het juiste en voldoende winkelpersoneel inzetten richtlijnen formuleren voor het afrekenen aandachtspunten gepland

7 tijdelijke artikelpresentatie
displayplan gepland een plan waarin wordt aangegeven op welke plaatsen in de winkelruimte, welke displays gebouwd moeten worden verkoopplan

8 verkoopplan displayplanning de displayartikelen
gepland de displayartikelen de manier van bestellen de communicatie van de displayartikelen wel of niet in de krant/folder wel of geen P.O.S.-materiaal beschikbaar wel of geen geluidsreclame mogelijke bijverkoopartikelen verplichte displays de manier van bouwen

9 soort en plaats displayplanning A-display B-display C-display
hoogste omzet en omzetsnelheid opvallendste plaatsen B-display goede omzet en normale omzetsnelheid opvallende plaats C-display lage omzetverwachting weinig opvallende plaats gepland combinatiedisplay In een displayplan moet per display bekeken worden of de omzet èn de gemiddelde brutowinst van de display vergroot kunnen worden door op deze display combinatieartikelen te plaatsen. Deze artikelen moeten wel tijdig besteld worden. Op deze combinatiedisplay zijn consumptieverwante artikelen bij elkaar gepresenteerd met als doel de gemiddelde brutowinst op een acceptabel percentage te brengen.

10 hulpmiddelen planbord displayarchief informatie over concurrentie
displayplanning gepland omzetresultaten van de actie displayplaats soort display combinatieartikelen publiciteit planbord displayarchief informatie over concurrentie winkellay-out op papier

11 displays houdbaar 8 9 10 12 11 13 1 3 5 7 14 2 4 6 15 17 16 k1 k2 k3 k4 gepland


Download ppt "optimaliseren van de commerciële presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google