De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicoparagraaf en externe partijen Analyse van risicoparagrafen van alle 400+ gemeenten op: Grondexploitatie Verbonden partijen en/of gemeenschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicoparagraaf en externe partijen Analyse van risicoparagrafen van alle 400+ gemeenten op: Grondexploitatie Verbonden partijen en/of gemeenschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Risicoparagraaf en externe partijen Analyse van risicoparagrafen van alle 400+ gemeenten op: Grondexploitatie Verbonden partijen en/of gemeenschappelijke regelingen Europees beleid en/of beleid hogere overheden en nieuwe wetgeving PPS en CV-BV constructies (gegevens verzameld in 2010 en 2011)

2 Enkele cijfers 72% van alle gemeenten noemt zijn grondexploitatie als risicofactor 62% ziet verbonden partijen en/of samenwerkingsverbanden als risico 13% heeft PPS-constructies of CV-BV’s in zijn risicoparagraaf opgenomen 38% vreest voor de financiële gevolgen van rijks- of Europees beleid en wetgeving

3 Analyse van verschillen: Naar provincie Naar % bijstandsgerechtigden Naar woonlasten Naar aantal inwoners per gemeente Naar begrotingstotaal Naar gem. inkomen per huishouden Naar politieke samenstelling college

4 Opvallende verschillen per provincie: In Drente worden grondexploitatie (72%) en verbonden partijen (92%) het meest als risicofactor genoemd, in Flevoland (50% resp. 33%) het minst; In Flevoland en Zeeland worden rijksbeleid en regelgeving (17%, gem. 38%) het minst als een probleem gezien; Groningen signaleert vaker (26%) de risico’s van samenwerking met private ondernemers, Friesland het minst (3%);

5 Opvallende verschillen naar % bijstandsgerechtigden Gemeenten met weinig bijstandscliënten vrezen gevolgen nieuw rijksbeleid het meest (48%, gem. 38%); Gemeenten met meeste bijstandscliënten zijn het meest actief met CV-BV’s en PPS- constructies (26%, gem. 13%)

6 Opvallende verschillen naar woonlasten per huishouden Weinig significante verschillen Gemeenten met hoogste woonlasten signaleren minste risico’s bij gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (48%, gem. 62%)

7 Opvallende verschillen naar aantal inwoners per gemeente de kleinste gemeenten (< 20.000) vrezen het meest de gevolgen van rijksbeleid (44%, gem. 38%) de grootste gemeenten (100.000+) zijn het meest actief in PPS- constructies en CV-BV’s (42%, gem. 13%)

8 Opvallende verschillen naar begrotingstotaal Grootteklasse van 50-100 mln signaleert grootste problemen met grondexploitatie (77%, gem. 72%); Grootteklasse van 20-50 mln vreest gevolgen rijksbeleid het meest (48%, gem. 38%); Gemeenten met hoogste omzet zijn het meest betrokken bij PPS (23%, gem. 13%), en het minst bij verbonden partijen (54%, gem. 62%)

9 Opvallende verschillen bij gemeenten gemeten naar gem. inkomen per huishouden Weinig significante verschillen, met name bij verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen Armste gemeenten signaleren minste problemen bij grondexploitatie (57%, gem. 72%) Rijkste gemeenten minst betrokken bij PPS (9%)

10 Opvallende verschillen bij gemeente naar politieke samenstelling college Grondexploitatie wordt bij gemeenten waar D66 in college zit het meest in risicoparagraaf genoemd (86%, gem. 72%); Géén significante verschillen tussen diverse colleges bij noemen verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen als risico; Een college zonder CDA of zonder CDA/VVD is het meest bevreesd voor de gevolgen van (nieuw) rijksbeleid (48%, gem. 38%); Een college met D66 participeert het meest in PPS en CV-BV constructies (24%), een college waarin lokale partijen vertegenwoordigd zijn het minst (11%)

11 Tenslotte: Grote kwaliteitsverschillen bij verschillende gemeenten in opzet risicoparagraaf; Wel aandacht bij gemeenten voor risico’s, maar zit het tussen de oren of is het een verplicht nummer? Grote verschillen bij berekening benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen; Besef van risico’s is er wel, maar relevante kennis is onvoldoende Bij opzetten nieuwe projecten zou uitvoerige risicoparagraaf op checklist moeten staan!


Download ppt "Risicoparagraaf en externe partijen Analyse van risicoparagrafen van alle 400+ gemeenten op: Grondexploitatie Verbonden partijen en/of gemeenschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google