De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BLCC Business Language & Communication Centre voor HUB, VOV Lerend Netwerk, CBL Studiedag “to blend or not to blend” 14 maart 2012 #BLCC_ © BLCC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BLCC Business Language & Communication Centre voor HUB, VOV Lerend Netwerk, CBL Studiedag “to blend or not to blend” 14 maart 2012 #BLCC_ © BLCC."— Transcript van de presentatie:

1 BLCC Business Language & Communication Centre voor HUB, VOV Lerend Netwerk, CBL Studiedag “to blend or not to blend” 14 maart 2012 #BLCC_ © BLCC

2 Agenda • Wie is BLCC? • Blended learning historiek – succescases • Rol van de trainer in blended learning trainingen • Motiveren – Waarom? – Hoe? • Als docent • Als organisatie © BLCC

3 BLCC • Taalopleidingen voor bedrijven, hogescholen en overheid - op maat en op korte termijn • (e)-taaltesten • Advies inzake taalopleidingsstrategie • Train-the-trainer opleidingen © BLCC

4 BLCC • DIDACTISCHE PARTNERCOMMERCIËLE PARTNERS • TECHNOLOGISCHE PARTNER • 2011: Overname Languesdoc - Didactisch concept - Implementatie resultaten CALL-onderzoek - Technologische expertise - Realisatie elektronische inhouden © BLCC

5 BLCC • 13 talen • 15.000 opleidingsuren • 150 bedrijven • 22 jaar • 12 vaste medewerkers • 200 freelance trainers • Expert in Blended Learning © BLCC

6 Team © BLCC

7 Trainers © BLCC

8 teambuilding opleiding innovatie © BLCC

9 Klanten SECTOR- FONDSEN GROTE BEDRIJVEN KMO’sOVERHEIDS- INSTANTIES ZIEKEN- HUIZEN HOGESCHOLEN © BLCC

10 Blended learning @BLCC • 2004: Start verkoop blended learning taalopleidingen • 2011: 80% van opleidingen Frans, Nederlands, Engels en Duits zijn blended © BLCC

11 Blended learning @BLCC Verrijking van de blend C-learning E- learning M- learning © BLCC

12 Blended learning @BLCC • c-learning communicatieve training in kleinere groep of individueel onder leiding van een docent • e-learning - tussen 2 sessies - voorbereiding, verankering, remediëring en natraject • m-learning - aanvullende woordenschatoefeningen © BLCC

13 Blended learning @BLCC • c-learning communicatieve training in kleinere groep of individueel onder leiding van een docent • e-learning - tussen 2 sessies - voorbereiding, verankering, remediëring en natraject • m-learning - aanvullende woordenschatoefeningen © BLCC

14 Blended cases @ BLCC Partners NoodDomein- expertise Expertise e-learning blended learning Medisch Frans in blended learning © BLCC

15 eHealth: Medisch Frans © BLCC

16 Blended cases @ BLCC • Opleiding medisch personeel AZG – 8 x 3u c-learning om de twee weken – coaching: via mail tussen twee sessies in – Maatwerk geïntegreerd in e-learning > – Gemiddeld 50u e-learning • Opleiding Katho studenten – keuzevak -5 x 4u c-learning om de twee weken -coaching: via mail tussen twee sessies in -Gemiddeld 20u e-learning © BLCC

17 Blended cases @ BLCC • Formule: -Groepsopleiding op maat voor één van onze klanten -In-company opleiding – enkel eigen medewerkers van de klant -Absolute beginners -18 sessies van 2 uur met onze trainer -Tussendoor e-learning, coaching via mail tussen twee sessies in -Totaal aantal uur: 36 contacturen + e-learning • Resultaten: © BLCC

18 Blended cases @BLCC • Leerprogressie? ROI? Leerder 1 - (firma Crops) - Beginniveau Duits: A1- - Eindniveau na 32 uur Blended learning (groepsles): B1 Leerder 2 - (Firma Bekaert) - Beginniveau Nederlands: A0 - Eindniveau na 32 uur Blended Learning (groepsles): A2 © BLCC

19 Rol van de trainer? © BLCC

20 Rol van de trainer? Doel: Integrated Language Learning Environment creëren Tijdens de sessie Tussen twee sessies in Tijdens de volgende sessie © BLCC

21 Rol van de trainer? Tijdens de les: • e-learning inhouden vastleggen • link tussen de les en de inhoud weergeven • wijzen op eventuele moeilijkheden • uitvluchten op voorhand ‘de kop indrukken’ • Geruststellen dat je er voor de trainee bent © BLCC

22 Rol van de trainer? Tussen twee sessies: • De activiteiten en de vooruitgang van de cursisten op het leerplatform Edumaticonline opvolgen • Tonen dat je de trainees opvolgt • Coaching van de cursisten via e-mail tussen de sessies • Motivatie van de cursisten • Creëert eventueel specifieke oefeningen © BLCC

23 Rol van de trainer? Tussen twee sessies: • De trainees ‘belonen’ voor hun inzet • De inhouden gebruiken > van e-learning naar c-praktijk! © BLCC

24 Rol van de trainer? Manager PedagoogPsycholoog Innovator © BLCC

25 Motiveren: waarom? Trainees hebben “nooit” tijd en “altijd” iets beters te doen > weerstand Impact van motiveren op tijd en volharding! © BLCC

26 Motiveren: hoe? © BLCC

27 Motiveren: hoe? Als docent • Op moeilijkheden anticiperen > belang van 1 ste sessie • Nuttige e-taken geven • Link e-taken en c-activiteiten creëren • Trainees positief benaderen m.b.t vastgestelde e-activiteit, progressie,... • Duidelijke objectieven formuleren: wat waarom tegen wanneer • Link naar de realiteit leggen © BLCC

28 Motiveren: hoe? Als docent • Realiseer een degelijke ondersteuning en omkadering – Re-actieve coaching: antwoorden op vragen – Pro-actieve coaching: motiveren © BLCC

29 Motiveren: hoe? Als docent • Denk aan introduceren van een beloningselement • Denk aan introduceren van een competitie element “Ik heb geen tijd (gehad)” • Niet afwijken van vooropgesteld schema • Concrete oplossingen vinden voor de trainee • Bijsturing van opdrachten om te landen op succeservaring © BLCC

30 Motiveren: hoe? Als organisatie? • Hou rekening met eigen leercultuur. Ernaar streven om cultuur te creëren waar e-leren als volwaardige leermethode gezien wordt • E-leer inspanningen mee opnemen in evaluatie werknemer • Faciliteer e-leren en communiceer duidelijk – IT-dienst inschakelen? – Leerplek? – Wanneer mogen de medewerkers e-leren? – Communicatie naar lijnmanagers van medewerkers © BLCC

31 Motiveren: hoe? Als organisatie? • Toon betrokkenheid (HR aanwezig 1 ste sessie, kickoff mail naar cursisten, organiseer eigen evaluatie, creëer gelegenheden om vragen te beantwoorden, bijv. infosessie, vraag e-leertijden op) • Investeer in e-coaching en zoek entertrainers • Geen vooroordelen tov. “fun” elementen in trainingen © BLCC

32 Motiveren: hoe? Als organisatie? • Grote organisaties: – communicatiecampagne op maat – wedstrijd – beloningen – events © BLCC

33 Vragen? Kathleen.heireman@blcc.be Bedankt voor jullie aandacht! © BLCC


Download ppt "BLCC Business Language & Communication Centre voor HUB, VOV Lerend Netwerk, CBL Studiedag “to blend or not to blend” 14 maart 2012 #BLCC_ © BLCC."

Verwante presentaties


Ads door Google