De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 •Activa-rekeningen •Passiva-rekeningen •Kostenrekeningen •Opbrengstenrekeningen •Eindejaarswerkzaamheden DEEL II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 •Activa-rekeningen •Passiva-rekeningen •Kostenrekeningen •Opbrengstenrekeningen •Eindejaarswerkzaamheden DEEL II."— Transcript van de presentatie:

1 1 •Activa-rekeningen •Passiva-rekeningen •Kostenrekeningen •Opbrengstenrekeningen •Eindejaarswerkzaamheden DEEL II

2 2 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen 0% stijgende graad van liquiditeit 100%

3 3 1Verwerving  Investering versus kost aanschaffingswaarde nominale waarde  Activering van kosten vervaardigingsprijs  Inbreng in natura inbrengwaarde

4 4 Lineaire afschrijving Totale kost Onderhouds- kost Jaarlijkse afschrijvings- kost 20X120X220X320X420X5

5 5 Activa met ONbeperkte levensduur Netto boekwaarde AW waarde- vermindering terugnemening geboekte waardevermindering aankooptijd

6 6 Activa met ONbeperkte levensduur Netto boekwaarde AW waarde- vermindering terugnemening geboekte waardevermindering aankooptijd

7 7 Activa met ONbeperkte levensduur Netto boekwaarde herwaardering AW waarde- vermindering terugnemening geboekte waardevermindering aankooptijd

8 8 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW afschrijving Levensduur = 6 jaar aankoopverkooptijd

9 9 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW herwaardering met afschrijving aankoopverkooptijd

10 10 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde herwaardering met afschrijving AW aankoopverkooptijd

11 11 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW uitzonderlijke afschrijving aankoopverkooptijd

12 12 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW uitzonderlijke afschrijving aankoopverkooptijd

13 13 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW uitzonderlijke afschrijving aankoopverkooptijd

14 14 Activa met BEPERKTE levensduur Netto boekwaarde AW herwaardering uitzonderlijke afschrijving afschrijving terugneming aankoopverkooptijd

15

16 •20Oprichtingskosten ?? KOSTEN OF ACTIVA ??  mogen dadelijk als kosten in mindering van resultaat gebracht worden  mogen ook op het actief geboekt worden  oprichtingskosten = duurzame uitgave, voor langere tijd nuttig voor de onderneming  oprichtingskosten hebben geen realisatiewaarde en worden daarom zo snel mogelijk afgeschreven

17 voorbeeld- drukkosten aandelen = € 2 000,00 - drukkosten brochures = € 5 400,00 200 Oprichtingskosten4111 Aftrekbare BTW 2 000,001 554,00 202 Overige oprichtingskost440 Leveranciers 5 400,008 954,00 •20Oprichtingskosten Verwerving met factuur

18 voorbeeld- registratierechten / erelonen = € 2 600,00 200 Oprichtingskosten55X1 Uitgeschreven cheques 2 600,00 •20Oprichtingskosten Verwerving zonder factuur

19 a)boeken van kostenfacturen - studie / doorlichting = € 60 000,00 - herscholing / verhuis = € 50 000,00 6 1XX Divers goederen & diensten4111 Aftrekbare BTW 60 000,0012 600,00 10 500,00 6 64 Andere uitz. kosten 440 Leveranciers 72 600,00 50 000,0060 500,00 •20Oprichtingskosten Verwerving via activering

20 b)boeken van loonkosten - loonkosten - opzeggingsvergoedingen = € 800 000,00 = € 100 000,00 6 202 & 6 21 453 & 454 & 455 100 000,00 800 000,00 •20Oprichtingskosten Verwerving via activering

21 c) activeren  studie / doorlichting  overige kosten  opzeggingsvergoeding  loonkost € 60 000,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 800 000,00 100 % 50 % 100 % 0 % 649 Als herstructureringskost geactiveerde bedrijfskosten 204 Herstructureringskost 60 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 669 Uitz. kost als herstruc- tureringskost opgenomen 25 000,00 •20Oprichtingskosten Verwerving via activering

22 22

23 23 •21Immateriële vaste activa Verwerving met factuur 1ste jaar  Verwerving studiekosten = € 100 000,00 + 21% BTW 210 0 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 100 000,0021 000,00121 000  Afschrijving: 20% per jaar 210 9 Kost van onderz. & ontwikkel: geb. afschrijving 63 01 Afschrijvingen op IVA 20 000,00

24 24 •21Immateriële vaste activa Verwerving via activering 2de jaar  Boeken van loonkost = € 240 000,00 62XX Bezoldigingen 45X Schulden ivm bezoldiging 240 000,00  Activering van de loonkost: 25% 210 0 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 72 Geproduceerde VA 100 000,00 60 000,00 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 12 600,00

25 25 •21Immateriële vaste activa Afschrijving 2de jaar 210 0 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 160 000,00  Afschrijving: 20% per jaar 210 9 Kost van onderz. & ontwikkel: geb. afschrijving 63 01 Afschrijvingen op IVA 20 000,00 12 000,00 32 000,00

26 26 •21Immateriële vaste activa Uitzonderlijke afschrijving 3de jaar 210 0 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 160 000,00  Uitzonderlijke afschrijving 210 9 Kost van onderz. & ontwikkel: geb. afschrijving 66 01 Uitz. afschrijving IVA 52 000,00 108 000,00

27 27 Actief van de balans 22  27 Materiële vaste activa 22Terreinen en gebouwen 220Terreinen 221Gebouwen 222Bebouwde terreinen 223Overige zakelijke rechten op onroerend goed 23Installaties, machines en uitrusting 24Meubilair en rollend materieel 25Vaste activa in leasing 26Overige materiële vaste activa 27Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

28 28  Boeken van kosten 62XX Bezoldigingen 61XX Materiaalkosten 50 000,0080 000,00  Activering van de loonkost: interne facturatie 23 0 Machines:AW 72 Geproduceerde VA 130 000,00 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 27 300,00 •22  27 Materiële vaste activa Verwerving via activering

29 29 •22  27 Materiële vaste activa Afschrijvingen AWNBafschrijving 20X1 80 000,00 32 000,00 20X2 80 000,0048 000,00 19 200,00 20X3 80 000,0028 800,00 16 000,00 20X4 80 000,0012 800,00 20X5 80 000,000,00 Machine met- aanschaffingswaarde = € 80 000,00 - levensduur = 5 jaar - degressieve afschrijving

30 30 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 80 000,0067 200,00 6302 Afschrijving MVA12 800,00 32 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 19 200,00 20X2 6302 Afschrijving MVA 16 000,00 20X3 6302 Afschrijving MVA 12 800,00 20X4 •22  27 Materiële vaste activa Afschrijvingen

31 31 •22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen AWNBafschrijving 20X1 60 000,00 15 000,00 20X2 60 000,0045 000,00 15 000,00 20X3 60 000,0030 000,00 15 000,00 20X4 60 000,0015 000,00 20X5 60 000,000,00 Machine met- aanschaffingswaarde = € 60 000,00 - levensduur = 4 jaar - LINEAIRE afschrijving  Op het einde van het 2de jaar heeft de machine – door de technologische evolutie - slechts een marktwaarde van € 12 000,00

32 32 •22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 60 000,0015 000,00 6302 Afschrijving MVA15 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 15 000,00 20X2

33 33 •22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 60 000,0030 000,00 6302 Afschrijving MVA18 000,00 15 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 15 000,00 20X2 6602Uitz. afschrijving MVA 18 000,00 20X2

34 34 •22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 60 000,0048 000,00 6302 Afschrijving MVA12 000,00 15 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 15 000,00 20X2 6602Uitz. afschrijving MVA 18 000,00 20X2 6302 Afschrijving MVA 12 000,00 20X3

35 35 •22  27 Materiële vaste activa Waardevermindering  20X1 aanschaf - terrein = € 800 000,00 - inclusief registratierechten/notarisloon 2200 Terreinen: AW55X1 Uitgeschreven cheques 800 000,00  20X3 werkelijke waarde = € 300 000,00 220 9 Terreinen: geboekte waardevermindering ???? 500 000,00

36 36 •22  27 Materiële vaste activa Terugneming  20X1 aanschaf 2200 Terreinen: AW 800 000,00  20X5 werkelijke waarde = € 700 000,00 220 9 Terreinen: geboekte waardevermindering ???? 400 000,00 500 000,00 400 000,00

37 37 •22  27 Materiële vaste activa Herwaardering  20X1 aanschaf 2200 Terreinen: AW2210 Gebouwen: AW 1 000 000,004 000 000,00  20X1 1ste afschrijving = lineair over 40 jaar 221 9 Gebouw: geb afschrijv 6302 Afschrijvingen MVA 100 000,00

38 38 •22  27 Materiële vaste activa Herwaardering 220 0 Terreinen: AW221 0 Gebouwen: AW 1 000 000,004 000 000,00  20X9 Herwaardering met 20% 220 8 Terrein: geboekte herwaarderingsmeerw 221 8 Gebouw: geboekte herwaarderingsmeerw 121 Herwaarderings- meerwaarde MVA 200 000800 0001 000 000  20X9 9de afschrijving 221 9 Gebouw: geb afschrijv 6302 Afschrijving MVA 800 000 100 000 25 000 100 000 25 000

39 39 •22  27 Materiële vaste activa Buitengebruikstelling  vrachtwagen -aangeschaft in 20X1 -levensduur = 5 jaar, lineair afgeschreven -in de loop van het laatste jaar buitengebruikgesteld -restwaarde = € 10 000,00 24 0 Rollend materieel: AW24 9 Rollend mat.: geb afschrijv 75 000,00 60 000,00  20X5 Buitengebruikstelling 26 0 Overige MVA: AW26 9 Overige MVA: geb afs 6602 Uitz. afschrijv MVA 75 000,0060 000,00 5 000,00

40 40 •22  27 Materiële vaste activa Vaste activa in aanbouw  20X1 Voor alle aankoopfacturen van de aannemers voor de uitgevoerde werken 2 70 Vaste activa in aanbouw: AW 440 Leveranciers 600 000,00  “4111 Aftrekbare BTW” en “4513 BTW-medecontractant”  Afschrijving pro-rata temporis  20X2 Bij de definitieve oplevering 2 70 Vaste activa in aanbouw: AW 2210 Gebouwen: AW 600 000,00  Ook afschrijvingen overboeken naar 2219

41 41 •22  27 Materiële vaste activa Realisatie met meerwaarde –AW = € 200 000,00 –lineair: over 4 jaar –verkocht einde 4de jaar –VP = € 70 000,00

42 42 •22  27 Materiële vaste activa Realisatie met meerwaarde

43 43 •22  27 Materiële vaste activa Realisatie met minderwaarde –AW = 22 000,00 EUR –lineair: over 4 jaar –verkocht einde 3 de jaar –VP = 9 500,00 EUR

44 44 •22  27 Materiële vaste activa Realisatie met minderwaarde

45 45

46 46 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Overboeking van de gerealiseerde meerwaarde 741 Meerw op courante real MVA 763 Meerw. op realisatie MVA 100 000,00

47 47 20X0 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy Subtotaal600 000900 000Tot. ATot. P Belastingen105 000 Dividend195 000 Totaal 900 000 = 900 000 = •<•<•>•> Winst = 300 000 Belasting = 105 000

48 48 20X0 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy 763100 000 Subtotaal600 0001 000 000Tot. ATot. P Belastingen140 000 Dividend260 000 Totaal 1 000 000 = 1 000 000 = •<•< Winst = 400 000 Belasting = 140 000

49 49 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Overboeking van de gerealiseerde meerwaarde 741 Meerw op courante real MVA 763 Meerw. op realisatie MVA 100 000,00 6 89 Overboeking naar de belastingvrije reserves 6 80 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 65 000,0035 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 65 000,0035 000,00

50 50 20X0 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy 763100 000 68035 000 68965 000 Subtotaal700 0001 000 000Tot. ATot. P Belastingen105 000 Dividend195 000 Totaal 1 000 000 = 1 000 000 = •<•< Winst = 300 000 Belasting = 105 000

51 51 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Herïnvestering (BTW buiten beschouwing) 230 Machines: AW440 Leveranciers 1 200 000

52 52 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 1ste boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 480 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 26 000,00 65 000,00 14 000,00 35 000,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 26 000,0014 000,00 degressief over 5 jaar = 40%

53 53 20X1 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy 78014 000 78926 000 Subtotaal400 000640 000Tot. ATot. P Belastingen84 000 Dividend156 000 Totaal 640 000 = 640 000 = •<•< EXTRA winst = 40 000 EXTRA belasting = 14 000

54 54 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 2de boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 480 000,00 288 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 15 600,00 39 000,00 8 400,00 21 000,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 15 600,008 400,00 degressief over 5 jaar = 40%

55 55 20X2 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy 7808 400 78915 600 Subtotaal500 000724 000Tot. ATot. P Belastingen78 400 Dividend145 600 Totaal 724 000 = 724 000 = •<•< EXTRA winst = 24 000 EXTRA belasting = 8 400

56 56 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 3de boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 768 000,00 240 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 13 000,00 23 400,00 7 000,00 12 600,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 13 000,007 000,00 degressief over 5 jaar = 40%

57 57 •22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 4de boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 1 008 000,00 192 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 10 400,00 5 600,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 10 400,005 600,00 degressief over 5 jaar = 40%

58 58 20X2 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ “ 6xxxxx 7xxyyy 7808 400 78915 600 Subtotaal500 000724 000Tot. ATot. P Belastingen67 200 Dividend156 800 Totaal 724 000 = 724 000 = •<•< EXTRA winst = 24 000 EXTRA belasting = 8 400 = 7 200 Belasting = 30%

59 59 20X3 ProefbSaldibRRBALANS kostenopbrengstactivapassiva 100 kapitaalppp “aaa “ 6xxxxx 7xxyyy 7807 000 78913 000 Subtotaal900 000720 000Tot. ATot. P Belastingen0 Dividend0 141 180 000 Totaal 900 000 = 900 000 = •>•> verlies = 180 000 belasting = 0 •-•-

60 60 •22  27 Materiële vaste activa topic: Intercalaire intresten  Voorbeeld: - gebouw opgeleverd op 20X1-09-30 - gebouw in gebruik genomen op 20X1-11-30 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden X1-04-01 4 400 X1-07-01 8 800 X1-10-01 13 200 X1-12-31 17 600 44 000 6503 Geactiveerde intercalaire intresten 2210 Gebouwen: AW BS 400 000,00 26 400,00

61 61 Een onderneming kan een vast activum •kopen (=investeren) – ofwel zelf financieren ofwel via banklening – verkrijgt eigendomsrecht – neemt het goed op bij de activa op balans – afschrijving of waardevermindering •leasen •huren •Topic 3: LEASING

62 62 Een onderneming kan een vast activum •kopen (=investeren) •leasen – betaalt periodiek een leasingsom – verkrijgt gebruiksrecht, echter GEEN eigendomsrecht – neemt het goed op bij de activa: rek 2510 – boekt WEL afschrijving of waardevermindering – boekt leasingschuld: rek. 1720 of 4220 – heeft aankoopoptie na afloop contract •huren •Topic 3: LEASING

63 63 Een onderneming kan een vast activum •kopen (=investeren) •leasen •huren – betaalt periodiek een huursom – verkrijgt gebruiksrecht, echter GEEN eigendomsrecht – goed NIET opgenomen onder de activa – GEEN afschrijving of waardevermindering – GEEN aankoopoptie •Topic 3: LEASING

64 64 •leasingnemer •leverancier •leasinggever •keuze •bestelling & aankoop •leasingcontract •levering •facturatie & betaling

65 65  Financiële leasing (= de echte leasing)  goed bij de activa van de leasingnemer, die het ook afschrijft (dus kost boekt)  huurtermijn (afschrijving) = levensduur  contract niet-opzegbaar  onderhoud, herstelling, verzekering zijn ten laste van leasingnemer  einde: - goed teruggeven - aankoopoptie < 15% - huurovereenkomst (lagere prijs)  Operationele leasing (= +/- gewone huur) •Topic 3: LEASING

66 66  Financiële leasing (= de echte leasing)  Operationele leasing (= +/- gewone huur)  goed bij de activa van de leasinggever  contractduur < levensduur  totaal huurgelden < investering  vaak met bijkomende diensten  huurgelden zijn kost voor leasingnemer  mogelijk overname tegen reële restwaarde •Topic 3: LEASING

67 67  Voordelen van financiële leasing  beperkte waarborgen (immers eigendomsrecht bij leasinggever)  voorfinanciering van BTW  100% financiering van investering  bron van bijkomende kredietverlening  door specialisatie leasinggever: lagere aankooprijzen  Nadelen van financiële leasing •Topic 3: LEASING

68 68  Voordelen van financiële leasing  beperkte waarborgen (immers eigendomsrecht bij leasinggever)  voorfinanciering van BTW  100% financiering van investering  bron van bijkomende kredietverlening  door specialisatie leasinggever: lagere aankooprijzen  Nadelen van financiële leasing  gebonden aan contractduur  duurder door tussenkomst leasinggever  mogelijke inbeslagname bij wanbetaling •Topic 3: LEASING

69 69 •LeasingGEVER 1. Verwerving 2600Overige MVA100 000,00 4111Aftrekbare BTW21 000,00 440aanLeveranciers121 000,00 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

70 70 2. Leasingcontract 2900XHdeb uit leasing >1 jaar68 894,83 400XHdeb uit leasing < 1 jaar31 105,17 2600aanOverige MVA100 000,00 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

71 71 2. Leasingcontract 2900XHdeb uit leasing >1 jaar68 894,83 400XHdeb uit leasing < 1 jaar31 105,17 2600aanOverige MVA100 000,00 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17 3. Koopoptie 052Debiteuren wegens verplichting tot verkoop VA 5 000,00 053aanVerplichting tot verkoop vaste activa 5 000,00

72 72 •LeasingGEVER 4. Facturatie (1ste jaar) 400Handelsdeb < 1 jaar46 107,26 70aanVerkoop7 000,00 400XHdeb uit leasing < 1 j31 105,17 4511BTW op verkopen8 002,09 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

73 73 •LeasingNEMER 1. Leasingcontract 2510Machines in leasing AW100 000,00 1720aanLeasingschulden > 1j68 894,82 4220Leasingschulden < 1j31 105,17

74 74 •LeasingNEMER 1. Leasingcontract 2510Machines in leasing AW100 000,00 1720aanLeasingschulden > 1j68 894,82 4220Leasingschulden < 1j31 105,17 2. Aankoopoptie 050Verplichting tot aankoop5 000,00 051aanCrediteuren wegens verplichting tot aankoop 5 000,00

75 75 •LeasingNEMER 3. Facturatie 4220Leasingschulden < 1j31 105,17 6500Kosten verbonden aan7 000,00 schulden 4111Aftrekbare BTW8002,09 440aanLeveranciers46 107,26 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

76 76 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

77 77

78 78

79 79 28Financiële vaste activa Verwerving: inbreng kapitaal bij oprichting  “M” neemt participatie van 80% bij oprichting “D”  “D” heeft onderschreven kapitaal van € 100 000,00  bij de onderschrijving wordt 25% volstort 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 1 Deeln. in verbonden ondern: nog te storten 5500 Kredietinstelling R/C 60 000,0020 000,00

80 80 28Financiële vaste activa Verwerving: inbreng kapitaal bij oprichting  “M” neemt participatie van 80% bij oprichting “D”  “D” heeft onderschreven kapitaal van € 100 000,00  bij de onderschrijving wordt 25% volstort 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 1 Deeln. in verbonden ondern: nog te storten 5500 Kredietinstelling R/C 60 000,0020 000,00 60 000,00volstorting60 000,00

81 81 28Financiële vaste activa Verwerving: inbreng kapitaal bij oprichting  “M” neemt participatie van 80% bij oprichting “D”  “D” heeft onderschreven kapitaal van € 100 000,00  bij de onderschrijving wordt 25% volstort 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 1 Deeln. in verbonden ondern: nog te storten 5500 Kredietinstelling R/C 60 000,0020 000,00 60 000,00volstorting60 000,00 “D”80%“M” Kapitaal= 100 000,00Aanschaffingswaarde= 80 000,00 20X1Eigen vermogenNetto boekwaarde

82 82 28Financiële vaste activa Waardevermindering A“D” balans van 20X2-12-31P IVA14 000,00Kapitaal100 000,00 MVA42 000,00Overgedragen verlies - 62 500,00 Voorraden56 000,00 Handelsvord.28 000,00Leveranciers102 500,00 140 000,00 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 •EIGEN • VERMOGEN • van “D” ?

83 83 28Financiële vaste activa Waardevermindering A“D” balans van 20X2-12-31P IVA14 000,00Kapitaal100 000,00 MVA42 000,00Overgedragen verlies - 62 500,00 Voorraden56 000,00 Handelsvord.28 000,00Leveranciers102 500,00 140 000,00 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 “D”80%“M” Kapitaal= 100 000,00Aanschaffingswaarde= 80 000,00 20X1Eigen vermogenNetto boekwaarde ???? 20X2Eigen vermogen= 37 500,00Netto boekwaarde= 30 000,00

84 84 28Financiële vaste activa Waardevermindering A“D” balans van 20X2-12-31P IVA14 000,00Kapitaal100 000,00 MVA42 000,00Overgedragen verlies - 62 500,00 Voorraden56 000,00 Handelsvord.28 000,00Leveranciers102 500,00 140 000,00 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 9 Deeln. in verbonden ondern: geboekte waardevermin ??? 50 000,00

85 85 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering A “D” balans van 20X 4 -12-31 P IVA10 000,00Kapitaal100 000,00 MVA55 000,00Overgedragen winst 25 000,00 Voorraden60 000,00 Handelsvord.80 000,00Leveranciers80 000,00 205 000,00 •EIGEN • VERMOGEN • van “D” ?

86 86 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering A “D” balans van 20X 4 -12-31 P IVA10 000,00Kapitaal100 000,00 MVA55 000,00Overgedragen winst 25 000,00 Voorraden60 000,00 Handelsvord.80 000,00Leveranciers80 000,00 205 000,00 •EIGEN • VERMOGEN • van “D” ? “D”80%“M” Kapitaal= 100 000,00Aanschaffingswaarde= 80 000,00 20X1Eigen vermogenNetto boekwaarde Waardevermindering- 50 000,00 20X2Eigen vermogen= 37 500,00Netto boekwaarde= 30 000,00 ????? 20X4Eigen vermogen= 125 000,00Netto boekwaarde= 100 000,00

87 87 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 9 Deeln. in verbonden ondern: geboekte waardevermin ???? 50 000,00

88 88 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 9 Deeln. in verbonden ondern: geboekte waardevermin 761 Waardevermindering FVA 50 000,00 280 8 Deeln. in verbonden ondern: herwaarderingsmeerw. ????? 20 000,00

89 89 28Financiële vaste activa Realisatie met minderwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2829 Deelnemingsverh.: geboekte waardevermindering 100 000,0020 000,00 •Overnameprijs = •€ 63 000,00

90 90 28Financiële vaste activa Realisatie met minderwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2829 Deelnemingsverh.: geboekte waardevermindering 100 000,0020 000,00 100 000,0020 000,00 5500Kredietinstelling R/C63 000,00 2829Deelnemingsverh.: geboekte waardevermindering 20 000,00 663Minderw. realisatie VA17 000,00 2820aanDeelnemingsverh.: AW100 000,00 5500 Kredietinstelling R/C663 Minderw. realisatie VA 63 000,0017 000,00

91 91 28Financiële vaste activa Realisatie met meerwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2828 Deelnemingsverh.: herwaarderingsmeerw. 122 Herwaarderings- meerwaarde op FVA 60 000,0014 000,00 •Overnameprijs = •€ 78 000,00

92 92 28Financiële vaste activa Realisatie met meerwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2828 Deelnemingsverh.: herwaarderingsmeerw. 122 Herwaarderings- meerwaarde op FVA 60 000,0014 000,00 60 000,0014 000,00 5500Kredietinstelling R/C78 000,00 122Herwaarderingsmeerw op FVA14 000,00 2828aanDeelnemingsverh.: herw-meerw14 000,00 2820Deelnemingsverh.: AW60 000,00 763MEERw. realisatie VA18 000,00 5500 Kredietinstelling R/C763 MEERw. realisatie VA 78 000,0018 000,00

93 93

94 94 28Financiële VA: vorderingen Verwerving  “M” heeft participatie van 80% in “D” 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW 80 000,00  “M” leent € 30 000,00 aan “D” 28 10 Vordering verbonden ondern. 5500 Kredietinstelling R/C 30 000,00  “D” heeft betalingsmoeilijkheden 28 17 Dubieuze debiteuren 30 000,00

95 95 28Financiële VA: vorderingen Waardevermindering 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW28 17 Dubieuze debiteuren 80 000,0030 000,00  “D” zal slechts 1/3 kunnen betalen of “M” vreest 2/3 van vordering nooit te zullen ontvangen 28 19 Vordering verbonden ondern: geboekte waardevermindering ??? 20 000,00

96 96 28Financiële VA: vorderingen Terugneming van waardevermindering 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW28 17 Dubieuze debiteuren 80 000,0030 000,00  De financiële situatie van “D” is verbeterd, “D” zal nog € 16 000,00 kunnen terugbetalen 28 19 Vordering verbonden ondern: geboekte waardevermindering ??? 20 000,00 6 000,00

97 97 28Financiële VA: vorderingen Realisatie •Ontvangst van = •€ 13 000,00

98 98 28Financiële VA: vorderingen Realisatie

99 99 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op >1 jaar Klasse 3VI30 -> 37 Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op =< 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

100 •30  37 Voorraden 1 Inventarisopname 2 Waardering van de inventaris  Aanschaffingswaarde  Individueel identificeerbare prijs  Gewogen gemiddelde  FIFO  LIFO  Vervaardigingsprijs  Marktwaarde

101 •30  37 Voorraden 1 Inventarisopname 2 Waardering van de inventaris  Grond-en hulpstoffen  Handelsgoederen  Onroerende goed … laagste of marktwaarde of aanschaffigswaarde  Goederen in bewerkingvervaardigingsprijs  Gereed productlaagste of marktwaarde of vervaardigingsprijs  Bestelling in uitvoering vervaardigingsprijs + eventuele winstmarge

102 •30  37 Voorraden 1 Inventarisopname 2 Waardering van de inventaris 3 Voorraadwijziging

103 •30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging 340 Voorraad handelsg BS 200 000,00 604 Aankopen handelsgoed.440 Leveranciers 640 000,00 400 Handelsdebiteuren70 Verkopen handelsgoed. 980 000,00 •KOSTEN •OPBRENGSTEN

104 •30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging 340 Voorraad handelsg BS 200 000,00 604 Aankopen handelsgoed.440 Leveranciers 640 000,00 400 Handelsdebiteuren70 Verkopen handelsgoed. 980 000,00 Eindvoorraad op 20X1-12-31 = € 250 000,00 •Beginvoorraad •op 20X1-01-01

105 •30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging Voorraadstijging Eindvoorraad handelsgoederen na waardering  volgens aanschaffingswaarde € 265 000,00  volgens marktwaarde € 250 000,00 340 Voorraad handelsg6094 Voorraadwijziging BS 200 00050 000 K

106 •30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging Voorraaddaling Eindvoorraad handelsgoederen na waardering  volgens aanschaffingswaarde € 350 000,00  volgens marktwaarde € 380 000,00 340 Voorraad handelsg6094 Voorraadwijziging BS 415 00065 000 K

107 •30  37 Voorraden 4 Waardevermindering Omdat de aanwezige goederen verouderd en/of beschadigd zijn, wordt een waardevermindering van 25% geboekt op de waarde: 340 Voorraad handelsg 250 000,00 349 Voorr. handelsgoed: geboektewaardevermind???? 62 500,00

108 •30  37 Voorraden 5 Terugneming Omdat de helft van deze verouderde en/of beschadigde goederen verkocht zijn, moet de helft van de eerder geboekte waardevermindering worden teruggenomen: 349 Voorr. handelsgoed: geboektewaardevermind??? 62 500,00 31 250,00

109 290/40 Handelsvorderingen Verwerving Door verkoop met uitstel van betaling: verkoopfactuur- van 20X1-01-08 - voor € 8 000,00 + 21% BTW - betaalbaar op 20X2-04-30  Boeking van de verkoopfactuur 290 0 Handelsdebiteur op meer dan 1 jaar 70Verkopen handelsgoederen 4511 BTW verkopen 9 680,008 000,001 680,00

110 290/40 Handelsvorderingen Verwerving 290 0 Handelsdeb >1 j 9 680,00  Bij wisselacceptatie op 20X1-01-10 290 1 TIW >1 jaar 9 680,00  Klant in financiële moeilijkheden: risico op niet-betaling 290 7 Dub deb >1 jaar 9 680,00  Op 20X1-12-31: herschikking naar korte termijn 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00

111 290/40 Handelsvorderingen Waardevermindering 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00  klant zal vermoedelijk nog 40% van zijn schuld kunnen betalen 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering ???? 4 800,00 vordering40% te recup60% niet te recup goed8 000,003 200,004 800,00 BTW1 680,00672,001 008,00 totaal9 680,003 872,005 808,00

112 290/40 Handelsvorderingen Terugneming 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00  klant zal vermoedelijk nog € 7 260,00 kunnen betalen 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering ???? 2 800,00 4 800,00 2 800,00 vorderingte ontvangen niet te recupereren waarde- vermind. terugneming goed8 000,006 000,002 000,004 800,002 800,00 BTW1 680,001 260,00420,00 totaal9 680,007 260,002 420,00

113 290/40 Handelsvorderingen Realisatie 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,002 000,00  klant betaalt nog € 6 534,00, saldo is niet meer invorderbaar vorderingontvangen niet te recupereren waarde- vermind. verschil goed8 000,005 400,002 600,002 000,00???? BTW1 680,001 134,00546,00 totaal9 680,006 534,003 164,00

114 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,002 000,00 290/40 Handelsvorderingen Realisatie

115 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,00 2 000,00 5500Kredietinstelling R/C6 534,00 409Handelsvord <1 jaar: geboekte waardevermindering 2 000,00 451XRegularisatie BTW op verkopen546,00 642Minderw. realisatie handelsvordering600,00 407aanDub deb op <1 jaar9 680,00 5500 Kredietinstell R/C451X Reg BTW verkopen 642 Minw real hvord 6 534,00546,00600,00 290/40 Handelsvorderingen Realisatie

116 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  opbrengsten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 verkoopopbrengstfacturatie voor oude boekjaar& boeking

117  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 404 Te innen opbrengsten700 Verkopen handelsgoed 6 700,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 404 Te innen opbrengsten BS 6 700,00  bij de facturatie in 20X2 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 8 170,006 700,001 470,00 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten

118  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 404 Te innen opbrengsten700 Verkopen handelsgoed 6 700,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 404 Te innen opbrengsten BS 6 700,00 6 700,00  bij de facturatie in 20X2 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 8 170,006 700,001 470,00 6 700,00 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten

119 1ste jaar Bestelling drukwerk: € 10 000,00 met voorschot 25%  Vooruitbetaling aan leverancier = € 2 500,00 + 21% BTW 2906 Vooruitbetaling > 1j 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 2 500,00 525,003 025,00  Einde boekjaar: herschikking naar korte termijn 406 Vooruitbetaling < 1j 2 500,00 2906/406 Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

120 2de jaar Definitieve levering drukwerk + facturatie saldo  Facturatie saldo = € 7 500,00 + 21% BTW 406 Vooruitbetaling < 1j BS 2 500,00 6110 Drukwerk 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 7 500,001 575,009 075,00 2906/406 Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

121

122 291/41 OVERIGE vorderingen Verwerving door toestaan van een lening aan een derde, zoals een andere onderneming of een privé persoon Voorbeeld:  lening van € 40 000,00 wordt toegestaan op 20X1-06-01  terugbetaalbaar: - 40% op 20X2-05-31 - 60% op 20X3-05-31  bij toestaan van de lening op 20X1-06-01 291 0 Vordering op rek >1 j 5500 Kredietinstelling R/C 40 000,00 Beginsaldo 40 000,00

123 291/41 OVERIGE vorderingen Verwerving 291 0 Vord op rek >1 j 40 000,00 16 000,00 24 000,00  20X1-12-31: herschikking naar korte termijn 416 Vord op rek <1 j 16 000,00  Klant in financiële moeilijkheden: 291 7 Dub deb >1 jaar41 7 Dub deb <1 jaar 24 000,0016 000,00  Ontlener in faling: de gehele vordering wordt eisbaar. 24 000,00 40 000,00

124 291/41 OVERIGE vorderingen Waardevermindering 41 7 DD op minder 1 j 40 000,00  klant zal vermoedelijk nog 15% van zijn schuld kunnen betalen 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering ???? 34 000,00 vordering15% te recup85% niet te recup goed40 000,006 000,0034 000,00 BTW totaal40 000,006 000,0034 000,00

125 291/41 OVERIGE vorderingen Terugneming 41 7 DD op minder 1 j 40 000,00  klant zal vermoedelijk nog € 8 300,00 kunnen betalen 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering ??? 2 300,00 34 000,00 2 300,00 vordering te ontvangen niet te recupereren waarde- vermind. terugneming goed40 000,008 300,0031 700,0034 000,002 300,00 BTW totaal40 000,008 300,0031 700,00

126 291/41 OVERIGE vorderingen Realisatie 41 7 Dub. deb op <1 jaar 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 40 000,0031 700,00  klant betaalt nog € 11 342,00, saldo is niet meer invorderbaar vorderingontvangen niet te recupereren waarde- vermind. ??? goed40 000,0011 342,0028 658,0031 700,00??? BTW totaal40 000,0011 342,0028 658,00

127 41 7 Dub. deb op <1 jaar 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 40 000,0031 700,00 291/41 OVERIGE vorderingen Realisatie

128 41 7 Dub. deb op <1 jaar 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 40 000,00 31 700,00 5500Kredietinstelling R/C11 342,00 419Diverse vordering <1 jaar: geboekte waardevermindering 31 700,00 451XRegularisatie BTW op verkopen 417aanDub deb op <1 jaar40 000,00 752Meerw realisatie vlott activa3 042,00 5500 Kredietinstell R/C451X Reg BTW verkopen 752 Meerw real vlott A 11 342,003 042,00 291/41 OVERIGE vorderingen Realisatie

129 291/41 OVERIGE vorderingen 414 Te innen opbrengsten Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  opbrengsten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 december inning huuropbrengst& boeking

130  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 414 Te innen opbrengsten743 Huuropbrengsten 2 000,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 414 Te innen opbrengsten BS 2 000,00  bij ontvangst van huurgeld voor december in 20X2 5500 Kredietinstelling743 Huuropbrengsten 2 000,00 291/41 OVERIGE vorderingen 414 Te innen opbrengsten

131 131 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op >1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op =< 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53 Geldbeleggingen IX54 -> 58 Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

132

133 50->53 Geldbeleggingen Verwerving Aankoop 100 aandelen tegen € 135,00 per stuk, + beurs- en bankkosten  boeking aankoop 51 0 Aandelen: AW 5500 Kredietinstelling R/C 13 500,00 saldo 13 662,00 659 Diverse financiële kosten 162,00

134 50->53 Geldbeleggingen Waardevermindering - Aanschaffingswaarde - Beurskoers op 20X 1 -12-31 = € 135,00 per stuk, = € 88,30 per stuk  boeking waardevermindering 51 0 Aandelen: AW 13 500,00 51 9 Aandelen: geboekte waardevermindering ???? 4 670,00

135 50->53 Geldbeleggingen Terugneming - Aanschaffingswaarde - Beurskoers op 20X 2 -12-31 = € 135,00 per stuk, = € 144,65 per stuk  boeking waardevermindering 51 0 Aandelen: AW 13 500,00 51 9 Aandelen: geboekte waardevermindering ???? 4 670,00

136 50->53 Geldbeleggingen Realisatie 510 Aandelen: AW 519 Aandelen: geboekte waardevermindering 48 750,004 500,00

137 50->53 Geldbeleggingen Realisatie 510 Aandelen: AW 519 Aandelen: geboekte waardevermindering 48 750,00 4 500,00 5500Kredietinstelling R/C52 662,00 519Aandelen: geboekte waardevermind4 500,00 510aanAandelen: AW48 750,00 752Meerw. realisatie vlott. activa8 412,00 5500 Kredietinstell R/C 752 Meerw. real vlott. activa 52 662,008 412,00

138

139 verkoop ontvangst cheque = ontvangst betaling ontvangst rekening uittreksel = geld op rekening  bij de facturatie 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 121 000100 00021 000 121 000  ontvangst en inning van de cheque 54 Te incass. verval waarden 121 000,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: ontvangst cheque

140 verkoop ontvangst cheque = ontvangst betaling ontvangst rekening uittreksel = geld op rekening  bij de facturatie 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 121 000100 00021 000 121 000  ontvangst en inning van de cheque 54 Te incass. verval waarden5500 Kredietinstell R/C 121 000,00 inning 121 000,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: ontvangst cheque

141 aankoop uitgifte cheque = betaling ontvangst rekening uittreksel = geld van rekening  bij de facturatie 604 Aankoop handg4111 Aftrekbare BTW4400 Leveranciers 40 0008 40048 400  uitgifte en uitbetaling van de cheque 55X1 Uitgeschr. cheques (-) 48 400,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: uitgeschreven cheque

142 aankoop uitgifte cheque = betaling ontvangst rekening uittreksel = geld van rekening  bij de facturatie 604 Aankoop handg4111 Aftrekbare BTW4400 Leveranciers 40 0008 40048 400  uitgifte en uitbetaling van de cheque 55X1 Uitgeschr. cheques (-)5500 Kredietinstell R/C 48 400,00 uitbetaling saldo 48 400,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: uitgeschreven cheque

143 570 Kas 5500 Bank zichtrekening saldo 1 000,00 saldo 1 000,00 570 Kas5500 Bank zichtrekening saldo 1 000,00 58 Interne fondsoverdracht 1 000,00 rekeninguittreksel


Download ppt "1 •Activa-rekeningen •Passiva-rekeningen •Kostenrekeningen •Opbrengstenrekeningen •Eindejaarswerkzaamheden DEEL II."

Verwante presentaties


Ads door Google