De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE
Klik hier om tekst toe te voegen

2 Doelstelling seminarie
Interne controle: Basisvoorwaarden interne controle Eenvoudige cases oplossen Eenvoudige procedures kunnen opstellen Externe controle: Belang interne controle Risico erkenning / analyse Controledoelstellingen Controletechnieken Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

3 Volgende situatie is eenvoudig te voorkomen
Mondelinge examenvraag  “De externe accountant heeft een controleopdracht in het kader van een ontbinding, Hoe zal u de klantenvorderingen controleren?” Antwoord “Eh”……( slik)……”confirmaties versturen”  Resultaat  Wat gaat hier fout ? Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

4 INTERNE CONTROLE Klik hier om tekst toe te voegen

5 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Financiële staten Welke informatie is er? Hoe komt de informatie tot stand? Beide vragen kunnen slechts een antwoord vinden door een analyse en testen van de interne procedures en systemen => informatie moet aan eisen voldoen => organisatie moet aan eisen voldoen Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

6 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Organisatie Activiteit wordt “Organisatie” Informatiesysteem Evolutie…….groei => plannen (bedrijfsprocessen) /samenwerkingsvormen /uitvoering/delegatie => controle (interne controle) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

7 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Informatie Verantwoordelijkheid van bestuursorgaan (CG-codes…/ Coso…) Doelstelling - Informatie Effectief (nuttig / bruikbaar) Efficiënt ( kosten niet te hoog) Betrouwbaar (volledig/juist/tijdig) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

8 Principe – interne controle
Situatie “onder controle “ hebben Volledige zekerheid  Redelijke mate van zekerheid Risico’s zijn inherent aan ondernemen Risico’s beheren en beheersen Informatie moet een zekere kwaliteit hebben Beschrijvingen van lessen moeten kort worden gehouden op deze dia Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

9 Definitie – interne controle
Het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over: Bereiken van doelstelling Naleven van procedures Naleven van wetgeving Betrouwbare informatie (financieel/beheer) Bescherming activa Voorkomen van fraude / fouten Beschrijvingen van lessen moeten kort worden gehouden op deze dia interne controle

10 Het bereiken van doelstelling
Kwaliteit (van diensten en goederen) Tijdigheid (levering) Personeel bekwaam Klantentevredenheid Wordt alles aangerekend en geïnd? De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

11 Het naleven van wetgeving en procedures
- Kennis bij personeel van regelgeving - Worden de interne regels voor alle klanten en leveranciers op dezelfde manier toegepast De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

12 Beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
- Worden prestaties/leveringen correct en tijdig geregistreerd - Komt de informatie juist en tijdig op de boekhouding De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

13 Efficiëntie en economisch gebruik van middelen
Bv: de Fie-lijst Bv: herstelling boormachines Bv: onderdelen naar werf De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

14 Bescherming van activa
Onderhoud machines Correcte verzekering Fysische beveiliging Zorgvuldig inventariseren Gebruik dagboeken beperken Bv: afgeschreven activa uitboekingen De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

15 Bescherming van activa – oefening – case 1
Computer op afschrijvingstabel Aanschafwaarde Gecumuleerde afschrijving (-) 1.800 Residuwaarde (volledig afgeschreven) 0 Uitboeking laat geen spoor / hoe beveiligen tegen verdwijnen van computer ? De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. interne controle

16 Voorkomen van fraude en vergissingen
Screening personeel Functiescheiding Back ups Vooraf genummerde documenten De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

17 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Maatregelen IC Preventief Repressief Corrigerend Controlebewaking : permanent / discontinu De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

18 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Beperkingen aan IC Beperkingen: Technisch (ict) Menselijk (beoordeling, onzorgvuldigheid) Economisch (kosten-baten) Samenwerking functies Eénmalige transacties De voordelen van de presentatie voor het publiek: volwassen cursisten zijn meer geïnteresseerd in een onderwerp als zij weten waarom het van belang is. Mate van deskundigheid van presentator op dit gebied: Vermeld in het kort uw ervaring op dit gebied of geef aan waarom de deelnemers naar u zouden moeten luisteren. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

19 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Controlemaatregelen Functiescheiding (opm. kleine onderneming) (cfr best practice oefening) Autoriserend/beschikkend Bewarend Registrerend Controlerend Budget Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

20 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Controlemaatregelen Gebruik geschikte documenten/formulieren Beveiligen van activa - beveiligen van informatie Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

21 Tools voor interne controle
Auditmiddelen Inventaris – fysieke telling Externe confirmaties Beoordelen van boeken / stukken Observaties Meldingen medewerkers Rekenkundig nazicht Analytisch nazicht Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

22 Tools voor interne controle
Balanced scorecard (BSC) meetinstrument van effectiviteit KPI’s Voor- en nadelen van BSC Checklists (pag 13) ( bv: vragenlijsten aankoopcyclus/verkoopcyclus) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

23 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Best Practice - cases Case 1 vorderingen confirmaties => € oude leveranciersschulden => € btw aangifte (uitvoer) creditnota’s (kleinere bedragen) onkostennota’s (hoger) dubbele betaling Vraag: Oplijsten van problemen / definiëren / te nemen maatregelen? Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

24 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Enkele antwoorden Probleem:functiescheiding / cultuur / procedures Debiteuren => registreren/controleren/bewaren Tussentijdse confirmaties =>controleren Verwerking cheque => procedure/registreren Nazicht betalingen => autorisatie/verwerking 2de handtekening => autorisatie Onaangekondigde controle Afstemmen btw dagboeken Extern nazicht btw Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

25 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Enkele antwoorden Autorisatie CN beperken Goedkeuring/registreren/bewaren kostennota’s Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

26 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Best Practice - cases Case 2 De Heer Clever Ervaring, kennis, vlotte beslisser…… Geef de tekortkomingen, motiveer en doe aanbevelingen Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

27 Bedrijvencycli - best practice
Aankoop Uitvoeren van bestelling Ontvangstgoederen Controlefactuur Controledoelstellingen/controleactiviteiten Uitvoering van betaling Veel voorkomende fouten / risico’s Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

28 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Bedrijvencycli Voorraad (voorbeelden van controleactiviteiten) Verkoop Risico’s Verloop proces controledoelstellingen Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

29 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Bedrijvencycli Personeel Geldcyclus Controledoelstellingen Risico’s Productie Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

30 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
COSO The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (1992) Model gericht op interne controle Internationale erkenning COSO II Enterprise Risk Management Framework (ERM) het gehele interne beheersingssysteem Zie voorbeeld gebruik Vl Gem.(pag 29) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

31 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
COSO – COSO ERM Relatie van afdeling/eenheid met Doelstelling (3)+(1) Efficiënte en effectieve bedrijfshandelingen (operations) Betrouwbare financiële staten (financial reporting) Naleven wettelijke regelgeving (compliance) ERM - (strategic) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

32 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
COSO – COSO ERM Relatie van afdeling/eenheid met Controlecomponenten (5)+(3) Monitoring Informatie en communicatie Controle activiteiten Risicobeheersing/inschatting Controleomgeving ERM Event identification (indentificeren gebeurtenissen) Objective setting (vastleggen objectieven) Internal environment (interne omgeving) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

33 Verantwoordelijkheid en corporate governance
Corporate governance/deugdelijk bestuur Goed en efficiënt een bedrijf leiden, CG regels betreffen bestuur en controle België : Corporate Governance Code ( Code 2009) Beursgenoteerde bedrijven (verplicht) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Remunaratie bestuur Relatie bestuur – aandeelhouders Comply-or-explain Code Buysse (update 2009) Niet-beursgenoteerd (aanbevelingen) Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

34 EXTERNE CONTROLE Klik hier om tekst toe te voegen

35 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Introductie Externe controle Onafhankelijke auditor Voor gebruikers van financiële staten Aangesteld door onderneming Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

36 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Introductie Externe controle - doelstelling Het doel van een controle is de auditor in staat stellen een oordeel tot uiting te brengen of de financiële staten in alle van materieel belang zijnde opzichten overeenstemt met het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

37 Introductie - verklarend
Auditor ( extern-accountant / bedrijfsrevisor) Oordeel ( opdracht) Financiële staten ( bestuursorgaan) Materieel belang (materialiteit) Stelsel van verslaggeving Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

38 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Evolutie Expectation gap van gebruikers Financiële staten Evolutie naar : identificatie van risico’s houding bestuur scheiding van verantwoordelijkheden toepassing boekhoudregels Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

39 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
FINANCIELE STATEN Controle van de jaarrekening (commissaris) Controle van de jaarrekening (auditor) Andere controle opdrachten (W.Venn.) Inbreng in natura/ quasi inbreng Omzetting Ontbinding Fusie/splitsing e.a. Andere opdrachten buiten W.Venn. Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

40 Externe controle / risico’s
Inherent risico Controlerisico Auditrisico Materialiteit Soorten controles Volkomen Volledig Beperkte Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

41 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
AR = IR x CR x DR AR = auditrisico (kans dat er materiële fouten in jaarrekening voorkomen na auditproces). IR = inherent risico (ondernemingsactiviteit). CR = controlerisico (ICS als onvoldoende beschouwd wordt, dan 100%.) DR = detectierisico (Bij de planning van de audit uit het auditrisicomodel af te leiden). Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

42 Schematische voorstelling
Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

43 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Werkdocument Blz 47 risicoprofiel & inzicht in onderneming Controleomgeving Ethiek management/ HR / Risicoinschatting Informatica Proces bij opstellen financiële staten Opvolging Veranderingen Conclusie G/M/S Blz 53 materialiteit Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

44 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Werkdocument Blz 53 materialiteit (ISA 320) Algeheel Uitvoering (volgens risicoprofiel) Andere Herziening (aanpassing risicoprofiel …) Wie zijn gebruikers Inwinnen informatie Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

45 Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012
Verloop van controle Acceptatie (kennis/onafhankelijkheid/risico…) Inzicht Bepalen van controlewerkzaamheden Proceduretesten Substantieve testen Bijkomende controlewerkzaamheden Oordeel (conform werkdossier) Opvolging Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

46 Controledoelstellingen
Validiteit Volledigheid Eigendom Waardering Classificatie Cut-off Accuraatheid Publicatie Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

47 Controledoelstellingen
Gevolgen voor de controlewerkzaamheden Proceduretesten Substantieve testen Bijkomende werken Telling Confirmaties Analyse van rekeningen Vergelijking saldi met operationele gegevens Afstemming met documenten van derden Interviews / checklists Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

48 Controlewerkzaamheden op financiële staat
Blz 63-Inschatting risico’s Inherente Organisatie/leiding Opstellen financiële staat Sector Wetgevend en regulerend Interne risico’s Overzicht met risiconiveau Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012

49 Checklist aankoopcyclus
Blz 70 Inherente Interne risico’s Overzicht met risiconiveau Inleiding interne en externe controle IAB stage 2012


Download ppt "INLEIDING TOT INTERNE & EXTERNE CONTROLE IAB STAGE"

Verwante presentaties


Ads door Google