De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit."— Transcript van de presentatie:

1 1 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit

2 2 Zo maak je een risicoanalyse • Eindproduct: Rapport Risicoanalyse (beroepsproduct) • Volgens een zevenstappenmethode • Elke stap levert ‘grondstof’ voor het rapport • Soms terug naar een vorige stap • Per stap verschillende genummerde activiteiten (4.1, 5.3) • Elke activiteit wordt ingeleid, soms met een checklist • Soms moet je zelf aanvullende literatuur zoeken • In stap 6 samenstelling Rapport Risicoanalyse uit ‘grondstof’ • In overleg kun je soms zaken overslaan • Elke stap bevat ter verdieping ‘extra opdrachten’. Deze zijn niet nodig voor opstellen van het rapport • Hulpmiddelen zijn te vinden op de website van Noordhoff Werkwijze:

3 3 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Aandachtsgebieden Risicomanagement Geef van elk aandachtsgebied voorbeelden van risico’s

4 4 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Begrippen Risico = Kans x Gevolg AansprakelijkheidVerzekeringAuditAuditorRisicolijstRisicoregisterImpactCalamiteitCalamiteitenplan Een risico is het gevaar voor schade of verlies door een bepaalde onzekere gebeurtenis.

5 5 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stappenplan en Rapport Risicoanalyse

6 6 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stappenplan en producten Eventueel offerte, verslag intakegesprek, beschrijving organisatie, planning Missie, visie organisatiedoelen, risicobeleid, risicostrategie, risicohouding Risicolijst Risicoscoretabel Risicoregister Calamiteitenplan (eventueel) Rapport Risicoanalyse Genomen maatregelen Levert

7 7 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Betrokkenen

8 8 Hulpmiddelen MS Word-modellen • Rapport Risicoanalyse • Weekverslag bij Zo maak je een risicoanalyse! Checklisten •Offerte •Intakegesprek •Verzekeringen •Rapport Risicoanalyse •Presentatie Verder… •minicursus MS Project •planningsformulier •urenregistratieformulier •docentenhandleiding •PowerPoint-introductiecollege www.zomaakjeeenrisicoanalyse.noordhoff.nl Via de website Voorbeelden •Risicoanalyse •Organigram •Voorcalculatie •Studiewijzer •Contract uitbesteding •Service Level Agreement •Risicoanalyse bij uitbesteding •Risicoregister

9 9 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 1 Bereid je voor •Keuze van het onderwerp: •Zelf je onderwerp bepalen •Je docent bepaalt het onderwerp •Een opdrachtgever bepaalt het onderwerp •Risicoanalyse in je beroep •Voorbereiding intakegesprek •Verzamel informatie •Intakegesprek met de opdrachtgever •Is een offerte nodig? •Risicoteam •Planning •Start-upvergadering

10 10 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 2 Bepaal het risicobeleid •Risicobeleid is noodzakelijk •Visie en missie •Algemene organisatiedoelen (USMART) •Risicobeleid •Risicodoelstellingen •Risicohouding en risicostrategie

11 11 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 3 Inventariseer de risico’s Hulpmiddelen risicoinventarisatie o.a.: • eerste fase  checklisten  beschikbare documentatie  uitvoering van een inspectie  interviews met medewerkers  brainstormsessie  Delphi-methode • tweede fase  mindmap  visgraatmethode  foutenboomanalyse Keuze hangt onder andere af van:  onderwerp van de risicoanalyse  het type organisatie  aard van de activiteiten  omvang van de organisatie

12 12 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 3 … Risicolijst #Omschrijving risico OorzaakRisico-eigenaarAl genomen maatregelen 1Klant steelt goederen Klant heeft mogelijkheid te stelen Manager winkelsPoortjes 2Onvoldoende personeel Krapte arbeidsmarktHRM-managerInschakelen wervingsbureau 3Bedrijfspand brandt af Brandstichting, onvoorzichtig werken DirectieVerzekering 4Te lage liquiditeitTe late betaling klantDirectieGeen 5………….

13 13 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 3 … Interne documentenstudie • ondernemingsplan • jaarrekening • handboek • managementletter • rapporten en verslagen • polissen • registers  incidentenregister  schaderegister  klachtenregister • plan van aanpak projecten • notulen vergaderingen

14 14 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 3 … Visgraatdiagram

15 15 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 3 … Foutenboomanalyse Bron: www.fmeainfocentre.comwww.fmeainfocentre.com

16 16 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 4 Analyseer de risico’s Kwantitatieve methode: •Kwantitatief in risicobedragen: de onderlinge vergelijking van risico’s in geldbedragen per jaar. •Kwantitatief met risicofactoren: de onderlinge vergelijking van risico’s gaat met behulp van kansklassen, gevolgklassen en risicofactoren. Kwalitatieve inschatting: Sommige risico’s laten zich zeer lastig uitdrukken in getallen of geldbedragen en lenen zich eigenlijk alleen voor een kwalitatieve inschatting.

17 17 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 4 … Kwantitatieve risicofactoren RisicoKans in %KansGevolg in euro Risico €/jaar Brand1 op 1000 bedrijven = 0.1%0,001500.000500 Inbraak1 keer per 5 jaar = 20%0,210.0002.000 Computercrash1 keer per 5 jaar = 20%0,220.0004.000 Winkeldiefstal1% 0,011.000.00010.000 Onbetaalde rekeningen 2% 0,021.000.000 = 1.000 x 1.000 20.000 Figuur 9 Risicobedragentabel

18 18 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 4 … Kansklassen Kans- score Kans in % OmschrijvingToelichting 110%minder dan of 1 keer per 10 jaarZeer onwaarschijnlijk 230%1 keer per 5 - 10 jaaronwaarschijnlijk 350%1 keer per 2 - 5 jaarWaarschijnlijk 470%1 keer per 1 - 2 jaarMogelijk 590%1 keer of meer per jaarVrijwel zeker Figuur 10 Een voorbeeld met vijf kansklassen

19 19 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 4 …Gevolgscore Gevolg- score Omschrijving klasse 1 Schade < € 10.000 2 € 10.000 < Schade < € 100.000 3 € 100.000 < Schade < € 500.000 4 Schade > € 1000.000 Gevolg- score Omschrijving klasse1 Vertraging < 1 week 2 1 week < vertraging < 1 maand 3 1 maand < vertraging < 6 maanden 4 Vertraging > 6 maanden Figuur 11 Twee voorbeelden van gevolgscores

20 20 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 4 … Risicoscoretabel Omschrijving risico OorzaakRelatie risico met doelen Risico- eigenaar Kans- score Gevolg- score Risico- score Genomen maatregelen Klant steelt goederen Klant is in gelegenheid om te stelen Verlaging winst Manager winkels 5 315CameratoezichtToegangspoortjes Onvoldoende personeel beschikbaar Krapte arbeidsmarkt Verlaging kwaliteit van dienstverlening HRM- manager 515 Inschakelen wervingsbureau Bedrijfspand brandt af Brandstichting, onvoorzichtig werken Bedrijfscontinuïteit komt in gevaar Directie144 Afsluiten verzekering BrandblussersAlarminstallatie …… ………

21 21 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 5 Definieer maatregelen Passende maatregelen: •efficiënte maatregel •effectieve maatregel Risicomaatregelen: •maatregelen om een risico te vermijden •maatregelen om een risico te verminderen •maatregelen om een risico over te dragen:- • uit besteden risico • verzekeren risico •accepteren van een risico

22 22 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 5 … Risicoregister met schadebedragen Omschrijving risicoKlant steelt goederen OorzakenKlant heeft gelegenheid om te stelen Relatie risico met doelstellingenVerlaging winst Risico-eigenaarDirectie Kans vóór nieuwe maatregel5% Gevolg vóór nieuwe maatregel€ 1.000.000 (jaaromzet) Risicobedrag vóór nieuwe maatregel € 50.000 (5% van € 1.000.000) Nieuwe maatregelArtikelen > 100 beveiligen met labels en uitgangspoortjes Kans ná genomen maatregel2,5%; kans na invoering nieuwe maatregel geschat op 2,5% Gevolg ná nieuwe maatregel € 1.000.000 (jaaromzet) Risicobedrag ná nieuwe maatregel € 25.000 Status maatregelGoedgekeurd Kosten maatregel € 15.000; totale kosten artikelbeveiliging Wie voert uit?Manager winkel Beoordeling maatregelGoedgekeurd / nog niet beoordeeld / afgekeurd Deadline31 december van dit jaar Datum ingevoerd15 december van dit jaar DoelstellingGederfde omzet door diefstal moet uiteindelijk minder 1% van de omzet zijn.

23 23 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 5 … Calamiteitenplan Een calamiteit is een onverwachte rampzalige gebeurtenis die het voortbestaan van de organisatie bedreigt. Een calamiteitenplan is een soort draaiboek om bij een grote calamiteit snel te kunnen handelen. Voorbeelden: • ontruimingsplan • Business Continuity Plan • ICT-calamiteitenplan voor het geval de ICT uitvalt Inhoud calamiteitenplan bijvoorbeeld: • Alarmering: Wie wordt hoe gealarmeerd? • Belangrijke gegevens: o.a. alarmnummers, leveranciers, grootste klanten, technische gegevens van apparatuur en machines. • Actieplan: met de te volgen acties stap voor stap beschreven. • Verzamelplaats: Waar moet men zich verzamelen bij een calamiteit? • Bouwtekeningen: Met vluchtwegen, blusmiddelen en brandmelders. • Instructiehandleiding: Hoe en hoe vaak wordt het calamiteitenplan geoefend.

24 24 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 6 Schrijf het Rapport Risicoanalyse •Stel Rapport Risicoanalyse samen (zie volgende dia) •Presentatie van het rapport •Evaluatie opstelling Risicoanalyse

25 25 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 6 … Inhoud Rapport Risicoanalyse 1Inleiding 1.1Organisatie 1.2Aanleiding risicoanalyse 1.3Gehanteerde werkwijze 1.4Beschrijving grenzen 1.5Opbouw van het rapport 2Risicobeleid 2.1Visie en missie 2.2Algemene organisatiedoelen 2.3Risicohouding 2.4Risicodoelen 2.5Risicostrategie 3Risico’s 4Maatregelen 5Conclusies en aanbevelingen 5.1Conclusies 5.1Conclusies 5.2Aanbevelingen 5.2Aanbevelingen 5.3Planning 5.3PlanningBijlagen ALiteratuurlijst BRisicoregister CCalamiteitenplan (eventueel)

26 26 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 7 Voer het Rapport Risicoanalyse uit Maatregelen

27 27 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit Stap 7...Succesvolle maatregelen & projecten Factoren: • Tijd TWanneer is het klaar? • GeldGHoeveel kost het? • KwaliteitKWat krijg ik, van welke kwaliteit? • InformatieI • OrganisatieO Kwaliteitscontrole risicoanalyse eventuele via (externe) risicoaudit Uitvoeren maatregelen: • maatregelen op korte termijn • maatregelen op langere termijn.


Download ppt "1 Boek: Zo maak je een risicoanalyseAuteurs: Marco Gerritsma & Roel Grit."

Verwante presentaties


Ads door Google