De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V.Z.W. ‘t Appelboomke 25 jaar R.I.Z.I.V.-conventie Jubileumcongres 2006 De verbazing voorbij… Vroegbehandeling bij autismespectrumstoornissen Vrijdag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "V.Z.W. ‘t Appelboomke 25 jaar R.I.Z.I.V.-conventie Jubileumcongres 2006 De verbazing voorbij… Vroegbehandeling bij autismespectrumstoornissen Vrijdag,"— Transcript van de presentatie:

1 V.Z.W. ‘t Appelboomke 25 jaar R.I.Z.I.V.-conventie Jubileumcongres 2006 De verbazing voorbij… Vroegbehandeling bij autismespectrumstoornissen Vrijdag, 13 oktober 2006

2 V.Z.W. ‘t Appelboomke 25 jaar R.I.Z.I.V.-conventie Jubileumcongres 13-10-2006 Medicatie bij kleuters met autisme Kathleen Lantin, Jean Steyaert

3 •Inleiding •Enkele klinische beelden •Diagnostische problemen •Waarom medicatie •Keuze van de medicatie •Evaluatie van de werking •Effect in de leefgroep •Conclusies

4 Stan •Autisme + Lichte verstandelijke handicap •Opvallende spanningsgevoeligheid •Afgeleid, beperkte aandacht en concentratie •Overprikkelbaar en impulsief •Zwakke werkhouding •Spel: chaotisch en onhandig (dingen stuk maken o.w.v. onvoorzichtigheid)

5 Dieter 5 jaar •Autisme + zwakbegaafd niveau •Motorisch onhandig en onoplettend •Impulsief •Uitgesproken motorische onrust en rondlopen in de groep •spraakwaterval, maar moeilijk te verstaan •Heel vluchtig spel •Zwakke taakhouding •Kan aandacht niet richten en niet verdelen tijdens spel of taak

6 Dimitri 6 jaar •Autisme + lichte mentale retardatie •Uitdagend en eisend gedrag •Agressief en destructief •Woede- en huilbuien •Rigiditeit •Dwangmatige handelingen •Reeds medicatie (Risperdal) bij opname in Appelboomke

7 Wanneer medicijnengebruik? •Bepaalde symptomen zijn niet (meer) te hanteren met alleen auti-specifieke en andere pedagogische maatregelen. EN •De ernst van de symptomen hindert de verdere ontwikkeling & behandeling van het kind. Dit wordt pas duidelijk bij aanleren nieuwe vaardigheden. OF •Symptomen overstijgen de draagkracht van de omgeving.

8 Overzicht 5 jaar: •34 kinderen •11 psychofarmaca gestart + 1 anti-epileptica •± 1/3

9 Overzicht 5 jaar:

10 Waarvoor medicijnengebruik? •Extreme auti-symptomen (zelden): –Sensorische overprikkelbaarheid –Stereotypieën met zelfverwondend gedrag •Secundaire symptomen –Ernstige angst –Uitagerend gedrag: woede, agressie –Inslaapproblemen •Co-morbiditeit bij autisme –ADHD-klachten –Slaapstoornissen

11 Welke medicatie? •Problemen bij de keuze en dosering: –Wat is precies de co-morbiditeit? –Leeftijd: ≤ 6 jaar –Autisme –Andere bijwerkingen

12 Welke medicatie? Probleem: Leeftijd •Psychofarmaca zijn niet geregistreerd voor ≤6 jaar. –Geen onderzoek m.b.t. werking (geen evidence base) –Geen onderzoek m.b.t. farmacologische eigenschappen in die leeftijdsgroep. –Soms onverwachte, of “paradoxale” bijwerkingen •Algemeen: wat werkt bij 7-12 jarigen werkt meestal ook bij 4-6 jarigen –methylfenidaat (Rilatine, Concerta) –atypische neuroleptica –trazodone (Trazolan) –Anti-epileptica als stemmingsstabilisator: ???

13 Welke medicatie? Probleem: Autisme •Bij autisme: andere werking: ??? •Methylfenidaat: –Aantal kleuters met ASS lijken meer gevoelig voor werking van methylfenidaat: werking bij lagere dosis dan bij kinderen met ADHD zonder ASS –Soms toename van rigiditeit, stereotypieën, over-focused •Atypische neuroleptica: –geen duidelijk verschil met andere kinderen (?) •Trazodone (Trazolan): –Kleuters (met autisme) lijken minder gevoelig: werking pas bij relatief hogere dosis

14 Welke medicatie? Andere bijwerkingen bij kleuters? •Bijwerkingen: profiel kan bij kleuters anders zijn dan bij oudere kinderen en volwassenen •Neuroleptica: –meer slaperigheid, meer motorische bijwerkingen (vooral oude neuroleptica), veel eetlust •Methylfenidaat: –af en toe ↑↑↑ hyperactiviteit •Tranquilizers (Valium, Tranxene, Temesta….) : –vaak ontremming en motorische bijwerkingen

15 Welke medicatie bij kleuters met autisme? •In de praktijk –Rilatine: autisme + ADHD –Risperdal: overprikkelbaarheid, uitgesproken uitagerend gedrag, emotionele labiliteit –Trazolan bij slaapstoornissen –Anti-epileptica bij epilepsie –…

16 Vb. Dieter Rilatine •2 x 2,5 daags: twijfelachtig •2 x 5 mg: bijwerkingen: angstig, passiviteit, geen eetlust •2 x 2,5: minder bijwerkingen, nog slaapproblemen •Uiteindelijk 1x 2,5 mg per dag meest effectieve dosis ! •Vermoeden van “poor metabolizer” kon niet bevestigd worden

17 Hoe medicatie geven? •Altijd proefbehandeling –Afgesproken doelsymptomen –Bijwerking voldoende bespreken met omgeving –Zeer geleidelijk opdrijven •Bv. Rilatine: 2 x 2,5 mg 2 weken, 2x 5 mg 2 weken …. •Bv. Risperdal: 2 x 0,2 mg 1 week, 2 x 0,3mg 1 week…. –Objectieve evaluatie: vragenlijsten –Dubbel blind ? •Opvolging van –Werking t.a.v. doelsymptomen –Bijwerkingen: •gewicht, groei •stofwisseling vetten & glucose bij atypische neuroleptica

18 Evaluatie: Vragenlijsten •Instrumenten –Verkorte Conners’ vragenlijst: ADHD-symptomen –Aberrant Behavior Checklist (Amman & Singh) –Nachtkalender •Observaties: dagboek –Groepsleiding, ouders –Nieuw gedrag –Mogelijke bijwerkingen, verwachte en niet-verwachte –Voldoende lang (behalve acute bijwerkingen)

19 Verkorte Conners’

20 Aberrant Behaviour Checklist •Factoren –Prikkelbaarheid – agitatie –Lethargie – sociale isolatie –Stereotypieën –Hyperactiviteit – opstandig gedrag –Bizar taalgebruik

21 Nachtkalender

22 Vragenlijsten: valkuilen •Te letterlijk of te situatiegebonden opvatten van items. Bv. –Kan geen minuut stilzitten –Onhandig (bv. morst aan tafel) •Discrepantie tussen vragenlijsten ouders / groepsleiding

23 Effect in de leefgroep •Stan en Dieter: –Gefocust en geconcentreerd in werksessies –Minder afgeleid en overprikkeld door materiaal en omgeving –Resultaten van ergo en kleuterwerk: nauwkeuriger en zorgvuldiger werken –Meer doordachte handelingen i.p.v. impulsiviteit, meer leerbaar –Betere afstemming op volwassenen (Stan) of groepsgenoten (Dieter)

24 Effect in de leefgroep •Dimitri: –Destructief en agressief gedrag verminderde snel en doofde uit –Flexibeler voor veranderingen en aanpassingen in dagstructuur –Sporadische woede- en huilbuien

25 Effect in de leefgroep •Algemeen: –ruimte voor nieuwe leerprocessen –(Ortho)pedagogische behandelingen en aanpassingen mogelijk: auti-specifieke aanpak meer kans op slagen –Relatie met het kind positief geëvolueerd

26 Conclusies •Geen medicatie die autisme geneest •Wel voor symptomen die ontwikkeling en behandeling tegenhouden •Groepsleiding & ouders zijn meestal best geplaatst om dit te detecteren •Doelsymptomen duidelijk definiëren •Geen evidence base voor gebruik van psychofarmaca bij kleuters met autisme -> consensus of eigen ervaring -> proefbehandeling

27 Conclusies (2) •Proefbehandeling: –werking –bijwerkingen •Evalueren van proefbehandeling is geen gemakkelijke opdracht voor groepsleiding / ouders •Medicatie heeft vaak effect op interacties in hele groep •Medicatie alleen is niet voldoende


Download ppt "V.Z.W. ‘t Appelboomke 25 jaar R.I.Z.I.V.-conventie Jubileumcongres 2006 De verbazing voorbij… Vroegbehandeling bij autismespectrumstoornissen Vrijdag,"

Verwante presentaties


Ads door Google