De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presenteren 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "presenteren 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen."— Transcript van de presentatie:

1 presenteren 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide. presenteren

2 Presentatie: Rashudy Jagroep
Jury: Reza Ghafoerkhan Mudassar Aziz Firoz Garib

3 Regie: Tariq Saboerali
Farid Kalloe Ondersteuning: Rais Saboerali Sarina Rahiembaks

4 2 groepen van circa 10 personen
Deelnemers 2 groepen van circa 10 personen Doelgroep Jongeren van 8 tot 25 jaar

5 Spelregels Elk groep krijgt 15 vragen
10 seconden de tijd om het goede antwoord te geven Elk deelnemer mag maximaal 2 vragen beantwoorden Groep met de hoogste score gaat door naar de volgende ronde

6 Quiz

7 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide.

8 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide. (1) Overgave/onderwerping; (2) vrede

9 1b. Noem de 5 zuilen van de Islam.

10 1b. Noem de 5 zuilen van de Islam.
1. Geloof in tauhied (eenheid van Allah), 2. gebed, 3. zakaat, 4. vasten, 5. hadj

11 2a. Uit hoeveel hoofdstukken bestaat de Koran?

12 2a. Uit hoeveel hoofdstukken bestaat de Koran?

13 2b. Hoe heet het eerste hoofdstuk van de Koran?

14 2b. Hoe heet het eerste hoofdstuk van de Koran? Al-Fatiha (De Opening)

15 3a. Hoe heet het laatste hoofdstuk van de Koran?

16 3a. Hoe heet het laatste hoofdstuk van de Koran?
An-Naas (De Mensen)

17 3b. Noem nog vier andere hoofdstukken van de Koran?

18 3b. Noem nog vier andere hoofdstukken van de Koran?
Al-Baqarah (De Koe), Al-Ichlaas (De Eenheid); Al-Asr (De Tijd); Al-Nisaa (De Vrouwen)

19 4a. Van welk hoofdstuk werden de verzen als eerste geopenbaard?

20 4a. Van welk hoofdstuk werden de verzen als eerste geopenbaard?
Surah: Al-Alaq; hoofdstuk 69 “De Klonter”.

21 4b. Wat is het langste hoofdstuk van de Koran?

22 4b. Wat is het langste hoofdstuk van de Koran?
Hoofdstuk 2, Al-Baqarah (De Koe)

23 5a. Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de
5a. Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?

24 5a. Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de
5a. Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)? Gabriel (Jibriel)

25 5b. Hoe heet / heten de engel / engelen die de
5b. Hoe heet / heten de engel / engelen die de openbaring bracht / brachten aan alle andere profeten?

26 5b. Hoe heet / heten de engel / engelen die de
5b. Hoe heet / heten de engel / engelen die de openbaring bracht / brachten aan alle andere profeten? Gabriel (Jibriel)

27 6a. Wat is de belangrijkste bron van kennis na de Koran?

28 6a. Wat is de belangrijkste bron van kennis na de Koran?
Hadith .

29 6b. Wat zijn de Hadith?

30 6b. Wat zijn de Hadith? Dit zijn bijeenverzamelde verhalen die de ronde deden onder de mensen over de woorden en handelingen van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en zijn metgezellen. Het zijn geen openbaringen.

31 7a. Wat is de Arabische naam voor Mozes in de Koran?

32 7a. Wat is de Arabische naam voor Mozes in de Koran?
Musa

33 7b. Wat is de Arabische naam voor Jezus in de Koran?

34 7b. Wat is de Arabische naam voor Jezus in de Koran?
Isa

35 8a. Welke profeet werd door Allah beproefd met grote armoede?

36 8a. Welke profeet werd door Allah beproefd met grote armoede?
De profeet Ayyub (Job)

37 8b. Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede
8b. Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?

38 8b. Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede
8b. Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)? De profeet Isa (Jezus)

39 9a. Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en
9a. Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wordt genoemd, welke woorden zeggen we uit respect daarachter?

40 9a. Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en
9a. Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wordt genoemd, welke woorden zeggen we uit respect daarachter? Sallallaahoe alaihi wa sallam

41 9b. Wat betekent Sallalaahoe alaihi wa sallam?

42 9b. Wat betekent Sallalaahoe alaihi wa sallam?
De zegeningen en vrede van Allah zij met hem

43 10a. Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen
10a. Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) nog profeten? 

44 10a. Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen
10a. Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) nog profeten? Nee. Hij was de laatste profeet. 

45 10b. Wat is een moedjaddid?

46 10b. Wat is een moedjaddid? Een hervormer. Iemand die door Allah is aangesteld om de islam nieuw leven in te blazen.

47 11a. Wie was Mirza Ghulam Ahmad?

48 11a. Wie was Mirza Ghulam Ahmad?
De Moedjaddid van de 14de eeuw.

49 11b. In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids
11b. In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids zullen komen?

50 11b. In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids
11b. In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids zullen komen? Abu-dawood

51 12a. Hoe heet de overkoepelende organisatie waartoe wij
behoren?

52 12a. Hoe heet de overkoepelende organisatie waartoe wij
behoren? De Lahore Ahmadiyya Beweging

53 12b. De Ahmadiyya djamaat kent nog een tweede groep.
Hoe heet deze groep?

54 12b. De Ahmadiyya djamaat kent nog een tweede groep.
Hoe heet deze groep? De Qadian groep

55 13a. Hoe heet de maand waarmee het Islamitisch nieuwjaar begint?

56 13a. Hoe heet de maand waarmee het Islamitisch nieuwjaar begint?
De maand Moeharram

57 13b. Hoe heet de islamitische maand waarin gevast wordt?

58 13b. Hoe heet de islamitische maand waarin gevast wordt?
De maand Ramadaan

59 14a. Wat is de Ka’bah?

60 14a. Wat is de Ka’bah? Het is een stenen, kubusvormig gebouw in het centrum van de moskee in Mekka (Masjid-ul Haraam). Huis van aanbidding van Allah.

61 14b. Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet
14b. Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?

62 14b. Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet
14b. Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)? Ja, het bestond al in de tijd van de Profeet Adam.

63 15a. Noem 3 Islamitische maanden, behalve Moeharram en Ramadan op?

64 15a. Noem 3 Islamitische maanden, behalve Moeharram en Ramadan op?
Safar, Rabi'-ul-Awwal, Rabi'-ul-Akhir, Jumaada-ul-Awwal, Jumaada-ul-Akhir, Radjab,Sha'abaan, Shawwal, Dhul Qa'dah en Dhul Hidja  

65 15b. Waarom begint de maand Ramadaan elk jaar een paar dagen eerder?

66 15b. Waarom begint de maand Ramadaan elk jaar een paar dagen eerder?
Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op een maanjaar en niet op een zonnejaar.

67 Ronde 2

68 Spelregels In totaal zijn er 20 vragen.
Individueel punten kunt scoren. 1 vraag = 1 punt. De deelnemer die als eerste zijn/haar opsteekt mag de vraag beantwoorden. De conferencier zal toezien wie als eerste zijn/haar vinger opsteekt De drie personen met de meeste punten gaan door naar de finale

69 1. Hoe luidt de Kalimah van de eerste zuil van de Islam in het
1. Hoe luidt de Kalimah van de eerste zuil van de Islam in het Arabisch.

70 Hoe luidt de Kalimah van de eerste zuil van de Islam in het Arabisch.
Laa ilaaha illallaah, Moehammadoer-Rasoelloellaah;   

71 2. Wat betekent de Kalimah in het Nederlands? 

72 2. Wat betekent de Kalimah in het Nederlands?
Er is geen god dan Allah, Mohammed is de boodschapper van Allah.

73 3. Hoe wordt een engel genoemd in het Arabisch?

74 3. Hoe wordt een engel genoemd in het Arabisch?
Malak, meervoud Mala’ika kan ook worden geaccepteerd

75 4. Noem nog een naam van een Engel op?

76 Noem nog een naam van een Engel op?
Mika’il, Israfil, Malak al-maut, Maalik

77 5. Vier hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een dier.
Noem twee van zulke dieren.

78 5. Vier hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een dier.
Noem twee van zulke dieren. Al-Baqarah (de Koe), An-Nahl (De Bij), Al-‘Ankbut (De Spin), Al-Fiel (De Olifant)

79  6. Uit hoeveel verzen bestaat surah Al-Baqarah

80  6. Uit hoeveel verzen bestaat surah Al-Baqarah

81 De profeet David (Dawud) doodde een machtige tegenstander.
Hoe heette deze machtige persoon?

82 7. De profeet David (Dawud) doodde een machtige tegenstander.
Hoe heette deze machtige persoon? Jalut (Goliath)

83 8. In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met
8. In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met hem) een openbaring (boek) kreeg. Hoe wordt deze openbaring genoemd.

84 8. In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met
8. In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met hem) een openbaring (boek) kreeg. Hoe wordt deze openbaring genoemd. Injiel of Evangelie

85 9. Hoe heten de zonen van profeet Adam?

86 9. Hoe heten de zonen van profeet Adam?
Kain en Abel

87 Hoe heette de vrouw van de Farao? 

88 Hoe heette de vrouw van de Farao?
Assiya

89 Wie was de vader van Aisha (vrouw van de Profeet
Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?

90 Wie was de vader van Aisha (vrouw van de Profeet
Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem)? Abu Bakr

91 12. De Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem) had vele (Sahaaba's) metgezellen. Noem de namen van vier Metgezellen ? 

92 12. De Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem) had vele (Sahaaba's) metgezellen. Noem de namen van vier Metgezellen ? Abu Bakr, Umar, Ali, Usman, Ibn Abbas, Ibn Huraira, Zubair, Abu Zar, Abu Ubaidah, Mu’az.

93 13. Met welke profeet toont Mirza Ghulam Ahmad een sterke
gelijkenis? 

94 13. Met welke profeet toont Mirza Ghulam Ahmad een sterke
gelijkenis? Profeet Jezus

95 14. In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid
14. In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid van de 14 eeuw was?

96 14. In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid
14. In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid van de 14 eeuw was? 1885

97 15. Naar wie verwijst de naam van onze beweging?

98 15. Naar wie verwijst de naam van onze beweging?
Profeet Mohammed, Ahmad.

99 16. In welk jaar werd de Lahore Ahmadiyya beweging opgericht?

100 16. In welk jaar werd de Lahore Ahmadiyya beweging opgericht?
1914

101 17. Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht
17. Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht bericht, welke woorden spreek je dan uit in Arabisch?

102 17. Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht
17. Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht bericht, welke woorden spreek je dan uit in Arabisch? Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un.

103 18. Wat betekent Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un?

104 18. Wat betekent Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un?
Waarlijk, wij zijn van Allah gekomen, en waarlijk naar Hem keren wij weer terug.

105 19. Wat zeg je als je een andere moslim ontmoet?
Spreek het correct uit in het Arabisch.

106 19. Wat zeg je als je een andere moslim ontmoet?
Spreek het correct uit in het Arabisch. As-salaamoe alaikoem.

107 20. Hoe groeten de Joden elkaar?

108 Hoe groeten de Joden elkaar?
Shalom-alaikoem

109 Drie personen die de meeste vragen goed hebben beantwoord gaan naar de
Finale

110 Finale Rapid Fire

111 Spelregels Elke deelnemer 1 minuut / 60 seconden krijgt om 10
vragen te beantwoorden. 1 vraag goed = 1 punt. Rangschikking van hoog naar laag. Bij gelijk aantal punten extra vraag.

112 Deelnemer 1.

113 1. In welk jaar werd Mirza Ghulam Ahmad geboren?

114 In welk jaar werd Mirza Ghulam Ahmad geboren?
1835

115 2. Wie was de oprichter van de Lahore Ahmadiyya beweging?

116 Wie was de oprichter van de Lahore Ahmadiyya beweging?
Maulana Muhammad Ali

117 Hoe heet de huidige leider van de Lahore Ahmadiyya Beweging?

118 Hoe heet de huidige leider van de
Lahore Ahmadiyya Beweging? Abdul Kareem Saeed

119 4. Wat zijn de vijf zaken waarin moslims geloven?
(De geloofsartikelen)

120 4. Wat zijn de vijf zaken waarin moslims geloven?
(De geloofsartikelen) Allah, de Laatste Dag, de engelen, de boeken en de profeten

121 5. Hoe heet het tweede deel van de Koran?

122 5. Hoe heet het tweede deel van de Koran?
Saya Quloe.

123 6. Uit welke element is de engel geschapen en uit welke
6. Uit welke element is de engel geschapen en uit welke element is de djin geschapen?

124 6. Uit welke element is de engel geschapen en uit welke
6. Uit welke element is de engel geschapen en uit welke element is de djin geschapen? De engelen zijn uit licht geschapen en de djin uit vuur.

125 7. In de Koran wordt de profeet Soelaiman (Salomo) (vrede
7. In de Koran wordt de profeet Soelaiman (Salomo) (vrede zij met hem) genoemd. Wie was zijn vader? Vraag heeft 2 antwoorden. is dit goed?

126 De profeet Dawud (David)
In de Koran wordt de profeet Soelaiman (Salomo) (vrede zij met hem) genoemd. Wie was zijn vader? De profeet Dawud (David) Vraag heeft 2 antwoorden. is dit goed?

127 8. Wat is de naam van de profeet die in Koran wordt
8. Wat is de naam van de profeet die in Koran wordt genoemd die uit Ethiopië afkomstig was? Vraag heeft 2 antwoorden. is dit goed?

128 De profeet Luqma of de profeet Adam
Wat is de naam van de profeet die in Koran wordt genoemd die uit Ethiopië afkomstig was? De profeet Luqma of de profeet Adam Vraag heeft 2 antwoorden. is dit goed?

129 Wat was de naam van de tweede vrouw van de
Profeet Mohammed (SAW)?

130 9. Wat was de naam van de tweede vrouw van de Profeet Mohammed?
Sauda

131 10. Noem 2 van de 10 geboden die Mozes ontving?

132 10. Noem 2 van de 10 geboden die Mozes ontving?
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. 4. Eer uw vader en uw moeder. 5. Gij zult niet doden. 6. Gij zult geen onkuisheid doen. 7. Gij zult niet stelen. 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

133 Deelnemer 2

134 1. In welk jaar overleed Mirza Ghulam Ahmad?

135 In welk jaar overleed Mirza Ghulam Ahmad?
1908

136 2. Noem 2 Moejaddid's, behalve Mirza Ghulam Ahmad?

137 2. Noem 2 Moejaddid's, behalve Mirza Ghulam Ahmad?
Shah Wali Ullah, Sheikh Ahmad Sirhini (Alif Sani), Suyuti, Ibn Taimiyya, Al-Ghazali, Mu-‘in ud-Din Chishti, Umar ibn Abdul Aziz, Sayyid Abdul Qadir Jilani

138 3. Waar staat de Ahmadiyya beweging voor?

139 3. Waar staat de Ahmadiyya beweging voor?
Voor een correcte visie van de Islam

140 4. Wat houdt de term zakaat in?

141 Wat houdt de term zakaat in?
Dat je een op gereguleerde momenten een vastgesteld deel van je bezittingen stort in de algemene fonds van de moslimsgemeenschap ten behoeve van de vooruitgang van een ieder die het nodig heeft.

142 5. Hoe heet het dertigste deel van de Koran?

143 5. Hoe heet het dertigste deel van de Koran?
Amma

144 6. Zeven hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
profeet. Noem drie van zulke profeten.

145 6. Zeven hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
profeet. Noem drie van zulke profeten. Hud, Yunus (Jona), Yusuf (Jozef), Ibrahim (Abraham), Muhammad (Mohammed), Luqman en Noeh (Noach)

146 7. Wat is de naam van de profeet die in de tijd van de profeet
Jezus leefde? Arabische en Nederlandse naam ?

147 7. Wat is de naam van de profeet die in de tijd van de profeet
Jezus leefde? Arabische of Nederlandse naam ? De profeet Yahya; Johannes de Doper

148 8. Hoeveel dagen was profeet Mozes op de berg Sinai?

149 8. Hoeveel dagen was profeet Mozes op de berg Sinai?

150 9. Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de. Profeet Mohammed
9. Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de Profeet Mohammed? (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

151 9. Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de. Profeet Mohammed
9. Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de Profeet Mohammed? (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Aisja, Hafsa, Umm Salama, Zainab, Umm Habibah, Juwairiyya, Mainunah, Safiyyah,

152 10. Wat betekent de term Jazakallaah?

153 10. Wat betekent de term Jazakallaah?
Het betekent, moge Allah u belonen.

154 Deelnemer 3

155 1. In welke stad is Mirza Ghulam Ahmad geboren?

156 In welke stad is Mirza Ghulam Ahmad geboren?
Qadian

157 2. Wat is het grootste verschil tussen de Lahore Ahmadiyya
Beweging en de Qadiani’s?

158 2. Wat is het grootste verschil tussen de Lahore Ahmadiyya
Beweging en de Qadiani’s? Qadiani’s geloven dat Mirza Ghulam Ahmad een profeet was. Lahore Ahmadiyya’s geloven dat Mirza Ghulam Ahmad een moedjaddid was.

159 3. Noem de namen op van de vijf dagelijkse gebeden

160 3. Noem de namen op van de vijf dagelijkse gebeden
Fadjr, Zuhr, Asr, Maghrib en Iesha

161 4. Hoeveel procent zakaat moet een Moslim betalen?

162 4. Hoeveel procent zakaat moet een Moslim betalen?
2,5% van zijn totale vermogen.

163 5. Hoe heet het eerste deel van de Koran?

164 5. Hoe heet het eerste deel van de Koran?
Alif lam mim.

165 6. Hoe heet de nacht waarop de eerste vers uit de Koran aan
Mohamed werd openbaard?

166 6. Hoe heet de nacht waarop de eerste vers uit de Koran aan
Mohamed werd openbaard? Laylat al-Qadr

167 7. Uit welke twee elementen is de mens geschapen?

168 7. Uit welke twee elementen is de mens geschapen?
Stof en aarde; klei is ook goed want dat is een mengsel van water en aarde

169 8. Hoe oud was Aisha ongeveer toen ze trouwde met de Profeet Mohammed?

170 8. Hoe oud was Aisha ongeveer toen ze trouwde met de Profeet Mohammed?
c.a. 19 jaar

171 9. In de Koran komen de volgende vier profeten voor : Jacob
(Ya’qoeb), Izaak (Ishaq), Jozef (Yoesoef) en Abraham (Ibrahim) (vrede zij met hen). Wat is de familierelatie tussen de profeten?

172 9. In de Koran komen de volgende vier profeten voor : Jacob
(Ya’qoeb), Izaak (Ishaq), Jozef (Yoesoef) en Abraham (Ibrahim)(vrede zij met hen). Wat is de familierelatie tussen de profeten? Izaak (Ishaq) is de zoon van Abraham (Ibrahim); Jacob (Ya’qoeb) is de zoon van Izaak (Ishaq); Jozef (Yoesoef) is de zoon van Jacob (Ya’qoeb)

173 10. Wat zeg je als er een slechte gedachte in je opkomt.

174 10. Wat zeg je als er een slechte gedachte in je opkomt.
Astaghfirullaah; moge Allah mij beschermen.

175 Uitslag

176 Prijzen: 1ste prijs: De Heilige Qur'an, Islam, Vrede en Tolerantie. 2de prijs: De Religie van de Islam Islam, Vrede en Tolerantie 3de prijs: Handleiding van de Hadith

177 Einde


Download ppt "presenteren 1a. Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen."

Verwante presentaties


Ads door Google