De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een regionaal team een taak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een regionaal team een taak"— Transcript van de presentatie:

1 Een regionaal team een taak
Een regionaal team een taak Het Regionale Opleidingsplan Interne geneeskunde Nijmegen ROIN Het landelijke opleidingsplan of te wel het groene boekje is verheven tot regelgeving. Aan ons de uitdaging om dit landelijke plan te vertalen naar de dagelijkse klinische praktijk. Hoe doen we dat? Een voorwaarde voor de realisatie van het regionale opleidingsplan is een team, een taak…..!!! Dankzij ons regionale teamwork kunnen wij ons regionaal plan als voorbeeld presenteren en bediscussieren. Het plan en ook deze presentatie is te vinden op onze website: het regionale opleidingsplatform interne geneeskunde. Opleiding interne geneeskunde anno 2011

2 Leerdoelen medisch handelen 43 Klinische Presentaties
Trombose en embolie Icterus Afwijkingen bij lab. oz Bloedingsneiging Tr digestivus bloeding Hirsutisme Thoracale pijn Klachten bovenste deel TG Proteinurie Anemie Veranderd defaecatiepatroon Palliatieve zorg Koorts Buikpijn Gynaecomastie Hypotensie en shock Intoxicaties Galactorrhoe Oedeem Chronische moeheid Bloed Transfusie Collaps Verwardheid Gewichtsverlies Dyspnoe Zwangerschap Zwelling in de hals Hypertensie Acute medische problemen Klierzwellingen Diabetes mellitus Bewustzijnsdaling en coma Hematurie Dorst en polyurie Elektroliet en zuur-base stoornissen Gewrichtsklachten Huidafwijkingen Gewichtstoename Hypothermie Toevalsbevinding bij beeldvorming etc etc Wat staat er in het landelijke opleidingsplan? Hierin staan natuurlijk de leerdoelen benoemd. De leerdoelen tav medisch handelen in de vorm van 43 KP, waarnaast ook nog een groot aantal ziektebeelden worden benoemd.

3 ‘Niet-medische’ = overige competenties
Nieuw is natuurlijk dat naast de medisch inhoudelijke leerdoelen nu ook de leerdoelen tav de niet medische competenties zijn geformuleerd. U kent natuurlijk allen de bekende CANMEDS bloem maar dit is wel een hele speciale INTERNE bloem, want de kenners onder u zien gelijk dat 1 blaadje van de bloem, namelijk de P van de competnetie professionalitiet is verschoven naar de harrt van de bloem en in het blaadje de R staat van de competentie reflectie, zoals u zojuist toegelicht door prof slaets Uiteindelijk zijn er 160 leerdoelen opgenomen ihkv de overige competenties. In plaats van over competenties te spreken wilde ik vanaf nu spreken over de leerdoelen die behaald moeten worden tijdens de opleiding tot intenrist. 160 leerdoelen 3

4 Leerdoelen opleiding tot internist
160 leerdoelen – overige competenties 43 Klinische presentaties Ziektebeelden profielen /differentiaties Vaardigheden Samengevat zijn dit dus de leerdoelen in de opleiding tot internist: 160 leerdoelen mbt niet-medisch inhoudelijke competennties - de 43 klinsche presentaties - de ziektebeelden van de profielen en de vaardigheden. Al deze leerdoelen moeten behaald worden tijdens de 6-jarige opleiding tot intenrist, waaribj in de regel 3 jaar ac en 3jr perifeer wordt gevolgd. De ham vraag is nu: waar leert de aios wat en hoe wordt getoetst? 3 jaar academisch – 3 jaar regionaal Waar leert de aios wat…? Hoe toetsen we dat… ?

5 Regionaal Opleidingsplan Interne Nijmegen
Stap I in het ROIN Regionaal Opleidingsplan Interne Nijmegen Eerste 4 jaar = 48 maanden Verplichte stages totaal maanden: 1e jaar interne geneeskunde Consulten IC Polikliniek SEH – dienst Hoe is de opleiding opgebouwd? De laatste 2 jaar doet de aios een profiel/differentiatie. In de 1e 4 jaar volgt de aios verplichte stages en keuzestages. Als we alle verplichte stages bij elkaar optellen dan komen wij totaal op maande verplichte stages, waarbij er dus nog 8 tot 12 maanden overblijven voor keuze stages. Uitgaande van 2 tot 3 mnd dienst per jaar… Derhalve hebben wij ervoor gekozen om alle leerdoelen toe te wijzen aan de verplichte stages, opdat we dus zeker weten dat alle leerdoelen bji iedere aios aanbod komen en getoetst kunnen worden. Alle leerdoelen toebedeeld aan verplichte stages

6 Twee vergaderingen met regionale opleiders
Leerdoelen medisch handelen verdeeld over verplichte stages 2. Leerdoelen overige competenties verdeeld over verplichte stages Is het mogelijk om alle leerdoelen toe te wijzen aan de verplichte stages? Daartoe hebben zij 2 diner vergaderingen belegd met ons regionaal opleidersteam. PM alle leerdoelen ook in RODIN/LODIN

7 De stagebeschrijvingen
Stap II ROIN De stagebeschrijvingen Format Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen Wat is hier nioeuw aan tav de oude stagebeschrijvingen? Hoe bereikt de aios de leerdoelen tijdens die specifieke stage? Door de dagelijkse werkzaamheden waarin vele opleidingsactiviteiten zijn opgenomen. deze opleidingsactiviteitn wroden in het moderne opleiden leermidddelen genoemd. Ik geef u zo een paar voorbeelden van verplichte opleidingsactiviteiten…… In onze oude stagebeschrijviingen stonden ook de verplichte opleidingsactiviteiten bv het ochtendrapport, de grote visite, de refereeravond. Wel nu in het moderne opleiden wroden de opleidingsactiviteiten nu leermiddelen genoemd Concretiseer en expliceteren!!!! Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

8 Verplichte leermiddelen = besprekingen
dagelijks/generaal rapport grote visite pathologie 2x per maand chirurgiebespreking 1x per week radiologie 1 uur per week probleemoplossende bespreking 1x per week refereerbijeenkomst/CAT 1x per maand Complicatiebespreking 1x per maand Portfolio - Internistendagen 1 dag per jaar Onderwijs co-assistenten, verpleegkundigen Alhier staan de verplichte leerdmiddelen benoemd zoals opgenomen in het groene boekje…. Tijdens de opleiding doorloopt de aios allerlei stages, de aios volgt besprekingen en onderwijsactiviteiten, ochtendrapport, de aios doet dienst etcetc. Al deze opleidingsactiviteiten worden in het nieuwe opleidingsplan modern aangeduid als zijnde leermiddelen. De leermiddelen dienen dus om een leerdoel te behalen. Doordat voor de aios een dag en week programma is samengesteld waarin allerlei activtieten zin opgenomen bv grote visite, onderwijs, litt bespreken, ochtendrapport, mmulitidscop overleg etcetc …..waar de leerdoelen kunnen worden behaald. 8

9 (Verplichte) leermiddelen = onderwijs
LODIN (wekelijks op dinsdag 8.30 – 9.15) RODIN (5 dagen per jaar in jaar 1 t/m 4) COIG Discipline overstijgend onderwijs 1x per jaar Intervisie bijeenkomsten 1x per 6 weken 9

10 Verplichte vaardigheden
Infuusbeleid - reanimatie – ECG beoordeling Inbrengen lange lijnen – arterie puntie Venapunctie – afname materiaal voor MMO Pleurapunctie Ascitespunctie Cytologische punctie Inbrengen maagsonde (par)enterale voeding Non-invasieve bloeddrukmeting en saturatiemeting Voorschrijven van geneesmiddelen 10

11 Verplichte toetsen Portfolio Tenminste één voordracht, poster, artikel
Jaarlijkse beoordeling door opleider Voortgangsgesprekken met formatief karakter 4x 1e jr – 2x 2,3 jaar – 1x 4e,5e,6e jaar Jaarlijks kennistoets RODIN 5x per jaar – 1e 4 jaar Critical Appraised Topic (CAT): 2-3 per jaar Daarvoor zijn in het opleidingsplan een aantal verplichte toetsen opgenomen, zie pagina 27. Korte Praktijk Beoordeling (KPB) tenminste éénmaal per maand, min 10 per jaar Stageblokgesprek aan begin, (halverwege) en eind elke stage 11

12 De stagebeschrijvingen
Stap II ROIN De stagebeschrijvingen Format Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen Een deel van de inhoud van de individuele stagebeschrijvingen kunt u hiermee dus halen uit het groene boekje. dat heb ik ook gedaan. Maar gelukkig is het zo dat iedere stage toch weer uniek is en bijzonder of specifieke focus/leerdoelen te bieden heeft en die moet en wil je natuurlijk benutten. De enige die dat weet is de stagehouder zelf. Derhalve heb ik in het UMCN een sjabloon gemaakt van de stagebeschrijving obv het opleidingsplan en vervolgens heb ik gevraagd aan iedere stagehouder of hij /zij de stagebeschrijving verder zou willen uitwerken, waarbij ik aan iedere stagehouder mondeling eea heb toegelicht en relevante informatie uit het groene boekje mondeling toegelicht en digitaal toegezonden. Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

13 Stagebeschrijvingen verplichte stages
Stap II ROIN Stagebeschrijvingen verplichte stages 1e jaar interne geneeskunde Consulten IC Polikliniek SEH – dienst Is de stagebeschrijving zodanig dat iedere aios dus in een keurslijf zit en zal en moet leren wat hierin beschreven staat? Leert iedere aios dan het zelfde tijdens de consultenstage of IC stage? Dat is onmogelijk. Gelukkig is ook iedere AIOS verschillend en heeft een ieder z’n sterke en verbeter punten. Bovendien is het zo dat consulten. IC en polikliniek in het 2e , 3e of 4, jaar kunnen worden gedaan en dus zal het comp niveau van de aios verschillen afh van zijn/haar ervaring. U weet dus wat uw afdeling kan bieden aan leerdoelen. De aios weet welke leerdoelen hij/zij wil behalen en hierin zit dus een grote mate van flexibiliteit/ vrijheid waarbij aios en opleider tesamen bepalen wat een aios komt halen/leren tijdens een stage. En daarvoor is het introductie gesprek uitermate belangrijk, ik kom hier zo op terug. Met specifieke introductie, voortgangs- en eindgespreksformulieren

14 Overleg met stagehouders verplichte- en keuzestages
Er bestaat nu ook een competentieprofiel voor de opleider en jawel gelukkig staat ook de communicatie hierin opgenomen als een belangrijke competentie.

15 Hematologie: 3 stagebeschrijvingen 1e jaar interne geneeskunde
Stap II ROIN stagebeschrijvingen Hematologie: 3 stagebeschrijvingen 1e jaar interne geneeskunde Keuzestage 3. Enkelvoudig profiel In ons academisch zh waar 1e t/m 6e jaar aios rondlopen betekent dit dat er bv op de afd hematologie 3 vershcillende stagebeschrijvingen in omloop zijn….. Dit heeft zeer verhelderend gewerkt voor de stagebegeleiders: ze weten nu veel helderder wat de leerdoelen zijn en wat ze mogen verwachten van een 1e jaars versus bv een derde jaars. En waar het focus en aandacht op moet liggen. Zij kunnen de supervisie nu veel beter afstemmen op de individuele aios. En hiervoor is het introductie gesprek essentieel: Hiertoe hebben wij introductiegesprek formulieren ontwikkelt. Iedere aios heeft voor de start van de stage een gesprek met de directe supervisor. Beide hebben de stagebeschrijving van te voren doorgelezen. De aios heeft de beoordeling van de vorige stage bij zich en het introductieformulier zover mogelijk zelf al ingevuld. Tijdens het gesprek inventariseren beide tesamen wat de specifieke leerdoelen van deze ind. Aios zijn en wordt afgesproken hoe de leerdoelen worden getoets, dwz welke KPB’s etc.

16 Stageblokgesprekken: introductiegesprek, (halverwege) en eindgesprek
Verplichte toetsen Stageblokgesprekken: introductiegesprek, (halverwege) en eindgesprek Daarvoor zijn in het opleidingsplan een aantal verplichte toetsen opgenomen, zie pagina 27. 16

17 Stap III ROIN - www.ropin.nl
+ Stap III ROIN - KPB’s Alle leerdoelen zijn opgenomen in 8 KPB: (grote) visite Status voering/ brief Gesprek met patient Dienst Overdracht Algemeen Vaardigheid inclusief Lichamelijk Onderzoek CAT/refereeravond

18 KPB’s Mondelinge feedback + op schrift Geen afvinklijst van leerdoelen
Op iedere afdeling 1 bak met de 8 KPB’s KPB’s Introduceer VASTE momenten voor KPB: 1x per week visite, voordracht, overdracht, refereeravond etc Gezamelijke verantwoordelijkheid

19 Vanaf 1 januari 2011: ‘zeggen wat je doet’ Vanaf 1 januari 2013:
Vanaf 1 januari zal geotestes worden ofde structuur van d elookale opleidingsstiuatie idoor de opleider beschreven en vastgelegd is. Het belagnrijkste daarin is uiteraard de vertaling van het langderlijke opleidiingsplan naar een lokaal opleidingsplan met de daarbij voorgeschreven kioppelingen tussen leerdoelen, leermiddelen, bekawaaheidniveasu, periode/duur, toetsing aslook hoe wordt de kwlaliteit van de opleiidng geborgd. Toetsing of dit (vastleggen van de structuur) daadwerkelijk gebeurd is vindt plaas op moment van visitatie. Vanaf 1 januari 2013: ‘Doen wat je zegt’

20

21 Een regionaal team een taak
Een regionaal team een taak Het Regionale Opleidingsplatform Interne geneeskunde Nijmegen het is dankzij ons regionale teamwork dat wij hier ons regionaal plan als een voorbeeld willen presenteren en met u willen delen en bediscussieren. U kunt het plan en ook deze presentatie vinden op onze website: het regionale opleidingsplatform interne geneeskunde.

22 Workshop verplichte leermiddelen
Kennismaking met verplichte leermiddelen Deze zijn door collega’s aangepast op het opleidingsplan Naast medisch handelen komen bij uitstek andere competenties aan bod Daarna ervaringen van aios met deze middelen

23 De profiel = differentiatiestagebeschrijvingen
ROIN De profiel = differentiatiestagebeschrijvingen In Format van Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

24 PROFIELEN = Differentiaties
Leerdoelen medisch handelen : Leerdoelen overige competenties: secties – NIV Stagebeschrijvingen op

25 Overleg met profielopleiders
Er bestaat nu ook een competentieprofiel voor de opleider en jawel gelukkig staat ook de communicatie hierin opgenomen als een belangrijke competentie.

26 informeren communiceren expliciteren concretiseren reflecteren evalueren

27 PROFIELEN = Differentiaties
Stagebeschrijvingen op Landelijke presentatie profielen = differentaties


Download ppt "Een regionaal team een taak"

Verwante presentaties


Ads door Google