De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Regionale Opleidingsplan Interne geneeskunde Nijmegen ROIN Een regionaal team een taak www.ropin.nl Opleiding interne geneeskunde anno 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Regionale Opleidingsplan Interne geneeskunde Nijmegen ROIN Een regionaal team een taak www.ropin.nl Opleiding interne geneeskunde anno 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Het Regionale Opleidingsplan Interne geneeskunde Nijmegen ROIN Een regionaal team een taak www.ropin.nl Opleiding interne geneeskunde anno 2011

2 Trombose en embolieIcterus Afwijkingen bij lab. oz BloedingsneigingTr digestivus bloeding Hirsutisme Thoracale pijnKlachten bovenste deel TG Proteinurie AnemieVeranderd defaecatiepatroon Palliatieve zorg KoortsBuikpijnGynaecomastie Hypotensie en shockIntoxicatiesGalactorrhoe OedeemChronische moeheidBloed Transfusie CollapsVerwardheid Gewichtsverlies DyspnoeZwangerschap Zwelling in de hals HypertensieAcute medische problemen Klierzwellingen Diabetes mellitusBewustzijnsdaling en coma Hematurie Dorst en polyurieElektroliet en zuur-base stoornissen Gewrichtsklachten HuidafwijkingenGewichtstoename Hypothermie Toevalsbevinding bij beeldvorming etc etc Leerdoelen medisch handelen 43 Klinische Presentaties

3 ‘Niet-medische’ = overige competenties 160 leerdoelen

4 Leerdoelen opleiding tot internist • 160 leerdoelen – overige competenties • 43 Klinische presentaties • Ziektebeelden profielen /differentiaties • Vaardigheden 3 jaar academisch – 3 jaar regionaal Waar leert de aios wat…? Hoe toetsen we dat… ?

5 Eerste 4 jaar = 48 maanden Verplichte stages totaal 36-40 maanden: 1.1 e jaar interne geneeskunde 2.Consulten 3.IC 4.Polikliniek 5.SEH – dienst Stap I in het ROIN Regionaal Opleidingsplan Interne Nijmegen Alle leerdoelen toebedeeld aan verplichte stages

6 1.Leerdoelen medisch handelen verdeeld over verplichte stages 2. Leerdoelen overige competenties verdeeld over verplichte stages Twee vergaderingen met regionale opleiders PM alle leerdoelen ook in RODIN/LODIN

7 Format Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen Stap II ROIN De stagebeschrijvingen Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

8 Verplichte leermiddelen = besprekingen • dagelijks/generaal rapport • grote visite • pathologie 2x per maand • chirurgiebespreking 1x per week • radiologie 1 uur per week • probleemoplossende bespreking 1x per week • refereerbijeenkomst/CAT 1x per maand • Complicatiebespreking 1x per maand • Portfolio - Internistendagen 1 dag per jaar • Onderwijs co-assistenten, verpleegkundigen

9 (Verplichte) leermiddelen = onderwijs • LODIN (wekelijks op dinsdag 8.30 – 9.15) • RODIN (5 dagen per jaar in jaar 1 t/m 4) • COIG • Discipline overstijgend onderwijs 1x per jaar • Intervisie bijeenkomsten 1x per 6 weken

10 Verplichte vaardigheden • Infuusbeleid - reanimatie – ECG beoordeling • Inbrengen lange lijnen – arterie puntie • Venapunctie – afname materiaal voor MMO • Pleurapunctie • Ascitespunctie • Cytologische punctie • Inbrengen maagsonde • (par)enterale voeding • Non-invasieve bloeddrukmeting en saturatiemeting • Voorschrijven van geneesmiddelen

11 Verplichte toetsen • Portfolio • Tenminste één voordracht, poster, artikel • Jaarlijkse beoordeling door opleider • Voortgangsgesprekken met formatief karakter 4x 1e jr – 2x 2,3 jaar – 1x 4e,5e,6e jaar • Jaarlijks kennistoets • RODIN 5x per jaar – 1e 4 jaar • Critical Appraised Topic (CAT): 2-3 per jaar • Korte Praktijk Beoordeling (KPB) tenminste éénmaal per maand, min 10 per jaar • Stageblokgesprek aan begin, (halverwege) en eind elke stage

12 Format Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen Stap II ROIN De stagebeschrijvingen Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

13 1.1 e jaar interne geneeskunde 2.Consulten 3.IC 4.Polikliniek 5.SEH – dienst Stap II ROIN Stagebeschrijvingen verplichte stages Met specifieke introductie, voortgangs- en eindgespreksformulieren

14 Overleg met stagehouders verplichte- en keuzestages

15 Hematologie: 3 stagebeschrijvingen 1. 1 e jaar interne geneeskunde 2. Keuzestage 3. Enkelvoudig profiel Stap II ROIN stagebeschrijvingen

16 Verplichte toetsen • Stageblokgesprekken: introductiegesprek, (halverwege) en eindgesprek

17 Alle leerdoelen zijn opgenomen in 8 KPB: 1.(grote) visite 2.Status voering/ brief 3.Gesprek met patient 4.Dienst 5.Overdracht 6.Algemeen 7.Vaardigheid inclusief Lichamelijk Onderzoek 8.CAT/refereeravond + Stap III ROIN - www.ropin.nlwww.ropin.nl KPB’s

18 Mondelinge feedback + op schrift Geen afvinklijst van leerdoelen Introduceer VASTE momenten voor KPB: 1x per week visite, voordracht, overdracht, refereeravond etc Gezamelijke verantwoordelijkheid Op iedere afdeling 1 bak met de 8 KPB’s

19 Vanaf 1 januari 2011: ‘zeggen wat je doet’ Vanaf 1 januari 2013: ‘Doen wat je zegt’

20

21 Het Regionale Opleidingsplatform Interne geneeskunde Nijmegen www.ROPIN.nl Een regionaal team een taak www.ropin.nl

22 Workshop verplichte leermiddelen  Kennismaking met verplichte leermiddelen  Deze zijn door collega’s aangepast op het opleidingsplan  Naast medisch handelen komen bij uitstek andere competenties aan bod  Daarna ervaringen van aios met deze middelen

23 In Format van Nieuwe Stagebeschrijvingen Algemeen deel: 1. Korte algemeen omschrijving 2. Leerdoelen medisch handelen 3. Leerdoelen overige competenties 4. Leermiddelen = verplichte opleidingsactiviteiten 5. Vaardigheden 6. Toetsen ROIN De profiel = differentiatiestagebeschrijvingen Specifiek lokaal: 7. Lokale werkzaamheden en weekrooster

24 Leerdoelen medisch handelen : Leerdoelen overige competenties: secties – NIV PROFIELEN = Differentiaties Stagebeschrijvingen op www.ropin.nlwww.ropin.nl

25 Overleg met profielopleiders

26 • informeren • communiceren • expliciteren • concretiseren • reflecteren • evalueren

27 PROFIELEN = Differentiaties www.opleidingsetalage.nl Landelijke presentatie profielen = differentaties Stagebeschrijvingen op www.ropin.nlwww.ropin.nl


Download ppt "Het Regionale Opleidingsplan Interne geneeskunde Nijmegen ROIN Een regionaal team een taak www.ropin.nl Opleiding interne geneeskunde anno 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google