De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cleantech Regio Stedendriehoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cleantech Regio Stedendriehoek"— Transcript van de presentatie:

1 Cleantech Regio Stedendriehoek
W.J. de Blok

2 Introductie Wim de Blok 61 jaar, geboren en getogen in Amsterdam
Studie scheikunde aan de UvA Werkzaam geweest bij UvA DSM Swift Adhesives/Reichhold/DIC Sinds 1999 algemeen directeur BYK-Cera bv te Deventer Bestuurslid DKW, VNO-NCW, EVO Lid namens ondernemers van Strategische Board S3H Belangstelling voor strategie, business development en M&A

3 Focus en profiel S3H Economie S3H (BRP = miljard euro) is breed en divers Aanbrengen van focus om te excelleren Relatie tot werkelijkheid in S3H Gericht op samenwerking 4 O’s in S3H Formuleren gemeenschappelijke doelstellingen Interne drive, saamhorigheid, verbondenheid Concentratie op inhoud en resultaten Netwerkfunctie/gemeenschappelijke noemer Gezicht naar buiten: Provincie, Rijk, EU Bekend, herkend en erkend EU Smart Specialisation Strategy: The bottom-line is that regions should focus the reflection on how to make connections between different branches of Industries, scientific-and technological areas, which may appear initially distant from each other, but eventually could contribute to a succesful process of regional diversification. (bij 1e gesprek was Johan Kruithof ook aanwezig)

4 Cleantech Cleantech is any product or services
that improves operational performance, productivity, or efficiency while reducing cost, inputs, energy consumption, waste or environmental pollution. “More with less” Financiële garantstelling (+ werkkapitaal, AJW gelden en Provinciegelden, etc)

5 Cleantech passend profiel S3H
Producenten, leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen van Cleantech producten en diensten: -Ingenieursbureaus Tauw, Witteveen en Bos -Bouw- en installatiebedrijven -GMB Zutphen -VAR/Attero -Tempress -Bredenoord -Remeha/Nefit -ROC Aventus -Saxion -NV Oost -Kiemt -HAN/Windesheim -Technicampus -Cleantech Center

6 Cleantech passend profiel S3H
Toepassing van Cleantech methoden en technieken: -duurzame maakindustrie/circulaire economie -bouw -logistiek -ICT -zorg -dienstverlening -Auping -Ardagh/Impress -papier en karton industrie Eerbeek -energie neutrale gemeentehuizen -VDL Weweler -Ecofactory -A1 bedrijvenpark (bij 1e gesprek was Johan Kruithof ook aanwezig)

7 Cleantech passend profiel S3H
Breed gedragen en gepraktiseerde Cleantech overtuiging: -energie coöperaties -particuliere investeringen -burger initiatieven (bij 1e gesprek was Johan Kruithof ook aanwezig)

8 Strategische achtergrond Cleantech
Goede aansluiting bij werkelijkheid, karakter en cultuur van S3H Niet beperkt tot één topsector In, tussen en door vele topsectoren heen Onderscheidend door vele bewoners initiatieven. Financiële garantstelling (+ werkkapitaal, AJW gelden en Provinciegelden, etc)

9 Cleantech in de S3H Draagvlak bij bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en bevolking Elke dag 3 tot 5 publicaties/mededelingen/acties met betrekking tot Cleantech in de S3H Voorbeelden vanuit BYK-Cera: BMW i3 tussen Deventer en Denekamp v.v. (Apeldoorn!) Zonnepanelen, ook voor medewerkers Nieuwe stoomketel met minder emissie en hoger rendement Deelname warmtenet bedrijventerrein Kloosterlanden Deelname biogas installatie Dinkelland Vergassing van reststromen LED verlichting Renewable, biodegradable product voor mattering

10 Smart Power, Green Grid, Energy Storage
Air, Water & Waste Renewable Energies Energy Efficiency Green Building Transportation Smart Power, Green Grid, Energy Storage

11 Ambities van ondernemingen voor 2020
Binnen 7 jaar (2020) is S3H de top vestigingsplaats voor Cleantech bedrijven S3H kent over 3 jaar snelste stijging van venture capital in regionale Cleantech bedrijven S3H haalt binnen 7 jaar een internationaal grondstoffen agentschap naar Nederland Binnen 5 jaar realiseren van Cleantech Shared Service Center De 7 gemeenten in de S3H investeren in % van de gemeentebegroting voor de ontwikkeling van de regionale economie De S3H profileert zich als Cleantech hub voor Nederland

12 Workshop Herkent u zich in de profilering van Cleantech Regio S3H?
Waarom wel/niet ? Wat verwacht/hoopt u van Cleantech voor de regio S3H? Vindt u Cleantech een goede positionering naar externe partijen zoals provincie, rijk en EU? Denkt u dat Cleantech een economische impuls kan geven aan de S3H zonder de identiteit van de regio aan te tasten? Wat verwacht u van de Strategische Board S3H?

13 Workshop De maatschappij wordt steeds meer door de samenleving buiten de politiek om georganiseerd. Het klassieke beeld is dat een raadslid een vertegenwoordiger is van de bevolking in het domein van openbaar bestuur. Maar wat nu als de bevolking bepaalde behoeften/wensen/idealen zelfstandig regelt zonder bemoeienis/interventie van de overheid? Welke is dan de rol van de overheid dan wel een raadslid in deze nieuwe maatschappij? Hoe groot is het vertrouwen van de politiek in het bedrijfsleven en hoe groot is de motivatie van de overheid tot samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van Cleantech en duurzaamheid. Hoe zou de overheid / raads-leden reageren als in een gezamenlijk trajectkosten hoger blijken uit te vallen?


Download ppt "Cleantech Regio Stedendriehoek"

Verwante presentaties


Ads door Google