De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cleantech Regio Stedendriehoek W.J. de Blok. Introductie Wim de Blok 61 jaar, geboren en getogen in Amsterdam Studie scheikunde aan de UvA 1971-1977 Werkzaam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cleantech Regio Stedendriehoek W.J. de Blok. Introductie Wim de Blok 61 jaar, geboren en getogen in Amsterdam Studie scheikunde aan de UvA 1971-1977 Werkzaam."— Transcript van de presentatie:

1 Cleantech Regio Stedendriehoek W.J. de Blok

2 Introductie Wim de Blok 61 jaar, geboren en getogen in Amsterdam Studie scheikunde aan de UvA 1971-1977 Werkzaam geweest bij •UvA 1977-1981 •DSM 1981-1992 •Swift Adhesives/Reichhold/DIC 1992-1999 •Sinds 1999 algemeen directeur BYK-Cera bv te Deventer Bestuurslid DKW, VNO-NCW, EVO Lid namens ondernemers van Strategische Board S3H Belangstelling voor strategie, business development en M&A

3 Focus en profiel S3H •Economie S3H (BRP = 13-14 miljard euro) is breed en divers •Aanbrengen van focus om te excelleren •Relatie tot werkelijkheid in S3H •Gericht op samenwerking 4 O’s in S3H •Formuleren gemeenschappelijke doelstellingen •Interne drive, saamhorigheid, verbondenheid •Concentratie op inhoud en resultaten •Netwerkfunctie/gemeenschappelijke noemer •Gezicht naar buiten: Provincie, Rijk, EU •Bekend, herkend en erkend •EU Smart Specialisation Strategy: •The bottom-line is that regions should focus the reflection on how to make connections between different branches of Industries, scientific-and technological areas, which may appear initially distant from each other, but eventually could contribute to a succesful process of regional diversification. •

4 Cleantech •Cleantech is any product or services •that improves operational performance, productivity, or efficiency •while reducing cost, inputs, energy consumption, waste or environmental pollution. “More with less”

5 Cleantech passend profiel S3H Producenten, leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen van Cleantech producten en diensten: -Ingenieursbureaus Tauw, Witteveen en Bos -Bouw- en installatiebedrijven -GMB Zutphen -VAR/Attero -Tempress -Bredenoord -Remeha/Nefit -ROC Aventus -Saxion -NV Oost -Kiemt -HAN/Windesheim -Technicampus -Cleantech Center •

6 Cleantech passend profiel S3H Toepassing van Cleantech methoden en technieken: -duurzame maakindustrie/circulaire economie -bouw -logistiek -ICT -zorg -dienstverlening -Auping -Ardagh/Impress -papier en karton industrie Eerbeek -energie neutrale gemeentehuizen -VDL Weweler -Ecofactory -A1 bedrijvenpark •

7 Cleantech passend profiel S3H Breed gedragen en gepraktiseerde Cleantech overtuiging: -energie coöperaties -particuliere investeringen -burger initiatieven •

8 Goede aansluiting bij werkelijkheid, karakter en cultuur van S3H Niet beperkt tot één topsector In, tussen en door vele topsectoren heen Onderscheidend door vele bewoners initiatieven. Strategische achtergrond Cleantech

9 Cleantech in de S3H Draagvlak bij bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en bevolking Elke dag 3 tot 5 publicaties/mededelingen/acties met betrekking tot Cleantech in de S3H Voorbeelden vanuit BYK-Cera: •BMW i3 tussen Deventer en Denekamp v.v. (Apeldoorn!) •Zonnepanelen, ook voor medewerkers •Nieuwe stoomketel met minder emissie en hoger rendement •Deelname warmtenet bedrijventerrein Kloosterlanden •Deelname biogas installatie Dinkelland •Vergassing van reststromen •LED verlichting •Renewable, biodegradable product voor mattering •

10 Air, Water & Waste Energy Efficiency Renewable Energies Green Building Smart Power, Green Grid, Energy Storage Transportation

11 Ambities van ondernemingen voor 2020 •Binnen 7 jaar (2020) is S3H de top vestigingsplaats voor Cleantech bedrijven •S3H kent over 3 jaar snelste stijging van venture capital in regionale Cleantech bedrijven •S3H haalt binnen 7 jaar een internationaal grondstoffen agentschap naar Nederland •Binnen 5 jaar realiseren van Cleantech Shared Service Center •De 7 gemeenten in de S3H investeren in 2015 5 % van de gemeentebegroting voor de ontwikkeling van de regionale economie •De S3H profileert zich als Cleantech hub voor Nederland

12 Workshop •Herkent u zich in de profilering van Cleantech Regio S3H? Waarom wel/niet ? •Wat verwacht/hoopt u van Cleantech voor de regio S3H? •Vindt u Cleantech een goede positionering naar externe partijen zoals provincie, rijk en EU? •Denkt u dat Cleantech een economische impuls kan geven aan de S3H zonder de identiteit van de regio aan te tasten? •Wat verwacht u van de Strategische Board S3H?

13 Workshop •De maatschappij wordt steeds meer door de samenleving buiten de politiek om georganiseerd. Het klassieke beeld is dat een raadslid een vertegenwoordiger is van de bevolking in het domein van openbaar bestuur. Maar wat nu als de bevolking bepaalde behoeften/wensen/idealen zelfstandig regelt zonder bemoeienis/interventie van de overheid? Welke is dan de rol van de overheid dan wel een raadslid in deze nieuwe maatschappij? •Hoe groot is het vertrouwen van de politiek in het bedrijfsleven en hoe groot is de motivatie van de overheid tot samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van Cleantech en duurzaamheid. Hoe zou de overheid / raads- leden reageren als in een gezamenlijk trajectkosten hoger blijken uit te vallen?


Download ppt "Cleantech Regio Stedendriehoek W.J. de Blok. Introductie Wim de Blok 61 jaar, geboren en getogen in Amsterdam Studie scheikunde aan de UvA 1971-1977 Werkzaam."

Verwante presentaties


Ads door Google