De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C2008 – Nieuwe structuur en opvatting Ir.-Arch. Chantal Buyl – Cel Technische Studies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C2008 – Nieuwe structuur en opvatting Ir.-Arch. Chantal Buyl – Cel Technische Studies."— Transcript van de presentatie:

1 C2008 – Nieuwe structuur en opvatting Ir.-Arch. Chantal Buyl – Cel Technische Studies

2 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 2 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 C2008 – STRUCTUUR • 3 DELEN ONTWERPCONCEPT UITVOERINGSONTWERP ONDERHOUD EN RENOVATIE

3 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 3 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 ONTWERPCONCEPT 1.GEINTEGREERD ONTWERPEN 2.TERREINKEUZE & VERWERVING 3.INPLANTING & OMGEVING 4.BEBOUWINGSTYPOLOGIE 5.PLANFUNCTIONALITEIT & COMFORT 6.AANPASBAAR & AANGEPAST BOUWEN 7.OPPERVLAKTE- & PRIJSNORMEN

4 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 4 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 UITVOERINGSONTWERP 1.BOUWTECHNIEK 2.PRESTATIES & REGELGEVING 3.RUWBOUW 4.TECHNISCHE INSTALLATIES 5.BINNENAFWERKING 6.OMGEVINGSWERKEN

5 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 5 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 ONDERHOUD & RENOVATIE 1.BASISFILOSOFIE

6 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 6 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 PAGINASTRUCTUUR Icoon onderdeel Hoofdstuktitel Standaard kwaliteitseisen Aanbevelingen

7 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 7 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 PAGINASTRUCTUUR Icoon onderdeelHoofdstuktitel Standaard kwaliteitseisen Aanbevelingen

8 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 8 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN GEINTEGREERD ONTWERPEN • Doelstelling: optimaal inspelen op alle gestelde gegevens voor het project  vormen van ontwerpteam van bij het schetsontwerp  beschikbare knowhow optimaal benutten  duidelijk en volledig bouwprogramma opstellen  klare objectieven, randvoorwaarden en taken vooropstellen  veelvuldig overleg

9 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 9 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN DUURZAAM BOUWEN • Ontwerpen van duurzame sociale woningen wordt standaardvereiste  alle kenmerken van een duurzame woning zijn als rode draad door de C2008 verwerkt en niet als een apart hoofdstuk opgenomen

10 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 10 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN LOKAAL OVERLEG • Overleg op lokaal niveau wordt steeds belangrijker! • Constructieve dialoog tussen alle betrokken bouwpartners in alle fasen van het bouwproces komt de eindkwaliteit ten goede

11 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 11 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN AANPASBAAR EN AANGEPAST BOUWEN • VMSW wil voortrekkersrol spelen in het voorzien van rolstoelbezoekbare, aanpasbare en aangepaste woningen • Meer info  presentatie Hannelore Knevels

12 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 12 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT • EPB-regelgeving heeft weinig gevolgen gehad voor sociale huisvestingssector  isolatiepeil van K45 en toepassing van de ventilatienorm reeds jaren gemeengoed bij het ontwerp van sociale woningen • Analyse van recent gerealiseerde sociale woningen: E80 is mogelijk voor elke woning binnen de huidige maximum-kostprijsnorm  alle nieuwbouwwoningen die a.h.v. C2008 ontworpen worden: E-peil ≤ 80 • Maatregelenpakketten om E80, E70, E60 te halen • Meer info  presentatie Bernard Wallyn

13 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 13 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN AKOESTIEK • Nieuwe norm NBN S 01-400-1:2008 van toepassing sinds voorjaar 2008  nogal wat verwarring in bouwsector hierover • Paragraaf over deze norm in C2008 brengt klaarheid en praktische richtlijnen om te voldoen aan de eisen van ‘normaal akoestisch comfort’ • Meer info  presentatie Bernard Wallyn

14 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 14 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 NIEUWE ONDERWERPEN ONDERHOUD EN RENOVATIE • Instandhouding van het patrimonium sociale woningen vergt evenveel inspanningen als de bouw ervan • Basisprincipes en aandachtspunten - inventaris toestand patrimonium - meerjaren onderhouds- en renovatieplanning! - strategische aanpak - woonomgeving even belangrijk als binnenomgeving - boekhoudkundige benadering  nieuw boekhoudbesluit

15 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 15 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 TOEPASSING C2008 • De C2008 treedt in voege: - voor elk project waarvoor na 1 januari 2009 een aanvraagdossier wordt ingediend - voor elk voorontwerp dat na 1 maart 2009 wordt ingediend

16 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 16 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 BESTELLEN C2008 • C2008 = gratis voor - sociale huisvestingsmaatschappijen en andere bouwheren - elke ontwerper (architect, ingenieur, …) die een opdracht voor een sociaal huisvestingsproject heeft • C2008 = € 10/stuk voor - privé-architecten - particulieren - hogescholen, universiteiten, studenten, … - aannemers • Aanvragen vanaf 3 december 2008 bij economaat van de VMSW 02/505 43 73 of lutgarde.droessaert@vmsw.be

17 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 17 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 WEBVERSIE C2008 • Heden - pdf van gedrukte versie beschikbaar op startpagina van www.vmsw.be • Voorjaar 2009 - aangepaste webversie op basis van gedrukte versie met extra projectvoorbeelden, bouwdetails, toelichting bij ev. nieuwe wetgeving, normering, …

18 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 18 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 CONTACTPERSONEN C2008 • C2008 – algemeen Chantal Buyl – chantal.buyl@vmsw.bechantal.buyl@vmsw.be • Aanpasbaar en aangepast bouwen, toegankelijkheid Hannelore Knevels – hannelore.knevels@vmsw.behannelore.knevels@vmsw.be • Energie, akoestiek Bernard Wallyn – bernard.wallyn@vmsw.be Veerle De Meulenaer – veerle.demeulenaer@vmsw.bebernard.wallyn@vmsw.beveerle.demeulenaer@vmsw.be • Onderhoud en renovatie Wouter Bosmans – wouter.bosmans@vmsw.bewouter.bosmans@vmsw.be

19 C2008 Concepten voor sociale woningbouw – Leidraad voor bouwheer en ontwerpers • slide 19 • 25 en 26/11/2009, 2/12/2009 PRESENTATIES C2008 • Vanaf 3 december 2008 beschikbaar op www.vmsw.be


Download ppt "C2008 – Nieuwe structuur en opvatting Ir.-Arch. Chantal Buyl – Cel Technische Studies."

Verwante presentaties


Ads door Google