De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 1 Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw PARTNER IN ORGANISATIE-VERANDERING Drs. Brend Seinen ST-Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 1 Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw PARTNER IN ORGANISATIE-VERANDERING Drs. Brend Seinen ST-Groep."— Transcript van de presentatie:

1 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 1 Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw PARTNER IN ORGANISATIE-VERANDERING Drs. Brend Seinen ST-Groep Taskforce Innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk en organisatie Drs. Bart Cambré Panta Rhei

2 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 2 Voorstellen ST-Groep • Begeleiding en advies • Opleiding • (Management) Teambuilding • Coaching / Klankbordfunctie • Interim & co-management • Voortgangsmeting en evaluatie-onderzoek De ST-Groep is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie en op het verhogen van betrokkenheid van mensen. Hoe:Waar: • Bouw • Zorg • Overheid • Zakelijke dienstverlening • Industrie • Onderwijs

3 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 3 Resultaten Sociotechnisch veranderen mensen cultuur structuursystemen leiderschap leidende principes organisatie- gedrag missie visie strategie doelen verander- aanpak omgeving

4 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 4 Redeneerlijn Omgevingsontwikkelingen Prestatie-eisen Ander gewenst gedrag in de organisatie / keten Invulling op structuur, systemen, mensen en cultuur Goedkoper Klantgerichter Flexibeler Beter, etc

5 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 5 structuursystemenmensencultuur Proces structuur Besturings structuur Besluitvorming Management structuur Overleg structuur PlanningRegelsBudgetten Kwaliteits- beheersing Belonings- systemen Onderhoud Proces control Lay-out Taakstructuur Vaardigheden Houding Opvattingen HeldenFeedback Resultaatsturing Beoordelen Competentie Oude focus/gedrag Informatie systemen Rituelen Overtuigingen Aanpak op alle ‘paaltjes’

6 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 6 structuursystemenmensencultuur Proces structuur Besturings structuur Besluitvorming Management structuur Overleg structuur PlanningRegelsBudgetten Kwaliteits- beheersing Belonings- systemen Onderhoud Proces control Lay-out Taakstructuur Vaardigheden Houding Opvattingen HeldenFeedback Resultaatsturing Beoordelen Competentie nieuwe focus/gedrag Informatie systemen Rituelen Overtuigingen Aanpak op alle ‘paaltjes’

7 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 7 structuursystemenmensencultuur Proces structuur Besturings structuur Besluitvorming Management structuur Overleg structuur PlanningRegelsBudgetten Kwaliteits- beheersing Belonings- systemen Onderhoud Proces control Lay-out Taakstructuur Vaardigheden Houding Opvattingen HeldenOvertuigingenFeedback Resultaatsturing Rituelen Beoordelen Competentie Nieuwe focus/gedrag Informatie systemen Aanpak op alle ‘paaltjes’

8 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 8 >> 50/60 Efficiency: focus op kosten afzonderlijke taken >> 90 Innovatie: focus op individuele klanten wensen >> 70 Kwaliteit: focus op kwaliteit proces keten >> 80 Flexibiliteit: focus op flexibiliteit organisatie >> 50/60>> 70>> 80>> 90 én klant gestuurd onvoorspelbaar veel variatie aanbod gestuurd voorspelbaar weinig variatie klant vriendelijk klant gericht combinatie van prestatie eisen

9 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 9 1.Welke ontwikkelingen ziet u in de omgeving van uw eigen organisatie? (Denk hierbij aan andere eisen van opdrachtgevers & eindgebruikers, regelgeving, arbeidsmarkt, etc) 2.Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eisen die aan uw organisatie worden gesteld? Korte reflectievraag (1)

10 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 10 Het traditionele inrichtingsprincipe: Omgevingskenmerken: • afzetmarkt: stabiele, voorspelbare omgeving, veel vragers, weinig aanbieders: groeiende markten • arbeidsmarkt: ongeschoolde arbeidskrachten • technologie: weinig ervaring met industriële technieken Uitbuiten herhalingseffect: standaardisatie en specialisatie: massafabricage 3. opsplitsing regeling DOEN DENKEN 1. scheiding uitvoering - regeling2. opsplitsing uitvoering DENKEN DOEN DOEN

11 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 11 Restanten bureaucratische configuratie • scheiding denken – doen • organisatie om specialismen • centrale besluitvorming • command andcontrol structuur • eilandjescultuur • interngericht • wij–zij denken, stereotypering • status en macht gekoppeld aan positie in de hark cultuur • veel regels & procedures • controlerend & beheersend • vooral van en voor ‘de top’ • focus op ‘kosten’ i.p.v. ‘opbrengsten + kosten’ systemen • afwachtende doeners • vervreemd: niet mijn probleem • alles-regelende denkers mensen

12 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 12 hoge afstemnoodzaak grote onderlinge verstoringskans onduidelijke verantwoordelijkheden moeizame communicatie weinig regelmogelijkheden moeizame samenwerking ‘zwarte pieten’ tegengestelde belangen wij-zij denken, stereotypering onbegrip & wantrouwen Veel gesignaleerde knelpunten regelgeving tijdsdruk kwaliteitseisen maatwerk efficiency arbeidsmarkt

13 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 13 gebrek aan lokale regelcapaciteit versterking arbeidsdeling, controle & procedures versterking van verstoringen in de keten vergroting storingskans arbeidsdeling formalisatie d.m.v. regels procedures en contracten scheiding uitvoering en regeling Huidige trend  versterking spiraal vergroting storingsgevoeligheid

14 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 14 1.Welke restanten van de bureaucratische configuratie herken je in je eigen organisatie? 2.Welke problemen / knelpunten herken je in je eigen organisatie/ keten? Korte reflectievraag

15 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 15 Principes ‘Anders organiseren’ Structuur 1.Complexiteit reductie: procesgerichte organisatie I.p.v taakgerichte organisatie - op organisatieniveau - op keten niveau 2.Balans tussen vaste samenwerkingsverbanden (teams) en maximale flexibele capaciteitsinzet over projecten 3.Lokaal regelvermogen versterken (decentralisatie bevoegdheden en integraal management) Systemen 4.Sturen op gezamenlijk resultaat en gezamenlijke verantwoording 5.Systemen sluiten aan op lokale variatie

16 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 16 ‘Zachte maatregelen’ • Groepsdynamische processen als drager om te komen tot commitment • Bewustwoording eigen handelen op handelen van de ander • Creëeren van gezamenlijk willen (ipv moeten) • Mensen betrekken in het veranderingstraject Principes ‘Anders organiseren’

17 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 17 Voorbeeld BVR-bouw Prestatie-eisen - Sneller - Goedkoper (met name minder opbrengstverliezen) - Groter appèl op flexibiliteit en variatie - Toename complexiteit projecten door toename omvang projecten en meer binnenstedelijk werk knelpunten - Eilandjes - Moeilijke prioriteitstelling door - Te vaak wordt het management benaderd om problemen op te lossen Filosofie - streven naar meer profijt uit samenwerkingsroutine door werken met vastere teams -

18 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 18 Divisie Bouw BVR-Groep Directie BVR bouw Breda Directie BVR Facilitair Directie BVR bouw Roosendaal Bedrijfsleider Hoofd Inkoop Hoofd Calculatie Projectleiders UitvoerderswerkvoorbereidersCalculatorenInkopers Directie BVR bouw Suikerbuik Projectleiders Uitvoerderswerkvoorbereiders Projectteams projectteams Uitvoerderswerkvoorbereiders projectteams BVR ‘oude organisatie’

19 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 19 “getrouwtrek om de inkoper” “iedereen staat voor zijn eigen werkzaamheden” “als ik vragen krijg moet ik er opnieuw induiken” “spanning tussen inkoop en uitvoering” “iedereen let op zijn eigen kolommetje” “uitvoering moet zich verantwoorden” “bij meerdere projecten vind ik (wvb) het lastig om prioriteiten te stellen” “weinig lerend vermogen in de keten” “we zijn veel met ad hoc probleemoplossing bezig” “we proberen het steeds beter te beheersen, maar externe factoren laten zich niet plannen” “extern inlenen, terwijl in Breda mensen over zijn” ‘Signalen uit de organisatie’

20 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 20 Directie Divisie Bouw Vestigingsmanager Breda Vestigingsmanager Roosendaal Vestigingsmanager Bouw Suikerbuik Divisie Bouw BVR-Groep Calculatoren Mini-company’s Mini-company kenniscompay Advies BVR ‘nieuwe organisatie’

21 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 21 Nieuwe uitgangspunten samenwerking De winst of verlies over het totale project wordt gedeeld naar rato van gemaakte uren Er wordt gewerkt met een zelfde uurtarief, namelijk iedereen €40,-- per medewerker. Dit geldt ook voor de uitvoerder en andere betrokkenen van de verschillende partijen. (Er wordt dus ook door niemand gerekend met de zogenaamde algemene bouwplaats kosten (AK)) Er wordt gewerkt met een open boekhouding. Alle inkoopresultaten zijn transparant voor elk van de betrokken partijen. Alle inkoopvoordeel komt ten goede van het totaal De winst die gemaakt wordt op de verkoop van de woningen wordt ook gedeeld naar rato van de uren. Voorbeeld ketensamenwerking

22 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 22 Voorbeeld ketensamenwerking Huidige ervaringen - Slimmere en efficiëntere logistiek - Meer Creativiteit in zoeken naar slimme oplossingen - Efficiënte inzet personeel - Minder conflict en getouwtrek - Winst voor de opdrachtgever Te verbeteren - Cultuurverandering op alle lagen - Aanscherpen samenwerkingscondities - Meer onderling overleg over de nieuwe samenwerking

23 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 23 Uitvoerder 1 Uitvoerder 2 Uitvoerder 3 Uitvoerder 4 Uitvoerder 5 Medewerker Van Voorbeeld werken met (vaste) teams

24 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 24 Uitvoerder 1Uitvoerder 2Uitvoerder 3Uitvoerder 4Uitvoerder 5 Medewerker aMedewerker 2aMedewerker 3aMedewerker 4aMedewerker 5a Medewerker bMedewerker 2bMedewerker 3bMedewerker 4bMedewerker 5b Medewerker cMedewerker 2cMedewerker 3cMedewerker 4cMedewerker 5c Medewerker dMedewerker 2dMedewerker 3dMedewerker 4dMedewerker 5d Medewerker eMedewerker 2eMedewerker 3eMedewerker 4eMedewerker 5e Medewerker fMedewerker 2fMedewerker 3fMedewerker 4fMedewerker 5f Naar Voorbeeld werken met (vaste) teams

25 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 25 Uitvoerder 1Uitvoerder 2Uitvoerder 3Uitvoerder 4Uitvoerder 5 Medewerker aMedewerker 2aMedewerker 3aMedewerker 4aMedewerker 5a Medewerker bMedewerker 2bMedewerker 3bMedewerker 4bMedewerker 5b Medewerker c Medewerker 2cMedewerker 3cMedewerker 4cMedewerker 5c Medewerker d Medewerker 2dMedewerker 3dMedewerker 4dMedewerker 5d Medewerker e Medewerker 2eMedewerker 3eMedewerker 4e Medewerker 5e Medewerker f Medewerker 2fMedewerker 3fMedewerker 4f Medewerker 5f Naar Voorbeeld werken met (vaste) teams

26 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 26 1.Welke van de gepresenteerde ideeën spreken je aan? 2.Hoe zouden die ideeën praktisch kunnen worden toegepast in je eigen organisatie? 3.Welke kansen en bedreigingen zie je hierbij? Korte reflectievraag

27 ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 27 Arboconvenant Bouw Werknaam: Werkgoed ‘Anders organiseren in de bouw’ Onderdeel van Arboconvenant in de bouw: ‘werkdruk’ Belangrijk voor de Bouw BBC: visie op werkdruk & actieonderzoek (niet alleen rapport, directe actie in de branche)


Download ppt "ST-GROEP – synergie arbeidsorganisatie 1 Innovaties van de arbeidsorganisatie in de bouw PARTNER IN ORGANISATIE-VERANDERING Drs. Brend Seinen ST-Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google