De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vechtstreek ontsloten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vechtstreek ontsloten"— Transcript van de presentatie:

1 De Vechtstreek ontsloten
Integrale presentatie van de natuur- en cultuurhistorische biografie van het landschap Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap de Vecht

2 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Werkgroep Ontsluiting Cultuurlandschap de Vecht Jaap Verkroost (vz) Maarssen Steven de Clercq Vechtplassencommissie Hiske Land Erfgoedhuis Utrecht Luuc Mur Vechtplassencommissie Elke Pluymen Museaal & Hist. Persp. Noord-Holland

3 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Cultuurhistorie Natuurhistorie Landschap Toerisme

4 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk een bijdrage aan
Een vitale Vechtstreek Versterking identiteit en samenhang Duurzame economische ontwikkeling Ontwikkeling langetermijnvisie Integrale benadering Cultuurtoerisme Onderwijs

5 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Uitgangspunt: Natuur- & cultuurhistorische biografie Voorbeelden van processen uit het netwerk bodem, zand, klei, veen, water, natuur ontginning, verkaveling, vervening, omkering land vestigen, bouwen, wonen agrarisch bedrijf, werken, handel, transport sociale & religieuze patronen aanval & verdediging

6 De Vechtstreek ontsloten bodem, water, natuur, ontginning, verkaveling

7 De Vechtstreek ontsloten agrarisch bedrijf, waterhuishouding

8 De Vechtstreek ontsloten bouwen, wonen, sociale patronen

9 De Vechtstreek ontsloten wonen, werken, handel

10 De Vechtstreek ontsloten industrie, transport, infrastructuur

11 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Voor wie: Toerist, recreant Bewoner Bestuurder, ambtenaar Architect, ontwikkelaar Onderwijs

12 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Twee samenhangende lijnen ontsluiten het cultuurlandschap: - ‘Mobiele Museum’ - ‘Vechtverbond’

13 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied - visuele ontsluiting van het cultuurlandschap vlechtwerk proceslijnen > integrale presentatie samenhang demonstreren thuis en in het veld Wie: - Universiteit Utrecht - Informatiekunde - Vechtplassencommissie

14 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Vechtverbond ‘parels’ aan een snoer in vlechtwerk proceslijnen musea, bezoekerscentra, forten, sluizen, natuurgebied ‘eigen hoofdstuk’ uit integrale biografie ‘van collectie naar connectie’ Wie: Muiderslot, Slot Zuylen, Kasteel Sypestein, Musea Maarssen, Ronde Venen, Weesp, Bezoekerscentrum NM ‘s Graveland Erfgoedhuis Utrecht Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland

15 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Werkplan 2006 Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied 3 proceslijnen: vervening & ontginning (Museum de Ronde Venen) natuur (Bezoekerscentrum Natuurmonumenten ‘s Graveland) opties: water; aanval & verdediging; bouwen Vechtverbond pilot 6 musea & bez. centra (3 x Noord-Holland + 3 x Utrecht) definitie + uitwerken ‘eigen hoofdstuk’ uit biografie

16 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Éénmalige projecten Inspelen op jaar-thema’s 2006 Slotmanifestatie RestauratiePlan Vecht 19 t/m 21 mei Dag van het park ANWB - 28 mei Toeristische krant 2008 jaar van het religieuze erfgoed

17 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
De kosten 2006 Mobiel Museum K€ 3 projectlijnen à K€ 22, ,5 Vechtverbond 5 ‘parels’ à K€ 10, ,5 pr, netwerk partners, scholing 16,5 Totaal 136,5

18 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Hoe verder Ontwikkeling ‘Vecht-lang’ Gesprekken met provincie Kansen: Integrale Visie Vechtstreek (Prov. Utrecht) ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie Partners in het veld

19

20 Gezond en goed ‘Vecht-jaar’! 2006
Vruchtbare samenwerking Vecht-lang Steven de Clercq - Vechtplassencommissie

21 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake neemt initiatief tot oprichting
14 november 1936 Oudheidkundig Genootschap Niftarlake neemt initiatief tot oprichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 3 Burgemeesters uit de Vechtstreek, de Gemeente Amsterdam Natuurmonumenten, Staatsboschbeheer, Heidemij Bond van Nederlandsche Architecten en van Tuinarchitecten Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting & Stedebouw Adviescie. Noord-Hollandse Gem. Bouwontwerpen & Uitbreidingspl. Provinciale Landschappen, Bond Heemschut Kon. Ned. Toeristenbond ANWB; Prov. Bond Vreemdel.verkeer Utrecht Ver. van Vreemdel.verkeer en Behoud Natuurschoon ‘De Vechtstreek’ Verbonden Nederlandsche Watersportver. & K.W. ‘Loosdrecht’

22 1936 ..... dempen Loosdrechtse Plassen met stadsvuil Amsterdam
… lintbebouwing van kriebeloorige huisjes … moedwillige vernieling … BNA: “... wat de Vechtstreek noodig heeft, is een streekplan, ontstaan door samenwerking.”

23 Bestuurlijk Overleg Vechtstreek
14 januari 2006 Bestuurlijk Overleg Vechtstreek Samen naar een vitale Vechtstreek Provincies Noord-Holland & Utrecht Burgemeesters & Wethouders uit de Vechtstreek Hoogheemraadschap AGV; Waternet (=DWR + WLB); RPV Vechtplassencommissie; Vechtplatform Niftarlake; Bond Heemschut; Musea; Hist. Kringen; Streekarchieven Natuurmonumenten; Prov. Landschappen; IVN LTO; Agrarisch Natuurbeheer Kamer van Koophandel; Gewest Gooi & Vechtstreek; Ondernemers Provinciale Erfgoedhuizen; Landschapsbeheer Universiteit Utrecht

24 agrarische sector zeespiegelstijging waterberging grote druk: bouw, infrastructuur, recreatie Best. Overleg Vechtstreek behoud cultuurlandschap Groene Hart, Belvedere Vecht Nwe Hollandse Waterlinie Nationaal Landschap/UNESCO Provincie Utrecht: Project De Vecht ... ontwikkelen integrale visie ...

25 Het cultuurlandschap als kunstwerk
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied Vechtplassencommissie - VPC & Vrienden van de Vecht Het cultuurlandschap als kunstwerk Vecht-lang Twee projecten: KwaliteitsVisie Vechtstreek De Vechtstreek ontsloten - “Mobiele museum” - “Vechtverbond”

26 KwaliteitsVisie Vechtstreek
Doel: kwaliteitstoets bij ontwikkelingen in Ruimtelijke ordening Natuurhistorie Cultuurhistorie Landschap

27 KwaliteitsVisie Vechtstreek
Integreren bestaande info bodem - water - natuur - cultuur - landschap (GIS) Meningen & ambities grond-gebruikers (agrarisch, natuurbeheer, landgoederen) Landschappelijke kwaliteiten deelgebieden Economische situatie & potentie Synthese

28 KwaliteitsVisie Vechtstreek
Waar & wanneer toepassen; effecten Instrumenten (o.a.): - VechtVisie - ontwikkelingsplanologie - Landschaps Ontwikkelings Fonds

29 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Integrale presentatie natuur- & cultuurhist. biografie Processen vormen het netwerk bodem, zand, klei, veen, water, natuur ontginning, verkaveling, vervening, omkering land vestigen, bouwen, wonen agrarisch bedrijf, werken, handel, transport sociale & religieuze patronen aanval & verdediging

30 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
Integrale presentatie natuur- & cultuurhist. biografie Concept “ecomuseum van het landschap” integrale verhaal van het levende landschap netwerk van processen, in historisch perspectief landschap = collectie en tentoonstelling ‘museum’ van horizont tot horizont vorm kennisoverdracht sluit aan bij ruimte nieuwe benadering voor bezoeker en ‘conservator’

31 De Vechtstreek ontsloten het landschap als kunstwerk
2 lijnen - samenhang “Vechtverbond” - ‘parels’ aan een snoer in vlechtwerk proceslijnen - ‘eigen’ hoofdstuk uit biografie “Mobiele Museum” - visuele ontsluiting van het cultuurlandschap - vlechtwerk proceslijnen > integrale presentatie - thuis en in het veld

32 Mobiele Museum Zicht op Vecht en Plassengebied *)
visuele ontsluiting van het cultuurlandschap actieve bezoeker ITC > integrale presentatie: overzicht & inzicht thuis en in het veld - GIS/GPS demonstreert samenhang proceslijnen website als samenbindend element: altijd & overal *) initiatief van Universiteit Utrecht ism Vechtplassencommissie

33 Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied
Gelaagde opbouw: horizontaal: informatie-infrastructuur verticaal: proces- & verhaallijnen

34 Mobiele Museum - Zicht op Vecht en Plassengebied
Product Informatiekundig onderzoek (UU) digitale ontsluiting biografie Vechtstreek te raadplegen thuis & in veld serie uitgewerkte proceslijnen aan te vullen met kennis uit veld (Wiki) Vraag “omarming” van project, medewerking financiële bijdrage verspreiding, toegankelijkheid

35


Download ppt "De Vechtstreek ontsloten"

Verwante presentaties


Ads door Google