De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISACA NL Chapter Annual General Meeting 2011. 1 Opening 2 Mededelingen en vaststellen agenda 3 Notulen AGM 7 juni 2010 4 Mededelingen vanuit bestuur 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISACA NL Chapter Annual General Meeting 2011. 1 Opening 2 Mededelingen en vaststellen agenda 3 Notulen AGM 7 juni 2010 4 Mededelingen vanuit bestuur 5."— Transcript van de presentatie:

1 ISACA NL Chapter Annual General Meeting 2011

2 1 Opening 2 Mededelingen en vaststellen agenda 3 Notulen AGM 7 juni 2010 4 Mededelingen vanuit bestuur 5 Strategienota ISACA NL Chapter 6 Verslag penningmeester 2010 & Begroting 2011 7 Verslag kas commissie 2010 & décharge bestuur 8 Round Tables 9 Secretariaat & Website 10 Certificeringen 11 ISACA Trainingen 12 Samenwerking ISACA/Norea 13 Samenstelling Bestuur 14 Rondvraag 15 Sluiting

3  Verslag van 7 juni 2010:  http://www.isaca.nl//download/VerslagAGM2010c oncept.pdf http://www.isaca.nl//download/VerslagAGM2010c oncept.pdf

4 1.ISACA Internationaal 2.ISACA Nederland leden 3.Strategie nota

5  Conferentie in Las Vegas  ISACA wereldwijd ruim 95.000 leden  Actief in onderzoek  Strategie focus op Governance (CobiT 5.0)  Contributieverhoging

6 Ledenaantallen:  Ultimo 2005: 652  Ultimo 2006: 783  Ultimo 2007: 943  Ultimo 2008: 1163  Ultimo 2009: 1072  Ultimo 2010: 1170 Ledenaantal stijgt in 2010 Aantal leden per juni 2011: 1195

7  Wijzigingen strategienota t.o.v. de vorige nota  Wat zijn de doelen

8 Verslag penningmeester Financiën over het jaar 2010 Begroting van 2011 Marcel van Dijk

9 Staat van Baten & Lasten 2010 Negatief resultaat van 12.561 euro. Resultaat afname door: 1.Afname van de opbrengsten uit trainingen (13.000) 2.Toename van de kosten bestuur (6.000) 3.Afboeking debiteuren (4.900) 4.Minder kosten drukwerk (9.000) 5.Toename chapter fees (4.000)

10 Baten 2010 • Toename chapter fees door groei leden • Afname opbrengsten uit trainingen • In 2010 geen bijdragen ontvangen tbv marketing • Overig betreft rentebaten en koersverschillen

11 Lasten 2010 • Bestuur & administratie: toename door deelname PCM’s en ondersteuning opleidingen • Trainingen: afname van het aantal trainingen • Drukwerk: in 2009 uitgifte boek. • Overigen: afboeking debiteuren 4.899

12 Balans 2010 •Negatief resultaat 12561 euro ten laste van Eigen Vermogen •In 2010 opschoningsactie debiteuren, 4899 afgeboekt.

13 Begroting 2011

14 Vragen ?

15  Goedkeuring verslag over het kalenderjaar 2010 en décharge bestuur?  Herverkiezing Kas Commissie Verslag Kas Commissie

16 • Onderwerpen waren:  Security & Continuity @ KPN  RFID applications: recent developments  Addressing end user privacy in contactless smart card based systems  Fraude en Integriteit  The meaning of Stuxnet  Authenticatie  ISAE 3402, how to benefit from early adopters  Cloud computing Round Tables

17 • Opkomst: 50 – 100 personen  Goede opkomst deels door bredere aankondiging • Feedback: matig/redelijk – goed - zeer goed:  Feedback op organisatie over het algemeen goed.  Feedback op sprekers meestal goed  Klachten meestal over broodjes en vaak tegenstrijdig kritiek punten (te technisch versus juist niet technisch)  Weinig bruikbare suggesties voor nieuwe onderwerpen Round Tables

18  Secretariaat (dagelijkse back office) in handen van APPR in Naarden.  Verzorgen o.a. Back office van IIA Nederland  Vera Thiermann / Henri v/d Laar Secretariaat & Website

19  Beheer website uitbesteed aan GJ-R webdevelopment & Hosting Secretariaat & Website

20 ISACA NL Chapter Website

21 Certificeringen (732) (28) (160) (62) - Training - Examen - Training - Examen - Grandfathering

22 ChapNews  Verschijnt 3 keer per jaar  Focus is vooral gelegd op de academische artikelen  Aandacht wordt tevens besteed aan de ontwikkelingen bij ISACA internationaal  Digital te lezen op en te downloden van onze website isaca.nl

23 COBIT 5 initiative  The initiative charge from the Board of Directors is to “tie together and reinforce all ISACA knowledge assets with COBIT.”  The COBIT 5 Task Force: ◦ Includes experts from across the ISACA constituency groups ◦ Is co-chaired by John Lainhart (Past International President) and Derek Oliver (Past Chairman of the BMIS Development Committee) ◦ Reports to the Framework Committee and then the Knowledge Board

24 COBIT 5 will:  Provide a renewed and authoritative governance and management framework for enterprise information and related technology, building on the current widely recognized and accepted COBIT framework, linking together and reinforcing all other major ISACA frameworks and guidance such as: Val ITRisk IT BMISITAF Board BriefingTaking Governance Forward  Connect to other major frameworks and standards in the marketplace (ITIL, ISO standards, etc.) COBIT 5 objectives

25 Academic Relations  Samenwerking met Universiteit Antwerpen  Organiseren en verzorgen COBIT Trainingen  Samenwerking met de Vrije Universiteit  Verzorgen van een college over CISA/CISM/CGEIT/CRISC

26  Samenwerking ISACA/Norea  Belangrijkste uitgangspunten  1 organisatie  geen contributieverhoging als gevolg van  Stuurgroep bestaande uit Ard Niessen, Evert Koning, Fred Steenwinkel en Klaas Piet Meindertsma  5 Werkgroepen  Financiën en ledenadministratie  Bureau Ondersteuning  Cursussen en Opleidingen  Juridische zaken  Communicatie

27 Bestuurssamenstelling Voorzitter - Klaas Piet MeindertsmaVice-voorzitter- Abbas ShahimPenningmeester - Marcel van DijkVice-voorzitter / Secretaris – Fred SteenwinkelCISA & CISM Coordinator - Danny OnwezenRound tables – Will Franken

28

29 Wij nodigen u uit voor een glaasje in de bar


Download ppt "ISACA NL Chapter Annual General Meeting 2011. 1 Opening 2 Mededelingen en vaststellen agenda 3 Notulen AGM 7 juni 2010 4 Mededelingen vanuit bestuur 5."

Verwante presentaties


Ads door Google