De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk Erik Driessen Universiteit Maastricht www.erikdriessen.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk Erik Driessen Universiteit Maastricht www.erikdriessen.com."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk Erik Driessen Universiteit Maastricht www.erikdriessen.com

2 Does Show Knows how Knows Verwerven van competenties op de werkplek Miller, 1990 Portfolio Leren op de klinische werkvloer

3 Kliniek als werkomgeving: Beschikbare taken Kliniek als leeromgeving: Competenties die moeten worden geleerd Leren op de klinische werkvloer

4 Clinic as a Learning environment: Competenties die moeten worden geleerd Toetsing op de werkplek Portfolio  Documenteren van competentie  KKB  OSAT  MSF  Kennis toetsing  Vaardigheden  Volume of practice  Reflectie

5

6

7 Eva, K. W., & Regehr, G. (2005). Self-assessment in the health professions: a reformulation and research agenda. Acad Med, 80(10 Suppl), S46-54.

8 Reflectie, 1 5 2 3 4 Action Looking back on action Awareness of essential aspects Creating alternative methods of action Trial Korthagen et al., 2001 Portfolio

9  Clash tussen leren en productie (Sargeant, e.a., 2011)  Bijna ongelukken (Teunissen, e.a. 2007)  Negatief leerklimaat (Boor, e.a. 2008)  Lerenden wensen dringend feedback, maar krijgen het niet of weinig (Norcini & Burch, 2007)  Feedback is niet genoeg voor gedragsverandering (Eva & Regehr, 2008)  Structurele bias in zelf-beoordelingen (Davis, e.a. 2006)  Doel gericht werken (Overeem, e.a. 2010)

10 Toetsing op de werkplek  Structuur aanbrengen in praktijk leren door:  Organiseren observatie en feedback  Informatie samen te brengen en samen te vatten over leren en functioneren  Ondersteunen reflectie op leren en feedback

11 Toetsing op de werkplek  Observatie’s  Globale beoordelingen  Aggregatie en reflectie

12 Observatie’s  Directe observaties van klinisch handelen in de praktijk  Door een relevante beoordelaar  Verpleegkundige, arts,collega…  Een generiek scoringsformulier

13 Korte Klinische beoordelingen  Korte observatie van een patient contact (10-20 minutes)  Mondelinge evaluatie  Generieke evaluatie formulieren  Uitgevoerd door verschillende beoordelaars in verschillende situatie’s )  (cf. http://www.abim.org/pdf/pim-demo/Clinical- Supervision-Walkthrough.pdf) Norcini JJ, Blank LL, Arnold GK, Kimbal HR. 1995. The mini-CEX (Clinical Evaluation Exercise): A preliminary investigation. Annals of Internal Medicine 123:795-799.

14

15 Lets do it  Anamnese onvoldoende/matig/goed  Professioneel handelen onvoldoende/matig/goed  Communicatie met de patiënt onvoldoende/matig/goed

16 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)?  Bespreek de feedback (dialoog)  Maak afspraken waar op wordt gelet  Niet alle items

17 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)?  Subjectiviteit kan worden ondervangen door voldoende te sampelen (beoordelaars en casussen)  Beschrijvende feedback is belangrijk voor de lerende  Stimuleren van reflectie en doelgericht werken is noodzakelijk

18 Werkplek beoordelingen  Observatie’s  Globale beoordelingen  Aggregatie en reflectie

19 Globale beoordelingen  Functioneren over een langere periode  Meerdere beoordelaars  Scores en beschrijvende feedback

20 Multi-source feedback  Verschillende groepen beoordelaars  Inclusief zelf-beoordeling  Vragenlijst  Observeerbaar gedrag  Over een langere periode

21 Multi-source feedback Patienten Artsen Peers Verpleegkundigen Zelf

22

23 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)? (Overeem e.a., 2009; Overeem e.a.,2010)  Beoordelaars die met beoordeelde hebben gewerkt  Wees bewust van verschillen tussen groepen beoordelaars  Patienten als beoordelaars omstreden

24  Wederom zijn dialoog, reflectie en het stellen van doelen essentieel

25 Werkplek beoordelingen  Observatie’s  Globale beoordelingen  Aggregatie en reflectie

26 Portfolio  Bevat bewijs voor en informatie over leren en functioneren van de verpleegkundige  Bevat vaak ook een zelf-beoordeling en ontwikkelingsplan  Aggregatie van informatie

27 Het portfolio:  Werkplek beoordelingen:  informatie over functioneren en leren  Verrichtingen en bekwaamheden:  Informatie over ervaring en niveau  Reflecties en werkplek beoordelingen:  Inzicht in zelf-beoordeling  POP  Plan van aanpak

28 Waarom vragen Focus op de student zijn eigen rol Let op discrepanties Overweeg doelen die voortkomen uit de analyse SMART Ervaringen die leren stimuleren (Niet te makkelijk of te moeilijk) Onderscheid persoon van taak Moedig het zoeken aan naar “learning cues” Valideer zelf-beoordeling met informatie uit verschillende bronnen Verpleegkundige begeleiden bij reflectie

29  Begeleiding  lees het portfolio en gebruik het in de begeleiding van de verpleegkundige  Stimuleer reflectie  Follow-up  Feasability  Beknopt en relevant ( 7 kkbs, 6 osats en 1 msf)  Definieer en communiceer de doelen

30 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)? Driessen, 2008, Tochel 2009, Buckley 2009  Nut  Maak het persoonlijk voor de lerende  Maak afspraken over wat bereikt dient te worden en wie wat doet.

31 Meer informatie  www.erikdriessen.com www.erikdriessen.com


Download ppt "Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk Erik Driessen Universiteit Maastricht www.erikdriessen.com."

Verwante presentaties


Ads door Google