De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk
Erik Driessen Universiteit Maastricht

2 Verwerven van competenties op de werkplek
Leren op de klinische werkvloer Verwerven van competenties op de werkplek Does Show Miller, 1990 Knows how Knows Portfolio

3 Leren op de klinische werkvloer
Kliniek als werkomgeving: Beschikbare taken Kliniek als leeromgeving: Competenties die moeten worden geleerd

4 Toetsing op de werkplek
Documenteren van competentie KKB OSAT MSF Kennis toetsing Vaardigheden Volume of practice Reflectie Clinic as a Learning environment: Competenties die moeten worden geleerd Portfolio

5

6

7 Eva, K. W., & Regehr, G. (2005). Self-assessment in the health professions: a reformulation and research agenda. Acad Med, 80(10 Suppl), S46-54.

8 Reflectie, Creating alternative methods of action 4 Trial 5
1 5 2 3 4 Korthagen et al., 2001 Trial Awareness of essential aspects Action Looking back on action Portfolio

9 Clash tussen leren en productie (Sargeant, e.a., 2011)
Bijna ongelukken (Teunissen, e.a. 2007) Negatief leerklimaat (Boor, e.a. 2008) Lerenden wensen dringend feedback, maar krijgen het niet of weinig (Norcini & Burch, 2007) Feedback is niet genoeg voor gedragsverandering (Eva & Regehr, 2008) Structurele bias in zelf-beoordelingen (Davis, e.a. 2006) Doel gericht werken (Overeem, e.a. 2010)

10 Toetsing op de werkplek
Structuur aanbrengen in praktijk leren door: Organiseren observatie en feedback Informatie samen te brengen en samen te vatten over leren en functioneren Ondersteunen reflectie op leren en feedback

11 Toetsing op de werkplek
Observatie’s Globale beoordelingen Aggregatie en reflectie

12 Observatie’s Directe observaties van klinisch handelen in de praktijk
Door een relevante beoordelaar Verpleegkundige, arts,collega… Een generiek scoringsformulier

13 Korte Klinische beoordelingen
Korte observatie van een patient contact (10-20 minutes) Mondelinge evaluatie Generieke evaluatie formulieren Uitgevoerd door verschillende beoordelaars in verschillende situatie’s) (cf. Norcini JJ, Blank LL, Arnold GK, Kimbal HR The mini-CEX (Clinical Evaluation Exercise): A preliminary investigation. Annals of Internal Medicine 123:

14

15 Lets do it Anamnese onvoldoende/matig/goed
Professioneel handelen onvoldoende/matig/goed Communicatie met de patiënt onvoldoende/matig/goed

16 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)?
Bespreek de feedback (dialoog) Maak afspraken waar op wordt gelet Niet alle items

17 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)?
Subjectiviteit kan worden ondervangen door voldoende te sampelen (beoordelaars en casussen) Beschrijvende feedback is belangrijk voor de lerende Stimuleren van reflectie en doelgericht werken is noodzakelijk

18 Werkplek beoordelingen
Observatie’s Globale beoordelingen Aggregatie en reflectie

19 Globale beoordelingen
Functioneren over een langere periode Meerdere beoordelaars Scores en beschrijvende feedback

20 Multi-source feedback
Verschillende groepen beoordelaars Inclusief zelf-beoordeling Vragenlijst Observeerbaar gedrag Over een langere periode

21 Multi-source feedback
Patienten Artsen Peers Verpleegkundigen Zelf

22

23 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring). (Overeem e. a
Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)? (Overeem e.a., 2009; Overeem e.a.,2010) Beoordelaars die met beoordeelde hebben gewerkt Wees bewust van verschillen tussen groepen beoordelaars Patienten als beoordelaars omstreden

24 Wederom zijn dialoog, reflectie en het stellen van doelen essentieel

25 Werkplek beoordelingen
Observatie’s Globale beoordelingen Aggregatie en reflectie

26 Portfolio Bevat bewijs voor en informatie over leren en functioneren van de verpleegkundige Bevat vaak ook een zelf-beoordeling en ontwikkelingsplan Aggregatie van informatie

27 Het portfolio: Werkplek beoordelingen: Verrichtingen en bekwaamheden:
informatie over functioneren en leren Verrichtingen en bekwaamheden: Informatie over ervaring en niveau Reflecties en werkplek beoordelingen: Inzicht in zelf-beoordeling POP Plan van aanpak

28 Verpleegkundige begeleiden bij reflectie
Overweeg doelen die voortkomen uit de analyse SMART Waarom vragen Focus op de student zijn eigen rol Let op discrepanties Ervaringen die leren stimuleren (Niet te makkelijk of te moeilijk) Onderscheid persoon van taak Moedig het zoeken aan naar “learning cues” Valideer zelf-beoordeling met informatie uit verschillende bronnen

29 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)
Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)? Driessen, 2008, Tochel 2009, Buckley 2009 Begeleiding lees het portfolio en gebruik het in de begeleiding van de verpleegkundige Stimuleer reflectie Follow-up Feasability Beknopt en relevant ( 7 kkbs, 6 osats en 1 msf) Definieer en communiceer de doelen

30 Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)
Wat leert onderzoek (en eigen ervaring)? Driessen, 2008, Tochel 2009, Buckley 2009 Nut Maak het persoonlijk voor de lerende Maak afspraken over wat bereikt dient te worden en wie wat doet.

31 Meer informatie


Download ppt "Toetsing van verpleegkundigen: eenvoudige theorie en complexe praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google