De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest. Programma • - Opening door de dagvoorzitter José Buijs - Jubileumrede door voorzitter Jan de Groot • Jan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest. Programma • - Opening door de dagvoorzitter José Buijs - Jubileumrede door voorzitter Jan de Groot • Jan."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest

2 Programma • - Opening door de dagvoorzitter José Buijs - Jubileumrede door voorzitter Jan de Groot • Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland: “Boeren, burgers en buitenlui. Hoelang nog samen in de Alblasserwaard?” • Ruud Huirne, Directeur Food & Agri Rabobank Nederland : “De plaats, rol en taak van de ondernemende Alblasserwaardse boer in de coöperatieve agrarische wereld.” • Leo den Hartog, o.a. deeltijd hoogleraar Wageningen Universiteit: “Hoe ziet een koe er in 2030 uit is er dan nog wel een Fokveedag Boerenlandfeest?” • Pauze • Forumdiscussie onder leiding van José Buijs • Onthulling • Sluiting door de dagvoorzitter aansluitend borrel

3 Jubileumrede Jan de Groot Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest

4 Boeren, burgers en buitenlui. Hoelang nog samen in de Alblasserwaard? Jan Franssen

5 De plaats, rol en taak van de ondernemende Alblasserwaardse boer in de coöperatieve agrarische wereld. Ruud Huirne

6 2501121 100 ste fokveedag: hoe ziet de toekomst er uit Ruud Huirne, Directeur Food&Agri, Rabobank NL

7 7 2501121 Vader van de Fokveedag • Dirk IV in 1910 geboren, opgegroeid in Hoornaar, symbool van de fokkerij • Zwartbonte koeien: het visitekaartje van Nederland • Gedenkboek 1992: 80-jarig bestaan • Enorme ontwikkeling: melkgift, aantal koeien, mechanisatie

8 8 2501121 Ontwikkelingen na 1992 heftig doorgezet Financieringsvolume 1996-2011 Bron: CBS en Rabobank

9 9 2001123 Ontwikkelingen land- en tuinbouw (’00 – ’11) • Schaalvergroting zet door • Aantal land- en tuinbouwbedrijven met 28% afgenomen • Hoe intensiever en minder grondgebonden, des te sterker de afname de laatste 10 jaar: – Glastuinbouw: 48% – Intensieve veehouderij: 34% – Melkveehouderij: 25% – Akkerbouw: 19%

10 10 2501121 Ontwikkelingen in de melkveehouderij Bron: CBS/LEI; bewerking Rabobank

11 11 2501121 Voldoende / meer rendement Flexibiliteit omgeving Maatschappe lijk draag- vlak van de omgeving Afdekken risico’s Bezinning op de positie in de keten “Do what you can do best, outsource the rest” Kritische succesfactoren: Ondernemer

12 12 2501121 Melkveehouderij Het nieuwe melken • Schaalvergroting zet beheerst door • Mineralenvraagstuk zal opgelost moeten worden • Ammoniakemissie reduceren • Dierwelzijn, diergezondheid en weidegang • Volatiliteit en krappe marges zetten rem op groei vreemd vermogen. • Arbeidsproductiviteit wordt overschat • Nieuwe kansen in automatisering, robotisering èn uitbesteding

13 13 2501121 Coöperatief samenwerken • Geheim van de coöperatie: samenwerken met behoud van zelfstandigheid • Alle boeren zijn eigenwijs: kenmerk van zelfstandige ondernemers • Boeren werken niet graag structureel samen: zou ondernemingszin beknotten • Uitdaging: wel coalities sluiten, wel krachten bundelen, waar het bedrijf het niet alleen kan • Uitdaging: wel de blik naar buiten: veranderende samenleving

14 14 2501121 Spronginvesteringen zijn riskant • Waarschuwen voor verdere schaalvergroting? • Ander risico profiel, enorm hoge grondprijs, volatiele prijs grondstoffen en eindproduct, smalle marges, groot deel eigen vermogen rendeert niet • Andere samenleving: wat is daar de prijs van en wat is daar het antwoord op • Zonder ondernemerschap geen toekomst

15 15 2501121 Food & Agri – the World of Rabobank Rabobank Een bank met ideeën Rabobank Een bank met ideeën

16 16 2501121 Hoe ziet een koe er in 2030 uit; is er dan nog wel een Fokveedag Boerenlandfeest? Leo den Hartog

17 De koe in 2030 Is er dan nog een Fokveedag Boerenlandfeest? Leo den Hartog Wageningen UR & Nutreco

18 Verbazingwekkende groei van de wereldbevolking vooral na de Tweede Wereldoorlog Bron: UN World Population Prospects | 18

19 | 19 Wereldbevolking over 40 jaar (mln.) 337 577 4054 973 732 448 5231 691 729 1998

20 | 20 Beperkte voorraden Kleine voorraden Biobrandstof productie Prijsspeculaties Ongunstige weersomstandig- heden Effecten op de voorraden Lage investeringen in landbouw Prijs- fluctuaties door grote verandering en in vraag en aanbod FAO food index: 2002-2004 = 100% MeatDairyCerealsFood 0 50 100 150 200 250 300

21 Top 5 productiegebieden (%) | 21 Melk 1EU100 2India77 3USA58 4Pakistan26 5China25 Source: OECD en FAO 2011

22 Per kg melk:  10% land  21% dieren  23% voer  35% water Emissies per kg melk:  24% mest  37% CO 2  43% methaan Huidige melkveehouderij tegenover 1960 (%) Bron: WUR, 2011 | 22

23 Ontwikkelingen  Resources en emissies worden steeds belangrijker  Als de gemiddelde melkproductie zo hoog was als in Nederland, dan zou de melkproductie wereldwijd verdriedubbelen  Technische voorsprong is te behouden door verhoging gezondheidsstatus  Kennis is de vierde productiefactor  Hoogste productie ter wereld | 23

24 Ontwikkelingen  Ruimte voor bedrijfsontwikkeling (o.a. locaties) is cruciaal  Omvang bedrijven niet strijdig met milieu en welzijn  Arbeidsproductiviteit neemt toe door bedrijfsoptimalisatie  Mechanisering  Automatisering  Logistiek  Aanscherpen van eisen stimuleert schaalvergroting | 24

25 Kansen •Inspelen op duurzaamheid •Meer vraag naar kwaliteit en diversiteit •Klimaat en positie Nederland Bedreigingen •Maatschappelijke acceptatie •Gezondheidsstatus •Toename volatiliteit | 25 SWOT Nederlandse melkveehouderij Sterktes •Ondernemerschap en kennis •Productiviteit •Infrastructuur en afzet (internationaal imago) Zwaktes •Mestafzet •Levensduur koeien

26 Richtingen voor bedrijfsontwikkeling  Productie voor grote markten  Productie voor niche markten  Nevenactiviteiten  Beëindiging | 26 Ondernemen is: Inzet Inzicht Initiatief

27 Ontwikkelingen in de melkveehouderij | 27 1945- 1960 •Armoedebestrijding en voedselvoorziening 1960- 1980 •Schaalvergroting en modernisering 1980- 2000 •Bewustzijn t.a.v. milieu, welzijn en natuur 2000- 2010 •Voedselveilgheid en -kwaliteit •Vers, smaak, gezond, gemak….. Vandaa g en morgen •Innovatie en duurzaamheid

28 De toekomst van de melkveehouderij  Volatiliteit neemt toe  Precisiemanagement  Consumentgestuurde, kolomgerichte productie  Samenwerking in de keten  Onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde benutten  Van licence to produce naar vermarkting | 28

29 De toekomst van melkveehouderij: Een verandering van business model is noodzakelijk | 29 Duurzame Precisie Landbouw Nieuwe model •Optimalisatie duurzame rendabiliteit •Balans: Economie, Ecologie & Maatschappij Oude model •Maximaliseren productiviteit •Voedselzekerheid Huidige model •Optimalisatie rendabiliteit •Efficiëntie

30 Tot 6 oktober! Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest


Download ppt "Welkom Seminar 100 e Fokveedag Boerenlandfeest. Programma • - Opening door de dagvoorzitter José Buijs - Jubileumrede door voorzitter Jan de Groot • Jan."

Verwante presentaties


Ads door Google