De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout

2 Overzicht Overzicht Waarom roet/EC Stand van zaken instrumentarium
Voorbeelden van de inzet van roet voor analyses van maatregelen Bestuurlijke bruikbaarheid

3 Waarom EC/roet Fijnstof: deken met weinig lokale gradiënten
Verkeer: gezondheidrelevant stof maar in µg/m3 zeer kleine bijdrage Verkeersmaatregelen zijn gezondheids-relevant maar Doen weinig voor halen van normen Gezondheidseffect slecht te kwantificeren Lastig verhaal voor bestuurders

4 EC is relatief meer verhoogd door verkeersemissies dan PM2.5 en PM10
4

5 EC hogere contrasten EC: goede indicator voor verkeer
Duidelijke relatie met verkeersemissies (beter dan PM10 en veel beter dan PM2.5) Door veel lagere achtergrond verkeersbijdrage zeer goed zichtbaar Met modellen en metingen goede analyse van effecten van verkeersmaatregelen mogelijk – vergelijk alternatieven Andere lokale bron: haarden

6 Opbouw volgens GCN 2012 (Velders et al)

7 Instrumentarium voor EC
Voor operationele inzet van EC zijn nodig: Metingen, om modellen te controleren, de GCN te ijken; Emissie Factoren, om verkeersscenario’s door te kunnen rekenen; GCN, voor het totaaloverzicht. 1 is beperkt beschikbaar, daardoor blijft 3 nog wat onzeker Verkeersscenario’s zijn nu goed mogelijk

8 Absolute EC concentraties iets te hoog
- Systematische overschatting absolute concentraties - Oorzaak nog onduidelijk  inzet op vergelijken verkeersalternatieven

9 Geeft EC/Roet nu in de praktijk meer info dan fijn stof?
Voorbeelden: Roet <> NO2 (NSL) Schat gezondheidseffecten Snelheidsverhoging (opvullen norm) <> gezondheid RO, plaats van school Uitkomsten bestuurskundigonderzoek

10 NO2 monitoringstool: Hoever is de concentratie in de straat verwijderd van de grenswaarde? (R’dam 2010)

11 Aantal inwoners met effect >1 maand op basis van EC

12 Effect 50% minder verkeer op basis van EC en van PM10
NB: Rekenen voor een hele stad nu nog niet zomaar mogelijk voor iedereen. Komt mogelijk volgend jaar via de rekentool Gezondheidseffect (maanden)

13 Inwoner aantallen en blootstelling
Gebied Noord + Zuid Holland Rotterdam Amsterdam Bevolking Levensverwachting effect >=2 maanden door onderliggend wegennet PM10 6.700 1.100 2.800 Roet 39.500 7.400 Levensverwachting effect >= 2 maanden door rijkswegen 9 6 43.000 9.400 1.600 Levensverwachting effect >= 2 maanden door wegverkeer 9.300 1.500 3.800 75.000 98.000

14 Stadssnelwegen Rotterdam: “de Ruit”
14

15 Effect 80 km/h maatregel op A13
Meetpunt DCMR op 20 m oost: Snelheidverhoging gemeten: ~ 0,15 μg/m3 (berekend (TNO) ~ 0,125 μg/m3) Opvullen tot NO2 norm ‘mag’ (IenM), maar levensverwachtingverlies: 0 - 1 maand, voor mensen TNO

16 NIEUWBOUW DORPSSCHOOL ROZENDAAL – RO voorbeeld
GGD advies algemeen: voorzieningen voor gevoelige groepen niet binnen 300 meter van de snelweg te bouwen, onafhankelijk van de vraag of aan de grenswaarden wordt voldaan; Het realiseren van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter wordt sterk afgeraden; niet te bouwen direct langs drukke wegen, waarbij ‘druk’ gedefinieerd is als een verkeersintensiteit van meer dan motorvoertuigen per etmaal. Gedegen onderzoek nodig Onderzoek vergelijking locaties Berekeningen zelfde conclusies  Nieuwe locatie ongeschikt

17 Relatieve belang van luchtvervuiling - 1
Balans van de Leefomgeving 2012:

18 Relatieve belang van luchtvervuiling - 2
In 320 van de 415 gemeenten in Nederland komen de ambulances te vaak te laat bij levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een analyse van de aanrijtijden van 1,3 miljoen ambulanceritten in 2010 en 2011 door de researchredactie van RTL Nieuws. Ambulances moeten bij levensbedreigende situaties binnen een kwartier ter plekke zijn. Afgesproken is dat ambulances in 95 procent van de gevallen binnen die norm blijven. Ambulances leiden tot bestuurlijke commotie (o.a. vragen in Friesland, Maasluis, Goeree, enz.) en tot acties o.a. VGGM (uitbreiding posten). In de zwaarste categorie ritten (A1) is 93,3% binnen 15 minuten aanwezig. Stel dat dat 5% slechter wordt en (worst case) dat elke verslechtering meteen een sterfgeval oplevert. Het landelijke levensverwachting effect is dan maximaal 0.7 maand. Vergelijk met ca inwoners in Noord- en Zuid-Holland die meer dan 2 maanden levensverwachtingverlies door verkeer hebben. effect levensverwachting = [0.05* ritten*80/2 (halve levensverwachting)]/16.8 miljoen (inwoners)

19 Nut roet indicator Verwachting: betere parameter vergelijken verkeersalternatieven Mogelijkheid lucht issues te vertalen naar gezondheid en zo (meer) aandacht te krijgen voor onderwerp Onderzoek bruikbaarheid roetindicator

20 Reacties roet indicator
Bruikbaar instrument, biedt nieuwe inzichten maar … Hoe groot is de beleidsruimte? → beperkt tot 2015, halen van normen al opgave Hoe onzeker is de stap die ik neem? → Nu nog te onzeker: uitbreiding roetmeetnet, communicatie onzekerheidsmarges en aanpassing levensduur. Hoe urgent is het probleem? → Schadelijkheid bekend, hoe schadelijk niet. Weging kan uitkomst bieden. Kan ik het verschil maken? → Nog onduidelijk: betere scenario’s nodig, evenals kaart met achtergrondconcentraties

21 Reacties roet indicator
Hoe verhoudt lucht zich tot andere risico factoren (hart- en vaatziketen, overgewicht, roken) kosten baten, urgentie, ….De info is nu voor roet aanwezig maar nog niet voor andere aspecten. Het instrument is volgens de informanten in theorie goed bruikbaar, maar de gezondheidsinformatie uit de roetindicator leidt nog niet tot een andere beoordeling van de ernst van het luchtkwaliteitsprobleem. De bestuurlijke ambitie wordt nu slechts in geringe mate beïnvloed door kennis over roet en gezondheid.

22 Discussie Wat is er verder nodig om met de roetindicator aan de gang te gaan? Meer ‘reclame’ / dialoog is nodig om praktische bruikbaarheid roetindicator onder de aandacht te brengen? Met wie, hoe organiseren we dat?

23 Contact Sef van den Elshout Specifiek bestuurlijk onderzoek roetindicator


Download ppt "Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout"

Verwante presentaties


Ads door Google