De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout. Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet 30-6-20142 Overzicht •Waarom roet/EC •Stand van zaken instrumentarium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout. Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet 30-6-20142 Overzicht •Waarom roet/EC •Stand van zaken instrumentarium."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout

2 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Overzicht •Waarom roet/EC •Stand van zaken instrumentarium •Voorbeelden van de inzet van roet voor analyses van maatregelen •Bestuurlijke bruikbaarheid Overzicht

3 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Waarom EC/roet •Fijnstof: deken met weinig lokale gradiënten •Verkeer: gezondheidrelevant stof maar in µg/m 3 zeer kleine bijdrage •Verkeersmaatregelen zijn gezondheids- relevant maar •Doen weinig voor halen van normen •Gezondheidseffect slecht te kwantificeren •Lastig verhaal voor bestuurders

4 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet EC is relatief meer verhoogd door verkeersemissies dan PM2.5 en PM10

5 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet EC hogere contrasten EC: goede indicator voor verkeer •Duidelijke relatie met verkeersemissies (beter dan PM 10 en veel beter dan PM 2.5 ) •Door veel lagere achtergrond verkeersbijdrage zeer goed zichtbaar •Met modellen en metingen goede analyse van effecten van verkeersmaatregelen mogelijk – vergelijk alternatieven •Andere lokale bron: haarden

6 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Opbouw volgens GCN 2012 (Velders et al)

7 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Instrumentarium voor EC Voor operationele inzet van EC zijn nodig: 1.Metingen, om modellen te controleren, de GCN te ijken; 2.Emissie Factoren, om verkeersscenario’s door te kunnen rekenen; 3.GCN, voor het totaaloverzicht. •1 is beperkt beschikbaar, daardoor blijft 3 nog wat onzeker •Verkeersscenario’s zijn nu goed mogelijk

8 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Absolute EC concentraties iets te hoog - Systematische overschatting absolute concentraties - Oorzaak nog onduidelijk  inzet op vergelijken verkeersalternatieven

9 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet •Voorbeelden: –Roet <> NO2 (NSL) –Schat gezondheidseffecten –Snelheidsverhoging (opvullen norm) <> gezondheid –RO, plaats van school •Uitkomsten bestuurskundigonderzoek Geeft EC/Roet nu in de praktijk meer info dan fijn stof?

10 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet NO2 monitoringstool: Hoever is de concentratie in de straat verwijderd van de grenswaarde? (R’dam 2010)

11 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Aantal inwoners met effect >1 maand op basis van EC

12 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet NB: Rekenen voor een hele stad nu nog niet zomaar mogelijk voor iedereen. Komt mogelijk volgend jaar via de rekentool Effect 50% minder verkeer op basis van EC en van PM10 Gezondheidseffect (maanden)

13 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Inwoner aantallen en blootstelling Gebied Noord + Zuid Holland RotterdamAmsterdam Bevolking Levensverwachting effect >=2 maanden door onderliggend wegennet PM Roet Levensverwachting effect >= 2 maanden door rijkswegen PM Roet Levensverwachting effect >= 2 maanden door wegverkeer PM Roet

14 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Stadssnelwegen Rotterdam: “de Ruit”

15 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Effect 80 km/h maatregel op A13 TNO Meetpunt DCMR op 20 m oost: Snelheidverhoging gemeten: ~ 0,15 μg/m 3 ( berekend (TNO) ~ 0,125 μg/m 3 ) Opvullen tot NO 2 norm ‘mag’ (IenM), maar levensverwachtingverlies: maand, voor mensen

16 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet NIEUWBOUW DORPSSCHOOL ROZENDAAL – RO voorbeeld GGD advies algemeen: voorzieningen voor gevoelige groepen niet binnen 300 meter van de snelweg te bouwen, onafhankelijk van de vraag of aan de grenswaarden wordt voldaan; Het realiseren van gevoelige bestemmingen op minder dan 100 meter wordt sterk afgeraden; niet te bouwen direct langs drukke wegen, waarbij ‘druk’ gedefinieerd is als een verkeersintensiteit van meer dan motorvoertuigen per etmaal. Gedegen onderzoek nodig Onderzoek vergelijking locaties Berekeningen zelfde conclusies  Nieuwe locatie ongeschikt

17 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Relatieve belang van luchtvervuiling - 1 Balans van de Leefomgeving 2012:

18 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Relatieve belang van luchtvervuiling - 2 In 320 van de 415 gemeenten in Nederland komen de ambulances te vaak te laat bij levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een analyse van de aanrijtijden van 1,3 miljoen ambulanceritten in 2010 en 2011 door de researchredactie van RTL Nieuws. Ambulances moeten bij levensbedreigende situaties binnen een kwartier ter plekke zijn. Afgesproken is dat ambulances in 95 procent van de gevallen binnen die norm blijven. Ambulances leiden tot bestuurlijke commotie (o.a. vragen in Friesland, Maasluis, Goeree, enz.) en tot acties o.a. VGGM (uitbreiding posten). In de zwaarste categorie ritten (A1) is 93,3% binnen 15 minuten aanwezig. Stel dat dat 5% slechter wordt en (worst case) dat elke verslechtering meteen een sterfgeval oplevert. Het landelijke levensverwachting effect is dan maximaal 0.7 maand. Vergelijk met ca inwoners in Noord- en Zuid-Holland die meer dan 2 maanden levensverwachtingverlies door verkeer hebben. effect levensverwachting = [0.05* ritten*80/2 (halve levensverwachting)]/16.8 miljoen (inwoners)

19 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Nut roet indicator •Verwachting: betere parameter vergelijken verkeersalternatieven •Mogelijkheid lucht issues te vertalen naar gezondheid en zo (meer) aandacht te krijgen voor onderwerp Onderzoek bruikbaarheid roetindicator 3d2e963/pu/01_Onderzoeksrapport_Bestuurlijke_Bruikbaarheid_van_een_Roetindicator.pdf

20 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Reacties roet indicator •Bruikbaar instrument, biedt nieuwe inzichten maar … Hoe groot is de beleidsruimte? → beperkt tot 2015, halen van normen al opgave Hoe onzeker is de stap die ik neem? → Nu nog te onzeker: uitbreiding roetmeetnet, communicatie onzekerheidsmarges en aanpassing levensduur. Hoe urgent is het probleem? → Schadelijkheid bekend, hoe schadelijk niet. Weging kan uitkomst bieden. Kan ik het verschil maken? → Nog onduidelijk: betere scenario’s nodig, evenals kaart met achtergrondconcentraties

21 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Reacties roet indicator Hoe verhoudt lucht zich tot andere risico factoren (hart- en vaatziketen, overgewicht, roken) kosten baten, urgentie, ….De info is nu voor roet aanwezig maar nog niet voor andere aspecten. Het instrument is volgens de informanten in theorie goed bruikbaar, maar de gezondheidsinformatie uit de roetindicator leidt nog niet tot een andere beoordeling van de ernst van het luchtkwaliteitsprobleem. De bestuurlijke ambitie wordt nu slechts in geringe mate beïnvloed door kennis over roet en gezondheid.

22 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Wat is er verder nodig om met de roetindicator aan de gang te gaan? Meer ‘reclame’ / dialoog is nodig om praktische bruikbaarheid roetindicator onder de aandacht te brengen? Met wie, hoe organiseren we dat? Discussie

23 Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet Contact •Sef van den Elshout •Specifiek bestuurlijk onderzoek roetindicator


Download ppt "Ervaringen met EC / Roet Sef van den Elshout. Sef van den Elshout • Stand van Zaken EC Roet 30-6-20142 Overzicht •Waarom roet/EC •Stand van zaken instrumentarium."

Verwante presentaties


Ads door Google